Bài mới nhất

12/10/2013

Đừng để mùa xuân xã hội phai nhạt


Minh Thanh
     Sau bao nhiêu năm chiến tranh triền miên với vô sô đau thương, mất mát, sự tàn phá nặng nề trên đất nước ta. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm bước vào công cuộc tái thiết và xây dựng lại non sông giàu đẹp. Bước ngoặt của sự quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh chính là tại Đại hội VI năm 1986, chúng ta quyết tâm đổi mới, thay đổi toàn diện diện mạo đất nước và sau 27 năm đổi mới , mở cửa toàn diện đất nước ta đã thu được những thành tựu vô cùng to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã và đang ngày càng thay đổi diện mạo một cách khởi sắc và toàn diện Những thành tựu của chúng ta đạt được trong quá trình đổi mới này đã và đang tác động tích cực cũng như tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội nước ta, không chỉ riêng kinh tế, chính trị mà ngay cả trong lĩnh vực văn hóa, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam nói chung và tâng lớp sinh viên nói riêng cũng bị tác động và biến đổi sâu sắc.


     Việc chúng ta giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức , văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cũng như quá trình xây dựng những hệ thống giá trị đạo đức mới ở đất nước ta đang đặt ra nhiều thách thức đề giải quyết kể từ khi chúng ta Đổi Mới toàn diện đất nước, chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường cũng như hội nhập kinh tế quốc tế.
     Đây là điều thực tế mà chúng ta phải đối mặt để giải quyết một cách cấp bách. Trong những năm gần đây chúng ta ai ai cũng cảm nhận được một điều rõ ràng rằng, trong đời sống xã hội ngày nay ngày cang nhiều biểu hiện xem nhẹ những giá trị văn hóa đạo đức , thuần phong mỹ tục con người Việt Nam ta nhiều người có xu hướng chạy theo thị hiếu không lành mạnh. Đặc biệt là trong tâng lớp sinh viên, một lực lượng xã hội đặc thù, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước . Những con người này chính là chủ nhân tương lai của đất nước, mùa xuân của xã hội. Đay là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Bởi vì họ là lớp trẻ dễ tiếp cận được nhiều loại tri thức của nhân loại nhất , họ năng động nhất. 


     Ấy vậy mà toàn xã hội Việt Nam ta ngày nay nói chung, tầng lớp sinh viên nói riêng đang còn phải đương đầu với một cuộc chiến mà có lẽ rằng không bao giờ kết thúc được, nếu chúng ta buông xuôi và lớp sinh viên trẻ buông xuôi thì chính tầng lớp sinh viên - “mùa xuân xã hội” sẽ sớm phai nhạt và làm cho dân tộc ta mất dần đi bản sắc tốt đẹp sẵn có, đồng thờ còn làm trì trệ đi quá trình xây dựng và phát triển đất nước hưng thịnh. Đây là cuộc chiến giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa lố sống lành mạnh, trung thực, có lý tưởng cao đẹp và lối sống ích kỉ thực dụng. Cuộc chiến này đang diễn ra hằng ngày và chính nó đã đánh gục nhiều sinh viên về nhận thức cũng như về hành động.

     Chính các bạn sinh viên Việt Nam ngày nay sống trong thời đại công nghệ thông tin đang bùng nổ mạnh mẽ lại là lớp người chịu nhiều tác động tích cực cũng như tiêu cực từ những biến động xã hội trong và ngoài nước nhất. Bởi lẽ đơn giản rằng họ trẻ, có tri thức, dễ tiếp thu cái mới mẽ, nhạy cảm với những biến động chính trị xã hội , năng động sáng tạo, có nhu cầu khẳng định bản thân mình. Phải thừa nhận rằng trong giới sinh viên ngày nya đa phần họ đều phát huy được những ưu điểm và truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, họ đều tích cực thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu tiến bộ khoa học, công nghệ, chủ động tiếp thu những nét đẹp của sinh viên thế giới, tạo nên lớp sinh viên những năm đầu thế kỉ XXI mang tính cách truyền thống và hiện đại. Vì vậy, việc phát huy tính tích cực và điều chỉnh những hành vi lệch lạc trong đời sống đạo đức của sinh viên có tác dụng vô cùng to lớn trong việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực quý giá này. Chúng ta hãy hành động mạnh mẽ để cho “mùa xuân xã hội” ngày càng thắm tươi có ích to lớn cho dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.


