Bài mới nhất

05/10/2012

Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận. Trên phạm vi toàn thế giới, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ Hiến chương Liên hợp quốc (1945) và khẳng định trong tất cả các văn kiện nhân quyền như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948); Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966); Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (1981)…

Trong Hiến chương Liên hợp quốc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ điều 1.3 về những mục đích mà Liên hợp quốc theo đuổi. Theo đó, Liên hợp quốc quy định: “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế – kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.

Tiếp đó, trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948) có viết: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Và tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966[1].

Cụ thể hóa hơn các quy định trên, trong Tuyên bố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Liên hợp quốc đã nêu những vấn đề hết sức chi tiết về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo như mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo như thờ cúng, tụ họp; được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạo, từ thiện; được phát hành và phổ biến các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, được thuyết giáo; được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định các chức sắc… Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Các quyền và tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn”.

Xuyên suốt những văn bản này có thể thấy tinh thần của cộng đồng quốc tế là hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề hết sức quan trọng cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm đó là liệu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có phải là một quyền tuyệt đối?

Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác. Điều này đã được khẳng định trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ”.

Chi tiết hơn, chính ngay trong Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cộng đồng quốc tế cũng nhấn mạnh rằng: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác.” Và tại Điều 29, tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại một lần nữa: “Tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng không phải là tuyệt đối, các nhà nước có thể hạn chế các tự do này nếu đó là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe đạo đức của cộng đồng, hoặc bảo vệ lợi ích của người khác khỏi bị xâm hại.”

Như vậy, theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

Tuy nhiên thực tiễn tình hình tại Việt nam thời gian qua cho thấy, có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền như tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, phục hồi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép… Nguy hiểm hơn, họ còn kích động quần chúng giáo dân “tuyệt thực, tự thiêu”, tụ tập đông người gây sức ép, ngang nhiên chiếm dụng một số khu vực đất đai trái phép, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của tập thể, công dân, chống người thi hành công vụ, phá hoại trụ sở chính quyền…

Như vậy xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người Việt thường có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đã không biết tốt nhất là đừng nên “nhai đi nhai lại” mấy luận điệu kiểu: “Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”

Người viễn xứ 


[1] Điều 18: Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

Hot!

Từ khóa SEO:

71 nhận xét:

Tín ngưỡng tôn giáo là tự do của mỗi người, ai cúng có thể thực hiện quyền đó,tuy vậy cần nhìn nhận đúng đắn không để lợi dụng,

Đúng vậy. Quang Phong nói rất đúng. :)

Tín ngưỡng là đời sống tinh thân của người dân, cần được tôn trọng, chí chống những cái xấu thôi

tiếc thay vẫn có những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia

con người không những cần nhu cầu vật chất mà còn phải được thỏa mãn nhu cầu tinh thần.

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng - đây là câu trả lời của nhà nước ta

Bài viết có sự phân tích đầy đủ và khá sâu sắc về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta sống và làm việc theo pháp luật.

Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng, tuy nhiên mọi người dân việt nam cần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

vấn đề tôn giáo lúc nào cũng là vấn đề phức tạp và tế nhị nhất!

Tất cả người dân Việt Nam đều được tự do tín ngưỡng. Nhưng không vì thế mà có thể lợi dụng để làm tổn hại đến đất nước

Nhà nước Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo của công dân. Chỉ có những thành phần phản động mới bày đặt nói xấu chế độ mà thôi!

cần nhìn một cách rằng nếu không kiểm soát chặt tôn giáo thì có nhiều hậu quả khó lường sẽ xảy ra.

Nhà nước ta luôn tạo diều kiện để mọi người tự do tín ngưỡng tôn giáo

VN có tự do tin ngưỡng tôn giáo hay không, thực tế đã chĩ rõ, những kẻ hô hào VN k có tự do tín ngưỡng tôn giáo chẳng qua là những kẻ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để thực hiện những mục đích không phù hợp với sự pt đất nước và đã bị nhà nước, pháp luật trừng trị mà thôi

Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng

Nhà nước ta luôn tạo diều kiện để tín ngưỡng tôn giáo đc phát triển

Nhân dân vẫn được tự do đấy thôi, có ai bị cấm gì đâu

Tự do theo cái cách bọn phản động xuyên tạc thì chỉ có phá hoại thôi !! chủ trương của đảng về tự do tôn giáo vẫn đang được thực hiện 1 cách hòa hợp !! chẳng qua bọn phản động xuyên tạc mới xảy ra những vụ liên qua tới tôn giáo thôi !!!

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người.nhưng cũng phải nhìn nhận một cách đúng đắn không để bọn phản bội tổ quốc có cơ hội lợi dụng điều đó

tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn là cái mà bọn xấu chống phá lợi dụng chống nhà nước ta ,phải cẩn thận.

tiêu đề bài viết thật chính xác. cần phải nhìn nhận đúng đắn không để cho kẻ xấu lợi dụng điều này làm hại đất nước

tự do tín ngưỡng tôn giáo cần nhìn nhận đúng đắn. để mọi người có thể hiểu rõ về nó và hãy cẩn thận không để cho bọn xấu lợi dụng điều đó

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. nhưng mọi người hãy tuân thủ đúng pháp luật nhà nước

quyền tự do tôn giáo ở việt nam luôn được đặt lên hàng đâu.nhưng nếu lợi dụng quyền đó thì cũng phải chịu hình phát khác khắc!

hãy nhìn một cách đúng đắn và cẩn trọng về tự do tín ngưỡng đừng để cho bọn phản bội tổ quốc có cơ hội lợi dụng

Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật

tự do tín ngưỡng cần nhìn nhận đúng đắn không để cho bọn phản động có cơ hội lợi dụng để làm hại nhà nước

hãy có cách nhìn đúng đắn để không bị bọn phản động lợi dụng thực hiện mưu đồ của chúng

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận

tự do tôn giáo cần phải nhìn nhận đúng đắn nếu không sẽ bị bọn phản động lợi dụng

TỰ do tôn giáo ở Việt nam cần được nhìn nhận đúng đắn

Phải nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này

Suốt ngày nói không được tự do tôn giáo nay nọ nhưng thực chất bọn chúng đang lợi dụng hay là không biết thật !

pháp luật cho phép công dân tự do tín ngưỡng,còn tự do tôn giáo nhưng dưới khuôn khổ pháp luật cho phép. những ai đang theo tôn giáo hãy cảnh giác những phần tử xấu lợi dụng làm những việc trái pháp luật theo ý của chúng.

Khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

Những hành vi như kích động lôi kéo tuyên truyền lợi dụng tự do tín ngưỡng như tuyệt thực tự thiêu,...đều phải bị trừng trị nghiêm khắc!

tự do tôn giáo thì cũng phải có mức độ, cũng phải nằm trong khuân khổ pháp luật chứ, chứ cái kiểu như mấy hành động như bạn nana trinh nói thì gọi là cuồng tôn giáo quá rồi. Mấy người như vậy tư tưởng đa phần là lệch lạc, sai trái không thì cũng là những người dễ bị người khác lừa gạt lợi dụng làm việc xấu.

tự do không phải là vô nguyên tắc, cần phân biệt 2 cái này, nước nào cũng quản lý tôn giáo, không đâu là buông thả tự do

tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của mỗi người.vì vậy cần nhìn nhận rõ vấn đề về này

cái này thì không cần phải nói nhiều,tự do nhưng có giới hạn của nó...không thể để những kẻ khác lợi dụng sự tự do đó dc

Tín ngưỡng tôn giáo chỉ nhằm mục đích phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Đừng để bọn phản động lợi dụng vào vấn đề chính trị

Rõ như ban ngày - "tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác"

Tôn giáo phải chăng là một thứ bùa mê khiến lòng người theo nó

Tín ngưỡng tôn giáo là tự do của mỗi người, ai cúng có thể thực hiện quyền đó,tuy vậy cần nhìn nhận đúng đắn không để lợi dụng,

Việt Nam tôn trọng quyền tự do và phát triển tôn giáo theo hướng tích cực. Nhiều kẻ đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Cần trừng trị nghiêm khắc bọn này.

bọn bán nước, bọn phản động đừng hòng lợi dụng tôn giáo để gây mâu thuẫn chia rẽ trong đất nước này. sớm muộn gì bọn bay cũng lãnh hậu quả thôi

Tín ngưỡng, tôn giáo là 1 vấn đề nhạy cảm. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng diều đó

Khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. nhưng mọi người hãy tuân thủ đúng pháp luật nhà nước

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của mọi công dân
Nhưng phải tuân thủ đung pháp luật quy định

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

Trong Hiến chương Liên hợp quốc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ điều 1.3 về những mục đích mà Liên hợp quốc theo đuổi. Theo đó, Liên hợp quốc quy định: “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế – kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.

Tiếp đó, trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948) có viết: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Và tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966[1].

Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng, tuy nhiên mọi người dân việt nam cần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác.

tự do tôn giáo cần phải nhìn nhận đúng đắn nếu không sẽ bị bọn phản động lợi dụng

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của mọi công dân
Nhưng phải tuân thủ đung pháp luật quy định

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận.Ở Việt Nam cũng vậy vì thế không thể nói rằng Việt Nam vi phạm tự do của dân được

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

tự do tín ngưỡng là điều đúng,nhưng phải giới hạn và quản lí dc nó

đó là lời cảnh tỉnh không để cho bọn người xấu có cơ hội lợi dụng

phải có cái nhìn đúng đắn không để bọn chúng có cơ hội lợi dụng điều này để gây hại cho đất nước Việt Nam chúng ta

cần nhìn nhận một cách đúng đắn không sẽ là hậu quả không tốt cho đất nước Việt Nam ta

tự do tín ngưỡng luôn được nhà nước ta coi trọng tuy nhiên mỗi công dân cần có cái nhìn đúng đăn không để bọn xấu lợi dụng điều đó

cần nhìn nhận đúng đắn không lên có cái nhìn sai lệch để để cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng

cần nhìn nhận đúng đắn không để cho bọn chúng có cơ hội lợi dụng thức hiện ý đồ xấu

tự do tìn ngưỡng tôn giáo cần có cái nhìn đúng đắn để không bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện mưu đồ của chúng

tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được nhà nước ta coi trọng tuy nhiện mỗi người cần có cái nhìn đúng đắn để có thể giữ vững lập trườn tư tưởng

cần nhìn nhận đúng đắn để không bị kẻ xấu lợi dụng nhằm thực hiện ý đồ xấu của chúng

tự do tìn ngưỡng cần nhìn nhận một cách đúng đắn là vì có thể sẽ bị lơi dụng điều đó để thực hiện ý đồ xấu của bọn phản động

TH quả thật là lắm người tài nhưng mà nhiều người thật không có đức, đáng buồn thay cho một ông anh lớn!

Đăng nhận xét