Bài mới nhất

27/11/2012

Chủ nghĩa đa nguyên – Vì sao không chấp nhận?

Phần 4: Tính nguy hiểm của luận điểm đòi Việt Nam thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập

Dựa trên cơ sở lý luận là học thuyết đa nguyên, các thế lực thù địch rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” như là “khuôn vàng, thước ngọc” của dân chủ mà chúng ta phải tuân theo. Chúng cho rằng: “Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ”. Quan điểm này được khoác cái vỏ “vì dân chủ”, “vì dân, vì nước”, lợi dụng những khó khăn, phức tạp và cả khuyết điểm của chúng ta trong quá trình thực thi dân chủ để chống phá, nên nó càng trở nên nguy hiểm.

Tính nguy hiểm của thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ:

Thứ nhất, luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Nếu không thực hiện được ý đồ thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng thì cũng dễ gây nên sự chia rẽ trong xã hội và sự thiếu thống nhất về chính trị tư tưởng trong xã hội; sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tự tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Kêu gọi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thực chất là các thế lực thù địch muốn tìm mọi cách để hình thành, công khai hóa các tổ chức đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc.

Thứ ba, đó là luận điểm phản khoa học và phi lịch sử. Bởi vì, trên thực tế không có thứ dân chủ chung chung trừu tượng, trong thời đại ngày nay chỉ có thể là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cái gọi là đa đảng như trong xã hội phương Tây thực chất là sự chi phối của đảng tư sản, là biểu hiện sự tranh chấp giữa các nhóm chính trị khác nhau của chính giai cấp tư sản.

Búa liềm

Hot!

Từ khóa SEO:

218 nhận xét:

«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 218   Mới hơn›   Mới nhất»

Đa đảng gì chứ !! nghe thì ngọt thật nhưng cũng chỉ từ đảng cầm quyền mà ra thôi ! mấy ông ct Mỹ chỉ giỏi LT !!

Minh thay Viet Nam duoc nhu nay la qua tot roi. Thay doi de lam gi khi moi thu dang rat tot dep?!?!

Nói là đa đảng chứ thực chất cũng chỉ từ 1 đảng cầm quyền mà ra thôi !! dân chủ gì chứ !!

Chủ nghĩa của sự dối trá !! Nói thì hay thật nhưng chính mỹ cũng không thực hiện nó !! thật phi lý @@

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công.

Nói là đa đảng chứ thực chất cũng chỉ từ 1 đảng cầm quyền mà ra thôi !! dân chủ gì chứ

Cái tên nghe đã không chính đáng rồi !! mập mờ !! cái gì mà đa đảng @@ ngay cả mỹ kia thực chất cũng chỉ có 1 đảng

Đa đảng gì chứ !! nghe thì ngọt thật nhưng cũng chỉ từ đảng cầm quyền mà ra thôi ! mấy ông ct Mỹ chỉ giỏi LT !!

Đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên.

Cái thằng đứng đầu Mỹ bây giờ, nếu được, hắn cũng sẽ chỉ ước sao cho mình hắn cầm quyền mà không ai tranh giành cả

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công.

đó là quyền tự do của Việt Nam không ai có quyền đòi hỏi nước này nước kia làm theo ý định của mình

Đa đảng của họ chỉ là cái vỏ bọc thôi mà thực chất là sự thống trị của gia cấp tư sản thôi.

đó chỉ là cái cớ cho bọn chúng nhằm thực hiện ý đồ của mình thôi

Thay doi de lam gi khi moi thu dang rat tot dep

Đó là quyền tự do của Việt Nam không ai có quyền đòi hỏi nước này nước kia làm theo ý định của mình

Cái tên nghe đã không chính đáng rồi !! mập mờ !!

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công.

Nói là đa đảng chứ thực chất cũng chỉ từ 1 đảng cầm quyền mà ra thôi !! dân chủ gì chứ !!

Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công.

Hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng!

Vai trò của Đảng Cộng sản là điều không cần bàn cãi!

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công.

Đó là quyền tự do của Việt Nam không ai có quyền đòi hỏi nước này nước kia làm theo ý định của mình

Vai trò của Đảng Cộng sản là điều không cần bàn cãi!

Nói là đa đảng chứ thực chất cũng chỉ từ 1 đảng cầm quyền mà ra thôi

Để có được thành công như ngày hôm nay chẳng phải là thành quả của cách mạng, của Đảng cộng sản hay sao!

đảng là đại điện . lịch sử chứng minh vai trò to lớn đó của đảng không thể nào có 1 tổ chức khác nào thay thế.

