Bài mới nhất

29/03/2017

TẠI SAO PHẢI LÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM?

Nguồn: Internet

Đa nguyên, đa đảng là vấn đề mà đám "rận chủ" cũng như các thế lực thù địch nước ngoài mong muốn, đối với đám "rận chủ" thì nuôi hy vọng nếu có một Đảng mới được thành lập, thì với công lao chống phá Đảng Cộng Sản Việt Nam trước đó chúng sẽ có một "chân chức sắc" trong đảng mới (mặc dù chúng ta biết đối với những kẻ đã dám phản bội dân tộc, phản bội lại quê hương mình thì chẳng có lý gì lại không tiếp tục phản bội người khác, và đương nhiên sẽ chẳng ai dung nạp hạng người này để rồi chúng lại cõng rắn cắn gà nhà). Về phía các thế lực thù địch nước ngoài (trong đó có Mỹ) vẫn chưa bao giờ nguôi âm mưu thôn tính Việt Nam, và như chúng ta đã biết trong thời điểm hiện nay việc phát động một cuộc chiến tranh xâm lược một quốc gia khác là điều không thể, bởi vậy để phục vụ dã tâm bềnh trướng của mình chúng  đã "đẻ" ra cái gọi là chiến tranh không cần tiếng súng hay còn gọi là "chiến lược diễn biến hòa bình".

Nói nôm na chúng sẽ thông qua các đối tượng phản động trong nước (chính là những kẻ "rận chủ", lũ cẩu nô ngoại bang) để chuyển hóa về tư tưởng người dân các nước xã hội chủ nghĩa, làm cho họ phải có suy nghĩ rằng "phải đa đảng mới dân chủ" và đương nhiên sau khi nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam) nếu chấp nhận đa đảng thì ngay lập tức chúng sẽ dựng lên những đảng phái mà chúng hậu thuẫn, từng bước cạnh tranh giành quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một khi đảng phái của chúng lên nắm quyền thì thông qua những đảng này chúng sẽ hướng lái đất nước hoạt động theo quỹ đạo mà chúng mong muốn, tất cả để phục vụ cho lợi ích quốc gia vốn đang rất già cỗi của chúng. Vậy nên trong các cuộc biểu tình của đám rận chủ thì chúng ta dễ dàng nhận thấy bên cạnh những khẩu hiệu núp bóng "quyền lợi người dân" thì chúng luôn nói xấu Đảng Cộng sản và quy mọi tội lỗi của một số cá nhân làm tội lỗi cho toàn Đảng, đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, không vì quyền lợi của người dân, kêu gọi người dân thực hiện đa nguyên, đa đảng.

Vậy một câu hỏi đặt ra, tại sao từ trước đến nay nhân dân Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, như vậy liệu có độc tài hay không? Và liệu rằng đa đảng có dân chủ không? Chúng ta cùng nhau quay trở lại lịch sử Việt Nam trước khi đất nước được giải phóng, trước khi người dân được thoát khỏi kiếp bùn đen nô lệ, và đất nước có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. 

Giai đoạn trước năm 1945 (trong khoảng thời gian Việt Nam ra đời), ở Việt Nam có hàng chục đảng phái như:

Đảng Lập hiến Đông Dương là một chính đảng hoạt động ở Nam Kỳ từ năm 1923 đến khoảng thập niên 1930 thì chấm dứt. Đảng này do Bùi Quang Chiêu, một kỹ sư canh nông, có quốc tịch Pháp, cũng là hội trưởng Hội Trí Tri và chủ bút tờ La Tribune Indochinoise thành lập. Đảng Lập Hiến có lực lượng tham gia chủ yếu là người việt thuộc thành phần giai cấp tư sản dân tộc, đại địa chủ, tri thức tiểu tư sản, một số là binh lính phục vụ trong hàng ngũ quân đội thực dân Pháp. Đảng này hoạt động chủ yếu ở Nam Kỳ.

Đại Việt Dân chính Đảng là tên gọi một chính đảng do nhóm Tự Lực văn đoàn sáng lập, tồn tại từ 1938 đến 1945.

Đại Việt Phục hưng Hội là một tổ chức chính trị hoạt động tại Trung Kỳ từ 1942 đến 1945. Được thành lập vào năm 1942 với chủ trương liên kết với Đế quốc Nhật Bản để gạt ảnh hưởng của Pháp tại Đông Dương, Đại Việt Phục hưng Hội hoạt động cho đến năm 1945 khi Việt Minh thực hiện cuộc đảo chính ngày 19 tháng 8 lật đổ chính phủ Việt Nam Đế quốc.Ngoài ra còn hàng chục đảng phái khác:Việt Nam Quang phục Hội, Đảng Thanh niên Việt Nam, Thanh niên Cao vọng Đảng‎, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, Tân Việt Cách mệnh Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng, Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, Đảng Cộng sản Việt Nam...

Giai đoạn 1945 đến 1954 có các Đảng như: Đảng Lao động Việt Nam Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Đảng Xã hội Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam Việt Nam Độc lập Đồng minh, Hội Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, Việt Nam Dân chủ Xã hội, Đảng Đảng Dân chủ An Nam Liên minh Dân chủ Hội, Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Bảo hoàng chính đảng Mặt trận Thống nhất Quốc gia ...

Có thể thấy đất nước Việt Nam đã từng tồn tại rất nhiều đảng phái với những mục đích hoạt động khác nhau, nhưng duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam là đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi thực dân Pháp, đánh thắng đế quốc Mỹ, dành độc lập tự do cho dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng có một cội nguồn vững chắc tạo nên sức mạnh to lớn cho Đảng là dân tộc; đó là những "đồng bào" tuy chưa phải là đảng viên nhưng vẫn luôn tự hào nói tới "Đảng ta". Và cũng chính vì lý do đó mà cho đến hôm nay hoặc mai sau nữa toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn chọn Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo của toàn thể dân tộc. Còn về vấn đề đa đảng, hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ, một nước thực hiện chế độ đa đảng, thực chất là thế nào. Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ. Giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ

Và với thực tiễn ở đất nước Mỹ chúng ta có thể khẳng định rằng: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản. Vậy điều chúng ta càn hiện nay không phải là lựa chọn một đảng hay đa đảng, mà là phải thực hiện tốt hơn nữa quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Mỗi công dân Việt Nam, chủ nhân của đất nước phải góp phần xây dựng một Đảng Cộng sản trong sạch vững mạnh, tích cực phát huy truyền thống vốn có, xứng đáng là Đảng lãnh đạo của toàn thể dân tộc Việt Nam.

