Bài mới nhất

30/09/2013

Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam !


'' Đảng đã cho ta cả mùa xuân, cả cuộc đời. Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi. Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười''.

      Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; đại biêu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp làm cuộc cách mạng dân tộc và công cuộc xây dựng chũ nghĩa xã hội. 

    Đảng cộng sản kiên định chũ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chũ nghĩa xã hội; có tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng....trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp,quý báu của dân tộc; là kết quả của những cống hiến hy sinh không ngừng nghỉ của các thế hệ đảng viên Đảng cộng sản.


     Dựa trên những truyền thống quý báu của Đảng cộng sản Việt Nam, thế hệ trẻ hôm nay cần học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản.

Thứ nhất, cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. vào Đảng với tinh thần và lý tưởng cách mạng đúng đắn tự nguyện; chấp nhận và sẵn sàng hy sinh bản thân vì mục tiêu lý tưởng của Đảng; quyết tâm trung thành theo con đường mà Đảng và nhân dân ta đã chọn. Có như vậy mới có được bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua được những cám dỗ vật chất đầy sức hút trong xã hội đầy biến động hiện nay.

Thứ hai : rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng . ''Muốn xây dựng chũ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chũ nghĩa, phải có những người đạo đức cộng sản''.kiên định mục tiêu, lý tưởng; đứng vưng trên lập trường của giai cấp công nhân, học tập nắm vững lý luận của chũ nghĩa Mác -Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiêủ nâng cao trình độ về mọi mặt, biết chủ động sáng tạo áp dụng lý luận vào thực tiễn cuộc sống, lời nói phải đi đôi với việc làm trong mọi công việc.

Đặt lợi ích tập thể lên trên hết, kết hợp biếkết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc-xã hội-và lợi ích cá nhân....

Rèn luyện bản lĩnh chính trị, gìau về lý luận, vững về bản lĩnh là nhu cầu cần có tất yếu đối với mỗi một đảng viên Đảng cộng sản.

Thứ ba : nâng cao năng lực, luôn hoàn thành nhiêm vụ được giao.

Hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao là cơ hội để các tổ chức, đoàn thể thấy được năng lực, khả năng làm việc của mình , tin tưởng giới thiệu vào các tổ chức Đảng xem xét.

Thứ tư :biết gắn bó tập thể với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động tập thể công tác xã hội.

Mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân là một truyền thống quý báu mà trong mỗi hoàn cảnh, mỗi thời đại Đảng ta cần giữ vững. Muốn phấn đấu trở thành Đảng viên, mỗi cá nhân cần phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, sống hài hòa với mọi người xung quanh, tích cực tham gia vào các hoạt đông tập thể, công đồng như hoạt động nhân đạo, từ thiện,công tác tự quản đảm bảo trật tự xã hội, địa phương .....như Bác đã từng nói '' Đảng viên đi trước làng nước theo sau''.

Và cuối cùng, để phấn đấu trở thành Đảng viên cần tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sở bằng vệc hưởng ứng tích cực các phong trào, hoạt động; mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dưng Đảng phát triên hơn; đấu tranh những hành động chống phá Đảng, gây rối an ninh trật tự....

Trên cơ sở những yếu tố ấy mỗi chúng ta cần tích cực phấn đấu để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản. đóng góp khẳ năng của mình vì sự nghiệp xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cả nước xây dựng đất nước văn minh , giàu đẹp. 

Đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên là nòng cốt để cũng cố và phát triển vị thế, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

------------------------
---Sao Băng Thiên sứ ---

Hot!

Từ khóa SEO:

71 nhận xét:

Tôi chẳng phấn đấu làm gì , vì cuộc đời tôi gắn liền với kinh doanh , buôn bán rồi , cũng là cái nghề mà bố mẹ truyền cho chứ đâu , muồn làm đảng viên cũng không được, ngày trước đinh thi một trường quân đội đấy , nhưng mà chẳng hiểu sao cuộc sống lại thế nữa , chẳng biết sao mà lần

Đang là sinh viên của của Ngoại Thương , co mà chắc là không có cơ hội vào đảng , vì đó là con đường mình đã chọn , hồi bé nghe ai là đảng viên trong họ của mình thấy bộ mẹ mình nói nhiều lắm , thích lắm ,cũng mong con sau này được làm đảng viên, tiếc không thực hiện được cho bố mẹ, may cũng được hiểu cho .Hè Hè