đa nguyên làm cái gì cơ chứ

sao cứ phải tranh cãi về vấn đề này thế.

khoong tranh cãi nữa. chỉ cần đảng là đủ rồi

đang nguyên chỉ là cái cớ của bọn phản cách mạng đựng lên để vô hiệu hóa sự lãnh đạo của đảng chứ lo gì cho nhân dân

70 năm qua đã cho thấy sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng về mọi mặt . khong có 1 tổ chức nào có thể thay thế

người dân việt nam không chấp nhận đâu

chỉ có đảng thôi mới có thể đưa việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội thôi

không có đảng sao có đc ngày hôm nay mà đa nguyên để làm gì

cái bọn suốt ngày chỉ biết chống đối đảng , nhà nước. có biết làm già hơn không

Trành giành quyền lực thời gian đâu mà làm cho đất nước phát triển, một đảng mà đất nước phát triển là tốt nhất

đảng là đại điện . lịch sử chứng minh vai trò to lớn đó của đảng không thể nào có 1 tổ chức khác nào thay thế.

Chủ nghĩa của sự dối trá !! Nói thì hay thật nhưng chính mỹ cũng không thực hiện nó !! thật phi lý

Không thể đa nguyên. Đảng cộng sản Việt Nam là duy nhất, là giai cấp lãnh đạo cả đất nước và xã hội!

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Thực tế đã chứng minh, con đường dân tộc VN đã chọn là đúng đắn. Tuy nhiên phía trước vẫn còn nhiều thử thách đặt ra...

Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

Tưởg đa Đảng mà sướng à? Đa đảg đều là kác nc tư bản.mà tư bản thì biết r đấy:toàn bọn bóc lột. Ngkìn ng làm vjệc vất vả để nuôj 1 thằg chẳg phảj làm gì. . . . . .chỉ có xã hội Cộng Sản ms mang đến sự côg pằg.dù vẫn gặp 1 số sự bất cập nhưg xã hội Việt Nam do Đảng Cộng Sản lãnh đạo vẫn rất ổn định và phát triền

đảm bảo mấy thằng phản động đòi đa nguyên đa đảng là vì chúng nó muốn giành được quyền lực, hưởng lợi cho cá nhân chứ chẳng phải vì "NHÂN DÂN VIỆT NAM" ... bằng chứng là chưa một lần thấy chúng nó làm gì có lợi cho dân tộc VN cả ... luôn luôn cho rằng VN đói khổ và chỉ chúng mới có thể giải thoát ... ngay cả khi năm 1975 ... chúng sẵn sàng bỏ cả cái chế độ VNCH để ôm của chạy thì có lí do gì để nghe lời chúng ...

đa nguyên đa đảng sẽ mất chế độ ngay tức thì. Lúc đó các Đảng chỉ lo nâng cao vị trí, thế lực cho mình chứ ai nghĩ đến dân nữa, mỗi Đảng 1 ý, lắm thầy nhiều ma,quét nhà ra rác. thật là không nên chút nào. Là con dân Việt Nam nên tự hào và bảo về Điều 4-Hiến pháp nước chxhcn Việt Nam. :"Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."

đảng cộng sản việt nam là 1 đảng của dân ,do dân ,vì dân,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.nên không nên đa đảng dẫn đến tranh chấp,mâu thuẫn gây ảnh hưởng chính trị

đó chỉ là những lý do tổng quát nhất mà thôi. thực chất còn rất nhiều lý do mà chúng ta không thể chấp nhận được việc đa Đảng

đất nước luôn luôn chỉ có một Đảng duy nhất đó chính là ĐCSVN.sẽ lãnh đạo đất nước và xây dựng đất nước một cách tươi sáng hơn

Đảng là ngọn đèn dẫn lối cho chúng ta. Vì chúng ta luôn tin vào Đảng vậy không có lý do gì mà chúng ta cần chấp nhận là đa Đảng

đa nguyên đa Đảng thật sự là không có nghĩa lý gì. Đất nước chúng ta là đất nước chỉ có một Đảng duy nhất là ĐCSVN

điều 4 hiến pháp vẫn thế mà, cứ cho chúng sửa, khà kahf

đó cũng chỉ là cái cớ để có thể can thiệp vào đất nước ta.Điều đó ko được chấp nhận được

Nói là đa đảng chứ thực chất cũng chỉ từ 1 đảng cầm quyền mà ra thôi. vẫn là bản chất là duy chỉ có một đảng

Đa đảng là cái cớ để chúng thực hiện âm mưu là can thiệp vào nước ta

Việt Nam là 1 quốc gia có độc lập chủ quyền, người dân Vn sống hòa bình ấm no hạnh phúc cớ sao bọn tư bản dám bầy đặt đa đảng với một đảng ở đây làm chi! toàn bọn vớ vẩn âm mưu phá Đảng ta

cứ nhìn vào một số quốc gia đa đảng mà xem! tình hình chính trị của họ bất ổn như thế nào! hãy xem xem nước VN hòa bình đâu có vấn đề gì!