NHÂN TÂM

27/03/2017

NHẬN DIỆN "RẬN CHỦ" XUYÊN TẠC


Nguồn: Internet

Nói đến "rận chủ - dân chủ giả cầy" là nói đến những kẻ cẩu tặc, vong nô, vô học, bán nước cầu vinh... Và nếu như một năm trước đây, khi chưa xảy ra sự việc Fomosa Hà Tĩnh, các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc nhằm phục vụ cho "chiến lược diễn biến hòa bình" (một chiến lược trên nhiều mặt: kinh tế, chính trị, xã hội) của Mỹ và một số nước phương Tây mà giới "rận chủ" tiến hành thường được núp bóng dưới các vụ việc phức tạp có liên quan đến lợi ích của một số người dân ở một vài địa phương trên cả nước (như các vụ tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng,tranh giành quyền lợi...để kích động người dân khiếu kiện chây ỳ, từ đó vu cáo chính quyền, hay lợi dụng sai phạm của một số cán bộ địa phương để quy chụp cho cả chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta...) thì nay, hoạt động đó ngày càng được tiến hành công khai, trắng trợn, không chỉ đơn thuần là lợi dụng các vụ việc như Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, bồi đắp đảo nhân tạo, hay gần đây nhất là sự việc Formosa Hà Tĩnh để rồi từ đó kích động người dân biểu tình, lồng ghép nội dung chống Đảng, Nhà nước, nói xấu chế độ (như: Đảng bán nước cho Trung quốc, ác với dân hèn với giặc...mặc dù thực tế chúng thấy rõ với tiềm lực quân sự của Việt Nam thời điểm hiện tại nếu đối đầu với Trung Quốc thì thiệt hại sẽ về phía chính người dân Việt Nam, về kinh tế nếu Trung Quốc đóng của không cho người dân ta xuất khẩu hàng hóa thì dân ta cũng là người chịu thiệt hại, hay nếu chúng ta thay vì tìm đủ chứng cứ buộc tội Formosa như cách Đảng, Nhà nước đã làm mà đi biểu tình đập phá Trung Quốc, chưa kể đến người dân ta còn không phân biệt được chữ Nhật, chữ Trung đập phá cả công ty Nhật thì có lẽ lợi bất cập hại...) mà hiện nay bất cứ một sự việc hiện tượng nào trong xã hội chúng đều cố gán ghép lỗi cho Đảng, Nhà nước.


Cụ thể, lợi dụng sự phát triển của mạng Internet, chúng lập ra hàng trăm trang Web, blog, tài khoản Facebook (đặc điểm của cái tài khoản này không có Dòng thời gian gian, có rất ít ảnh cá nhân, và mới được lập trong thời gian gần đây) để tuyên truyền, nói xấu Đảng Nhà nước. Đơn cử một vài vụ việc chúng lợi dụng xuyên tạc thời gian gần đây:
Ảnh được cut từ Facebook Thịnh Lê Quang

video
Clip toàn cảnh vụ cháy cửa hàng đồ chơi gần chợ Kim Biên

Sự việc xảy ra trưa 23/3, căn nhà năm tầng nằm cách chợ Kim Biên 15 m bất ngờ bốc cháy dữ dội cùng nhiều tiếng nổ lớn. Lửa phát ra từ tầng 3 và 5 - nơi chứa đồ chơi trẻ em - rồi bao trùm căn nhà. Khi gọi cứu hỏa, thì một điều đương nhiên đơn vị cứu hỏa gần nhất sẽ đến trước, tùy vào phương tiện mà đơn vị mình được trang bị để ứng phó với đám cháy và hình ảnh các vòi phun nước tầm thấp xuất hiện đầu tiên đó chính là lực lượng chữa cháy tại chỗ chợ Kim Biên và vì máy bơm công suất nhỏ nên họ đã chủ động làm ẩm các vùng xung quanh tránh cháy lan trong lúc đợi xe bồn lớn hơn đến chữa cháy. Và như full Clip về sự việc cho thấy, ngay sau đó các xe cứu hỏa công suất lớn hơn đã được điều đến, triển khai từ bên trong, tấn công trực tiếp lửa đồng thời chờ xe thang hỗ trợ. Khi đầy đủ phương tiện thì triển khai vòi rồng nhiều hướng, dập tắt hoả hoạn lúc 12h30. Tuy nhiên, đám "rận chủ" đã cut clip và tung lên mạng với lời mỉa mai, lồng ghép nội dung đổ lỗi chế độ "Cháy ở Việt Nam thì đừng gọi cứu hỏa, vì gọi đến thì cũng sắp lên XHCN...". Liệu rằng đối với sự việc trên có phải chỉ mỗi chế độ xã hội chủ nghĩa hay tất cả các nước trên thế giới khi điều kiện chưa cho phép, họ phải bằng cách hạn chế thấp nhất thiệt hại.


