Bài mới nhất

23/11/2013

ÂM MƯU CƠ BẢN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN CHỐNG VIỆT NAM
        "Dân chủ - nhân quyền" là vấn đề chính trị, xã hội hết sức rộng lớn, nhạy cảm và phức tạp. Lợi dụng vấn đề nhân quyền đã và đang trở thành một nội dung then chốt bao trùm lên các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch trong và ngoài nước theo phương thức diễn biến hòa bình.     
       Âm mưu cơ bản của các thế lực thù địch là thông qua hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để từng bước vô hiệu hóa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa toàn diện chế độ chính trị ở Việt Nam theo quỹ đạo Mỹ và phương Tây. Trong đó đáng chú ý là những âm mưu cụ thể sau đây:

- Sử dụng vấn đề nhân quyền như một “công cụ”, “vỏ bọc” để can thiệp, gây sức ép, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng, thể chế chính trị nhằm vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ở Việt Nam.

      Đây là chủ trương thống nhất của các thế lực thù địch, là cơ sở để chúng lợi dụng tiến hành các biện pháp chống phá toàn diện, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, đồng thời kích thích, hỗ trợ các phần tử lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền chống phá ta. Mỹ và các nước phương Tây tìm cách thức đẩy Việt Nam mở rộng các quyền tự do cá nhân,tự do tôn giáo, dân tộc, tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến, yêu cầu ta giảm bớt sự kiểm soát của nhà nước đối với kinh tế, nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam phát triển. Mỹ và các nước thù địch bên ngoài gia tăng sức ép với ta trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế, thương mại, đặc biệt tăng cường lợi dụng chiêu bài “tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để răn đe, gây sức ép với hy vọng Việt Nam sẽ từng bước thay đổi tiến tới ủng hộ và đi theo quỹ đạo của Mỹ.

- Dùng vấn đề nhân quyền làm “khẩu hiệu, ngọn cờ” để liên kết, tập hợp lực lượng nhằm hình thành các tổ chức, phong trào đối lập với Đảng và nhà nước Việt Nam.

       Có thể nói hình thành lực lượng đối lập ở Việt Nam là một mục tiêu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch đối với nước ta để thực hiện âm mưu chuyển hóa, lật đổ chế độ ở Việt Nam trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Để hình thành lực lương đối lập chúng có thể thông qua nhiều hình thức, con đường tác động, núp dưới nhiều chiêu bài khác nhau, song cơ bản nhất, thuận lợi nhất là thông qua chiêu bài tự do, dân chủ , nhân quyền bởi nó có thể che đậy được bản chất phản động, dễ lôi kéo, lừa bịp quần chúng và dễ tranh thủ được sự ủng hộ từ bên ngoài.

- Lợi dụng vấn đề nhân quyền tác động trên lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây.

    Tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực chính trị xã hội phức tạp và nhạy cảm. Lợi dụng vấn đề quyền con người tác động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch là một trong những hướng tác động nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh chính trị, sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước ta hiện nay.

      Hiện nay, các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như: Chúng có ý đồ thành lập “Uỷ ban liên tôn chống cộng”, lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp.

Triệt để lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp. Sự kiện xảy ra ở giáo xứ Mỹ Yên – Nghệ An là một ví dụ điển hình.

- Dùng vấn đề nhân quyền để kích động các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra sự rối loạn, gây mất ổn định chính trị xã hội ở nước ta và khi có thời cơ và điều kiện sẽ đẩy tới hoạt động bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chũ nghĩa Việt Nam.

      Thực hiện âm mưu này, các thể lực thù địch lợi dụng triệt để, khai thác những vấn đề tiêu cực, phức tạp trong đời sống xã hội, những yếu kém, bất cập, sơ hở thiếu sót trong việc ban hành và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền con người, khai thác tâm lý, tâm trạng bất bình, bất mãn của một bộ phận quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân vào các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt hiện nay, chúng đã và đang lợi dụng, khai thác tình trạng quan liêu, tham nhũng, tình trạng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân của một bộ phận cán bộ công chức, lợi dụng mâu thuẫn xã hội, lợi dụng những vấn đề phức tạp trong tôn giáo, dân tộc thiểu số, lợi dụng những thiếu sót yếu kém trong việc ban hành và thực hiện các chính sách có liên quan đến các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh , sinh viên và các chính sách liên quan đến tôn giáo, dân tộc, nông nghiệp, nông thôn...để kích động các hoạt động chống đối dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền.

Hải Trang


Hot!

Từ khóa SEO:

154 nhận xét:

Có thể nói, vấn đề dân chủ, nhân quyền là vấn đề muôn thuở của bọn phản quốc, bọn đế quốc nhằm vào các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam chúng ta. Chúng coi đây là vấn đề cốt yếu để chúng can thiệp vào đất nước chúng ta, tạo hình ảnh xấu về chủ nghĩa xã hội. Vì chủ nghĩa xã hội là kẻ thù số 1 của bọn đế quố tư bản mà, cho nên tiêu diệt hay làm cản trở sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của bọn đế quốc, tư bản, chúng sẵn sàng bỏ 1 đông tiền ra để thuê người chống phá chúng ta. Bởi thế mà chúng ta thấy xuất hiện một số con rận như Phương Uyên, Nguyên KHa, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân,... bất chấp tất cả lời chỉ trích để làm chó săn cho đế quốc.

"Dân chủ - nhân quyền" là vấn đề chính trị, xã hội hết sức rộng lớn, nhạy cảm và phức tạp. Lợi dụng vấn đề nhân quyền đã và đang trở thành một nội dung then chốt bao trùm lên các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch trong và ngoài nước theo phương thức diễn biến hòa bình. chúng ta có thể thấy rằng trong thời gian gần đây, các thế lực phản động, chống phá nhà nước ta nhằm vào vấn đề nhân quyền, bọn chúng đẩy mạnh các hoạt động chống phá này một cách điên cuồng. hơn ai hết, người dân chúng ta nên tỉnh táo, không nên để bọn chúng lợi dụng.

Âm mưu của các thế lực thù địch thì đã rõ nhưng với tình hình thực tế hiện nay thì những thủ donaj, sự trá hình của chúng trở nên khó phát hiện, khó nhận biết hơn. Hơn thế nữa, với sự can thiệp mạnh mẽ của Mỹ và Phương Tây đòi hỏi đất nước chúng ta có những chính sách và chiến lược hợp lý để đối phó. Những bọn làm tay sai cần phải tách xa xã hội mới phải

Rõ ràng đây là một âm mưu hết sức nham hiểm của các thế lực thù địch nhằm mục đích duy nhất và trên hết là lật đổ chính quyền và xóa bỏ chế độ xã hội ở Việt Nam ta. Chúng không ngừng tuyên truyền xuyên tạc rêu rao nước ta vi phạm nhân quyền để can thiệp vapf công việc nội bộ của nước ta, đồng thời hạ uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Nhưng có lẽ mục đích của chúng đã không thể nào thực hiện được trước sự cảnh giác thận trọng của chính quyền ta và thực tiễn đã chứng minh một cách rõ ràng nhất khi mà VIệt Nam mới đây đã chính thức trúng cử vào Hội đồng nhân quyền của LIên Hợp Quốc với số phiếu tán thành rất cao. Qua đó đã thể hiện vấn đề nhân quyền ở nước ta luôn được quan tâm bảo vệ, hoàn toàn không giống như những luận điệu rêu rao của các thế lực thù địch!

Dân chủ nhân quyền luôn là mục tiêu hàng đầu mà các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng để chống phá đất nước ta. Có những món ăn ăn nhiều phải chán chứ vậy mà bọn chúng cứ nhai đi nhai lại vấn đề này không biết bao lần rồi. Trong khi đó, theo tôi được biết thì nhuuwngx nước lớn, đi đầu trong việc bảo vệ nhân quyền như Mỹ thì đầy rẫy những sai lầm, vi phạm nghiêm trọng vấn đề này nhất một cách cố ý. Nếu vậy thì các thế lực thù địch kia làm gì có tu cách để nói xấu, tuyên truyền bậy bạ vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam chứ, Mỹ đấy thì không nói đi. Qua đó chúng ta có thể thấy được âm mưu nham hiểm của các thế lực thù địch là nhắm thẳng vào nước mình để chống phá cách mạng, chế độ ta. Đây là điều mà chúng ta cần cảnh giác hơn nữa!

