Bài mới nhất

07/08/2013

Cần lắm sự hài lòng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
Ở nhiều địa phương do được nông dân ủng hộ hưởng ứng nên việc áp dụng cánh đồng mẫu lớn, sử dụng giống lúa có chất lượng cao đã và đang được thực hiện tại nhiều địa phương đem lại hiệu quả cao thiết thực, bà con rất hài lòng.


     Sự nghiệp chăm lo “tam nông”cho nông nghiệp nông thôn nông dân được Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm coi trọng, trong mỗi thời kì mỗi giai đoạn phát triển sự nghiệp đó cũng luôn là những ưu tiên “bậc nhất”. Để đáp ứng yêu cầu mong mỏi của nhân dân, yêu cầu phát triển của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước ta đề ra chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). NTM là một chương trình lớn, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, ảnh hưởng thiết thực đến đời sống vật chất tinh thần của cư dân nông thôn trên cả nước. để cụ thể hóa các nội dung xây dựng NTM, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thông qua quyết định 491/2010/QĐ-TTg về bộ 19 tiêu chí xây dựng NTM trên hầu hết các lĩnh vực: quy hoạch- hạ tầng kĩ thuật- kinh tế, tổ chức sản xuất- văn hóa, xã hội- môi trường- hệ thống chính trị- an ninh trật tự. Tuy nhiên để có thể đánh giá một cách chính xác khách quan hiệu quả xây dụng NTM thì không chỉ dựa vào 19 tiêu chí mà còn phải căn cứ vào sự hài lòng của nhân dân nông thôn với xây dựng NTM. Điều đó suy cho cùng xây dựng NTM là vì đời sống của nhân dân nông thôn và chính sự hài lòng của họ sẽ là thước đo đánh giá đúng đắn nhất, chân thực nhất.


     Vậy tại sao sự hài lòng của nhân dân nông thôn trong việc xây dựng NTM lại có vị trí, vai trò, ý nghĩa như vậy?

     Về mặt tâm lý, sự hài lòng là trạng thái tâm lý thoải mải được đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi về vật chất, thể chất, tinh thần của con người. sụ hài lòng là động lực tinh thần có ý nghĩa to lớn và không thể thay thể trong quá trình thực hiện hành động, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả hành động. Như vậy chiếu vào phong trào xây dựng NTM sự hài lòng của quần chúng nhân dân lại có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, kết quả xây dựng NTM có đến nơi hay không, có đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu mong mỏi của quần chúng nhân dân hay không phần lớn cúng phải căn cứ vào sự hài lòng đó.

     Về mặt thực tiễn tại các địa phương, sự hài lòng của nhân dân đem đến nhiều ý nghĩa thiết thực trong xây dựng NTM.

     Một là, sự hài lòng góp phần tạo nên sự đồng lòng gắng sức trong xây dựng NTM. Trong lời nói được biểu hiện ở việc tổ chức tuyên truyền vận động mục đích ý nghĩa xây dựng NTM, làm cho dân hiểu, dân tin, dân thực hiện một cách nhanh chóng mau lẹ. Từ việc hiểu nhân dân còn tự giác tuyên truyền vận động tới mọi người, tới người thân, họ hàng của mình khiến công việc tuyên truyền trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi. Trong hành động, do nhận thức được NTM chinhs là vì người dân, làm nâng cao đời sống mọi mặt của cư dân nông thôn từ kinh tế- chính trị- văn hóa- y tế- giáo dục ... do vậy khi tâm lý được thoải mái, hài lòng thì hết thảy mọi người ai nấy đều đồng lòng chung sức cho việc xây dựng NTM.

