Bài mới nhất

13/10/2012

Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam.


Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất  nước thì các thế lực chống đối Việt Nam  vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền. Chúng vận động chính giới các nước, một số tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp vào lộ trình cải pháp luật và hội nhập quốc tế của Việt Nam nhằm xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992 và hướng lái thể chế chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam hướng có lợi cho chúng. Các thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm cách câu kết với những đối tượng cơ hội chính trị trong nước như : Lê Thị Công Nhân, Trần Anh Kim, Trần Huynh Duy Thức,Vi Đức Hồi….để những đối tượng này thu thập những tài liệu, chứng cứ mà chúng cho rằng đó là bằng chứng khẳng định Nhà nước Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền. Từ đó, chúng tuyên truyền nhằm vu cáo Việt Nam không tôn trọng dân chủ, nhân quyền.

Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại…. trong khuân khổ pháp luật cho phép, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ cở hiến pháp, cụ thể hóa các quyền này trong mọi chính sách của Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm: phát triển kinh tế vì con người, tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bỏ tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa , giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường…. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chính và luôn ủng hộ hoạt động củ hội đồng nhân quyền quốc tế, hộp tác đầy đủ với các cơ quan nhân quyền liên hợp quốc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhưng mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Hot!

Từ khóa SEO:

88 nhận xét:

Hoạt động hiện nay của bọn phản động vô cùng là tinh vi chúng rất xảo chá cần phải đề phòng sớm thôi không lại bị lợi dụng .

Bọn phản động này thì chỉ có suốt ngày làm mấy việc vớ vẩn chống Đảng và Nhà nước à, hết việc quá.

Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ ngày càng tinh vi phải hết sức cẩn thận.
Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công.


Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền. Chúng vận động chính giới các nước, một số tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp vào lộ trình cải pháp luật và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Vấn đề lợi dụng dân chủ nhân quyền để chống phá Đảng ta bây giờ đang là điều đáng lo nhất.Đảng ta luôn tôn trọng quyền dân chủ của người dân

Cho dù các thế lực thù địch có dũng những luận điệu xuyên tác chống Đảng và nhà nước ta như thế nào đi chăng nữa thì chúng vấn khó có thể thành công

Vấn đề dân chủ dân quyền đang được các thế lực phản động lợi dụng để kích đông chống phá nhà nước

đây là vấn đề quan trọng nhất hiện nay,những hình thức hay bị lợi dụng nhất là do tín ngưỡng tôn giáo bị lợi dụng quá nhiều.

Vấn đề lợi dụng dân chủ nhân quyền để chống phá Đảng ta bây giờ đang là điều đáng lo nhất.Đảng ta luôn tôn trọng quyền dân chủ của người dân

vấn đề này hiện nay khá là sôi nổi. Để dẹp yên được bọn này chắc cũng mất nhiều thời gian đây.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người

lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược.

Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người.

Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền. Chúng vận động chính giới các nước, một số tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp vào lộ trình cải pháp luật và hội nhập quốc tế của Việt Nam nhằm xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992 và hướng lái thể chế chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam hướng có lợi cho chúng. Các thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm cách câu kết với những đối tượng cơ hội chính trị trong nước .

Các thế lực thù địch hoạt động ngày càng gian xảo và quỷ quyệt.
Chúng lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân chủ để nói xấu Đảng ta để chống phá nhà nước ta.