Trách nhiệm của sinh viên
.1. Thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ.
2. Thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện mới.
3. Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn và đối tượng khó khăn.
4. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.


     Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, hội nhập và phát triển. Do vậy, nước ta tiếp cận với sự phát triển vượt bật của các quốc gia phát triển trên thế giới về mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa,… Việc tiếp cận này luôn thể hiện tính hai mặt. Nếu chúng ta tiếp thu và vận dụng đúng đắn những thành quả mà nhân loại đạt được vào thực tiễn đất nước thì sẽ mang lại những thuận lợi rất lớn, giúp cho đất nước phát triển. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp thu không chọn lọc và vận dụng những thành tựu ấy không phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta sẽ mang lại những hậu quả khôn lường. Sự suy thoái về đạo đức là một vấn đề rất cấp thiết và đáng lên án. Tuy xã hội cần có nhiều hình thức để lên án, tố cáo và ngăn chặn nhưng những hành vi, Tình tạng suy thoái vẫn tiếp diễn và luôn có xu thế tăng nhanh này. Chính vậy mỗi chúng ta cần có những biện pháp ngăn chặn và tố cáo những hành vi đó.
    Sinh viên là lực lượng tương lai của xã hội nên sinh viên cần phải ý thức những điều trên và thực hiện tốt để giữ mãi “ Mùa xuân xã hội” luôn thắm tươi đồng thời gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy việc giáo dục đạo đức cho sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường là điều rất cấp thiết để thúc đẩy sự hoàn thiện con người nói riêng và đẩy nhanh sự phát triển của đất nước nói chung. Hot!

Từ khóa SEO:

12 nhận xét:

Thế hệ tuổi trẻ chính là nguồn máu mới của đất nước, thanh niên chính là lứa tuổi có nhiều hoài bão ước mơ, có nhiệt huyết, tính năng động và tinh thần sáng tại ham học hỏi. Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước nên lại càng phải ra sức học tập rèn luyện trau dồi bản thân để đảm đương, gánh vác trách nhiệm của mình.

Sinh viên nói riêng, thanh niên nói chung là lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước. Là những người nắm giữ tương lai của đất nước. Sinh viên là những người được học tập đầy đủ, được biết về văn hóa truyền thống của dân tộc, được tiếp thu tinh hoa văn hóa tren thế giới, các bạn phải biết sàng lọc, tiếp thu những văn hóa tốt. Sinh viên là những người năng động, sáng tạo, các bạn phaỉ tự rèn luyện bản thân, suy nghĩ tích cực, nâng cao tinh thần dân tộc.

Sinh viên hiên nay là những bạn trẻ năng động, sáng tạo. Các bạn hãy biết rõ vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Các bạn hãy giữ vững truyền thống, văn hóa của dân tộc mình, đừng để những giá trị thiêng liêng đó bị mai một. Luôn nâng cao tinh thần dân tộc, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, cảnh giác với các thế lực thì địch.

Trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên phải có trách nhiệm và phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Học tập ở đây không chỉ là hoàn thành các chương trình của nhà trường, thanh niên phải học tập truyền thống văn hoá, lịch sử, chủ nghĩa Mác –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Là sinh viên ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

chúng tôi rất tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh. Theo tôi, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên hiện nay là lý tưởng, có văn hóa trau dồi đạo đức, làm tròn bổn phận của người công dân tốt và xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Có như thế mới sống đẹp, sống có ích trong xã hội. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới phải biết “đề kháng”, “miễn dịch” trước sự xâm nhập của lối sống thiếu văn hoá, không lành mạnh.