đa nguyên là không phù hợp với xã hội Việt Nam chúng ta, chúng ta chỉ có một chính đảng duy nhất đó là Đảng Cộng Sản

Nên ra thêm các điều luật để cấm giới nghệ sĩ chứ nay scandal mai scandal thì làm sao mà hưng thịnh được

Nên ra thêm các điều luật để cấm giới nghệ sĩ chứ nay scandal mai scandal thì làm sao mà hưng thịnh được

đa nguyên có mà loạn à, lại giống Hà Lan có Đảng Tình Dục, loạn cmnr

Đa nguyên đa đảng là của các nước tư bản, đối với Việt Nam xã hội chủ nghĩa chỉ có Đảng Cộng sản là phù hợp nhất

Đa đảng có mà để đánh nhau loạn lên à, tranh chức tranh quyền, dựng lên mấy cái đảng linh tinh à

đa đảng là không thể ở Việt Nam, hãy dừng cái suy nghĩ ảo tưởng đó đi các nước tư bản ạ

đa đảng là cái chế độ mà suốt ngày trong nước có bạo loạn biểu tình đấy à

đúng đấy, đa đảng là không phù hớp với việt nam

Đa nguyên, đa dang là gì chứ giống thái lan phe áo đỏ, áo vàng đánh nhau loạn xì ngầu lên việt nam cũng đa đảng chắc chết mất

Chủ nghĩa đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thực chất là một chiêu bài trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thê lực thù địch

nước ta là nước dân chủ nghĩa là dân làm chủ có ý kiếm đến đảng,và đảng chỉ có một để quyết định một cách chính xác

không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng,rắn nhiều đầu thì chỉ có xoắn vào nhau thôi

đất nước chỉ cần một đảng vững mạnh được lòng dân là đủ

cơ cấu bộ máy nhà nước thế này là hợp lý rồi,quan trọng là phát triển nó như thế nào

Truyền thống cha ông ta từ xưa tới nay dưới chế độ nào cũng lòng dân như một, đặc biệt là Đảng Cộng Sản Việt Nam ta đã lãnh đạo thành công các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. nói là đa đảng phát triển nọ kia toàn là vớ vẩn, vẫn khủng bố, chiến tranh như thường có quản lý đc hết đâu. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là hoàn toàn hợp lý

Đúng là nhàn cư vi bất thiện mới nghĩ ra cái trò đa đảng, cần gì phải bắt chước nước nào trong khi đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam rất bình yên, mọi người đc sống trong sự an toàn, kinh tế thì phát triển không ngừng, người dân đc thực hiện đây đủ quyền của con người.nhiều nước mơ như chúng ta còn không đc ấy chứ

mình thấy ở nước ta Đảng Cộng sản đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đất nước ngày càng phát triên, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đa nguyên đa đảng hay một Đảng không quan trọng quan trọng đất nước đó có phát triển không. Ở Việt Nam Đảng Cộng sản đang làm tốt nhiệm vụ thì không có lý do gì để chúng ta phải đa nguyên, đan Đảng cả.

nhân dân Việt Nam chỉ cần một đảng đó là Đảng cộng sản, và thực tế sự lựa chọn Đảng và con đường của Đảng là đúng đắn!

Đây là cái cớ để bọn phản động và tư bản dùng để công kích Việt Nam . hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nước CHXHCN Việt Nam chỉ có một Đảng lãnh đạo duy nhất , mọi người dân Việt đều đi theo con đường lãnh đạo của Đảng .

không thể chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên ở một nước CHXHCN . hãy nhìn lại Liên Xô . bài học lịch sử còn mãi đấy thôi .

Nước ta đi theo con đường CNXH là hoàn toàn đúng đắn, là Nhà nước của Dân, một lòng vì nhân dân ! Đảng CSVN muôn năm !

lịch sử đã chứng minh việc đa đảng là không hợp lý và nước ta đã họp 3 đảng để làm một,bây giờ lại đòi đa đảng làm gì

đảng ta là một đảng cầm quyền,không thể có đa đảng được,vì không phù hợp với đất nước mình

Không thể chấp nhận đa nguyên được . Việt Nam là 1 đất nước xã hội chủ nghĩa , dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất, và sự thật Đảng đã lãnh đạo Việt Nam thành một đất nước vững mạnh trên thế giới .

Cái gọi là đa đảng như trong xã hội phương Tây thực chất là sự chi phối của đảng tư sản, là biểu hiện sự tranh chấp giữa các nhóm chính trị khác nhau của chính giai cấp tư sản.

Kêu gọi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thực chất là các thế lực thù địch muốn tìm mọi cách để hình thành, công khai hóa các tổ chức đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam

Đa nguyên đa đảng chỉ là chiêu trò của bọn phản động bọn bán nước nhằm chia rẽ nội bộ của ta kích động nhân dân làm cho nền chính trị của ta mất ổn định.

Bọn chúng chỉ nghĩ ra những trò để nhằm phục vụ cho lợi ích của chúng chúng chỉ là những kẻ cơ hội chính trị làm cho chúng xã hội ta ngày càng làm cho xã hội ta mất ổn định.

Đa nguyên đa đảng luôn mang đến những khó khăn và những sự mất ổn định của hệ thống chính trị của đất nước ta. Vì thế đa nguyên đa đảng ở thời điểm hiện tại là không cần thiết.

Chính vì chủ nghĩa đa nguyên đa đảng mà rất nhiều nước đã lâm vào khủng hoảng, mất ổn định về chính trị. Thế nên việc đa nguyên đa đảng ta cần phải suy xét thật kĩ lưỡng nếu không ta cũng sẽ rơi vào khủng hoảng mất ổn định chính trị.