Cùng vào ngày 23/3, xảy ra đám cháy lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, lửa được cho bốc lên từ kho vải tại tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung - Meko (chuyên về may mặc, thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc). Sau khi không thể tự mình dập tắt đám cháy, hàng trăm công nhân đã phải tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, đám "rận chủ" đã tung tin " Công nhân Việt Nam đã hành động khi tức nước vỡ bờ, phản đối sự bốc lột của tập đoàn CS quốc doanh Trung Quốc" và không nhằm mục đích nào khác đó là kích động người dân phá hoại các công ty có liên quan đến yếu tố Trung Quốc, để rồi từ đó làm các doang nghiệp Trung Quốc yêu cầu Chính phủ bồi thường vì không đảm bảo môi trường đầu tư, làm người lao động Việt Nam ở các khu công nghiệp trên thất nghiệp, phá hoại về mặt kinh tế, gây sức ép với Đảng, Nhà nước.
Ảnh được cut từ facebook Long Hoang Bao Le


video

Clip phỏng vấn một công nhân của khu công nghiệp

Hay như lợi dụng phát biểu của Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nêu thực tế đáng báo động trong việc khai thác thuỷ sản "Với hơn 30 năm đi nhiều vùng biển, ông Minh nhận thấy thuỷ sản của ta đang bị tận diệt bằng đủ các hình thức đánh bắt như kích điện, dùng thuốc nổ, hóa chất... “Trước kia chúng tôi đi biển, cứ một ngày ra biển câu rất nhiều cá, nhưng bây giờ tất cả các vùng biển từ Bạch Long Vĩ trở ra đến Phú Quốc, hay các vùng ven biển cá đã không còn, chính vì vậy ngư dân ta phải đi rất xa đánh bắt”. Thì tổ chức khủng bố Việt Tân đã "cắt gọn" lời phát biểu cảu Tướng Minh và cho ra bài với tiêu đề được in hoa "từ Bạch Log Vĩ đến Phú Quốc không còn cá" trong bối cảnh chúng đang cùng với đám cẩu nô rận chủ trong nước đang tích cực kích động người dân biểu tình chống Nhà nước với lý do "tôm tép" nhân sự việc Formosa Hà Tĩnh...
Ảnh được cut từ Facebook Nguyen Cong

Còn rất nhiều bài viết, hình ảnh cắt, ghép được đám "rận chủ" tung lên mạng, tuy nhiên điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là chúng có cùng chung một "kết luận: lỗi luôn thuộc về Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa". Đó cũng là lý do tại sao đám "rận chủ" không nói xấu ông Duterte với hành động thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót đối với những người "nghi" có dính đến ma túy (nếu ở Việt Nam hành động này sẽ được cho là vi phạm dân chủ nhân quyền), chúng không biểu tình phản đối chế độ phân biệt chủng tộc đang còn hiện hữu ở Mỹ...mà chỉ nhằm vào Việt Nam, Trung Quốc, Cuba (Phidel castro) hay nói cách khác là nhằm vào hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Bởi vì đó là bản chất của "Chiến lược diễn biến hòa bình" mà Mỹ và đồng minh gieo mầm bấy lâu - mầm mống nhằm xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa.NHÂN TÂM

22/03/2017

VIỆT TÂN VÀ NHỮNG TỔ CHỨC CHÂN RẾT

video
Nguyễn Thanh Tú (con trai ký giả Đạm Phong)

Nguyễn Thanh Tú, con trai của ký giả Đạm phong, một trong 5 kí giả bị tổ chức khủng bố Việt Tân sát hại (vì dám nới ra sự thật) đã họp báo tố cáo Việt Tân và những tổ chức chân rết là những tổ chức sát nhân, lừa đảo đồng bào người Việt ở trong và ngoài nước. Đối với nhiều người việc có một tổ chức lừa đảo, dựng chuyện để nói xấu Đảng, lừa tiền bà con hải ngoại, tiếp tay bán nước cho Mỹ (kẻ không bao giờ nguôi âm mưu thôn tính Việt Nam) là điều không nghĩ tới, bởi nó được núp dưới vỏ bọc quá hoàn hảo, đó là những người dân oan, những quyền lợi của con người, những hành động tưởng rằng đấu tranh cho quyền lợi của người khác, nhưng thực chất chúng đang tiếp tay cho giặc ngoại xâm. Chúng ta biết đến một "dân oan" Cấn Thị Thêu với nỗi oan Thị Mầu, cho dù chính quyền có đền bù cho Thêu hơn hẳn những người khác những Thêu không bao giờ hết "oan" chỉ vì số tiền mà chính quyền đền bù chỉ hơn những người dân Việt Nam khác nhưng không thể so sánh với đồng USD từ nước ngoài. Hay "dân chủ" Trần Thị Nga một người đàn bà lăng loàn từng quan hệ với cả tá đàn ông trong đó có linh Mục Nguyễn Văn Hùng dẫn đến hệ lụy chồng bỏ, hàng loạt đứa con rơi rớt thi nhau ra đời, nhưng kể từ khi hành nghề "dân chủ" Nga đã có của ăn của để có tiền chăm sóc các con, tiền đâu ra? Hoặc như linh mục Nguyễn Đình Thục, một linh mục nếu không có vụ kích động giáo dân đi biểu tình khiếu kiện với lý do Formosa, ném đá tấn công lực lượng chức năng thì liệu rằng trong số chúng ta ai biết đến người "linh mục" này. Nhưng chúng ta cũng biết chỉ trong hai ngày kích động biểu tình Thục nhận gần 7 tỷ đồng, còn hơn cả MC Phan Anh làm giàu nhờ bão lũ (đến nay vẫn chưa công khai được số tiền hơn 15 tỷ). Vậy tiền Thục nhận ở đâu ra? Chính là Việt Tân

video
"lính già" của chế độ Việt Nam Cộng hòa

Nhưng Việt Tân lấy tiền ở đâu ra? Đó là số tiền trong hơn 34 năm lừa đảo đồng bào hải ngoại. Một bên Việt Tân lừa những người thuộc chế độ Việt Nam cộng hòa (chế độ thối nát, tay sai cho Mỹ đàn áp, uống máu nhân dân), những người vẫn mong muốn phục hồi lại chế độ của mình, bởi vì mấy chục năm chạy trốn sống ở đất nước "sản xuất nhân quyền" Mỹ họ cảm nhận được không gì bằng đất nước Việt Nam, nhưng nếu về Việt Nam với thân phận tàn dư của Việt Nam cộng hòa, tội đồ dân tộc liệu nhân dân có chấp nhận, vậy nên họ vẫn luôn nuôi dã tâm khôi phục chế độ của mình. Thông qua các cuộc biểu tình trong nước (như những cuộc biểu tình với danh nghĩa Formosa gần đây) Việt Tân tuyên truyền cho đám người lưu vong rằng sắp lật đổ được chế độ, cần bà con đóng thêm tiền để chi phí cho "lật đổ".