Một điều vô cùng nguy hiểm nữa là chúng luôn tìm cách câu kết với những đối tượng cơ hội chính trị trong nước ,những phần tử bất mãn ,..

lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

các lực lượng chức năng của ta phải chủ động hơn nữa trong việc phòng chống và triệt phá bọn chúng.

hoạt động ngày một nguy hiểm cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời và khắc phục một cách hiệu quả

phải trừng trị thật mạnh tay những kẻ luôn tìm cách lợi dụng vấn đề đó để làm hại nước ta

chúng ta phải có biện pháp ngăn ngừa và chấm dứt các hoạt động tác động xấu đối với nước ta

các hoạt động ngày một diễn ra phức tạp như vậy cần có những biện pháp phù hợp

những hành động này là nhằm chống lại nhà nước ta. chúng ta phải có biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa

càng ngày thì hoạt động càng nguy hiểm mỗi công dan Việt Nam hãy cảnh giác và đập tan âm mưu của bọn phản động

đó là một vấn đề ngày càng phức tạp cần có những biện pháp để kịp thời ngăn chặn những hoạt động xấu xảy ra

các hoạt động ngày càng phức tạp và khó khăn các cơ quan chức năng phải có biện pháp để đấu tranh nhằm chống lại hoạt động chống phá nhà nước ta

mỗi một công dân phải có ý thức bảo vệ xã hội tổ quốc để triệt phá hoàn toàn các hoạt động chống phá nhà nước ta

phải trừng trị thích đáng những kể đó.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Mỹ là kẻ chuyên đi can thiệp, xuyên tạc nói xấu nước khác

dân mình phải tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của Mỹ về Việt Nam

tình yêu tổ quốc cần được thể hiện đúng cách . dân ta không thể để bọn phản động lợi dụng tình yêu đó để chống lại đảng và nhà nước của dân ta .

công dân Việt Nam hãy cảnh giác và đập tan âm mưu của bọn phản động

dân mình phải tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của Mỹ về Việt Nam

các lực lượng chức năng của ta phải chủ động hơn nữa trong việc phòng chống và triệt phá bọn chúng.

Mỗi người dân yêu nước sẽ luôn ý thức được rằng...:::: Không thể để lũ phản động lợi dụng được!

bọn phản động lợi dụng sự ngu xi của người dân, lợi dụng sự tin tưởng của nhân dân, lợi dụng lòng tham của nhân dân... biến lòng nhiệt tình của nhân dân trở thành vũ khí xâm phạm an ninh quốc gia mà kẻ bị lợi dụng cũng không ý thức được. mọi người hay chứng tỏ mình không phải là kẻ bị lợi dụng, không bị lợi dụng, không ngu xi, không tin vào giộng điệu của bọn phản động nhé. Nhân dân, đồng bào TÂY NGUYÊN bị FULRO lợi dụng là do họ thiếu hiểu biết, dân trí kém đấy. Những người có học, có hiểu biết, hay tự hào mình là con cháu LẠC HỒNG thì đừng nghe theo phản động.

Sao bác lại nói người dân ngu xi??? Dân ta không ngu đâu chỉ là do nhiều nguyên nhân dẫn đến bị chúng lợi dụng thôi.

Rõ ràng đất nước chúng ta đang trong giai đoạn chuyển mình, những vấn đề về đất đai vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Chính vì vậy bọn phản động mới có cơ hội lợi dụng nhân dân. Chúng ta cần phải càng ngày càng hoàn thiện mình hơn có như vậy bọn chúng mới không có cách nào lợi dụng được nữa

đây là một trong những vấn đề nóng hiện nay. có thể nói đây là một trong nhưng chiêu bài trong diễn biến hòa bình của Mỹ và các nước phương Tây thực hiện

lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Quả là đảm đang, với cách này thì thức ăn sẽ tươi ngon hơn nhiều đấy!

Ối giời ôi Hà Sỹ Phò lại được lên báo rồi à!

Chúng ta hãy thật cảnh giác với mọi âm mưu của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng và Nhà nước ta thật vững mạnh

Đảng và Nhà nước ta đã và đang nỗ lực để bảo chủ quyền đất nước, chúng ta hãy tin tưởng và đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ đất nước, đánh đuổi các thế lực thù địch

mấy bọn chuyên lợi dụng tôn giáo dân tộc để làm loạn đất nước, làm nhân dân ta không được sống trong hòa bình! hãy xua đuổi chúng!