Có thể nói đó là một vấn đề đang đặt ra với an ninh quốc gia của đất nước ta. Đây là một chiêu bài đã quá lỗi thời mà các thế lực thù địch lợi dụng thường xuyên để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trong đó mục đích nguy hiểm nhất mà chúng hướng đến là nhằm tạo tiền đề để thực hiện cách mạng màu, diễn biến hòa bình từ đó tiến đến lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với âm mưu nham hiểm như vậy chúng ta không được phép lơ là cảnh giác được. Thủ đoạn hiện nay được chúng sử dụng nhiều nhất đó là lợi dụng sự phát triển của mạng Internet để tuyên truyền, bịa đặt vấn đề nhân quyền ở nươc ta, đây là điều mà chúng ta cũng cần chú ý!

Trước đây, khi mà Việt Nam chúng ta chưa vào Hội đồng nhân quyền liên hợp quốc, thì sự xuyên tạc của chúng về vấn đề nhân quyền của Việt Nam, nếu người không biết thì có thể tin chúng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Việt Nam đã vào Hội đồng nhân quyền liên hợp quốc, ai cũng biết để được vào đây thì nước được vào phải là nước thực hiện tốt nhân quyền thì mới được vinh dự vao. Khi tin Việt Nam chúng ta được vào HDNQ thì cũng là lúc mọi người đều biết được sự thật về nhân quyền ở Việt Nam là như thế nào, hoàn toàn không giống như bọn phản quốc kia tuyên truyền!

với việc nhà nước ta đc gia nhập hay trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hiệp quốc thì việc đó nó có ý nghĩa quan trong trong việc bịt miệng những kẻ đc coi là dân chủ hô vang khẩu hiệu dưới chế độ 1 đảng chúng ta không có đc sống trong nhân quyền.Và giờ đây cái khẩu hiệu đó coi như và mãi mãi sẽ không thể xuất hiện trên đất nước Vn nữa khiến bọn phản động phải cụp đuôi ngoan ngoan không còn gì để kêu ca giất tuup nhân quyền nữa

Bài viết đã phân tích rất sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch núp đằng sau cái bóng dân chủ - nhân quyền. Với các thủ đoạn: Sử dụng vấn đề nhân quyền như một “công cụ”, “vỏ bọc” để can thiệp, gây sức ép, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng, thể chế chính trị nhằm vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ở Việt Nam; Dùng vấn đề nhân quyền làm “khẩu hiệu, ngọn cờ” để liên kết, tập hợp lực lượng nhằm hình thành các tổ chức, phong trào đối lập với Đảng và nhà nước Việt Nam; Lợi dụng vấn đề nhân quyền tác động trên lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây; Dùng vấn đề nhân quyền để kích động các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra sự rối loạn, gây mất ổn định chính trị xã hội ở nước ta và khi có thời cơ và điều kiện sẽ đẩy tới hoạt động bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chũ nghĩa Việt Nam. Các thế lực thù địch tỏ ra rất mạnh động, nguy hiểm. Đảng, nhà nước, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tránh để chúng tự do tự tung, tự tác.

Bè lũ rận chủ luôn miệng kêu gọi dân chủ - nhân quyền. Nhưng mục đích cuối cùng của chúng vẫn là lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, thu hút sự chú ý của các thế lực thù địch bên ngoài để lấy viện trợ chứ hoàn toàn không phải vì mục đích tốt đẹp cho quốc gia, dân tộc như chúng vẫn thường rêu rao. Nhận thức được vấn đề trên, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa cụ thể, xử lý nghiêm với những thành phần "bán nước cầu vinh", đồng thời ra sức giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và con đường đi đúng đắn để thế hệ trẻ có một định hướng rõ ràng.

bọn rận chủ làm tay sai bán nước để kiếm cơm ăn. Khi thất trận nó bắt làm cu li thì giả điên, giả bệnh để kiếm tiền. Chính nghĩa mà chúng hô hào chỉ là loại chính nghĩa giả tạo. Cái gì mà dân chủ, cái gì mà nhân quyền. mục đích nguy hiểm nhất mà chúng hướng đến là nhằm tạo tiền đề để thực hiện cách mạng màu, diễn biến hòa bình từ đó tiến đến lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta cần phải cảnh giác, hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không được phép hoang mang, dao động trước những lời lẽ xảo biện của chúng.

Nếu hiện nay không phải là thời bình mà đó là chiến tranh thì các ông những nhà hoạt động vì dân chủ, tiến bộ chO Việt nam có đi tiên phong trong lãnh đạo nhân dân bảo vệ Tổ quốc hay không? Hay chỉ mồm to và chui rúc sang các nước Phương tây để trốn tránh nghĩa vụ của với đất nước như kháng chiến chống Mỹ, Pháp ngày xưa thôi? Nếu thực sự vì dân vì nước này thì hãy cùng chung tay cùng xã hội để tạo ra của cải vật chất phát triển xã hội chứ đừng chạy theo mấy cái danh “ hảo” mà các nhà “rân chủ” nước ngoài phong cho để rồi bán rẻ đất nước, đi ngược lại lợi ích của đông đảo nhân dân Việt nam

Dân chủ, nhân quyền là một trong những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá. Kích động tinh thần của nhân dân, nhẹ dạ và khả tin. CHúng đưa những thông tin sai sự thật , xuyên tạc các chính sách cũng như đường lối của Đảng, nhà nước ta tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Từ đó, chúng thực hiện các cuộc biểu tình, chống đối chính quyền. Làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng và rõ ràng về dân chủ, nhân quyền, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để chống phá nhà nước ta.

Với tình hình hiện nay, các thế lực chống phá, thù địch liên tục nhằm vào các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để chống phá, tuyên truyền những luận điệu sai trái, gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt là vấn đề vầ dân chủ và nhân quyền. Lợi dụng lòng tin của đại đa số bộ phận nhân dân, sự thiếu nắm bắt thông tin, bọn chúng liên tục đưa những thông tin sai sự thật về Đảng, về nhà nước. gây mất lòng tin vào Đảng của nhân dân. Với những âm mưu ngày càng bỉ ổi và càng nhiều, nhằm mục đích lật đổ chính quyền, thì chúng ta, những người dân nên hiểu vấn đề dân chủ, nhân quyền một cách thật đúng đắn, để tránh sự lợi dụng kích động của những thế lực phản động, chống lại chính quyền

Mình nghĩ là không phải lức nào đa số như bạn nói là cũng đúng đâu? có những trường hợp ý kiến thiểu số mới là chính xác. Mình cũng không bàn về việc đa số thiểu số trong việc sửa đổi hiến pháp. Chúng ta dựa vào điều đúng đắn, đã được chứng minh. Đa số chỉ là một trong những yếu tố hàng đầu để đánh giá. Chúng ta thấy những luận điệu không đúng, không mang tinh thần đóng góp về vấn đề sửa đổi hiến pháp. Chúng ta loại bỏ những ý kiến đó.

tôi sống ở Việt Nam, tôi thấy tôi được hưởng các quyền về dân chủ, nhân quyền rất toàn diện, rất tốt, tôi dám khẳng định điều đó. trong khi những người ở nơi viễ xú, mười năm họ mới về Việt Nam vài ngày, và những nước như Mĩ, có người còn có khi chưa tới Việt Nam nhưng tất cả họ cứ hùng hồn bảo Việt Nam vi phạm nhân quyền. có phải vì họ có hiềm khích với Việt Nam. muốn gây khó dễ cho Việt Nam nên họ mới áp đặt cho VN như thế?!

Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam ta luôn luôn quan tâm chú ý đến vấn đề dân chủ và quyền dân chủ cho nhân dân ta. Điều này được thể hiện qua các việc làm sáng suốt đúng đắn của Đảng và nhà nước ta như để cho nhân dân tự do ngôn luận có quyền bầu cử đóng góp ý kiến, tự do tôn giáo... Có thể thấy chưa có một nước nào mà lại được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân chủ và nhân quyền của nhân dân.