Bên cạnh số tàn dư của chế độ Việt Nam cộng hòa, Việt Tân còn lừa một bộ phận kiều bào nước ngoài. Với những clip cắt đầu cắt đuôi, thêm thắt, chắp vá, với những bức ảnh lấy từ một vụ việc bất kì trên thế giới Việt Tân dựng thành những clip tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước, vu cáo chính quyền (như vụ Formosa: Việt Tân đã lấy những bức ảnh cá chết ở các nước Châu Mỹ, Châu Âu để lừa gạt người dân "cá chết trắng biển, xếp lớp"..hay như cống xả nước rửa xe ở Đà Nẵng nhưng Việt Tân đăng lên là một trong những cống ở Formosa...) và qua đó kêu gọi kiều bào đống góp để bảo vệ ủng hộ quyền lợi người dân, nhưng như Nguyễn Thanh Tú nói "tiền chảy về túi Việt Tân". 

Và một nguồn tiền khác đó là từ chính phủ Mỹ, kẻ sáng lập ra "chiến lược diễn biến hòa bình". Có thể nói sau thắng lợi trong việc lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, và các nước Đông âu bằng chiến lược chiến tranh không cần tiếng súng này (Diễn biến hòa bình) Mỹ đã hy vọng lặp lại được "biến cố đó ở Việt Nam. Các đời tổng thống Mỹ chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược, thôn tính
Việt Nam (bởi Việt Nam có vị trí đắc địa cả về kinh tế, quân sự, lẫn chính trị), chính vì vậy thông qua cung cấp kinh phí cho Việt Tân họ sẽ góp phần thực hiện cái gọi là " Diễn biến hòa bình" của mình. Cụ thể Việt Tân sẽ thông qua mạng lưới "dân chủ" (như Đoan Trang, Nguyễn Văn Đài hay hai kẻ vừa mới vị bắt là Bùi Hiếu Võ và Pham Kim Khánh như VTV dã đưa tin) để tuyên tuyền xuyên tạc về các vụ việc làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào chính quyền (như vụ Formosa mặc dù linh mục ép giáo dân không được nhận đền bù khiến một số hộ phải nhân chui nhưng chúng vẫn nói ra rả trên mạng Nhà nước quỵt tiền nhân dân). Mặt khác chúng sẽ thông qua những tổ chức "chân rết" núp bóng quốc tế như: Đài tiếng nói Hoa Kỳ - VOA, Đài Châu Á tự do - RFA, Báo Người Việt để lấy vị thế "khách quan" đưa ra những luận điệu đơm đặt đến người dân Việt Nam (trong buổi họp báo Nguyễn Thanh Tú đã chứng minh vấn đề này.

video

Clip Nguyễn Thanh Tú nói về VOA và Báo Người Việt 

(Đây chỉ là một trong những số báo chống Việt Nam)
video
Clip Nguyễn Thanh Tú nói về Đài Châu Á tự do RFA
Và tất cả những gì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua, các vụ biểu tình, các kẻ tự xưng là đấu tranh cho quyền lợi của người khác nhưng lại càng ngày càng thoát khỏi kiếp nghèo, hay những linh mục (như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Thái Hợp..) mặc dù giáo dân của mình ít chịu ảnh hưởng, thậm chí là không bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa nhưng vẫn dắt đàn con đi biểu tình, đập phá, thay vì quyên góp ủng hộ con dân, hướng con dân đến những hành động hòa nhã, hòa hợp, sống phúc âm trong lòng dân tộc...Tất cả chỉ là "trò kiếm tiền" của Việt Tân, các tổ chức chân rết, và tay chân của mình (đám rận chủ quốc nội).

CBR

21/03/2017

"ÁC VỚI DÂN HÈN VỚI GIẶC"

video
Nguồn: Internet
Sự việc trên xảy ra ở Mỹ, đất nước mà đám dân chủ giả cầy hết lòng ca ngợi về dân chủ, nhân quyền và đem ra để so sánh, chửi bới Việt Nam (quê hương của chúng) rằng Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp nhân dân...Và thực tế là nếu sự việc trên xảy ra ở Việt Nam tức là anh chàng đi xe hịn trên là người Việt Nam và viên cảnh sát trên là một bác cảnh sát giao thông hay một bác trật tự của Việt Nam thì tôi tin sẽ có người hô hào rằng "công an đánh người" và nếu sau khi clip ghi lại sự việc được tung lên mạng thì đám dân chủ giả cầy sẽ không tiếc lời chửi bới đồng chí công an trên và kèm theo câu khẩu hiệu quen thuộc "ác với dân hèn với giặc" "sao không ra mà bảo vệ hoàng sa". Ngược lại nếu công dân Mỹ có tư tưởng, "ý thức công dân" như đám dân chủ giả cầy Việt Nam thì có lẽ cũng phải nói câu "chính phủ Mỹ ác với dân hèn với giặc", " Sao không ra mà chống khủng bố, chúng nó xiên hai tòa tháp đôi hàng triệu người chết rồi đấy, Việt Nam còn chưa chết người nào đâu".

Vẫn biết đám dân chủ giả cầy như nhiều người nói là một lũ vô học, vào tù ra tội, can tâm làm tay sai, cẩu nô cho giặc, cho kẻ thù từng áp bức đồng bào, dân tộc. Là nơi quy tụ của những kẻ lấy oán báo ơn (tàn dư của chế độ Việt Nam Công hòa từng được chúng ta tha mạng sau khi thống nhất đất nước). Nhưng đâu đó trong toàn thể người dân Việt Nam cũng ta, vẫn có những cá nhân, nghe theo, làm theo những gì chúng nói, tiếp tay cho kẻ xấu làm hại đất nước. Dân chủ, nhân quyền là vấn đề mà tất cả người dân của các quốc gia trên thế giới đều quan tâm, là giá trị chung của nhân loại. Các dân tộc không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa đều có đóng góp nhất định vào giá trị chung đó. 