Đôi khi người ta cứ nghĩ vào Đảng là vào khuôn khổ, vào cái bó buộc bản thân, nhưng thực tế Đảng lại mở ra cho ta một con đường khác, một con đường mới mà ở đó ta có thể trau dồi được nhiều thứ hơn. Kể cả bản lĩnh chính trị cũng như bản lĩnh tư tưởng vững vàng. Tôi tuy chưa đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng cũng đang phấn đấu để có thể được đứng trong hàng ngũ ưu tú đó

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

thực sự thì vào Đảng là cả một quá trình phấn đấu đầy vất vả, có thể còn phải chứng minh rất nhiều phẩm chất đạo đức khác thực sự tốt thì mới có thể trở thành Đảng viên được! thiết nghĩ ai có cơ hội trở thành Đảng viên thì hãy cố gắng tận dụng, có thể sẽ khó khăn, có thể sẽ nhiều thử thách nhưng vào được Đảng thì lại có cơ hội phát triển cả về tư tưởng và phẩm chất chính trị! đúng là "Đảng đã cho ta cả mùa xuân, cả cuộc đời" mà!

Đảng có vai trò chủ đạo trong việc quản lý, ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa,.. của đất nước. Khi đứng trong hàng ngũ Đảng viên của Đảng, tức là ta đã mang trên người trách nhiệm vinh quang và cũng hết sức khó khăn để giúp đất nước ổn định, phát triển về nhiều mặt. Vì vậy muốn vào Đẳng chúng ta phải phấn đấu rất nhiều cả về năng lực chuyên môn của bản thân, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, lối sống tích cực, gần gũi với nhân dân. Như vậy mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng tin tưởng giao phó, mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ Đảng viên.

Vào Đảng là ước mơ của nhiều người trong thế hệ trẻ hiện nay. Họ mong muốn vào Đảng để có thêm cơ hội đóng góp sức mình vào công cuộc to lớn đầy khó khăn của Đảng đó là phát triển nước ta về mọi mặt, để có thể sánh vai với các cường quốc năm trâu như lời bác Hồ mong mỏi. Chính vì mục tiêu to lớn khó khăn ấy mà những người muốn vào Đảng phải tích cực phấn đấu để nâng cao năng lực bản thân, rèn luyện để có được phẩm chất đạo đức, lối sống tích cực, phẩm chất chính trị vững vàng. Như vậy mới có thể đóng góp tốt cho đất nước trong hàng ngũ Đảng viên.

Để vào Đảng mỗi Đảng viên phải trải qua quá trình rèn luyện hết sức khó khăn, phải rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao kỹ năng chuyên môn, có động cơ đúng đắn vào Đảng, đi theo đúng con đường mà Đảng đề ra, luôn gắn bó, đoàn kết với tập thể, nhân dân, tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trảo mà Đảng và Nhà nước phát động. Như vậy mới có đủ điều kiện, năng lực để đứng trong hàng ngũ Đảng viên.

Tôi vẫn đang, đã và sẽ cố gắng để được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng, điều mà cha anh tôi đã làm trước đây. Đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Đó là nơi chúng ta có thể tôi luyện phấn đấu về tư tưởng lối sống đạo đức và ngày càng hoàn thiện chính mình. Đảng chính là ngọn đuốc soi sáng cho lý tưởng sống của tôi.

Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta giành được độc lập dân tộc, cho chúng ta cuộc sống no ấm như ngày hôm nay. Được đứng trong hàng ngũ của đảng để cống hiến cho đất nước là niềm vinh dự không thể phủ nhận. Đối với thế hệ trẻ như chúng ta hiện nay việc phấn đấu trở thành người đang viên ưu tú lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Trở thành Đảng viên là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều thanh niên Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định, Đảng là môi trường để rèn luyện bản thân, tôi luyện ý chí. Tiêu chuẩn để trở thành một Đảng viên cần rất nhiều nỗ lực và cố gắng không ngừng, ngay cả khi đã trở thành một Đảng viên chính thức thì mỗi cá nhân vẫn phải không ngừng phấn đấu.

là thanh niên việt nam thế hệ Hồ Chí Minh...được đứng trong hàng ngũ của đảng csvn luôn là niềm tự hào cũng như là niềm khao khát của tất cả thế hệ trẻ ngày nay...Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định, Đảng là môi trường để rèn luyện bản thân, tôi luyện ý chí....bản thân tôi cũng luôn ao ước được trở thành đẳng viên..do đó bản thân tôi sẽ cố gắng hết bản thân mình....