Hiện nay có không ít người do thiếu sự hiểu biết chưa thật tỉnh táo sáng suốt nên đã có những sự nhìn nhận chưa đúng đắn tiêu cực và đã làm ra những hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam hơn nữa nó còn lại gây ra những hậu quả xấu cho nhà nước ta dân tộc ta. Vì vậy mà mọi người cần phải thật tỉnh táo không nên có những hành động sai làm không đáng có để rồi có những hậu quả đáng tiếc.

Ở đây là VIỆT NAM chứ không phả là MỸ, dân chủ là của nhân dân chứ không phải chỉ riêng gì của mấy cá nhân đưa ra cái bản kiến nghị 72 cho riêng mình để yêu sách với chính quyền và đòi chà đạp lên lợi ích của đồng bào mình một cách vô lý như vậy được.Đây là bản kiến nghị của thiểu số và rất vô lý nên nhìn qua không ai có thể chấp nhận được.Dân chủ ở nước ta đã quá rõ ràng qua các đợt bầu cử đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là qua đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra hiện nay.

nếu nói dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân’. Thoạt nghe lần đầu có vẻ như hợp lý, nhưng đó chỉ là một thuật ngữ ngụy biện diễn giải sai ý nghĩa cho 2 chữ dân chủ, vì cụm từ “nhân dân” lại là một khái niệm vừa hẹp vừa rộng không có số lượng cụ thể

hiện nay , Mỹ có gán ghép cho Việt Nam cái tội vi phạm nhân quyền, dân chủ trong khi không nhìn lại chính đất nước của mình. Buồn cười, liệu xã hội Mỹ đã chắc ổn định hơn xã hội Việt Nam chưa, còn về nhân quyền, dân chủ thì chắc chắn Mỹ không thể hơn Việt Nam được, ở Mỹ có hai đảng thay nhau nắm quyền nhưng chỉ là một nền chính trị của giai cấp tư sản, nhân dân lao động, công nhân vẫn chịu thiệt thòi, việc sử dụng bạo lực cũng trở nên quá tự do dẫn đến xã hội nhiều bất ổn. Muốn tấn công nước khác bằng cách vu cáo thì làm tốt mình trước đã.

Làm gì có kiểu nhân quyền nào như Mỹ, xâm phạm các kiểu đến nhân quyền, dùng các thành tựu kỹ thuật công nghệ ăn cắp thông tin cá nhân, riêng tư của người dân, theo dõi họ, quản lý họ một cách âm thầm, ngoài mặt thì nói nhân quyền nọ nhân quyền kia. Không chỉ thế Mỹ còn ăn cắp thông tin, nghe trộm đối với cả các cơ quan, cá nhân người nước ngoài, để thực hiện các kế hoạch của Mỹ. Mỹ nên đảm bảo thật sự vấn đề nhân quyền của nước mình rồi hãy đi can thiệp đến nước khác.

Từ đầu năm đến nay, rất nhiều người đại diện cho “rân chủ” đi kêu gọi Nhân quyền, dựng lên hàng loạt chuyện đặt điều bôi nhọ Việt Nam. Nhưng khi Việt Nam đã gia nhập Hội đồng Nhân quyền rồi thì không ít thế lực thù địch đội lớp áo “trong trắng” lên tiếng bảo là “việc nhận được ghế của Việt Nam là thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải của nhân dân Việt Nam”. Vì sao những thành phần này lại trơ trẽn như vậy? Phải chăng đây mới chính là bản chất thật của “rân chủ”?

Ở ngoài nước thì hàng loạt nhà vinh danh “nhân quyền”, đại diện “rân chủ” đi rêu rao Việt Nam “không có nhân quyền”. Mục đích của những cá nhân này khi thực hiện hành vi này để làm gì? Có mâu thuẫn ở đây xoay quanh vấn đề nhân quyền là, lúc Việt Nam chưa gia nhập thì các thế lực thù địch, khoát áo “rân chủ” cứ đòi nhân quyền, tìm cách phá hoại hình ảnh thân thiện của Việt Nam, đến hôm nay, khi Việt Nam đã gia nhập thì một số cá nhân lại “cổ xúy”? Vì sao họ lại “nhốn nháo” lên như vậy? Phải chăng, việc Việt Nam gia nhập Hội đồng nhân quyền chính là mình chứng hữu hiệu nhất để “lật mặt” những hành vi dối trá của một số cá nhân nhân danh là “vì dân, vì nước”?!

Đối với Việt Nam hiện nay, "các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta". Chủ nghĩa đế quốc cùng với lực lượng tay sai và những phần tử bất mãn, trở cờ, "xám hối" ở trong nước đòi "tự do ngôn luận", "tự do báo chí" phi pháp. Chúng tuyên truyền kích động các phần tử cực đoan trong tôn giáo, dân tộc ít người đòi "quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo", đòi quyền tự trị, quyền thành lập "nhà nước Đề-Ga", "nhà nước Khmer-Crom", "nhà nước H'Mông", phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Thâm độc và nguy hiểm hơn chúng tìm cách, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Sống ở Mỹ bây giờ, bên cạnh cảnh giác với khủng bố, người ta còn cảnh giác luôn cả với những người xung quanh mình, biết đâu lại ăn “kẹo đồng”. Quyền cơ bản nhất là được sống còn khó được đảm bảo, sao mà hưởng được quyền khác nữa. Cảnh sát lạm quyền xâm phạm quyền dân sự của công dân Mỹ. Điển hình như 05 thường dân chết trong 08 vụ cảnh sát bắn súng vào dân thường tại Chicago. nhân quyền kiểu Mỹ là như vậy đó, thật đáng báo động!

Tôi muốn bàn về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam khi một số tổ chức phản động cực đoan của người Việt ở nước ngoài và một số phần tử cơ hội ở trong nước được sự "bảo kê" của một số cơ quan truyền thông, một số tổ chức nhân danh "dân chủ, nhân quyền" hỗ trợ tài chính qua các loại "giải thưởng"; từ đó xuyên tạc, bóp méo sự thật, rồi tung hô nhau là "nhà dân chủ" nhằm dễ bề lôi kéo dư luận khi bị pháp luật Việt Nam trừng phạt.

Gần đây, có người vì bất mãn, hoặc mờ mắt khi được các thế lực thù địch tâng bốc, hứa hẹn, đã bị các tổ chức xấu ở hải ngoại lợi dụng để chống lại Nhà nước Việt Nam, v.v. Tiếc thay, trong đó lại có một vài người được coi là trí thức. Từ việc họ làm, từ lời lẽ họ đưa ra, tôi thấy dường như họ đã trút bỏ những thứ mà gần như cả cuộc đời họ theo đuổi, rồi sám hối về một số việc họ cho là "lỗi lầm".

Theo dõi trên các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, những người Việt luôn hướng về Tổ quốc như chúng tôi đã thấy họ chỉ là những con người cơ hội. Ðối với họ, quá khứ đau thương của dân tộc đã không còn ý nghĩa, mà tương lai cuộc "đấu tranh" của họ thì lại mơ hồ và ảo vọng; nếu thời thế đổi thay, có khi họ lại biến hình thành người khác!

Các "nhà dân chủ" trong nước thử nhìn sang những nước khác, bên một số ít quốc gia ở Bắc Âu có sự quan tâm nhất định, thì tại nhiều nước khác, việc vi phạm nhân quyền, chà đạp lên quyền con người,... vẫn khá phổ biến.

Trong lúc nhân dân Việt Nam đang phấn khởi, tự hào với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới toàn diện đất nước, hăng hái thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam.

Một trong những thủ đoạn của chúng là dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực thù địch thường rêu rao, đâu phải dân chủ, nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này.

Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đã được các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam sử dụng từ lâu, dù “nhai đi, nhai lại” vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.

Không ai có thể phủ nhận một thực tế: quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới.

Một điều đã trở thành chân lý: các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền, và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác.

Những kẻ đã trắng trợn, ngạo mạn chà đạp lên nhân quyền của nhân dân Việt Nam và nhân dân nhiều quốc gia khác đâu có đủ tư cách để phán xét về nhân quyền! Họ nói rằng mình là người tôn trọng độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền ư? Thực tế, đâu phải thế.

Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” mà những thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam cố bám lấy để chống phá cách mạng Việt Nam giờ đây đã trở nên quá lỗi thời.Nhân dân Việt Nam đang được sống trong độc lập, tự do, dân chủ với tất cả quyền con người của mình.

Người dân Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển mọi tiềm lực của nhân dân để phát triển đất nước, phấn đấu “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại”.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

ừ quan niệm sai trái “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, các thế lực thù địch đã sử dụng chiêu bài “nhân quyền” để thực hiện mưu đồ thống trị, bá chủ thế giới. Tự cho mình là “quan tòa”, “cảnh sát quốc tế” đi dạy người khác về nhân quyền, song sự thực, họ đang sử dụng “nhân quyền” làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Dân tộc Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được những thành tựu có ý nghĩa thời đại: từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Không phải đến bây giờ, mà ngay từ khi xác định chắc chắn không thể duy trì chế độ tay sai ở miền Nam Việt Nam; các thế lực thù địch đã chuyển mục tiêu đối đầu bằng vũ lực sang tiến hành những hoạt động chống phá ta như bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao đến những hoạt động gián tiếp như gây kích động, bạo loạn trong nước cũng như tài trợ cho các nhóm, tổ chức phản động trong và ngoài nước nói xấu chế độ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là tiến hành âm mưu “diễn biến hoàn bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, làm cho Việt Nam chuyển hóa theo chế độ tư bản chủ nghĩa và hoàn toàn lệ thuộc vào chúng.

trong tình hình hiện nay khi mà các phương tiện thông tin hiện đại dễ dàng xâm nhập đến mọi nhà, việc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” càng gay go phức tạp trong mỗi con người, trong mỗi gia đình và trong toàn xã hội. Đó không chỉ và vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam, sự yên bình của đất nước, hạnh phúc của nhân dân mà còn là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và cơ bản lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đồng quan điểm với tác giả là các thế lực thù địch đang ngày càng lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền để âm mưu chống phá VIỆT NAM. Những việc làm của các nhà rận chủ trong thời gian qua, quả là không chấp nhận được, một nước như Việt Nam luôn tôn trọng vấn đề quyền con người mà các thế lực thù địch lại dựng chuyện lên để nói xấu, đó là một điều hoàn toàn không đúng, cái mà chúng muốn là âm mưu phá hoại đất nước ta trên mọi mặt trên mọi phương diện...nhưng đòn quyết định của đất nước là trúng cử vào hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đã chứng tỏ rằng đất nước VIỆT NAM luôn tôn trọng quyền con người phải không các bạn.

các cơ quan thông tấn, báo chí phải làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thống nhất nhận thức về âm mưu và hành động của thế lực phản động, thù địch núp dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền’’ nhằm chống phá Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại sự ổn định của đất nước.

đây là một chiêu bài mà bát cứ người dân việt nam, dù có quan tâm tới việc chính trị hay không cũng đều có thể nhận ra được, bởi nó được các thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng rất nhiều để chống phá nước ta, tuy nhiên càng ngày thì người dân việt nam cũng đã càng nhận ra được bản chất xấu xa của những người này, từ đó không một ai tin vào luận điệu sai trái của họ nữa

Vấn đề là các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình một cách triệt để ở nước ta, "Dân chủ - nhân quyền" là vấn đề chính trị, xã hội hết sức rộng lớn, nhạy cảm và phức tạp. Lợi dụng vấn đề nhân quyền đã và đang trở thành một nội dung then chốt bao trùm lên các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch trong và ngoài nước theo phương thức diễn biến hòa bình.Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả và cũng xin nói rằng đây là âm mưu và thủ đoạn rất thâm độc của chúng, cần phải có cho những nhà rận chủ biết thế nào là lợi dụng vấn đề này để phá hoại dân tộc VIỆT NAM.

Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Dân chủ nhân quyền là vấn đề rất quan trọng của mỗi quốc gia, vấn đề đảm bảo dân chủ nhân quyền là rất cần thiết . Ở Việt Nam vấn đề này rất được đảng nhà nước quan tâm, thế nhưng các thế lực thù địch lại lợi dụng vấn đề này để chống phá đất nước , Âm mưu cơ bản của các thế lực thù địch là thông qua hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để từng bước vô hiệu hóa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa toàn diện chế độ chính trị ở Việt Nam theo quỹ đạo Mỹ và phương Tây. Đây là một âm mưu và thủ đoạn rất thâm độc mà chúng ta cần phải hiểu và tìm cách phòng tránh cho phù hợp , không để chúng lợi dụng vấn đề này để phá hoại.

đã từ lâu bọn phản động trong và ngoài nước đã coi vấn đề dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo ở nước ta như một vùng đất màu mỡ để chúng hoạt động, sinh sôi và phát triển! những kẻ phản động luôn núp bóng dưới những cái mác nhà dân chủ để đưa ra những luận điệu, lí lẽ sai trái nhằm bôi xấu Đảng và chống phá nhà nước ta! cũng trên lĩnh vực này, chúng có rất nhiều những âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, điều này đặt ra vấn đề cho các cơ quan chức năng làm sao để phát hiện, đối phó và làm sao để tuyên truyền được cho người dân để họ có thể tự đề phòng và bảo vệ mình!

Tôi rất đòng ý với ý kiến của tác giả bài viết, hiện nay có nhiều thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam dựa vào những vấn đề tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là vâns đề nhân quyền, chúng xuyên tạc nói xấu đảng và nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực, nói đất nước ta không có nhân quyền không tôn trọng quyền con người, nhưng trong thời gian gần đây nước ta đã trở thành một thành viên của hiệp hội nhân quyền thế giới. Đó cũng là một điều khẳng định cho thế giớ biết rằng những lời nói của cái bọn được gọi là yêu nước đó là những lời nói xuyên tạc làm gây mất tinh thần đoàn kết của dân tọc ta

Hiện nay đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nươcs ta, trên con đường hội nhâp và phát triển thì chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn mà phải vượt qua. Đặc biệt là có một số thế lực thù địch đang lợi dụng nhiều vấn đề để chống ơhas cách mạng nước ta, chúng lợi dụng những vấn đề tôn giáo dân tộc để nhằm gây mất đoàn kết tỏng quần chúng nhân dân. Chúng hô hoán là Việt Nam xâm phạm đến quyền con người , không đâmr bảo nhuững quyền cơ bản của con người , cụ thể là công dân Việt Nam. Nhưng đó là những lời nói bịa đặt xuyên tạc của chúng ,là một chiêu bài mà chúng muốn phá hoại nước ta , Chúng ta cần cảnh giác

Quyền con người là một quyền thiêng liêng và không một ai có thể xâm phạm. Đất nước Việt Nam luôn coi trọng quyền con người và thực hiện đầy đủ các quyền con người và không để bất cứ một ai và một quốc gai nào có thể xân phạm đến quyền con người. Thế mà có một số bọn chuyên gia xuyên tạc và lợi dụng các quyền con người của đất nước chúng ta để chống phá cách mạng chúng ta. Chúng lwoij dụng các vấn đề như tôn giáo để kích động bà con giáo dân gây mất trật tự và gây mất sự đoàn kết trong nhân dân

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

mở mông ra là nói dân chủ, nhưng các ngươi có hiểu dân chủ là thế nào đâu, thích là nói à không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, cái dân chủ của các ngươi chỉ có mà làm hại dân mà thôi, dân chủ gì, yêu nước gì mà kấu kết với kẻ xâm lược để yêu nước hỏi xem có cái kiểu yêu nước nào giống thế không,hoi có cái dân chủ nào lôi nhân dân vào biển chiến tranh chết chóc không,các người tốt nhất là im mồm đi không xứng nhắc tới hai chữ "dân chu" nhân dân đang sống cuộc sống tốt đệp ấm no hạnh phúc, và được hưởng những quyền và nghĩa vụ cơ bản, các người đừng có mà có dã tâm phá vỡ cuộc sống thanh bình của người dân.

