Bài mới nhất

04/10/2012

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?

Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài xuất hiện nhiều luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”. Các luận điệu này đều tập trung cho rằng báo chí ở Việt Nam là báo chí “quốc doanh” chỉ phục vụ cho lợi ích của một thiểu số người cầm quyền; báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải nói theo những định hướng có sẵn của Ban Tuyên giáo Trung ương và không có quyền độc lập trong hoạt động của mình; Chính phủ Việt Nam kiểm soát gắt gao và bóp nghẹt tự do báo chí, các phóng viên, nhà báo không được tự do phản ánh hết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống đất nước, nhất là những vấn đề mang tính chất mặt trái, tiêu cực trong xã hội; Tại Việt Nam không có báo chí độc lập, nhà báo phải nói theo khuôn mẫu định sẵn, không được tự do sáng tạo, những tin, bài có ý kiến ngược chiều đều bị gây khó dễ và xử lý...


Xung quanh vấn đề này, thiết nghĩ cần thống nhất ở một số điểm sau:

- Thứ nhất, vấn đề “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí. Đòi hỏi tự do báo chí tuyệt đối, thực chất là muốn phủ nhận tính giai cấp của báo chí. Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng mang tính giai cấp, là vũ khí đấu tranh giai cấp. Điều đó thể hiện ở tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động, bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí; sự lựa chọn đối tượng để phản ánh và thái độ của tác giả trong quá trình phản ánh. Đây là vấn đề mang tính qui luật khách quan. Vì thế ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể có “tự do báo chí tuyệt đối”, báo chí luôn luôn phải phù hợp với lợi ích của giai cấp đã thành lập ra nó. ở Việt Nam báo chí phải phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà Đảng Cộng sản là tiên phong, là đại diện ưu tú. Mác đã từng nói: “báo chí tự do là báo chí nhân dân, báo chí chân chính, báo chí đích thực”. Còn ở các nước tư bản, thực chất báo chí của giai cấp tư sản cũng nhằm phục vụ quyền lợi của các nhà tư bản, nằm trong tay một số nhà tư bản lớn tạo nên sự độc quyền về báo chí với những ông vua báo chí, thâu tóm mọi hoạt động và lợi nhuận của báo chí.

- Thứ hai, quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì vậy quyền tự do báo chí phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam không thể giống quyền tự do báo chí của Mỹ, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Báo chí không thể không sinh ra từ một cơ sở hạ tầng và vượt qua các thành tố khác của kiến trúc thượng tầng. Không thể có sự giống nhau về quyền tự do của nền báo chí các nước. Tự do báo chí không phải là quyền được nói tất cả mà phải đặt trong khuôn khổ và phù hợp với quy luật khách quan của quốc gia, dân tộc đó. Vì thế, không thể áp đặt một kiểu “tự do báo chí” chung chung cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, những nước có thể chế chính trị khác nhau, trình độ kinh tế - xã hội khác nhau, nền văn hoá khác nhau...

- Thứ ba, ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Mặt khác, để mọi công dân nói chung, phóng viên nói riêng thực hiện đúng Luật báo chí, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết thi hành luật này. Bên cạnh đó, với những đối tượng lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động chống lại Đảng và Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, pháp luật cũng đưa ra những hình thức chế tài để xử lý, đảm bảo cho quyền tự do báo chí được thực thi theo đúng nghĩa của nó. Điều 33, Hiến pháp 1992 nêu rõ: “nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp của người Việt Nam...”; Điều 10 Luật Báo chí quy định những điều không được thông tin trên báo chí. Những qui định của Việt Nam là phù hợp với tinh thần chung của Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và cũng thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mọi công dân hoạt động trên lĩnh vực báo chí. (Mục 29 - Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc: “Trong khi thực hiện các quyền và các quyền tự do của mình, mọi người phải tuân thủ những hạn chế đã được luật pháp quy định với mục đích công nhận và tôn trọng các quyền tự do của người khác và để đáp ứng nhu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung”). Như vậy những đối tượng đó đã cố tình không hiểu những quy tắc chung không những được nhân dân Việt Nam mà cả nhân loại thừa nhận.

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.

Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án./.

Người viễn xứ!

Hot!