Tự hào có đảng lãnh đạo

Trở thanhfdangr viên đảng cộng sản việt nam là mong muốn của toàn thể nhân dân việt nam.Tuy nhiên để trở thành một người đảng viên thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều.Đảng là nơi tụ họp của những người con ưu tú của dân tộc việt nam.Đảng là môi trường thích hợp và thuận lợi để chúng ta có thể rèn luyện,phát triển bản thân.Chính vì vậy mà chúng ta hãy hết sức phấn đấu để có thể trở thành người đảng viên của đảng cộng sản việt nam.

Để trở thành một người đảng viên đảng cộng sản việt nam thì mỗi người chúng ta thật sự phải phấn đấu và nỗ lực hết mình.Đảng là nơi tụ họp của những người con ưu tú và chân chính nhất.Chính vì vậy mà đảng là môi trường thích hợp nhất để con người ta có thể phát triển toàn diện và đạt được những mong muốn trong cuộc sống.Tất cả chúng ta hãy cố gắng phấn đấu tốt để trở thành người đảng viên của đảng cộng sản việt nam.

Phấn đấu để trở thành những người đảng viên là việc làm không phải đơn giản đối với mỗi chúng ta.Vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự phát triển của cả dân tộc là vô cùng to lớn.Chính vì thế mà đảng viên của đảng cộng sản việt nam phải là những người thật sự có năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt.Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu để trở thành đảng viên của đảng cộng sản việt nam.để góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đảng trong sạch vững mạnh.

được đứng trong hàng ngũ của đảng csvn luôn là niềm vinh dự và niềm tự hào của mỗi con người việt nam yêu nước...đảng là con thuyền dẫn dắt cả dân tộc việt nam ta đi qua bao khó khăn và thử thách và đưa ta đến với bến bờ của vinh quang và hạnh phúc...đảng là nơi tụ họp của bao anh tài ưu tú của mọi miền đất nước cho nên để được đứng vào trong hàng ngũ của đảng chúng ta phải thực sự cố gắng phấn đấu và trau dồi bản lĩnh

bạn Tuấn không nên có những tư tưởng tụt lùi như vậy, cho dù cuộc đời có gắn với kinh doanh, buôn bán thì sao? đó cũng là nghề và đều có thể trở thành Đảng viên Đảng cộng sản được. có thể banh nghĩ bạn kinh doanh buôn bán thì không liên quan gì đến Đảng nhưng đó là sai lầm, hiện nay các Đảng viên là các doanh nhân đã có khá nhiều những đảng viên này họ là những nhân tố, tấm gương rất tốt cho chủ trương của đảng là đảng viên cũng phải làm kinh tế giỏi.

khôn phải bạn à, bản thân bạn đang là sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để phấn đấu vào đảng, trởi thành một người đảng viên tốt như bạn hằng mơ ước cũng như gia đình bố mẹ bạn ký vọng. sinh viên ngoại thương thì sao cơ chứ? mọi người chúng ta đều có thể trở thành đảng viên đảng cộng sản nếu như bạn là người giác ngộ cách mạng, lý tưởng mà đảng mà thôi. đừng tự ti về mình như thế.

để trở thành những đảng viên đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản Việt Nam mình nghĩ đó không phải là điểu đơn giản nhưng nó cũng không phải là điều gì đó quá khó khăn, mỗi người chúng ta chỉ cần tư dưỡng đạo đức, là một con người gương mẫu, giác ngộ lý tưởng cách mạng thì trở thành đảng viên là điều đương nhiên. vì mỗi đảng viên sẽ là những người thấu hiểu những đường lối chính sách của đảng, nhà nước từ đó có thể góp phần xây dựng đât nước ta ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. vì vậy mỗi chúng ta hãy luôn luôn có ý thức phấn đấu để trở thành đảng viên nhằm xây dựng tổ quốc chúng ta ngày càng giàu đẹp vững mạnh.

Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam để:
-Hiến pháp quan trọng NHẤT????????????? SAU cưong lĩnh đảng
-Được bảo kê,tha hồ tham nhũng,trích "Ngoài ra, đại biểu cũng phân tích: “Bất cập vì quy định trinh sát kinh tế không được “hành động” với cán bộ đảng viên khi người đó chưa bị khởi tố." nguồn http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm
-Đảng viên thì nhiều,cộng sản mấy ai >>> giáo chủ huấn thị.
-Phấn đấu đưa Vn tiến nhanh,mạnh ,vững trắc,,,,để không để thằng em campuchia đuổi kịp.Vì tôi xem trên ti vi,Cam năm nay tăng trưởng 7.5,lạm phát khoảng 5%,đạt 2.7 triệu khách du lịch với dân số khoảng 6 triệu (dại thật,hồi đấy mình lại cho nó đa đảng,nếu nó đuổi kịp mình,mần răng với dân mình đây????
- phấn đâu đưa VN lên THIÊN ĐƯỜNG ////// XHCN mà 100 năm sau vẫn chưa biết cái mặt mũi nó ra RĂNG >>>>>>>>> giáo chủ huấn thị.

Phấn đấu để trở thành một Đảng viên là một việc không hề đơn giản, Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam phải là những người thật sự có năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt.Hãy cùng nhau phấn đấu để trở thành đảng viên của đảng cộng sản việt nam.để góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đảng trong sạch vững mạnh.

Có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn là niềm vinh dự và niềm tự hào của mỗi con người Việt Nam, Đảng là con thuyền dẫn dắt cả dân tộc Việt Nam ta đi qua bao khó khăn và thử thách cho nên để được đứng vào trong hàng ngũ của đảng chúng ta phải thực sự cố gắng phấn đấu

"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời." chắc hẳn mỗi người chúng ta đều đang cố gắng phấn đấu và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng- một nơi để rèn luyện mỗi con người trở lên kiên cường hơn, với tư tưởng trong sáng, cao cả hơn! dẫu biết để trở thành một đảng viên là điều hết sức khó khăn nhưng chúng ta nguyện phấn đấu, vượt gian khổ để có thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng!

phấn đấu được vào đảng là ước muốn của bao nhiêu người. ngay từ khi còn đương học tập trên các giảng đường các sinh viên đã luôn biết phấn đấu để được kết nạp đảng vì bây giờ trong bất kì công việc gì cũng luôn luôn có đảng sát cánh thì mọi chuyện mới ổn định. vào đảng là cơ hội được cống hiến sức trẻ nhiều hơn, vào Đảng là cho thấy rõ được cái tinh thần yêu nước, vào Đảng là niềm hãnh diện với xã hội và của con cháu sau này vậy tại sao lại không vào Đảng? đó là những lí do mà ai ai cũng muốn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức được thành lập ra để đại diện cho nhân dân đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân ta. Trải qua bao nhiêu năm và không ai là có thể phủ nhận được những gì mà Đảng cộng sản đã cùng với nhân dân ta làm được cho đến nay. Hiện nay Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân ta cùng với nhân dân xây dựng đất nước ta ngày càng vững mạnh hơn phát triển hơn nữa để làm sao nhân dân có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Thế nên những người được kết nạp vào Đảng cộng sản là phải có đủ phẩm chất và có đủ năng lực biết cống hiến vì lợi ích của nhân dân của tổ quốc. Vậy nên đã có rất nhiều người muốn được vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản để có thể cống hiến phục vụ vì nước vì dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu cột mốc lịch sử. Kể từ thời điểm đó Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc chiến đấu đánh thắng quân thù xâm lược và hướng dân tộc theo con đường xã hội chủ nghĩa thành công. Để trở thành con người của Đảng mỗi chúng ta đều phải phấn đấu và rèn luyện hết sức mới có thể xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phấn đấu để trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trước hết bạn hãy phấn đấu để trở thành một người công dân tốt, một thanh niên tiên tiến, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN phát động.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức mà ở đó những người Đảng viên luôn là những người có phẩm chất đạo đức những người luôn cống hiến vì nước vì nhân dân làm sao để cho nhân dân có được một cuộc sống tốt đẹp xây dựng một xã hội ngày càng văn minh tiến bộ hơn. Thế nên được vào Đảng là một trong những vinh dự niềm tự hào cho mỗi người vì được đứng trong hàng ngũ của Đảng trở thành những người Đảng viên vì nước vì dân.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Phấn đấu, ước mơ, khát khao vào hàng ngũ của Đảng là mục tiêu của thế hệ trẻ chúng tôi. Tuy nhiên, một điều tôi luôn cho là hàng đầu và nghiêm túc đó chính là sự rèn luyện về đạo đức của một con người, phải là người có đạo đức tốt thì mới bắt đầu xây dựng đạo đức cách mạng. Do đó, bản thân tôi luôn rèn luyện không ngừng để hoàn thiện bản thân mình. Đồng thời, cần có nhận thức đúng đắn về Đảng, về lịch sử Đảng, về vai trò, vị trí sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, và kiên quyết phản đối những quan điểm sai trái mang ý nghĩa, mầm móng xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng.