Các thế lực thù địch luôn luôn như vậy ,luôn luôn sẵn sàng mọi âm mưu thủ đoạn để có thể phá hoại chống đối nước ta và nhân quyền là một trong những thứ như thế, luôn luôn là đối tượng để các thể lực thù địch lấy ra dể chống đối để phá hoại , thật là không hề đơn giản, việc việt nam được vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc vừa qua là bước tiến để có thể dẹp loạn những hành động ngông cuồng của bọn chúng

hành động xuyên tạc tuyên truyền chống phá nhà nước ta của các thế lực thù địch là những bài văn thuộc lòng cho tất cả cá nhân nào muốn làm cái nghề bẩn thỉu này..chuyện đổi trắng thay đên...nói không thành có là những chuyện quá chuyên nghiệp cảu lũ phản động này ùi...chúng ta chỉ có thể cảnh giác mạnh tay vói bọn chúng mà thui

Có thể nói đây đang là một vấn đề đang đặt ra với an ninh quốc gia của đất nước ta. Một chiêu bài đã quá lỗi thời mà các thế lực thù địch lợi dụng thường xuyên để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mục đích nguy hiểm nhất mà chúng hướng đến là diễn biến hòa bình từ đó tiến đến lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta không được phép lơ là cảnh giác, chúng thường xuyên lợi dụng sự phát triển của mạng Internet để tuyên truyền, bịa đặt vấn đề nhân quyền ở nươc ta, đây là điều mà chúng ta cũng cần chú ý.

Dân chủ và nhân quyền là một trong những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá đất nước ta. Kích động tinh thần của nhân dân, đánh vào sự nhẹ dạ và cả tin. Chúng đưa những thông tin sai sự thật , xuyên tạc các chính sách cũng như đường lối của Đảng, nhà nước ta tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Từ đó, chúng xúi dục các cuộc biểu tình, chống đối chính quyền. Làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng và rõ ràng về dân chủ, nhân quyền, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để chống phá nhà nước ta.

Dân chủ nhân quyền của đất nước ta luôn luôn là chủ đề để bọn phản động có thể xoi mói, thế này thế nọ, thế lọ thế chai, thức sự là hêt sức tức giận và phẫn nộ, những lời nói của bọn chúng không chỉ bịa đặt mà còn vô cùng lộ liễu , vô cùng vô liêm sỷ và bỉ ổi , thật sự rất là đáng buồn về điều đó ,hi vọng việc được vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc sẽ là gáo nước khiến lũ phản động phải câm mồm lại

Dân chủ, nhân quyền là một trong những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá Nhà nước chúng ta. Với mục đính là " Diễn biến Hòa Bình" tiến đến lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xúi dục các cuộc biểu tình, chống đối chính quyền gây rối an ninh trật tự. Cần phải cảnh giác cao đối với các thế lực thù địch này

Dân chủ, nhân quyền là những vấn đề hết sức nhạy cảm và mang nhiều yếu tố phức tạp, đó là điều mà chúng ta phải thừa nhận. trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện những âm mưu chống phá nước ta nhằm vào vấn đề này. Đó là một điều hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, là điều mà chúng ta cần tích cực phòng chống và ngăn ngừa một cách triệt để,

Nhân quyền là vấn đề chính trị, xã hội hết sức rộng lớn, nhạy cảm và phức tạp. Lợi dụng vấn đề nhân quyền đã và đang trở thành một nội dung then chốt bao trùm lên các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch trong và ngoài nước theo phương thức diễn biến hòa bình.Mỹ đang là nước đang áp dụng diễn biến hòa bình vào nước ta,Mỹ đang cố gắng khẳng định giá trị mỹ vs người dân việt nam để có thể áp dụng biện pháp này thành công như đối vs Liên Bang Nga lúc đó

âm mưu phá hoại hòa bình, ổn định chính trị xã hội và tự diến biến luôn là những thủ đoạn được các thế lực thù địch hay nhắm tới...chúng thường dựa vào nhận thưc yếu kém của môt bộ phận người dân để kích động, xuyên tạc và làm lung lay tư tưởng của người dân hòng để họ làm theo những ý đồ của mình.....thật sự vô cùng nguy hiểm

hãy cảnh giác với những thủ đoạn của những kẻ phản động , bọn chúng luôn luôn nguy hiểm và thâm độc...chúng tìm mọi cách để tác động vào tâm lý của người dân(những người có nhận thức yếu kém và kém hiểu biết) để kích động mọi người đứng lên gây rối trật tự xã hội và phá hoai nền an ninh chính trị trong nước

những thiếu sót trong quản lý nhà nước luôn là những mục tiêu để bè lũ phản động tập trung khai thác mạnh mẽ, kiếm cớ để tuyên truyền kích động quần chúng nhân dân chống nhà nước. Vì thế để đấu tranh có hiệu quả với lũ phản động cần nâng cao chất lượng trong quản lý nhà nước, không để những sơ hở thiếu sót ấy bị chúng lợi dụng.

Tuy đất nước ta đang được sống trong hòa bình ổn định nhưng các nước đế quốc các thế lực thù địch bọn phản động thì vẫn ngày đêm tìm mọi cách dùng mọi thủ đoạn để có thể chống phá phá hoại Nhà nước ta. Và dân chủ nhân quyền là vấn đề được bọn chúng lợi dụng một cách phổ biến để thực hiện âm mưu của bọn chúng. Biết được âm mưu đó Đảng Nhà nước ta cũng đã có những biện pháp để ngăn chặn để chống lại những âm mưu của bọn chúng. Tuy nhiên các cơ quan chức năng không thể nào một mình có thể ngăn chặn được mà cần phải có sự tổng hợp sức mạnh của toàn dân phối hợp với các ban ngành các cơ quan chuyên trách mới có thể ngăn chặn được âm mưu của bọn chúng. Mà muốn có được sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân thì phải làm cho dân hiểu dân biết và để nhân dân cùng thực hiện ngăn chặn chống lại những âm mưu của kẻ địch.

Việt Nam đã trở thành thành viên hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc, chiêu bài dùng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch áp dụng lên Việt Nam đã trở nên kém hiệu quả. Chỉ cần nâng cao giác ngộ cho nhân dân, nâng cao tri thức cho đồng bào thì chắc chắc những âm mưu chống nhà nước bằng luận điệu sai trái ấy sẽ không thực hiện được .

Âm mưu của chúng thì đã rõ, nhưng chỉ là rõ đối với những ai tỉnh táo, bình tĩnh trước những giọng điệu điêu ngoa gớm ghiếc mà thôi. Rõ là đối với chúng ta, những người con yêu nước thực lòng sẽ là người cùng nhau xây dựng phát triển đất nước, xóa bỏ những điều xấu còn tồn tại chứ không hùa theo trò bôi nhọ dân tộc.

Thời kháng chiến, cha ông đã phải đổ biết bao mồ hôi xương máu mới có được nền độc lập, hòa bình như ngày nay. Ấy vậy mà ngày nay những kẻ bán nước này lại đi theo tiếng gọi của đồng tiền, làm những trò nhơ bẩn để bán rẻ lương tâm, bán rẻ những giá trị của dân tộc. Tôi thấy cần phải trừng phạt thích đáng những kẻ đó mới được.

người việt nam đã vất vả trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ của mình, nó đã phải đổ bằng xương máu và nước mắt, không không dễ gì mà những kẻ có tâm địa dấm bác bỏ điều đó bằng cách lợi dụng nhân quyền để tác động đâu. những kẻ dám lợi dụng đó chính alf những kẻ cơ hội một cách quá rõ ràng, những thế hệ cha ông đã chiến đấu bảo vệ quốc gai ấy vậy mà trong thời bình này lại có những kẻ hend nhát dám bán đứng những thành công, khó khăn của cha ông ta

hóa ra những kẻ lợi dụng nhân quyền dân chủ lại có những mục đích xấu xa tới thế này, không biết chúng làm thế vì lợi ích cá nhân hay là lợi ích của một ai đó nhỉ, những tên có ý đồ xấu này thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị xử lí, bị bắt mà thôi, tối ác sẽ không bao giờ được dung thứ và bán đứng quốc gai vì một lợi ích nào khác lại càng không thể tha thứ

có vẻ như việc lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền đã được nhắc nhiều những vẫn luôn là một con bài đặc sắc của những kẻ phản bội tổ quốc, những kẻ chông việt nam, phá hoại việt nam. chúng ta đã thấy hậu quả của những cách thức này của những nước ddooid kháng với nhau muốn lấy cớ để gây hấn, cna thiệp vào nội bộ của nhau, ví dụ như mĩ đã có nhiều can thiệp vào các nước châu phi thông qua các cuộc biếu tình này nọ, các cuộc đỏa chính, do đó đây vãn là một vấn đề nguy hiểm và cần được đảng và nhà nước ta quan tâm hơn nữa để có các biện pháp thích hợp hơn