Trong “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và trên thực tế cộng đồng quốc tế đã công nhận những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tự do tín ngưỡng... trong những năm qua. Trong hầu hết các khuôn khổ đối thoại và hợp tác về quyền con người, về dân chủ, nhân quyền cả song phương lẫn đa phương, các nước và các đối tác quốc tế đều bày tỏ ghi nhận đối với những thành tựu Việt Nam đã đạt được, nhất là trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội, thực hiện tốt các Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDGs). Theo Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), Việt Nam đã hoàn thành khoảng 90% các chỉ tiêu....

Chúng ta cần nhận thấy rằng nhân quyền, hay nói cách khác là quyền con người của mỗi cá nhân phải hòa hợp với quyền lợi chung của toàn bộ công dân của một quốc gia, dân tộc, khổng thể vì quyền lợi của một cá nhân làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và đó cũng là một phần lý do chính cho sự ra đời của pháp luật. Nếu trong trường hợp người thanh niên "Hoa Kỳ" kia không bị, trấn áp, xử lý, anh ta mặc nhiên coi thường pháp luật, người khác sẽ nhìn theo và đòi hỏi mình được như vậy, và kết quả cuối cùng là hiệu lực pháp luật trở nên vô hiệu, quyền lợi của những người xung quanh không được đảm bảo (cụ thể trong trường hợp trên đó là gây ách tắc giao thông). Ở Việt Nam những sự việc như trên không phải là hiếm, thậm chí người dân còn tấn công, chửi bới lực lượng chức năng, nhưng phía công an thì sao? chỉ cần có hành động xô đẩy để tự vệ hoặc trấn áp thì ngay lập tứ sẽ xuất hiện câu nói "công an đánh người" chỉ vì hai chữ "dân chủ, nhân quyền" nó được đẩy lên ở mức độ "quá trớn", còn ngược lại như chúng ta thấy công dân của nước "dân chủ" Hoa Kỳ đã không thèm can ngăn cho thanh niên vi phạm, bởi họ ý thức được, sai bị xử lý là chính xác, và họ không vì sự ích kỉ (sợ bị phạt tiền) lấy cớ "dân chủ, nhân quyền" để gây khó khăn cho lực lượng chức năng, tạo cớ cho bọn dân chủ giả cầy xuyên tạc,vu cáo chính quyền phục vụ cho mưu đồ chiến lược diễn biến hòa bình của "giặc". Và đây là điều mà lực lượng chức năng Việt Nam, cũng như toàn thể người dân Việt Nam cần phải học từ một đất nước luôn quảng bá mình là "dân chủ" để đảm bảo một "xã hội dân chủ" đúng nghĩa ở Việt Nam.
video
Nguồn: Internet

CBR20/03/2017

CÔNG AN "ĐÁNH NGƯỜI"


video

Đây là sự việc vừa xảy ra vào sáng ngày 19/3/2017. Cụ thể một cô gái điều khiển xe máy (nhãn hiệu Honda) đi ngược chiều và đi lên phần đường dành cho người đi bộ và khi lực lượng chức năng yêu câu cô gái dừng, xuống xe và xuất trình giấy tờ, thì thay vì chấp hành cô gái đã kêu la ầm ĩ và có hành động xô đẩy lực lượng chức năng, trước sự việc trên lực lượng chức năng buộc phải "khênh" cô gái xuống xe và yêu cầu cô xuất trình giấy tờ, tuy nhiên một lần nữa cô gái tiếp tục không hợp tác mà gào thét khóc lóc trước sự chứng kiến của người dân xung quanh (một đồng chí đã phải nhặt ví trả cho cô gái). Tuy nhiên, sau khi sự việc được một người dân quay lại đưa lên mạng Internet thì bên cạnh phần đông người dân thể hiện thái độ đồng tình, ủng hộ cơ quan chức năng và lên án cách hành xử của cô gái thì vẫn có một số cá nhân đã cho rằng đây là hành động công an ức hiếp, đánh người dân, thậm chí những cá nhân này còn dũng những từ ngữ thô tục khi nhận xét về hành động của lực lượng chức năng.
video


Còn đây là sự việc diễn ra vào cuối tháng 11/2016. Trong sự việc này hai thanh niên có hành vi vi phạm giao thông, tuy nhiên khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và xuất trình giấy tờ thì thay vì chấp hành hai thanh niên đã lao vào đánh hai đồng chí công an. Và sự việc trở nên trớ trêu hơn khi trước một sự thật rõ như ban ngày là hai thanh niên này đã có hành vi chống người thi hành công vụ, nhưng trong số người chứng kiến việc, chúng ta vẫn nghe câu "công an đánh người"
video
Hay như trong clip này, như chúng ta có thể thấy người phụ nữ cầm băng rôn chạy vào cổng cơ quan nhà nước và khi có một nam thanh niên lại gần thì người phụ nữ đã "tự động" ngã, chân tay chổng lên trời giãy dụa. Và sau khi sư việc sảy ra thì một số người đã đăng tải clip với tiêu để "công an đánh dân"...

video
Bên cạnh đó kể từ sau khi xảy ra sự cố môi trường biển Formosa Hà Tĩnh, một số kẻ xấu (núp dưới chiều bài "dân chủ" "nhân quyền") đã lợi dụng sự việc tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt vu cáo cho Đảng, Nhà nước (Chính quyền làm tay sai cho Trung Quốc, hẹn với giặc ác với dân...mặc dù như chúng ta biết đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành chức năng nhanh chóng điều tra thu thập đủ chứng cứ để buộc Formosa phải nhận tội và đền bù 500 triệu USD và có những chính sách hỗ trợ người dân chứ không phải là đám dân chủ giả cầy) kích động người dân biểu tình gây rối an ninh trật tự, dùng đá, gậy gộc tấn công lực lượng chức năng. Tuy nhiên ngay sau đó chúng lên mạng kêu gào rằng "công an đánh đập người dân"...và có một sự thật đó là trong số chúng ta đã có người cẩu thả tin những gì chúng nói.