     Hai là sự hài lòng góp phần gắn kết xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa. Khi các nội dung, các tiêu chí xây dựng NTM được đông đảo mọi người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng và họ hài lòng về những gì họ làm được cùng với hệ thống chính quyền địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng, như vậy sẽ góp phần làm khăng khít thêm mối quan hệ “dân- chính- đảng”; dân cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền hơn; hơn nữa khi đã tạo ra mối quan hệ khăng khít như vậy sẽ xóa nhòa khoảng cách, xóa nhòa về những vấn đề trước đây còn nhiều bức xúc giữa dân với chính- đảng, đồng thời góp phần làm tốt công tác dân vận tại cơ sở. Mặt khác sự hài lòng của nhân dân với chương trình xây dựng NTM là một cơ hội để gắn kết giữa dân với dân, gắn kết nội bộ tạo nên sự đoàn kết đồng lòng nhất trí trong dân chúng vì múc đích chung xây dựng quê hương ngày một khang trang, hiện đại. Chẳng hạn qua việc làm đường bê tông, tu bổ hệ thống thủy lợi, đào kênh mương nội đồng từ khí thế hăng say, tinh thần lao động, những câu chuyện vui, hài hước làm tiêu tan giữa đi những hiềm khích, những vấn đề bức xúc mâu thuẫn trước của 2 hộ gia đình là hàng xóm của nhau, qua công việc chung họ chia sẻ và hiểu thông cảm nhau hơn về những lời nói và hành động trước đây, như vậy chẳng những 2 hộ gia đình đã vui vẻ trở lại mà còn củng cố thêm tình làng nghĩa xóm.

     Sự hài lòng nơi dân cũng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Sự hài lòng từ người này lan tỏa sang người khác, từ làng thôn bản nọ sang làng thôn bản khác. Dân truyền tai nhau về mục đích, ý nghĩa của NTM đem lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân, làm phát triển địa phương. Dân truyền tai nhau những nội dung xây dựng NTM họ cho là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với hoàn cảnh gia đình họ điều đó khiến họ hài lòng. Xưa con đường từ đầu ngõ đến cổng nhà họ mùa mưa thì thụt lụt bước chân vào nhà toàn những bùn đất, mùa nắng thì bụi bẩn trơ cát, trơ sỏi họ mong muốn có con đường mới để tiện đường đi lại; cũng có khi họ mong muốn một khu chợ gần nhà, hàng hóa phong phú, hợp vệ sinh, đường đi lại thuận lợi để mua bán lương thực thực phẩm, điều đó sẽ càng thiết thực hơn khi đó là nông thôn vùng núi, vùng sâu vùng xa. Sự hài lòng của dân một địa phương sẽ là mô hình tiên tiến lan tỏa tới các địa phương khác trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM cúng như lan tỏa phương pháp, kinh nghiệm hay xây dựng NTM đem đến sự hài lòng của nhân dân.

     Ba là sự hài lòng của nhân dân là thước đo đánh giá kết quả chất lượng xây dựng NTM. Xây dựng NTM, bản chất là vì quyền lợi, lợi ích của cư dân nông thôn, làm cho nông thôn giàu lên, đẹp lên cùng đất nước tiến bước trong công cuộc công nghiệp hóa hiện hóa, do đó NTM phải đem đến sự hài lòng cho dân. Sự hài lòng đánh giá chất lượng hoạt động hoạt động của chính quyền địa phương, tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong lãnh đạo tổ chức thực hiện xây dựng NTM ở địa phương mình. Sự hài lòng của dân là biểu hiện hiện ủng hộ nhất trí với chương trình xây dựng NTM thỏa mãn các tiêu chí đã được và những tiêu chí sẽ được hoàn thiện. Ví như, người dân nào mà chẳng hài lòng điện về tới tận gia đình, trường học trạm xá đảm bảo chất lượng, môi trường xanh sạch đẹp, an ninh trật tự ổn định, đời sống vật chất tinh thần nhà nào nhà ấy được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

     Nâng cao sự hài lòng của quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM

     Nâng cao sự hài lòng của nhân dân trong xây dựng NTM điều đó có nghĩa là điều đó làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng tình về mục tiêu, mục đích ý nghĩa của NTM là chính vì người dân nông thôn, làm phát huy trí lực, nhân lực, tài lực đóng góp của dân thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên thực tế cuộc sống.