Quả thực là vấn đề về nhân quyền là một vấn đề hết sức nhạy cảm và vô cùng phức tạp , chính vì vậy mà có rất nhiều những việc làm , hành động lợi dụng vấn đề nhân quyền , dân chủ để nhăm mục đích chống phá đảng và nhà nước ta , hong thực hiện âm mưu , ý đồ thâm độc của bọn chúng! Cần phải hết sức cảnh giác với bọn người này

Có rất nhiều những thủ đoạn mà các thế lực thủ địch , những kẻ phản động để tiến hành những hành động phá hoại cũng như gây rối an ninh , trật tự xã hội . Và lợi dụng vấn đề nhân quyền cũng là một thủ đoạn mà bọn chúng hay dùng vì vấn đề này rất phức tạp cũng như khó kiểm soát , vì vậy quan tâm tới việc đảm bảo nhân quyền , dân chủ , tự do của nhân dân chính là một việc rất đáng lưu tâm của nhà nước

hành động của bọn ngoại bang phản quốc là luôn rêu rao cái mà bọn chúng gọi là dân chủ để bịp bợm nhân dân mù quáng đi theo chúng để làm lợi ích cho bọn chúng..bọn chúng sông trên lưng nhân dân việt nam ta quá đủ rồi..cần phải nghiêm trị những kẻ như này

hành động của bọn ngoại bang phản quốc là luôn rêu rao cái mà bọn chúng gọi là dân chủ để bịp bợm nhân dân mù quáng đi theo chúng để làm lợi ích cho bọn chúng..bọn chúng sông trên lưng nhân dân việt nam ta quá đủ rồi..cần phải nghiêm trị những kẻ như này

bọn chúng cần có các hình phạt thích đáng nhất để trừng trị những kẻ dam coi thường pháp luật việt nam và hoạt động tay sai cho bọn ngoại quốc ..chống pha kịch liệt nhà nước ta gây cho nhân dân ta bao hậu quả không lường..bọn chúng nợ máu của nhân dân ta

việc lợi dụng vấn đề nhân quyền là hành động duy nhất mà bọn chúng có thể hành động lúc này để có thể chống phấ nhà nước ta..bọn chúng không còn chút thể diện nào và bỏ cả anh dự của mình đi xuyên tạc nói xấu hòng đạt cho được mục đích của mình ,,bọn chúng quá ghê tởm

Hiện nay, tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Những cuộc chiến tranh giữa các nước, các vùng lãnh thổ liên tục xảy ra. Trong đó không ít cuộc chiến tranh, xung đột, đã lợi dụng vấn đề nhân quyền như một chiêu bài (Một nguyên cớ), để những kẻ thù địch, phản động, hiếu chiến… can thiệp và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác.

Thực tế thì việc lợi dụng dân chủ nhân quyền là việc đã xảy ra từ rất lâu, không phải chỉ mới bây giờ mới xảy ra, việc này đã có từ ngàn xưa rồi. Từ khi chế độ này được thiết lập trên đất nước Việt Nam thì các thế lực thù địch phá hoại đất nước chống phá cách mạng đã lợi dụng dân chủ nhân quyền như là cái cớ để chống phá. Nhưng bởi khi đó chưa có những điều kiện, tiền để thuận lợi như hiện nay nên các thế lực thù địch chỉ phá hoại được ở một góc cạnh nào đó mà thôi. Chỉ bây giờ mọi thứ mới gay gắt do có sự ủng hộ của Mỹ và các thế lực thù địch.

Vấn đề dân chủ, nhân quyền là vấn đề hết sức nhạy cảm, nhiều khi dân quyền không phải cứ tự do vô lối là tốt, mà phải đặt vấn đề An ninh Quốc phòng lên hàng đầu nữa, không thể cứ đụng một tí là nhân quyền. Con người sống trong xã hội này thì phải tôn trọng cộng đồng nữa chứ không thể cứ dân chủ, nhân quyền gì là cũng được, đó là điều không thể chấp nhận được. Xon người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, vì thế mỗi cá nhân không thể cứ sống cho mỗi bản thân mình được, đó là điều khó có thể chấp nhận. Chúng ta là mỗi con dân đất Việt nên phải tránh để các thế lực Mỹ và phương Tây vịn vào dân chủ, nhân quyền để phá hoại đất nước. Đây là vấn đề mà hiện nay đang được Mỹ và các nước phương Tây lợi dụng triệt để.

Trong cuốn sách 1999 chiến thắng không cần chiến tranh củaTổng thống Mỹ Nich Xơn chúng ta thấy rằng ông Nich Xơn đã nói rằng tất cả các loại vũ khí tối tân, các hiệp ước thương mại mậu dịch cho đến các chiến thắng khác sẽ không đi đến đâu nếu như chúng ta thất bại trên lĩnh vực tư tưởng. Vì vậy người Mỹ đang âm mưu dùng dân chủ nhân quyền và các vấn đề khác nữa để chống phá Việt Nam, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền này nọ để tìm cách can thiệp vào Việt Nam chúng ta, mong làm chúng ta suy yếu đi, và cuối cùng là xóa bỏ chế độ Cộng sản ở Việt Nam, đây là một cuộc chiến dai dẳng không cần tiếng súng nhưng nó nguy hiểm vô cùng.

Dân chủ, nhân quyền là vấn đề mà lâu nay các thế lực như Mỹ và phương Tây ra sức lợi dụng tuyệt đối để chống phá lại cách mạng, coi chiêu bài dân chủ, nhân quyền là chiêu bài chủ chốt để chống lại chế độ Cộng sản ở Việt Nam, coi Cộng sản Việt Nam như là một mối đe dọa đối với chúng, để rồi chúng phá hoại tư tưởng, chúng truyền bá dân chủ tư sản này nọ...Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng dân chủ nhân quyền của chúng ta thế nào cũng phải đảm bảo chủ quyền thiêng liêng của quốc gia. Không thể để các thế lực thù địch lợi dụng vào đấy để phá hoại đất nước.

Chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta đang bị các thế lực thù địch chống phá, không chỉ bởi các thế lực bên ngoài mà ngay cả bên trong chúng ta cũng thế. Bọn chúng sử dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá Đảng và nhà nước ta, gây rối loạn lòng dân nhằm lạch đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta. Chính vì thế việc tuyên truyền cho toàn dân hiểu được vấn đề này là hoàn toàn cấp thiết và cần có những biện pháp để chống lại những âm mưu này, cũng như trừng trị thích đáng những kẻ chống phá.

Vấn đề dân chủ, dân quyền luôn là một vấn đề nóng của toàn xã hội. Và bọn phản động luôn có những lời lẽ không tốt, xuyên tạc đường lối đúng đắn của nhà nước ta để mị dân. Hơn nữa, chúng còn lợi dụng lòng tin của nhân dân để đưa ra những điều không hay về nhà nước để cho nhân dân hiểu sai chính sách của nhà nước và từ đó lợi dụng nhân dân để phá hủy nhà nước của chúng ta. Do vậy, chúng ta cần nắm vững được những âm mưu của bọn chúng, để bọn chúng không thể lợi dụng được.

Quyền con người là một quyền thiêng liêng và không một ai có thể xâm phạm. Trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Hồ Chủ Tich đã nêu cao tinh thần về quyền con người. Đất nước Việt Nam luôn coi trọng quyền con người và thực hiện đầy đủ các quyền con người. Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quyền con người và quyền dân chủ lên hàng đầu, vậy nên, không thể để cho các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để có thể làm thay đổi một đất nước Việt Nam có bề dày truyền thống văn hóa.