Đề nghị admin xóa nick, comment của mọi lời lẽ xuyên tạc, vô căn cứ.

Đảng cộng sản là một tổ chức mà ở đó những Đảng viên là những người có đầy đủ phẩm chất đạo đức phẩm chất chính trị cũng như năng lực để có thể cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thế nên để có thể được vào Đảng thì là niềm mơ ước niềm vinh dự lớn lao của mỗi người để có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp của dân tộc cống hiến để xây dựng cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Đảng cộng sản từ khi thành lập cho đến nay đã chứng tỏ được vai trò cũng như sự quan trọng của mình đối với đất nước đối với nhân dân khi đã dẫn dắt nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách và đang cùng với nhân dân xây dựng một đất nước ngày càng văn minh giàu mạnh hơn. Thế nên để được vào Đảng cộng sản là một niềm vinh dự vinh hạnh cho mọi người vì khi đó chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội để ra sức cống hiến cho nhân dân cho đất nước.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam; theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước. Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, vì một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thực hiện thành công CNXH, cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. Vậy nên phấn đấu vào Đảng cộng sản là mơ ước là niềm vinh dự cho mọi người chúng ta.

Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức được thành lập ra để đại diện cho nhân dân đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân ta. Trải qua lịch sử gian nan của dân tộc Đảng Nhà nước ta đảng khẳng định được vị thế , vai trò của mình đối với đất nước không ai có thể phủ nhận được những gì mà Đảng cộng sản đã cùng với nhân dân ta làm được cho đến nay. Hiện nay Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân ta cùng với nhân dân xây dựng đất nước ta ngày càng vững mạnh hơn phát triển hơn nữa để làm sao nhân dân có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Có rất nhiều người muốn xin vào đảng nguyện được phục vụ cho đất nước nhưng không phải ai cũng vào được chỉ những người đủ đức đủ tài hết lòng vì nhân dân đất nước mới xứng đáng là 1 người đảng viên. và cũng không nhất thiết phải vào đảng các bạn mới thể hiện được lòng yêu nước của mình có rất nhiều cách để thể hiện

TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.

Xin giải thích tại sao có công hàm 1958, bản đồ 1972 ghi Tây Sa và Nam Sa của TQ, và SGK 1974 ghi rõ Tây Sa và Nam Sa tạo thành một vành đai bảo vệ lãnh hải của TQ. Ai chủ trương, phải chăng đó là Đảng CSVN?

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam là niềm vinh sự và tự hào của một chúng ta. Thế hệ trẻ hôm nay cần học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản.

Phấn đấu để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam là mục tiêu lớn mà mình đặt ra.Đó là đam mê, ước mơ và tham vọng của mình.Vì vậy mình sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để có thể nhanh chóng thực hiện được ước mơ cao cả đó!Đảng Cộng Sản Việt Nam Muôn Năm!!!

Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chính đảng ở việt nam.Là đảng duy nhất và hoàn thiện nhất có thể để lãnh đạo và đưa đất nước đi lên.Phấn đấu để được kết nạp vào đảng là niềm ao ước và cũng là mục tiêu của hầu hết các thanh niên Việt Nam.Vì đó là niềm vinh dự, tự hào của dân tộc Việt Nam!