     Để thực hiện được điều này, theo ý kiến của cá nhân cần phải thực hiện tốt các biện pháp sau:

     - Nhận thức sự nghiệp xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của toàn dân mà trước hết là của người dân nông thôn.

     - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, tiếp cận với đối với nhiều đối tượng khác nhau như thông qua đài phát thanh đại phương, báo chí, băng dôn, tài liệu họp dân, họp các đoàn thể chính trị xã hội.

     - Làm tốt công tác huy động vốn cũng như phương pháp tiếp cận nguồn vốn, như linh hoạt kết hợp nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển từ các địa bàn, từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương, từ nguồn vốn từ trái phiếu nhà nước, vốn tín dụng, vốn hỗ trợ ODA đặc biệt cần coi trọng kênh huy động vốn đóng góp từ trong nhân dân- bởi lẽ xây dựng NTM vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của nhân dân nông thôn, nhất là việc sử dụng nguồn vốn trong việc xây dựng các công trình quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội.

     - Sơ kết tổng kết đẩy mạnh học hỏi kinh nghiệm mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM. Một ví dụ điển hình trong thời gian vừa qua rất nhiều địa phương đã có rất nhiều hộ gia đình không chỉ đóng góp công sức tiền bạc mà còn hiến đất ở của gia đình mình phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, hay như nhiều nông dân đống góp nhiều sáng kiến hay, ý kiến hay làm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM. Từ các mô hình tiên tiến đó nghiên cứu đánh giá lựa chọn để áp dụng cho phù hợp với địa phương mình. Đồng thời việc sơ kết tổng kết chương trình theo từng giai đoạn cũng cần báo cáo kết quả tình hình, kết quả, nguyên nhân, giải pháp và thông báo rộng rãi tới đông đảo của quần chúng nhân dân.

     - Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cưtrong giaiar quyết những vấn đề phức tạp, tác động tâm lý gặp nhiều khó khăn những người đó có thể là già làng trưởng bản, chức sắc tôn giáo, thành viên của các tổ chức chính trị xã hội như hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh…qua việc phát huy người có uy tín góp phần vận động, thậm chí có thể là đả thông tư tưởng đối với những quần chúng còn nhiều vấn đề vướng mắc về tâm lý, tư tưởng nhằm đẩy mạnh sự tích cực của họ trong xây dựng NTM.

     - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng một cách kịp thời đối với các tổ chức, cơ quan, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động toàn dân tham gia xây dựng NTM cũng như kết quả việc xây dựng NTM.

     - Người cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, thực hiện đi trước, làm mẫu cho quần chúng học tập noi gương.
     Sự nghiệp xây dựng NTM được xác định là còn lâu dài, phải kiên trì thực hiện trong nhiều thời gian, tuy nhiên như Bác Hồ đã từng dạy dễ hục lần không dân cũng khó, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Một khi dân tham gia ủng hộ, cảm thấy hài lòng với những gì họ đã làm, đang làm, sẽ làm cùng làm với sự chỉ đạo, lãnh đạo có hiệu quả của cán bộ chính quyền thì tất cả mọi công việc NTM ắt sẽ thành công.
Việt Long

Hot!

Từ khóa SEO:

1 nhận xét:

"Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong giải quyết những vấn đề phức tạp, tác động tâm lý gặp nhiều khó khăn những người đó có thể là già làng trưởng bản, chức sắc tôn giáo, thành viên của các tổ chức chính trị xã hội như hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh…". Nhà nước đang tập trung giải quyết các yêu cầu của nhân dân dây, nhung nhiều việc chưa kịp giải quyết nên hay bị nói xấu, xuyên tạc linh tinh ấy

Đăng nhận xét