Không thể phủ nhận được quyền dân chủ thuộc về nhân dân. Hiến Pháp sửa đổi cũng đề cao tinh thần của tính dân chủ trong xã hội. Vậy nên, chúng ta phải bảo về quyền tự do dân chủ thuộc về nhân dân, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng để uy hiếp chúng ta, càng không thể cho các bọn phản động hoành hành để phá hoại quyền tự do dân chủ. Và chúng ta cần phải ngăn chặn ngay từ khi có những mầm mống của bọn phản động hòng xâm phạm quỳền tự do dân chủ

Người dân chúng ta phải phân biệt cái gì là đúng cái gì là sai,đừng để bon xấu lợi dụng để tuyên truyền những điều sai trái.Chúng luôn mồm đòi tự do dân chủ nhân quyền.Thử hỏi xem ở nước ta,Đảng và Nhà nước đã đưa ra những chính sách gì với người dân chúng ta,người dân có được tự do không.Đòi tự do dân quyền để chúng dễ dàng chống phá nhà nước ta hơn.Chình vì vậy người dân cần tỉnh táo để nhận ra âm mưu thủ đoạn của bọn chúng.

Chúng ta nên biết rằng tự do dân chủ ở Mĩ đã xảy ra bao nhiêu vụ ám sát,bao nhiêu vụ xả súng đẫm máu làm bao nhiêu người chết.Nước Việt nam chúng ta không như thế,nhưng đã có vụ việc xảy ra chưa,hay là một nước quá yên bình.Tự do cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật quản lí,không thế tự do là thích làm gì thì làm,làm những điều trái pháp luật rồi coi đó là tự do dân chủ.Điều này là không thể đối với một quốc gia.

Tự do dân quyền là gì?Người dân chúng ta phải hiểu rõ trước khi đưa ra những đòi hòi từ chính quyền nhà nước.Cứ tự do dân chủ rồi mất nước lúc nào không biết đấy.Đó toàn là những lời xúi giục của bọn phản động để người dân nghe theo.Như thế chúng có thể dễ dàng để lật đổ nhà nước ta hơn dựa vào chính sách về chế độ nhân quyền này.Chính vì thế người dân không nên nghe theo những người xấu kích động để đi đòi tự do nhân quyền.

Vấn đề nhân quyền là vấn đề hết sức nhạy cảm. Nhân quyền là quyền con người, đúng nhưng nhân quyền ấy phải được dẫn dắt bởi đảng, người dân không những phải biết được quyền mà còn phải biết được nghĩa vụ của mình với đất nước. Nhân quyền như kiểu Mĩ khi mà con người sống với nhau chỉ bằng trách nhiệm không có tình cảm. ra đường là xả súng là khủng bố là tệ nạn chúng ta đâu cần cái nhân quyền kiểu đó. cái chúng ta cần ở đây là một cuộc sống chính trị, kinh tế xã hội ổn định con người sống với nhau bằng cả tình cả nghĩa vì vậy các mác nhân quyền để chống chính phủ của bọn phản động thì chẳng bao giờ đạt được cái mục đích xấu xa của chúng !!!

Dân chủ - Nhân quyền từ lâu đã là vấn đề nóng bỏng của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Còn nhớ thời mà chế độ phân biệt chủng tộc phân biệt màu gia còn tồn tại. Không biết bao nhiều người đã phải đổ máu để có thể xóa bỏ chế độ tàn độc nhẫn tâm đó. Ấy vậy mà ngày nay có người còn thẳng thừng tuyên bố Việt Nam vi phạm nhân quyền, lấy đó làm cái cớ để xuyên tạc bôi nhọ chế độ. Các nhà rận chủ có lấy đó làm vui mừng hay sao?

Nhân quyền hay dân chủ đều được nhà nước ta vô cùng quan tâm. Nó là cái cốt lõi của mọi vấn đề. Lấy dân làm gốc, có dân chúng ủng hộ thì đất nước mới có thể phát triển được. Bản hiến pháp mới cũng rất coi trọng vấn đề này. Hiện nay có nhiều kẻ đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, tuyên truyền xấu về hình ảnh Việt Nam trong trường quốc tế. Những lời lẽ bịa đặt này hoàn toàn không có thật do nhưng kẻ giả danh là dân chủ là yêu nước nghĩ ra nhằm muốn chống phá

Những âm mưu của các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, từ lâu đã không hề xa lạ với những nhà dân chủ yêu nước nữa. Chúng suốt ngày diễn đi diễn lại cái bài cũ rích rẻ tiền mà ai cũng có thể nghĩ ra. Không từ một thủ đoạn nào, miễn là có thể làm hại đến nền chính trị của Việt Nam để chúng dễ bề chống phá, từ nhân quyền đến chủ quyền, rồi lại xuyên tạc nói xấu cơ quan chính quyền, những người lãnh đạo Đảng nhà nước. Âm mưu thì đã quá rõ ràng nhưng rõ ràng là phòng chống rất khó

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Dân chủ, nhân quyền các vấn đề khá quen thuộc và được lợi dụng rất nhiều để chống phá nhà nước ta! Thực sự của dân chủ nhân quyền nghĩa của nó chắc ai cũng đã biết! Dân chủ nhân quyền của chúng thực sự đã đc thực hiện chưa! Chúng thử nhìn lại cục diện xem đài báo nói đầy ra đấy! Chúng chỉ dựa cớ nước mạnh để bắt nạt hiếp đáp nước yếu dùng sức mạnh của mình để cưỡng chế, áp đặt giá trị Mỹ lên các nước. Hãy làm được trước khi nói người khác.

Âm mưu này liên tục được các thế lực thù địch của ta lợi dụng để chống phá nha nước ta. Tuy quen nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là, bởi vì vấn đề này rất dễ diễn ra và nếu diễn ra thật thì sẽ để lại hậu quả khá lớn cho đất nước. Chúng ta cần đề cao cảnh giác mọi hành động của bọn phản động, dập tắt ngay những hành động chống đối nhà nước ta từ trong trứng nước! bài viết trên đã nói rõ và khá đầy đủ những âm mưu mà các thế lực thù địch lợi dung dân chủ nhân quyền chống phá nhà nước ta

Dân chủ nhân quyền luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm và sẽ luôn là một trong những mục tiêu để cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá phá hoại. Chỉ khi nào bọn chúng đạt được mục đích thì chúng mới ngưng những hành động này lại. Thế nên cần xác định rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và sẽ ngày càng gay go và quyết liệt. Vì vậy mà cần phải có những biện pháp những kế hoạch chiến lược lâu dài để có thể ngăn chặn cũng như đối phó với những hoạt động này không để cho nó có thể gây ra cho Nhà nước ta những tác hại xấu được.

Chúng ta vẫn biết rằng tuy đất nước ta đang sống trong hòa bình trong ổn định nhưng hàng ngày hàng giờ các thế lực thù địch và bọn phản động vẫn luôn tìm mọi cách để có thể chống phá phá hoại Nhà nước ta. Chúng không từ một thủ đoạn nào để có thể đạt được mục đích của mình và ngày càng tinh vi hơn khó nhận biết hơn đặc biệt là nhân dân ta do nhận thức về vấn đề này chưa cao nên rất khó có thể nhận biết được và luôn bị bọn chúng lợi dụng lôi kéo. Vậy nên cần phải nâng cao sự hiểu biết của nhân dân phổ biến cho nhân dân biết được những âm mưu thủ đoạn hay tình hình hiên tại như thế nào để nhân dân có thể kịp thời đối phó với những âm mưu của bọn chúng.

các thế lực thù địch triệt để lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp. Sự kiện xảy ra ở giáo xứ Mỹ Yên – Nghệ An là một ví dụ điển hình.