Nói đến sinh viên Việt Nam tức là nói đến một thế hệ trẻ đầy sức sống và sức sáng tạo. Họ nắm trong tay tri thức của thời đại, chìa khóa mở ra cánh cửa cho tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển đất nước nói riêng. lối sống của sinh viên Việt Nam nhìn chung cực kỳ đa dạng và phong phú Nhưng xã hội ngày càng văn minh hiện đại, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, công cuộc hội nhập với thế giới càng cao, đời sống con người càng được nâng cao thì càng đặt ra cho sinh viên, tầng lớp tri thức, giới trẻ ngày nay càng nhiều thử thách. Khi mà các nền văn hóa phương tây đang du nhập vào Việt Nam, có những điều tốt đẹp nhưng cũng không ít những giá trị văn hóa không thích hợp với tư tưởng, truyền thống của người phương đông, câu hỏi đặt ra là sinh viên, tầng lớp trí thức sẽ thích ứng thế nào với một môi trường mới?

Hiện nay bên cạnh những biểu hiện của hành vi ứng xử có văn hóa, vẫn còn một bộ phận trong giới trẻ có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa. Ðối với bản thân họ không có ý chí phấn đấu, sống buông thả, sa đà vào các tệ nạn xã hội: cờ bạc, ma túy, mại dâm... Ðây hoàn toàn là những biểu hiện của nếp sống xa lạ, sai trái, đi ngược với truyền thống văn hóa dân tộc.

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lối sống của con người Việt Nam tất yếu phải có sự thay đổi. Bước chuyển về mặt sản xuất vật chất xã hội đã phức tạp, bước chuyển về mặt lối sống càng phức tạp hơn. Có thể nói, ngoài mặt tích cực thì mặt trái của kinh tế thị trường có tác động tiêu cực làm phai nhạt lối sống tình nghĩa, làm rạn vỡ tinh thần tập thể, sự ổn định gia đình, đồng thời làm nảy sinh lối sống cá nhân chủ nghĩa, lối sống gấp, trụy lạc...
Thanh niên hiện nay cần tỉnh táo, xây dựng lối sống đẹp.

Không dễ dàng gì để có được ngày hôm nay, đất nước đang trên đà phát triển, mùa xuân ngày thêm tươi trên quê hương Việt Nam. Chúng ta - những con người trẻ tuổi, tầng lớp năng động, tinh nhanh của nước nhà, hãy rèn luyện và học tập tốt để bảo vệ và xay dựng quê hương.

thế hệ thanh niên việt nam ngày nay được hưởng những thành quả to lớn của cách mạng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng ta khởi xướng và dẫn dắt..đó đố nhiệm vụ của chúng ta hiện nay cấp bách nhất đố là không ngừng học tập trau dồi kiến thức bản thân , tiếp thu các tri thức tiến bộ trên thế giới để phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

thế hệ sinh viên trẻ là lực lượng lòng cốt để xây dựng mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước..là chủ nhân tương lai của đất nước..thế nhưng khi nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển với thế giới các em có cơ hội với những nền văn hóa và tri thức mới của nhân loại ...thế nhưng lại có một bộ phận không hề nhỏ lại đi tiêm nhiễm những thói hư tật xấu những tệ nạn xã hội bắt đầu tràn lan gây bao hậu quả cho xã hội

càng xa thời kỳ chiến tranh càng xa thời kỳ ăn không đủ no mặc không đủ ấm,thế giới trẻ càng quên đi tầm quan trọng của xã hội này.đừng để "mùa xuân xã hội" phai nhạt đừng để thực tế xã hội làm cho chúng ta chấp nhận và tận hưởng không có chí tiến thủ không có tinh thần xây dựng đó là suy nghiểm sai lầm

Đăng nhận xét