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ, đồng thời có những bước đổi mới rõ rệt trong quản lý xã hội. Sự dân chủ không chỉ được thực thi trong các cơ quan công quyền, tổ chức chính trị - xã hội mà còn lan rộng trong toàn xã hội. Thế nhưng có không ít trường hợp lợi dụng dân chủ để lấn tới, trở thành dân chủ quá trớn. Đó là tình trạng “nói càn”, “làm càn” ngày càng nhiều, thậm chí coi thường pháp luật. Có thể thấy rằng dân chủ là chế độ ưu việt, là con đường rộng mở để công dân phát huy quyền và trách nhiệm trong việc đóng góp xây dựng chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội và nâng cao năng lực cá nhân. Tuy nhiên thiết nghĩ dân chủ, nhân quyền hay nói cách khác là quyền làm chủ của người dân phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
video
Cách trấn áp biểu tình của cảnh sát nước ngoài

 CBR
Quá trình hoàn lương của Lê Công Định còn xa vời

Hoa đất

Trước ngày vào tù chấp hành án "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", Lê Công Định là một cái tên khá nổi tiếng trong giới trí thức Sài Thành. Vợ đẹp, quan hệ xã hội rộng rãi và tầm trí thức đủ vươn tầm thế giới, mọi thứ đều ủng hộ con người này. Ấy vậy mà chỉ với cái tôi cá nhân cao ngất ngưởng cùng những suy nghĩ lệch lạc, giản đơn, Định đã phủ nhận lại mọi thành quả mà cha ông đã gây dựng nên. Mức án 3 năm cho những kẻ học đòi làm lãnh tụ vẫn là sự khoan hồng của pháp luật dành Lê Công Định so với những kẻ cứng đầu khác.

Ngày 6-2-2013, Lê Công Định được ra tù trước thời hạn. Ngỡ rằng sau khi được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước, Lê Công Định sẽ rút ra bài học để làm lại cuộc đời. Song cái đỉnh cao của sự nghiệp đã qua cộng hưởng với sự trân trọng mà xã hội dành cho Định đã mờ nhạt, dường như khó tìm ra lối thoát giúp con người này hoàn lương một cách thực sự.

Mấy ngày qua, Định lại tiếp tục thể hiện bộ mặt tráo trở. Ngày 16/3/2017, hắn chia sẻ trên trang cá nhân:

Ảnh trên Face Lê Công Định


Muốn Thoát Trung, phải Thoát Cộng.

Muốn Thoát Cộng, phải Thoát Hồ.

Thoát Hồ không có nghĩa là chọn cách lăng mạ Hồ Chí Minh, hoặc đàm tiếu về đời tư ông nhằm hạ bệ hình tượng, mà nhiều người mù quáng tin là thiêng liêng.

Thoát Hồ là thoát khỏi di sản tư tưởng và đường lối mà ông đã chủ trương khi mang chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam và dẫn dắt ĐCSVN vào con đường thần phục Trung Cộng tuyệt đối.

Thoát Hồ để thấy ngọn cờ giải phóng dân tộc đánh Pháp, đuổi Mỹ trong quá khứ thực chất là chiêu bài đưa Việt Nam rời khỏi quỹ đạo phương Tây, từng bước chui vào gông cùm nô lệ giặc Tàu.

Trước hết cần hiểu về vấn đề “thoát Trung”. Đây là quan điểm được một số cá nhân thiếu thiện chí đưa ra gần đây, nhất là từ khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông, đụng chạm tới tình cảm thiêng liêng nhất của người dân Việt Nam là tinh thần yêu nước, đặt Việt Nam trước nguy cơ bị xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ. Trước tình hình đó, Nhà nước và nhân dân Việt Nam phải làm tất cả mọi biện pháp cần thiết và có thể để bảo vệ chủ quyền. Và ý kiến “thoát Trung” được một số người nêu ra như là một trong những cách để bảo vệ chủ quyền.

Nhưng thật sự có phải thoát Trung như các đối tượng (trong đó có Lê Công Định) suy diễn. Kế thừa truyền thống yêu hòa bình, hòa hiếu, nhân nghĩa của dân tộc, chúng ta kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, các thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Việt Nam không dựa vào bên nào để chống lại quốc gia khác. Việt Nam ý thức tự chủ dân tộc, phát huy sức mạnh tự lực kết hợp với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế là vấn đề luôn được đặt lên trên hết. Nếu chỉ trông chờ vào sự “thương hại” của các nước khác, chắc chắn Việt Nam sẽ dễ rơi vào tình trạng lệ thuộc, bị mặc cả. Như vậy, thoát Trung chỉ là suy nghĩ thiển cận của Lê Công Định mà thôi.

Tiếp đến, có phải để thoát Trung thì cần phải thoát Cộng? Về cơ bản đây chỉ là tâm lý thù hằn chế độ trong những suy nghĩa của Lê Công Định. Hắn đang cố tình lợi dụng tâm lý bảo vệ chủ quyền của nhân dân để kích động, lèo lái từ vấn đề “thoát Trung ” sang vấn đề “thoát Cộng”. Thực tế, chế độ XHCN mà nhân dân Việt Nam lựa chọn không lệ thuộc vào chế độ XHCN ở Trung Quốc. Vì vậy, hoàn toàn sai lầm khi khẳng định rằng để thoát Trung thì cần phải thoát Cộng.

Giở thói vu khống, Định còn phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành quả mà cách mạng đã đạt được. Chẳng ai lại đi tôn vinh cái thời kỳ nô lệ dưới trướng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như Định suy diễn. Có thể hắn không phục, không thích chế độ XHCN nhưng không thể phủ nhận đất nước được độc lập, tự chủ như ngày hôm nay đã phải đánh đổi bởi xương máu của biết bao thế hệ. Đi tôn vinh Pháp, Mỹ đi đô hộ nước mình chỉ có thể là bộ óc phá hoại của Lê Công Định.