Liên Xô chả là tấm gương sát thực nhất cho việc đa đảng sao . Việt Nam không nên đi theo vết xe đổ , mà đây cũng chỉ là lí luận của những kẻ cướp nước nhằm can thiệp vào đất nước ta mà thôi .

Chủ nghĩa đa nguyên thực chất chỉ là luận điệu của các thế lực thù địch. chúng muốn nước ta đa nguyên đa đảng để nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ XHXN ở Việt Nam

đa nguyên,đa đảng chỉ làm khổ những người dân thôi, sẽ gây ra cuộc cạnh tranh quyền lực thì lúc đó chiến tranh, bạo lực sẽ xảy ra. vì vậy Việt Nam không nên có nhiều đảng lãnh đạo.

Đa nguyên đa đảng chỉ là âm mưa của các nước chống phá nhà nước ta trong diễn biến hòa bình thôi, chỉ có Đảng CỘng sản Việt Nam mới có thể đưa đất nước chúng ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà thôi

Ở nước VN ta chỉ có thể duy nhất do ĐCSVN lãnh đạo. Nếu đa nguyên đa đảng sẽ đi chệch hướng , sẽ ko còn là nước VN XHCN của dân, do dân, vì dân. Vì thế toàn thể dân tộc VN phải đồng lòng, nhất trí, tin tưởng sự lãnh đạo của ĐCSVN

Đây có lẽ là một trong những luận điệu của thế lực thù địch nhằm làm ảnh hưởng xấu đến chế độ XHCN. Cần đề cao cảnh giác đồng thời kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch. Đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm

Nếu nước ta thực hiện chủ nghĩa đa nguyên sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ làm nước ta ngày một đi xuống, bạo loạn sẽ thường xuyên xảy ra, từ đó vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ bị mất, chế độ XHCN sẽ không còn, không thể để tình trạng này xảy ra được

vai trò lãnh đạo của đảng ta luôn luôn đúng đắn và lịch sử đã chứng mình điều đó

không ai có thể phủ nhận được sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đưa đất nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội như ngày nay lịch sử chứng mình điều đó. và chúng tôi những người con việt nam thấy rằng chủ nghĩa đa nguyên không hợp và không cần với đất nước và con người việt nam chúng tôi

Ở nước VN ta ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo. Nếu đa nguyên đa đảng sẽ đi chệch hướng , sẽ ko còn là nước VN XHCN của dân, do dân, vì dân. Vì thế toàn thể dân tộc VN phải đồng lòng, nhất trí, tin tưởng sự lãnh đạo của ĐCSVN

Đa nguyên đa đảng chỉ là âm mưu của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta theo phương thức diễn biến hòa bình thôi, chỉ có Đảng CỘng sản Việt Nam mới có thể đưa đất nước chúng ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội

tuyệt đối không được đa nguyên chính trị đa đảng đối lập, và phí chính trị hóa quân đội

đa nguyên chính trị đa đảng đối lập hay phi chính trị quân đội là điều mà các nước TBCN muốn nước ta như vậy để lật đổ chế đội CNXH ở việt nam để chúng cướp nước và tàn phá đất nước ta tuyệt đối không đa nguyên gì sớt

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội và người dân việt nam có được cuộc sống âm no hạnh phúc

sửa đổi và bổ sung hiến pháp là điều cần thiết cho đất nước trong thời kì hiện nay nhưng riêng điều 4 thì miễn bàn luôn nhé

miễn bàn về điều 4 luôn chưa một đất nươc nào có nền chính trị ổn định như ở việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

Việt nam tuyệt đối không thể theo đa đảng, đang nguyên chính trị. Rút kinh nghiệm từ Thái Lan, Ai cập...Cần giữ vững chủ quyền đất nước không để thù địch lợi dụng

chúng ta vẫn phát triển rất tốt mà không cần tới chủ nghĩa đa nguyên và đa đảng, nếu có đa nguyên chắc loạn mất

thực tế trên thế giới không có đất nước nào theo chủ nghĩa đa nguyên cả!

đa nguyên chỉ là luận điệu của bọn tư bản thôi, muốn cho nước ta loạn để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

đúng, trên thế giới không có nước nào theo chủ nghĩa đa nguyên cả, ngay như mỹ mặc dù mang tiếng đa đảng nhưng cuối cùng khi đảng nào giành thắng lợi trong bầu cử rồi cũng phục vụ cho giai cấp tư sản

bài học từ liên xô đã quá rõ rồi, chúng ta không thể đi theo vết xe đổ này đc. không thể có đa nguyên chính trị ở nước ta

Thực chất ý kiến đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa và không bao giờ được chấp nhận

thật là những ý tưởng điên rồ!Việt Nam chỉ có một Đảng duy nhất lãnh đạo, nước ta vẫn đang phát triển rất tốt!
Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm!