Các thế lực thù địch âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn nhằm chống phá nhà nước ta. Mọi người hãy nâng cao cảnh giác và hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để đánh đuổi các thế lực thù địch

Càng ngày thì hoạt động càng nguy hiểm mỗi công dân Việt Nam hãy cảnh giác và đập tan âm mưu của bọn phản động

các cơ quan có trách nhiệm cần tích cực tuyên truyền để nhân dân thấy được những hành vi này nhằm tạo ra phong trào quần chúng để đập tan âm mưu của các thế lực thù địch!

Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

Công dân Việt Nam hãy cảnh giác và đập tan âm mưu của bọn phản động, không thể để nó chiến thắng chúng ta được

Mấy cái thằng phản động kia hết việc à, k biết ơn Đảng, Nhà nước đã mang lại hòa bình cho dân tộc, mà còn định phản động nữa, muốn chiến tranh chắc

Đánh đuổi chúng đi, tống vào tù hết đi, cãi lũ mất nết, phản động là đâm đầu xuống đất đó

chúng ta cùng chung tay đập tan âm mưu của bọn phản động nào, sẵn sàng vạch mặt thẳng tay với bọn chúng, k cho chúng nó cơ hội nữa

Chúng ta cần có biện pháp phù hợp kịp thời, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra

Vấn đề nhân quyền, dân quyền, tôn giáo, dân tộc luôn được các thế lực thù địch chọn làm điểm để đánh chống phá nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực, Các cơ quan ban ngành cần làm tốt công tác quản lý nhằm xóa bỏ điều kiện hoạt động của các thế lực thù địch

Lại chiêu bài dân chủ, các thế lực thù địch luôn luôn lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

đây là chiêu bài quen thuộc của các thế lực thù địch, chúng đã áp dụng chiêu bài này với rất nhiều nước khác nhau trên thế giới nhưng không vì thế mà nó mất đi độ nguy hiểm của nó, đảng và nhà nước Việt Nam cần hết sức cảnh giác trước âm mưu này của chúng

đây là vấn đề hết sức nhạy cảm nên chúng có nhiều điều kiện để khai thác chống phá nước ta, chúng ta cần có những hành động cụ thể để làm thất bại âm mưu của chúng, giữ vững sự ổn định chính trị của nước nhà

trong nhiều năm các thế lực thù địch đặc biệt là mỹ và các nước phương tây luôn sử dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền để chống phá nước ta, chúng còn lập ra cả ủy ban đánh giá về dân chủ nhân quyền ở việt nam. Mục tiêu của chính là làm rối loạn chính trị tiến tới lật đổ sự lãnh đạo của đảng

thật lỗ bịch, trong khi tại mỹ và các nước phương tây vấn đề dân chủ nhân quyền vẫn chưa thực hiện tốt mà suốt ngày phê phán về dân chủ nhân quyền ở nước khác trong đó có việt nam

điều đó chứng tỏ chúng hoạt động không phải vì mục tiêu dân chủ nhân quyền gì cả mục đích chính của chúng là gây rối chính trị nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam mà thôi

đảng cộng sản việt nam đã nhận ra âm mưu của chúng, và để bảo vệ nhân dân việt nam đảng sẽ không để chúng thực hiện được âm mưu đó

Dân chủ phải theo khuân khổ , chứ ko phải thích là gì thì làm,Với 1 đất nước thì cũng phải có trật tự , có hiến pháp và pháp luật, lấy đó làm quy phạm , cái khuân để mọi người thực hiện

Tất cả phải theo pháp luật, có thể chúng ta làm việc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của 1 số cá nhân , nhưng tất cả vì mục tiêu chung.