Nghe ra, khi vẫn ấp ủ hi vọng lật đổ chế độ, quá trình hoàn lương của hắn còn hết sức xa vời.BIỂU TÌNH FORMOSA VÌ "TÌNH" HAY VÌ "TIỀN"

video
Nguồn: Vietvision
Cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2017 là khoảng thời gian liến tiếp xảy ra các cuộc biểu tình với mục đích được đám đông rêu rao là vì người dân 4 tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố formosa Hà Tình. Nhưng với những gì mà đám đông đã thể hiện trong các cuộc biểu tình khiến nhiều người có một cảm nhận ngược lại với mục đích mà họ đã nhắc đến.

Thứ nhất: đó là hình ảnh những cuộc biểu tình "rợp" bóng cờ ba que ("vật" đại diện cho chế độ Việt Nam cộng hòa thối nát, máu lạnh, tàn sát đồng bào bám đít ngoại bang). Sự xuất hiện của "ba que" khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, đây rốt cuộc là biểu tình vì người dân, vì môi trường hay là "biểu dương" mấy thằng "xỏ lá ba que"...
Nguồn: Internet

Thứ hai: kèm theo khẩu hiệu "Formosa cút khỏi Việt Nam" thì các nhà "đấu tranh" luôn mồm "đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam". Nói như vậy không khác nào đả đảo toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp, đánh thắng đế quốc Mỹ để giành được độc lập tự do như ngày hôm nay. Trong sự việc lần này đâu phải Đảng đã chỉ đạo Formosa xả thải để "được" người dân biểu tình phản đối cũng như tạo điều kiện cho đám dân chủ cầy mặc sức xuyên tạc, bôi nhọ Đảng mà xuất phát từ sai phạm của một số cán bộ có nhiệm vụ quản lý hoạt động xả thải của công ty Formosa Hà Tĩnh. Và đương nhiên chúng ta không thể quy sai phạm của một số cán bộ trở thành sai phạm của toàn Đảng, hay của cả chế độ? như vậy có lẽ không chế độ nào có thể "tồn tại". Vậy nên đã là một người dân Việt Nam với nhận thức chính chắn họ sẽ không phát ngôn như vậy. Câu nói "hận thù" này chỉ thể xuất phát từ những người có quyền lợi gắn với chế độ Việt Nam cộng hòa (Chế độ tàn ác đã bị quân và dân ta tiêu diệt, chế độ coi ngày 30/4 giải phóng miền nam thống nhất đất nước của toàn thể nhân dân Việt Nam là ngày quốc hận).

video

Thứ ba: Tham gia các vụ biểu tình đa phần không phải là người dân chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, mà chủ yếu là đồng bào công giáo một số giáo xứ. Và những người phát đi lời kêu gọi người khác biểu tình không ai khác là những kẻ vốn có tiền án chống chính quyền nhân dân, và phần lớn có "máu mủ, gốc gác" với chế độ Việt Nam cộng hòa

Thứ tư: Sau những vụ biểu tình nhiều người đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chia tiền giữa những "biểu tình viên". Lần chia tiền gần đây nhất diễn ra vào sáng nay, sau khi "cuộc biểu tình ngày 19/3" chấm dứt. Và nhân vật "từ thiện" không ai khác là những kẻ vong nô Việt Nam cộng hòa. (Xem clip trên)

Còn rất nhiều hành động phi lý, mâu thuẫn khác mà các "biểu tình viên" vô tình để lộ trong các cuộc biểu tình của mình được người dân phát hiện và chia sẻ trong thời gian gần đây. Có lẽ đối với nhiều người câu chuyện "chiến lược diễn biến hòa bình" của Mỹ với âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam); mong mỏi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa khát máu của bè lũ ba que sống lưu vong hay nghề kinh doanh dân chủ của đám dân chủ giả cầy quốc nội ít nhiều đã từng được nghe nhưng chưa bao giờ những mục đích đề hèn đó được lột tả trước mặt họ một cách chân thực, sống động đến như vậy. Người ta vẫn nói rằng "Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người". Và đến hôm nay mục đích các cuộc biểu tình là vì dân chủ hay lợi dụng dân chủ, vì người dân hay vì tiền chúng ta đã thẫy rõ.

NHÂN TÂM

19/03/2017

Mỹ doạ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc???

Hoa đất

Các đời Tổng thống của Hoa Kỳ như Bush cha, Bush con, Obama đều đem vấn đề nhân quyền là mặt hàng để đi xuất khẩu toàn thế giới. Cái giá trị nhân quyền được chính phủ Mỹ đi rao giảng, áp đặt khắp nơi là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự rối loạn về chính trị, sự chết chóc, nghèo đói ở nhiều quốc gia. Chưa có một con số thống kê cụ thể về những mất mát mà cái gọi là “giá trị nhân quyền của Mỹ” mang lại cho thế giới, nhưng tất cả đều thừa nhận một điều rằng: nhân quyền luôn đặt một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của quốc gia này.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson

Chính quyền mới của Tổng thống Donal Trump đã mang lại một bầu không khí chính trị mới cho nước Mỹ. Ngay cả vấn đề nhân quyền, họ cũng đã có những tư duy chính trị mới, nếu không nói là khác biệt so với các đời tổng thống tiền nhiệm trước đây. Trong bức thư do Ngoại trưởng Rex Tillerson gửi tới 9 nhóm hoạt động nhân quyền gần đây có đoạn viết:

“Bởi vì đây là tổ chức duy nhất hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền nên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cần phải cải cách mạnh mẽ để chúng tôi (Mỹ) có thể tiếp tục tham gia”

Ngoài ra, ông Tillerson tuyên bố Mỹ sẽ vẫn “tiếp tục đánh giá” tính hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng Washington vẫn chưa tin tưởng vào các báo cáo nhân quyền của một số nước thành viên khác trong UNHRC.