Không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam đc như vậy là không hợp lý. Đảng Cộng Sản đã làm rất tốt nhiệm vụ lãnh đạo và dẫn dắt đất nước, đảm bảo cuộc sống cho mọi người dân, ai cũng được hưởng các quyền cơ bản của con người, thiết nghĩ chẳng có đảng nào có thể làm tốt hơn cho dân tộc Việt Nam như Đảng Cộng Sản.

chỉ cần tồn tại một ngày trên đất nước Việt ta cũng thể hiểu đc vai trò của Đảng trong cuộc sống thường ngày. Không có lý gì lại thay đổi sự bình yên để đổi lấy những điều không thể tốt đẹp hơn

Việt Nam chỉ cần Đảng Cộng Sản lãnh đạ, đa đảng chỉ là cuộ chạy đua của kẻ lắm tiền, không thể tồn tại đc

Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ta là quá hợp lý rồi không có đa nguyên đa Đảng cái gì hết

chủ nghĩa đa nguyên đã được nói đến nhiều nên nó sẽ không bao giờ xảy ra với đất nươc Việt Nam

nếu chọn đa nguyên chính trị đa đảng đối lập chẳng khác nào tự sát tự mình bị hướng lái đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, đất nước Việt Nam chỉ cần có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo soi đường chỉ lối để tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa

Đa nguyên, đa đảng là luận điểm phản khoa học và phi lịch sử. Bởi vì, trên thực tế không có thứ dân chủ chung chung trừu tượng, trong thời đại ngày nay chỉ có thể là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa

đa Đảng chỉ là luận điệu của bọn phản động hòng làm mất tín nhiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam với nhân dân. chúng ta nên cảnh giác với chúng!

Các thế lực thù địch ra sức đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Thực chất đây là yêu sách của chúng hòng xóa bỏ chế Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo Tư bản chủ nghĩa

thật nguy hiểm nhưng cũng khá là dễ hiểu trên thế giới thì số lượng các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa không nhiều, vì vậy số lượng kẻ thù của các nước đó ( cụ thể là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ) là rất lớn, chúng ta luôn nhận thức rõ vấn đề đó và có biện pháp phù hợp để đấu tranh

đòi đa nguyên đa đảng hòng để mị dân, nhưng mục đích chính của những kẻ rêu rao chiêu bài đó thực chất là lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa để chúng dễ bề sai khiến

không phải có nhiều đảng là có tự do dân chủ, thực tế có nhiều nước có rất nhiều đảng phái chính trị hoạt động nhưng cũng đâu có dân chủ, Việt nam tuy chỉ có đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo những xã hội ổn định công bằng dân chủ văn mình, vì thế cần gì phải đa nguyên đa đảng

đa nguyên đa đảng mà xã hội rối loạn, dân chúng khổ cực thì đa nguyên đa đảng để làm gì, để nguyên xã hội ổn định như bây giờ có phải dễ phát triển hơn không

thực chất chúng muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, để nước ta phải theo con đường tư bản chủ nghĩa, điều đó không hề có lợi cho nhân dân Việt Nam

đảng cộng sản việt nam đã nhận ra âm mưu của chúng, và để bảo vệ nhân dân việt nam đảng sẽ không để chúng thực hiện được âm mưu đó

Nhân dân Việt Nam chỉ có thể đc lnahx đạo bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam, đa Đảng chỉ là âm mưu muốn chống phá nhà nước của chúng ta, đừng ai tin vào những điều vô lý như thế này

kiên quyết không chấp nhận đa nguyên chính trị đa đảng đối lập, chúng tôi khhông muốn bất cứ một tổ chức nào thay thế ĐCSVN, chúng tôi ủng hộ Đảng

đất nước đang sống trong hòa bình, người dân được ấm no hạnh phúc vậy cớ sao cư phải đòi đa nguyên, đa đảng làm chi! đúng là trò của những kẻ phản động đây mà, chúng muốn phá hoại đất nước VN yên bình đây mà!

Cần gì phải theo nước nào trong khi đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam rất bình yên, mọi người đc sống trong sự an toàn, kinh tế thì phát triển không ngừng, người dân đc thực hiện đây đủ quyền của con người.nhiều nước mơ như chúng ta còn không đc ấy chứ

Giờ chúng ta thực sự yên ổn cần gì phải đa nguyên đa đảng làm gì, lại gây nội bộ bất ổn đi ngược với mục tiêu của chúng ta

Từ trước đến giờ chúng ta do Đảng lãnh đạo có xảy ra chuyện gì đâu, đa nguyên đa dẩng làm gì, chỉ cân chúng ta ổn định phất triển thế là dc rồi

Đa nguyên đa Đảng làm gì khó quản lý, lại có nguy có tranh chấp đáng tiếc , làm gây xung đột trong nội bộ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội của cả 1 đất nước, cú như thế này lại hay

Đảng cộng sản VN, sau đó thành lập Đảng cộng sản Vn 2 ah, như thế thì ra cái gì. Hơn nữa, nhiều đange sẽ có sự đấu trnah quyên lực, mà thực sự quyền thuộc về nhân dân , thi chỉ cần 1 Đăng lãnh đạo là dủ