Dân chủ quá đi chứ, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhưng tất yếu phải có người lãnh đạo, ko có thì xã hội sẽ đi về đâu,

có đội khi chúng ta thực hiện ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, có câu "vì nghĩa diệt thân", nay là chúng ta thực hiện vì mục tiêu của đất nước

Quyền lực thuộc về nhân dân, mọi quyết định là ở nhân dân, mọi người quyết định cho cuộc sống của chính mình, đó là tự do, dân chủ của mỗi người

Những kiến nghị của nhân dân đều dc giải đáp thoả đáng, mọi hành động đều dc hỏi ý kiến của nhân dân, người dân khi đi bầu cử đã tin tưởng vào người đại diện đó rồi.

đây là hoạt động phá hoại nhà nước phá hoại nhân dân! trong thời kỳ hòa bình và ổn định này chúng ta không cho phép có bất cứ hoạt động nào làm tổn hại tới an ninh quốc gia

Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. là hoạt động nguy hiểm, tổn hại đến an ninh quốc gia! cần tăng cường các biện pháp ngăn chặn!

Chúng ta phải đề phòng và ngăn chặn cái bọn lợi dụng cơ hội này , chúng rất nguy hiểm mọi người cẩn thận nhé đừng để chúng lợi dụng

đây là thủ đoạn mà các thế lực phản động rất hay sử dụng khi chông phá nước ta vì nó tỏ ra rất có hiệu quả với chúng, đảng nhà nước và nhân dân ta cần ra sức ngăn chặn âm mưu của chúng

vấn để dân chủ nhân quyền là một vấn đê hết sức nhạy cảm vì thực tế mà nói không xã hội nào là không có vấn đề vì vậy một khi vạch là tìm sâu thì chắc chắn có điều để nói, vì vậy nó rất hay được các thế lực thù địch sử dụng để chống phá

hoạt động này rất nguy hiểm nó vừa làm rối loạn tình hình trong nước vừa làm mất uy tín của nước ta trên trường quốc tê

những hoạt động này là không thể tránh khỏi các có quan chức năng cần có biện pháp để phòng chống và ngăn chặn

việt nam đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế vì vây uy tín vơi thế giới rất quan trọng những hoạt động của địch như thế này sẽ tác động rất xấu tới nước ta

lòng yêu nước phải theo đúng chủ trương đường lối nhà nước, chữ không thể lấy cái quyền tự do dân chủ ra để lợi dụng chống phá Đảng, nhà nước.

Nhân dân chúng ta cần nhận thức rõ thế nào là dân chủ dân quyền cần có những hiểu biết nhất định để tránh những lời nói mang tính mỵ dân của bọn phản động nhằm lợi dụng lôi kéo lòng yêu nước cảu nhân dân chúng ta.Chúng ta cần phải hết sức cẩn trong trước những âm mưu đen tối của lũ bán nước

Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và đảm bải những quyền con người được bảo đảm và những quy định pháp luật là để đảm bảo nó được thực thi và về dân chủ cũng như nhân quyền luôn được nhà nước coi trong và đảm bảo.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phát triển các quyền con người và đảm bảo những quyền ấy được thực hiện và đảm bảo thực hiện bằng hệ thống quy định và hệ thống pháp luật vậy mà các tổ chức các thù địch vẫn luôn lợi dụng 2 vấn đề đó là dân chủ và nhân quyền để xuyên tạc ra đủ điều để chống phá Nhà nước ta.

quyền con người luôn dc coi trọng ở đất nước Viêt Nam, mục tiêu của chúng ta là đi lên chủ nghĩa xã hội, tất cả vì nhân dân

nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên chính sách dân chủ nhân quyền lấy nhân dân làm gốc. nhà nước hoạt của dân do dân vì dân. các nước phướng tây luôn vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm tác động vào chính trị nước ta, mục đích nhằm xóa bò chế độ xã hội chủ nghĩa

Dân chủ cũng phải theo dân chủ. không thể có kiểu dân chủ vô lối như vậy. Đó chỉ tạo ra cơ hội cho bọn phản động lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta mà thôi.

Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

Đăng nhận xét