Từ khóa SEO:

42 nhận xét:

việt nam lúc nào cũng yêu tiên báo chí , làm gì có chuyện vi phạm tự do!

bọn này ăn nói bố láo thật, gặp mặ thì vả vỡ mồm bọn nó ra

Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án

Nghề báo được xã hội Việt nam rất coi trọng và phát triển cũng như tôn trọng quyền tự do báo chí trong khuôn khổ pháp luật quản lý. Đó là điều bất kỳ người dân nào của Việt nam đều khẳng định.

thật là không thể chấp nhận nổi, giọng điệu xuyên tạc của bọn này phải dập tắt

quan trọng là báo chí có nói đúng sự thật không hay là báo lá cải.đau đầu lắm.cứ làm ngặt cho chắc

chỉ có cái bọn làm báo láo toét như vầy mới là khốn nạn

báo chí phản động xuyên tạc,bọn này phải xử

chúng nhằn vào quyền tự do ngôn luận của con người để giở chiêu trò phá rôi chống đối nhằm gây hại cho nhà nc ta

Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm

ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước.

Đúng là xuyên tạc, Việt Nam không hề vi phạm tự do báo chí. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển.

Báo chí là cơ quan ngôn luận của Nhà nước chứ không phải chỗ để lộng ngôn . nên việc báo chí trong sự quản lý của Nhà Nước là điều cần thiết.

Mấy bọn phản động lại dựng chuyện bịa đặt để chống phá

Cái này nghe nhiều rồi. Chỉ là chiêu bài lừa dân thôi.

Lại bọn phản động xuyên tạc đây mà !! Tự do của bọn chúng chắc là toàn nói phét nói láo nói điêu !!

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhưng những báo chí phản động, khêu khích thì dẹp hết

Bọn này đúng là ăn bậy nói càn mà. Nếu mà ở Việt Nam mà không có tự do báo trí thì liệu mấy thằng tay sai của bọn phản động có được tự do ăn nói càn thế không! đúng là cái bọn đểu mà đã ăn điêu nói phét rồi con đi nói xấu bôi nhọ nữa đúng là không chấp nhận được.

Cái bọn bịa đặt này mà cũng đòi tự do báo chí á. Chưa cấm là may cho chúng nó rồi thế mà còn sủa to thế

không hề có chuyện việt nam vi phạm tụ do báo chí.chỉ là những kẻ cứ thích đặt điều để phỉ báng những quyền của đất nước mình thôi

Suốt ngày soi mói, chẳng phải bọn báo Mỹ đang tự do bàn luận, đưa tin sao, kêu ca gì nữa

Chỉ là chiêu bài lừa dân, khiêu khích dân chúng của bọn phản động mà thôi.

thật là không thể chấp nhận nổi, giọng điệu xuyên tạc của bọn này phải dập tắt

chỉ là những kẻ cứ thích đặt điều để phỉ báng những quyền của đất nước Việt Nam mà thôi

Đúng là bịa đặt vô văn cứ
Không thể chấp nhaank được

Toàn bịa đặt ! cái bọn phản động thối nát này !! Sao mà muốn chảm bọn phản động này thế nhề !! thế nào chúng cũng có thể xuyên tạc được !!!!

bọn này toàn miệng lưỡi bọn này không sương. Vì thế chúng nói mà không có bằng chứng gì thì chỉ có là tung tin thất thiệt gây xôn xao dư luận mà thôi. tin mấy lời bọn này có mà đổ thóc giống ra mà ăn.

Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?
Việt Nam đang và đã cố gắng đảm bảo quyền tự do báo chí

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.

Báo chí là cơ quan ngôn luận của Nhà nước chứ không phải chỗ để lộng ngôn . nên việc báo chí trong sự quản lý của Nhà Nước là điều cần thiết.

Báo chí là cơ quan ngôn luận của Nhà nước chứ không phải chỗ để lộng ngôn . nên việc báo chí trong sự quản lý của Nhà Nước là điều cần thiết.

Việt Nam luôn có tự do báo chí! tôi là một nhà báo và tôi nghĩ rằng dưới sự quản lý có cơ chế của nhà nước, hoạt động báo chí đang đi đúng hướng, phát triển mạnh mẽ.

Mấy thằng nước ngoài không biết gì về Việt Nam nên mới nói bậy đó mọi người!!! :)))

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do báo chí. k có chuyện Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.

Việt nam luôn luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận. việc vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do báo chí là không có cơ sở

Trong nghề báo đã 3 năm, tôi cảm thấy những người cho rằng VN vi phạm tự do báo chí đúng là không biết gì hoặc cố tình hiểu sai hay chỉ nghe những kẻ lạc điệu,bị trong nước và thế giới lên án xuyên tạc.

Toàn những lời buộc tội chẵng có căn cứ nào cả.

Thật tình là vẫn còn nhiều lỗ hổng thế này thì một năm có biết bao nhiêu tiền thuế bị thất thoát đi cơ chứ!

toàn những vu cáo không có cơ sở, những luận điệu của bọn phản động

Đăng nhận xét