Lợi dụng thời khắc sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với thế giới của Việt Nam, bọn phản động, tay sai của những kẻ thù địch nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, chúng muốn xóa bỏ Đảng Cộng Sản ở Việt Nam, nhằm phá hoại bộ máy lãnh đạo nhà nước Việt Nam để thực hiện âm mưu xâm chiếm. Không để chúng thành công

Đan Đnagr không phù hợp với bối cảnh Việt Nam, không phù hợp với chính trị và Đất nước. Đa đảng là ý kiến tồi tệ, cần bác bỏ ngay

Mỗi đất nước đều có những bộ máy hoạt động để điều hành sự phát triển của đất nước khác nhau,song tất cả cũng chỉ để cho nhân dân nước đó được thực hiện tốt nhất những quyền lợi của mình. Ở Việt Nam cũng vây, Đảng CỘng Sản cho chúng tôi được hưởng trọn vẹn quyền lợi của mình. chúng tôi không cần bất cứ Đảng nào khác

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được những chiến thằng vang dội trước hai cường quốc phương Tây,, Trong thời kỳ đổi mới Đảng đang lãnh đạo đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, đưa đất nước ngày càng phát triển. Ở Việt Nam không cần thiết phải đa nguyên đa đảng.

Chúng ta khẳng định lại chắc chắn rằng, đất nước ta không cần thiết phải đa nguyên đa đảng.Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đang ngày một phát triển, con người được đảm bảo các quyền của mình, không có lý do gì để chúng ta phải thay đổi.

Việt Nam chỉ có một Đảng cầm quyền duy nhất, đó là Đảng cộng sản. Liên Xô và sự tan dã của Liên Xô là vết xe đổ của việc đa nguyên đa đảng . Việt Nam không thể đi theo vết xe đổ đó được .

Không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng được , đấy là âm mưu của thù địch .

Làm sao có thể chấp nhận đa nguyên đa đảng tại Việt Nam được , đừng biến Việt Nam thành tư bản nhé . luận điểu của Bọn phản động không thể chấp nhận được .

Việt Nam là đất nước Cộng Hòa Xã Hội chứ có phải tư bản đâu mà chấp nhận đa nguyên đa đảng được chứ , Vô lý /

đa nguyên đa đảng thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Kêu gọi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thực chất là các thế lực thù địch muốn tìm mọi cách để hình thành, công khai hóa các tổ chức đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc.

Chúng ta không thể đi lại vết xe đổ của Liên Xô được, tình trạng đa nguyên đa Đảng sẽ gây tranh chấp, bất ổn, trong khi hiên tại chúng ta đang rất ổn định khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Thất sự bây giờ quá tốt rồi, nếu bây giờ làm như theew sẽ mất rất nhiều thứ, như chia rẽ định hướng, quyền lực, tranh chấp ko cần thiết..

Đa Đảng là muốn bao nhiêu đây, 1 nước không thể có hai vua , 1 rừng ko thể có hai hổ

Nhiều Đảng làm gì? làm như thế khả năng liên kết các Đảng rất khó. mỗi đảng lại có 1 chủ trương, thực hiện trước, thực hiện sau. ko tránh dc mâu thuẫn

Cái khó là quyền lực bị chia rẽ, mà thực chất quyền lực thuộc về nhân dân, quyền lực bị chia rẽ khác nào chia rẽ nhân dân

làm như thế dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân, chia rẽ nội bộ

Không thể chấp nhận vì đây là âm mưu chống phá nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản

Dưới danh nghĩa là vì sự phát triển của Việt Nam,bọn tay sai trong nước đã bị tiền làm lóa mắt, nghe theo lời của kẻ thù đấu tranh đòi sửa đổi điều 4. Vì chúng biết Đảng là linh hồn của dân tộc, chúng muốn phá hoại hệ thống Đảng CỘng Sản rồi thực hiện các âm mưu xâm chiếm tiếp theo, không cho chúng đạt được mục đích, Việt Nam chỉ đc lãnh đạo bởi Đảng CỘng Sản Việt Nam

chủ nghĩa đa nguyên là trái với nguyện vọng của quần chúng nhân dân! những kẻ nào có tư tưởng đa nguyên đa đảng sẽ nhận lại cú đấm thép từ quần chúng nhân dân!

tư tưởng đa nguyên đa đảng là không phù hợp với đất nước ta. trong cùng một đất nước thì chỉ cần 1 Đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo đất nước là đủ rồi

hãy nhìn xem chế độ đa nguyên đa đảng của anh bạn Thái Lan và xa hơn là Nhật Bản thì biết,chính trị không ổn định dẫn đến khó phát triển,duy trì kinh tế,văn hóa,xã hội

chủ nghĩa đa nguyên là chủ nghĩa của bạo loạn tranh giành quyền lực, bất ổn xã hội! chúng ta nhất quyết nói không với chủ nghĩa đa nguyên!