“Chúng tôi có thể không chia sẻ quan điểm chung (với UNHRC) về vấn đề nhân quyền của cơ quan này”, ông Tillerson cho biết.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, Washington sẽ chưa rút khỏi UNHRC ngay bây giờ nhưng đây vẫn là một khả năng có thể xảy ra. Đây là một hướng đi mới trong chính sách của chính quyền Donal Trump. Qua sự kiện này, có thể rút ra một số vấn đề sau:

Thứ nhất, chính sách dùng chiêu bài “nhân quyền” nhằm lật đổ các quốc gia không thân thiện với Mỹ trước đây không hiệu quả và hết sức tốn kém. Ở đâu đấy, Mỹ có thể lật đổ chính phủ các nước và thiết lập chính quyền mới theo ý mình. Nhưng sự thực thì mọi chuyện không như “bánh vẽ” mà Mỹ rêu rao với người dân các nước bị lật đổ trước lúc can thiệp. Hàng năm, Mỹ vẫn tốn hàng trăm tỷ USD làm bầu sữa nhằm duy trì sức sống của chính quyền mới do mình lập ra. Chính phủ mới do Mỹ lập ra ở Iraq và Lybia là ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân ở các nước bị lật đổ xáo trộn, đi kèm là sự mất tin tưởng của người dân Mỹ và chính phủ đang khiến những nhà lãnh đạo cân nhắc lại chiến lược này.

Thứ hai, chiêu bài “nhân quyền” dường như đã quá cũ kỹ để làm mới hình ảnh của Mỹ với tư cách là siêu cường quốc tế. Nhân quyền chỉ mang thêm cho nước Mỹ những mối đe dọa mới. Nó không chỉ cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người dân vô tội địa phương, khai sinh ra những tổ chức, mạng lưới khủng bố khét tiếng như Al Qaeda hay IS đồng thời cũng biến quân đội Mỹ và công dân Mỹ trở thành mục tiêu của những kẻ cực đoan, khủng bố Hồi giáo.

Thứ ba, Tổng thống Donald Trump sẽ đề nghị cắt giảm hơn 50% nguồn tài chính mà Mỹ cung cấp cho Liên Hợp Quốc. Washington hiện đóng góp khoảng 10 tỷ USD cho Liên Hợp Quốc mỗi năm, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này. Khi mà “lợi ích của nước Mỹ” được DonalTrump đặt lên hàng đầu, thì những bản báo cáo nhân quyền của UNHRC vốn dĩ được xuyên tạc nhằm làm kênh tham khảo cho chính phủ Mỹ sẽ chẳng còn chút giá trị. Hay nói cách khác, Mỹ chẳng dại gì mất tiền “oan” vào những cái vớ vẩn liên quan đến nhân quyền ở các quốc gia khác.


Chừng vậy cũng đủ thấy, trong nhiệm kỳ của Donal Trump “chiêu bài nhân quyền” khó có chỗ đứng trong chính sách đối ngoại của quốc gia này!

YÊU CẦU LÀM RÕ VỤ CÔNG AN ĐÁNH NGƯỜI

Ảnh chụp facebook " Lê Minh" 

Những ngày qua, lan truyền trên những trang mạng là hình ảnh một người mặc sắc phục cảnh sát dẫm chân lên một người đàn bà "đứng tuổi". Hình ảnh được cho là do một "nạn nhân" khác chụp trộm khi người đàn bà kia bị "công an" tra tấn. Và theo một số thông tin "lá cải" thì người đàn bà bị "dẫm đạp" tên là Giang (bán nước vỉa hè", còn người mặc sắc phục là Bùi Hồng Minh tốt nghiệp Học viện CSND năm 2003, Bùi Hồng Minh về nhận công tác tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Khởi đầu là lính trinh sát ma túy, chuyển qua đội hình sự... Hình ảnh được chụp tại trụ sở Công An Huyện Gia Viễn, Ninh Bình. 

Đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh này. Một số người cho rằng đây là một hành động không thể chấp nhận được, và cần phải được nghiêm trị viên cảnh sát để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ kia. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng đây không phải ảnh thật, mà ảnh được photoshop "nếu mình là công an mình cũng không ngu đến mức cho chụp"...

Quan sát bức ảnh trên chúng ta có thể thấy có nhiều điểm nghi vấn:

Về hình ảnh:

Thứ nhất: hình ảnh khung cửa sổ ngày sau hai "nhân vật" trên một bên thi có hình "thiên hoa" một bên thì không.

Thứ hai: nhìn về phần mông của hai hình ảnh rõ ràng một bên là một người khá nặng cân còn một bên thì quá gầy "đít tóp" và lại càng không thể là hình ảnh của ông Bùi Hồng Minh vì ông này khá nặng kí.

Thứ ba: Hình ảnh "viên cảnh sát" giẫm chân lên vai người phụ nữ kia thì đoạn nối giữa phần cẳng chân và phần đùi có độ sai lệch khá rõ ràng (cẳng chân thụt quá sâu vào trong đùi), khiến người nhìn có cảm giác chân bị gãy. Phần đùi rất lớn nhưng phần cẳng chân lại rất nhỏ hay nói cách khác cẳng chân là của một người khác, còn đùi của một người khác.

Về bố cục sự việc:

Thứ nhất: Nếu là một người có điều kiện được cầm điện thoại để ghi lại sự việc trên thì rõ ràng quay dễ hơn chụp ảnh.

Thứ hai: Nếu chúng ta là viên cảnh sát kia thì chắc hẳn chúng ta không để có người rảnh rỗi ngồi trong phòng và quay lại hình ảnh của mình. 

Thứ ba: Nếu như một số người đã thông tin, đây là một ông cảnh sát hình sự thì theo quy định và tìm hiểu không có một cảnh sát hình sự nào lại liên quan đến lĩnh vực bán hàng rong, đó là trách nhiệm của cảnh sát trật tự, và ông hình sự cũng không "rảnh háng" đến như vậy...


Đó là một số điểm nghi vấn mà chúng ta dễ dàng nhận thấy. Vậy đây có phải là sự việc "công an" dùng nhục hình như một số người đồn hay không? Nếu không thì mục đích của người đang bức ảnh "vu khống" trên là gì? Họ là ai? Thiết nghĩ sự việc cần phải được sớm làm rõ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bị hại và trừng trị những kẻ vi phạm (có thể là viên cảnh sát hoặc chị bán hàng rong), đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không thể để viên công an vi phạm pháp luật hay một người ngang nhiên vu cáo lực lượng chức năng.

CBR