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dẵn dắt đất nước ta đi qua hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.Đưa tiếng tăm, danh dự và tên đất nước Việt Nam ra ngoài thế giới,làm cho cả thế giới phải khâm phục,kính nể.Vì vậy,tuổi trẻ chúng ta hãy học tập,rèn luyện thật tốt để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam!

Bất cứ ai cũng có thể hiểu và biết được sự quan trọng và vô cùng cần thiết của đảng cộng sản việt nam trong quá trình đấu tranh,xây dựng và bảo về tổ quốc.Không có đảng thì sẽ không có việt nam của ngày hôm nay.Vì vậy, các thế hệ sau phải biết phát huy sức mạnh của mình phấn đấu học tập rèn luyện để có thể đứng trong hàng ngũ của đảng,có thể góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước việt nam thân yêu

Là công dân Việt Nam hầu như ai cũng mong muốn được đứng trong hàng ngũ cả Đảng, tôi là trường hợp cụ thể. Cảm giác thật vinh dự khi là Đảng viên Đảng Công Sản. Tự thấy mình có trách nhiệm hơn và cần cố gắng hơn.

Kết nạp Đảng không chỉ cho oai, không chỉ để cho mọi người biết rằng mình là Đảng viên, mà kết nạp Đảng là một sự ghi nhận cả một quá trình nỗ lực không biết mệt mỏi, học tập rèn luyện không ngừng để vươn tới thành công

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. Trách nhiệm tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những gì mà thầy cô, bạn bè đã tin tưởng. Cống hiến, không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết chỉ đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác ở lớp, ở khoa, là giúp đỡ bạn bè cùng học tốt.

Tin tức blogger nổi bật nhất: http://tinblogger.tk/

Đảng Cộng Sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã trải qua hơn 85 năm với rất nhiều thăng trầm của đất nước nhưng với một hệ tư tưởng lý tưởng tốt và sự lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn và giành được nhiều thành công khi là thành viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam chúng ta sẽ có cơ hội được rèn luyện về phẩm chất đạo đức phẩm chất chính trị cho nên chúng ta ngay bây giờ hãy xác định động cơ mục đích và phàn đấu vào Đảng để là một người Đảng viên giúp đỡ nhân dân đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho các tầng lớp trong xã hội lãnh đạo đất nước thoát khỏi chiến tranh, phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân khắp tổ quốc. Lịch sử đã chứng minh vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi hy vọng một ngày nào đó được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đất nước ta có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng qua các thời kỳ. Ước muốn của tôi là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để cống hiến sức mình xây dựng Đảng và xây dựng đất nước. Tự hào lắm Đảng Cộng sản Việt Nam

Muốn một lần được đứng vào hàng ngũ Đảng, nhưng chắc có lẽ là chẳng bao giờ vào được, công việc kinh doanh bộn bề, lo toan cuộc sống đôi khi cuốn mình vào cuộc sống của phần con nhiều quá, thấy mình không sống cho phần người-phần sống tinh thần, những gì ông cha ta đã chọn, đã đúc rút kinh nghiệm mình nghĩ chẳng sai đâu, vì họ đã trải nhiều rồi, đã thử nghiệm và đang thành công rồi

Giống như thông lệ, và cũng giống như truyền thống có thế hệ trẻ, phấn đấu để trở thành đảng viên là mục đích cũng là lý tưởng của mọi người dân. và quá trình đó từ khi còn nhỏ đã hình thành

Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; đại biêu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp làm cuộc cách mạng dân tộc và công cuộc xây dựng chũ nghĩa xã hội. Là một đảng viên, tôi càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng là một người đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi yêu đảng, yêu nhà nước cách mạng việt nam

Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản là lý tưởng cao đẹp mỗi thế hệ lớp trẻ ngày nay cần hướng đến. Trở thành đảng viên là một vinh dự của mỗi công dân Việt Nam.

Đời ghi nhớ lời dạy của Người:
Đối với tự mình phải Cần kiệm liêm chính
Đối với cộng sự phải thân ái giúp đỡ
Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành
Đối với Nhân dân phải kính trọng lễ phép
Đối với công việ phải tận tụy sớm hôm
Đối với địch phải cương quyết khôn khéo.
Lực lượng Công an Việt Nam, cũng như Chính phủ và Đảng Việt Nam phải luôn phấn đấu và phục vụ nhân dân!