Thật ra mà nói thì tùy từng quốc gia , tùy từng đất nước mới có chế độ đa nguyên đa Đảng , nhưng đối với Việt Nam thì không thể chấp nhận được ... Đơn giản chỉ là thế thôi không phải bàn cãi nhiều làm gì

đa đảng làm gì, trong khi đảng cộng sản đang lãnh đạo đất nước rất tốt, đất nước luôn ổn định và ngày càng phát triển đấy thôi

chỉ cần một Đảng lãnh đạo đất nước là đủ, chỉ cần ĐẢng xây dựng được niềm tin cho dân, phục vụ nhân dân, được nhan dân tin yêu và ủng hộ thì đất nước sẽ phồn thịnh

Từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập trên thực tế thì đồng thời nó cũng trở thành đối tượng công kích mục tiêu phá hoại hàng đầu của các thế lực đế quốc và phản động, trong đó phá hoại trên mặt trận tư tưởng là hoạt động được chúng tiến hành xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Trong sự nghiệp đấu tranh chống phản cách mạng bảo vệ an ninh quốc gia, công tác phòng ngừa và đấu tranh chống hoạt động phá hoại tư tưởng của địch có một ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chúng lợi đụng những sai lầm, sơ hở, thiếu sót trong việc đề ra và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.Vì thế chúng ta cần phải sửa đổi hiến pháp 1 cách nghiêm túc và có chất lượng ,tuyệt đối không sơ hở .

CHúng còn dựa vào vấn đề Tôn giáo, vấn đề Dân tộc, tệ quan liêu tham nhũng, trình độ dân trí, đời sống vật chất cũng như tinh thần còn thấp, sự khủng hoảng giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa xã hội của một bộ phận cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và những tệ nạn xã hội khác chưa được khắc phục, giải quyết để chúng có thể tiến hành được âm mưa và ý đồ , chúng ta nên cẩn thận và đề phòng với những hành động này .

Tiến công vào sự lãnh đạo của các Đảng cộng sản là một trong những mục tiêu được các thế lực thù địch xác định là trọng điểm. Hoạt động tuyên truyền của chúng thường diễn ra dưới thủ đoạn bới móc khuyết điểm, sai lầm trong quá khứ, vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật lịch sử.... để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của các Đảng cộng sản.

. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đa nguyên chính trị là một khuynh hướng xã hội học - triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội. Nó xuất hiện vào đầu thế kỷ XVIII, khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh chống độc quyền, bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản.

Khi các tổ chức độc quyền xuất hiện, đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu, trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm, tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau và là bình phong “dân chủ” che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản.

Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng, nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản - bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản.

Chúng ra sức cổ vũ, truyền bá chủ nghĩa đa nguyên, đòi Đảng cộng sản phải thực hiện đa nguyên, đa đảng, thực chất là để tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, các đảng phải chống cộng ra đời tập hợp lực lượng đấu tranh giành quyền lãnh đạo xã hội từ tay Đảng cộng sản.

Chúng tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc các đường lối chính sách của Đảng cộng sản, cho rằng Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa đàn áp tôn giáo, đàn áp bất đồng chính kiến, vi phạm nhân quyền, bóp nghẹt tự do dân chủ... Chúng kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong các nước xã hội chủ nghĩa tẩy chay đường lối chính sách của Đảng, kêu gọi nổi dậy đấu tranh lật đổ Đảng cộng sản....

Từ việc đa nguyên chính trị đa đảng đối lập chúng mới tiến hành phủ định mọi thành quả của chế độ xã hội chủ nghĩa.Nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền phản bác, phủ định mọi thành tựu, mọi giá trị mà chế độ xã hội chủ nghĩa đã mang lại trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Đa nguyên chính trị đa đảng đối lập sẽ tạo cho thế lực thù địch có thủ đoạn bới móc khuyết điểm, sai lầm trong quá khứ, xuyên tạc lịch sử, với những chiêu bài như “công khai”, “dân chủ”... chúng tiến hành phê phán, công kích, bôi đen tất cả những gì gắn với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó kích động tâm trạng bất mãn, đẩy một bộ phận nhân dân vào con đường chống lại chế độ, gây hoang mang dao động, phá vỡ niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chúng dựa vào cái đa nguyên để phủ định vai trò cũng như công lao đối với đất nước của các lãnh tụ cộng sản. Thủ đoạn của địch thường là địa đặt, vu cáo, bôi nhọ... nhằm hạ uy tín lãnh đạo của Đảng và chính quyền Nhà nước xã hội chủ nghĩa.Vì thế chúng ta không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng cả .

. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong đó đặc biệt chú ý những nguyên lý có tính chất sống còn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa như vấn đề giai cấp và điều tra giai cấp, vấn đề chuyên chính vô sản, vấn đề tập trung dân chủ, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản dưới chế độ xã hội chủ nghĩa vấn đề quần chúng và công tác vận động quần chúng..

Cần nắm vững và quan triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng cộng sản, chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, tôn giáo, dân tộc, văn hóa, văn nghệ... đồng thời phải nắm vững tư tưởng chỉ đạo, chủ trương đối sách, các mặt công tác và biện pháp nghiệp vụ cơ bản ucả cơ quan An ninh trong phòng ngừa và đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng.

Những công dân chúng ta có thể tham mưu cho cơ quan lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp đề ra chủ trương, đối sách với âm mưu và hoạt động phá hoại tư tưởng của bọn đế quốc, phản động trong từng thời kỳ. Hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành chức năng của Đảng, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu qủa công tác phòng ngừa, đấu tranh chông địch phá hoại tư tưởng.

Cơ quan lực lượng vũ trang cần tổ chức lực lượng, sử dụng các biện pháp, phương tiện cần thiết để phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn chống lại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng dưới mọi hình thức của bất cứ loại đối tượng nào kể cả ở trong và ngoài nước.

Thời đại hiện nay , trước tình hình các thế lực thù địch muốn nước ta trở thành nước đa nguyên như vậy thì chúng ta cần bảo vệ công dân nước ta trước những tác động độc hại về tư tưởng, chính trị thông qua hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của địch. Cùng với các cơ quan Đảng, chính quyền Nhà nước giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân.

Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp

nhiều lý do khác để khẳng định sự bác bỏ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam là có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn. Để củng cố quyết tâm chính trị này, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân ta cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta.

Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam. Trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, dư luận quốc tế, chính phủ nhiều nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới đã bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ chế độ chính trị ở Việt Nam. Vì vậy không có lí do gì để chúng ta phải tiến hành đa nguyên , đa đảng như vậy cả phải không các bạn.

Phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho quần chúng nhân dân hiểu được đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi của cách mạng. Phải quan tâm đến những lợi ích của quần chúng nhân dân, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng vào chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Tin tưởng vào Đảng và Nhà nước thì chúng ta mới có thể phát triển được đất nước hòa bình , ổn định và lâu bền.

Vấn đề đa nguyên đa đảng được các thế lực liên tục tiến hành nên húng ta tổ chức, huy động và sử dụng được lực lượng quần chúng tham gia thì công tác phòng ngừa, đấu tranh của ta mới thực sự có hiệu quả.

Vấn đề đa nguyên đa đảng được các thế lực liên tục tiến hành nên húng ta tổ chức, huy động và sử dụng được lực lượng quần chúng tham gia thì công tác phòng ngừa, đấu tranh của ta mới thực sự có hiệu quả.

ịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước.

Sau 1954, Đảng ta cũng chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà, nhưng chính chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận thể chế đa nguyên đó. Mặt khác, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các thế lực phong kiến và phản động ở miền Nam cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc. Tính tất yếu của quá trình lịch sử tự nhiên đó đã và đang được nhân dân ta khẳng định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Đây đang là vấn đề nóng mà các thế lực thù địch liên tục tuyên truyền chống phá chúng ta. Đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đang ngày càng ổn định và phát triển, nên không cần có sự thay đổi nào. Trong khi đó chế độ đa nguyên đang gặp vấn đề khi một số quốc gia theo chế độ này đang lâm vào bế tắc chính trị.

Đa nguyên đa đảng sẽ làm cho đất nước ta mất đi sự ổn định và vững mạnh vốn dĩ của nó bởi vì đa nguyên đa đảng sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy như sẽ làm cái cớ để cho bọn phản động nhằm vào để chống phá, phá hoại nhà nước ta.

Chúng ta hãy thử nhìn nhận xem các nước láng giềng ở ngay bên cạnh chúng ta như Thai Lan cũng là đất nước theo chủ nghĩa đa nguyên đa đảng và họ luôn mất đi sự ổn định về chính trị và đất nước cũng kém phát triển đi.

Đây luôn luôn là vấn đề nhạy cảm và là một vấn đề nóng mà bọn phản động luôn nhằm vào để chống phá, phá hoại ta. Nếu ta giải quyết không tốt vấn đề này thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cho bọn chúng có cơ hội để thực hiện những hành động phá hoại ta.

Đúng là như thế chủ nghĩa đa nguyên đa đảng đối với nước ta vào thời điểm hiện nay là không phù hợp bởi vì Đảng cộng sản vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là dẫn dắt đất nước ta ngày càng phát triển.

Đất nước chúng ta đang giữ vững được sự ổn định và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Thế nên vào thời điểm này thì chúng ta không cần phải theo chủ nghĩa đa nguyên đa đảng làm gì.

Phải thật thận trọng trong vấn đề này bởi vì đây là vấn đề nhạy cảm luôn được bọn phản động chú ý đến. Chúng ta cần phải giải quyết thật tốt không để cho bọn phản động có thể lợi dụng vấn đề này để chống phá nhà nước ta.

Đất nước chúng ta vẫn đang giữ được sự ổn định vốn có của nó bởi vì Đảng cộng sản Việt Nam luôn làm tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao cho đó là lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển.

Hiện nay bọn phản động luôn luôn rình rập để chống phá phá hoại ta. Chúng dùng mọi âm mưu và thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu chúng ta giải quyết không tốt vấn đề này sẽ tạo điều kiện cho bọn chúng chống phá ta.

«Cũ nhất ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 218   Mới hơn› Mới nhất»

Đăng nhận xét