Mình cũng phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đê sau này thành một Đảng viên góp sức xây dựng Đảng Cộng Sản. Chưa biết đến khi nào mới được giới thiệu đây. Mới được đi học cảm tình Đảng thôi. Cố gắng phấn đáu tiếp vậy :D

Đảng đã cho ta cả mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân mới tràn ánh sáng khắp nơi nơi.
KHông có Đảng và Bác Hồ , có khi giờ VIệt Nam vẫn đang thời kì đấu tranh bom đạn, không thi cũng là thuộc địa cho nước khác. Phải luôn ghi nhứo công ơn Đảng, ơn Bác. Phấn đấu được vào đội ngũ của Đảng.

Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta, đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là sự thật không thể phủ nhận, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là niềm tự hào, là mục tiêu phấn đấu của mỗi người dân Việt Nam. Nhưng trước hết phải phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành con người vừa có tri thức vừa có đạo đức.

' Đảng đã cho ta cả mùa xuân, cả cuộc đời. Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi. Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười''.

Người đang phấn đấu vào Đảng và cả những người là đảng viên hãy ôn lại và thực hiện những điều này để ĐCSVN ta mãi là Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng tiến bộ, ưu tú lãnh đạo toàn dân giữ vững hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước.

Đảng ta là một chính Đảng đại diện cho quyền lợi và quyền làm chủ cho công nhân và nông dân lao động. Vì vậy việc phấn đấu trở thành Đảng viên là một công cuộc không dễ dàng, Đảng viên phải là những quần chúng ưu tú, có ý chí phấn đấu, vì dân , do dân mà hành động. Bản lĩnh chính trị, tư tưởng lập trường phải luôn vững vàng., đảm bảo đoàn kết, thống nhất.

Đảng là là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam nên những đảng viên cần phải là một người vừa hồng vừa chuyên, dám đứng ra chịu trách nhiệm. Là người đầy tớ của nhân dân nên cần phải tuyển chọn những người xuất sắc nhất và có lòng nhiệt huyết để đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm hạnh phúc, là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người. Tôi là dân kinh doanh, nhưng tôi cũng đã và đang cố gắng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hy vọng rằng một ngày không xa tôi sẽ trở thành một Đảng viên.

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
Là một công dân Việt Nam ai cũng muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để được dùng sức lực trí tuệ của mình để cống hiến cho đất nước cho nhân dân.

Đọc bài viết mà cảm thấy niềm tự hào, sự hãnh diện khi được làm một Đảng viên, được cống hiến hết mình cho dân tộc, cho tổ quốc, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Tự nhận thấy bản thân còn yếu kém phải tự trau dồi thêm thật nhiều để trở thành một công dân tốt, để có thể đóng góp phần sức nhỏ bé trong đội ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đọc bài viết cảu tác giả xong bản thân tôi cũng cảm thấy rất tự hào, hãnh diện khi mình được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm thấy bản thân cần nỗ lực, rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với truyền thống của Đảng, đống góp swucs mình vào sựu nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đang chuẩn bị kết nạp ĐOÀN TNCS HCM

Thời buổi này bạn cần có đủ lượng kiến thức vào đoàn sẽ tốt hơn.
Đặc biệt tiếng anh rất quan trong bạn nên học vững tiếng anh trước khi vào đoàn hoặc có thể học cũng có bằng phương pháp tự học.
xem phương pháp tự học tại đây: https://trungtamgiasusaoviet.com/gia-su-day-kem-tieng-anh-tai-nha-trung-tam-gia-su-sao-viet-8720

Hiện tại mình đang làm dịch vụ gia sư giúp cho học sinh trang bị đủ kiến thức và đạo đức để kết nạp vào Đoàn TNCS HCM nếu bạn quang tâm có thể xem tại đây:
gia sư dạy kèm lớp 10
gia sư lớp 10
gia sư dạy kèm
trung tâm gia sư
gia sư dạy kèm toán lý hóa
gia sư dạy kèm tiếng anh
gia sư dạy kèm tiếng hoa

Đăng nhận xét