Mỹ luôn miệng rao giảng về nhân quyền nhưng tự họ lại cho mình cái quyền hành hạ, thậm chí giết người? Thử hỏi cái quyền được sống làm người chưa được đảm bảo thì lấy đâu ra những quyền khác? Không phải hiện nay mà trong mấy thập kỷ qua, Mỹ và một số nước NATO đã phớt lờ những Nghị quyết của Liên Hợp quốc, cậy vào sức mạnh quân sự để hoành hành ở nhiều nơi dưới vỏ bọc nhân đạo là bảo vệ người dân, giữ gìn hòa bình. Nhưng chính bom đạn Mỹ và NATO đã giết hại nhiều dân thường vô tội, trong đó có không ít người già, phụ nữ và trẻ em, rồi nhỏ nước mắt cá sấu “lấy làm tiếc” về sự nhầm lẫn như vụ cho máy bay oanh kích ở Pakistan nói trên. Cho đến nay, Mỹ và NATO đã và đang mang đến cho những quốc gia mà họ can thiệp là chết chóc, đau thương,… rồi “thể hiện tấm lòng nhân đạo” bằng việc “viện trợ” để giúp tái thiết đất nước và cái mà họ mang về là nguồn lợi dầu mỏ hay tài nguyên thiên nhiên khác. Cũng cần phải nói thẳng ra rằng đó chính là nguyên nhân vì sao nhiều người ghét Mỹ và thậm chí căm thù Mỹ.

Trước hết phải khẳng định rằng mọi người sinh ra ở bất kỳ nơi nào trên trái đất đều phải được hưởng các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo và không một tổ chức, cá nhân nào được lợi dụng các quyền đó vào mục đích xấu cũng như không được áp đặt hay ép buộc người khác “cái quyền” theo ý riêng của mình. Thực tế ở Mỹ, tự do tôn giáo vẫn là vấn đề đáng quan ngại và vẫn “tồn tại” những kẻ có thái độ xấu xa, cố tình bịa đặt “cú bài” về nhân quyền, tự do tôn giáo và thậm chí xúc phạm đến tôn giáo ở Việt Nam. Thế nhưng họ không đếm xỉa đến những việc làm sai trái ở Mỹ. Mỹ nên xem lại chính bản thân mình trước khi nói người khác thế này thế kia.

Nhân quyền luôn là một trong những vấn đề rất nhạy cảm và thường được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá phá hoại Nhà nước ta. Đặc biệt trong những thời gian gần đây thì lại xuất hiện thêm các phong trào dân chủ những nhà dân chủ luôn hô hào tung khẩu hiệu là vì nước vì dân nhưng âm mưu thực sự của bọn chúng là nhằm vào Nhà nước ta muốn kích động lôi kéo nhân dân cho những hoạt động gây rối gây mất niềm tin của nhân dân vào chính quyền... Có thể thấy đây là những âm mư rất nguy hiểm nên chúng ta cần phải có những kế hoạch chiến lược để ngăn chặn vấn đề này.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng nước ta. Chúng đã và đang thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó chúng triệt để lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào hòng lôi kéo, kích động đồng bào chống phá cách mạng nước ta. Hơn nữa do đồng bào ta không nhận thức rõ được những âm mưu thủ đoạn của bọn chúng nên rất dễ bị chúng lợi dụng. Vì vậy cần phải có những biện pháp để nâng cao nhận thức của người dân để nhân dân ta có thể cùng với Nhà nước ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn này của chúng.

Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự trong việc phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển đất nước. Nhưng cần thấy rõ một thực tế là, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng xã hội dân sự để tạo dựng các lực lượng đối lập với Nhà nước, chống phá Đảng Cộng sản ngay trong lòng xã hội ta. Để thực hiện mưu đồ ấy, họ tìm mọi cách tác động cho ra đời những tổ chức xã hội dân sự kiểu phương Tây, để tạo dựng “ngọn cờ”… Vậy nên cần phải có một sự đề phòng cảnh giác trước những âm mưu này nếu không sẽ có những hậu quả to lớn.

Cần phải đấu tranh với âm mưu lợi dụng hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự để phá hoại Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một bộ phận quan trọng trong đấu tranh chống âm mưu “chuyển hóa dân chủ” nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhận thức đúng đắn về xã hội dân sự là cơ sở để chúng ta đấu tranh chống mọi tư tưởng, quan điểm, hành vi lợi dụng xã hội dân sự chống phá Việt Nam; để các tổ chức xã hội dân sự phát triển lành mạnh, phát huy tốt vai trò, tác dụng của mình đối với các hội viên, thành viên và toàn xã hội.

ản chất và âm mưu thâm độc của chiến lược diễn biến hoà bình do các thế lực thù địch sử dụng ở nước ta là: núp dưới những hình thức, thủ đoạn “hoà bình”. Đây là cuộc chiến tranh không có biên giới, vì nó diễn ra trong mọi mặt đời sống xã hội, từ từ thẩm thấu qua các chiêu bài chủ yếu như: lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, tình báo, thư, tiền, hàng..... lợi dụng tôn giáo, dân tộc để kích động gây bạo loạn lật đổ... Những thủ đoạn, nội dung diễn biến hoà bình mà các thế lực thù địch đã sử dụng ở nước ta thường là: thực hiện tổng hợp các biện pháp, chống phá trên mọi mặt của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội đến quốc phòng, an ninh và sẵn sàng gây bạo loạn lật đổ. Vậy nên cần phải có những biện pháp kế hoạch chiến lược lâu dài để ngăn chặn được những âm mưu thủ đoạn này.

Các thế lực thù địch coi đây là mặt trận hàng đầu để tập trung chống phá. Chúng chống phá về hệ tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng, xuyên tạc đi đến hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo... từ đó gây “tự diễn biến”, khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và sụp đổ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta; chống phá, đánh vào tổ chức, nhân sự nội bộ của ta; kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, bôi xấu chế độ; chúng tiến hành xuyên tạc, phủ nhận thành tựu cách mạng, thành tựu đổi mới của dân tộc ta. Vậy nên cần phải nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đảng viên cũng như quần chúng nhân dân để không bị những luận điệu hay lời lẽ của bọn phản động kích động lôi kéo...

Văn hóa xã hội là một trong những lĩnh vực gần gũi nhất trong đời sống xã hội. Kẻ địch xác định đây là mảnh đất thuận lợi cho chúng thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình. Chúng chống phá đường lối, chính sách văn hoá - xã hội; thúc đẩy sự biến đổi chệch hướng giá trị văn hoá, đạo đức; biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp; lợi dụng các mâu thuẫn, khiếu kiện, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ… để chống phá Đảng, Nhà nước ta; từ đó thúc đẩy sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Vậy nên cần phải có những biện pháp để quản lí thật chặt chẽ có hiệu quả vấn đề này không để cho chúng có thể lợi dụng chống phá.

Dân chủ nhân quyền thì ở nước nào mà chẳng có những không phải là nước nào cũng phải giống nhau được mà nó còn cần phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nước để có những cách giải quyết cho phù hợp với điều kiện của thực tế tình hình đất nước. Những năm vừa qua Đảng và Nhà nước ta luôn luôn có những sự quan tâm cũng như những chính sách kế hoạch để giải quyết vấn đề này đảm bảo được quyền lợi ích của nhân dân và nó đã được bè bạn quốc tế công nhận minh chứng đó chính là Nước ta đã trúng cử vào Hội đồng dân chủ nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Thực tế những năm vừa qua cho thấy, các thế lực thù địch đã tập dượt cho âm mưu ý đồ này bằng cách lợi dụng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc để kêu gọi sinh viên, thử phản ứng của sinh viên với các vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội. Mà tiêu biểu là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân thời gian qua đã tăng cường phát triển cơ sở vào sinh viên, tăng cường hoạt động tác động, chuyển hóa, lôi kéo sinh viên vào các hoạt động chống phá.

ý đồ chia rẽ quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, chia rẽ nhân dân với Đảng thông qua việc lợi dụng tình cảm yêu nước của đồng bào để kích động biểu tình, chống phá công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc của một số người mang danh đấu tranh cho cái gọi là “dân chủ” rất tinh vi. Mong rằng khi đọc được những thông tin đó chúng ta hãy thật sự cảnh giác tránh mắc bẫy nguy hiểm của những nhà “dân chủ” hòng chia rõ khối đại đoàn kết gây nên tình trạng bất ổn đất nước như đã và đang xảy ra ở một số nước trên thế giới

các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình dân chủ hoá nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

chúng đã và đang lợi dụng, khai thác tình trạng quan liêu, tham nhũng, tình trạng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân của một bộ phận cán bộ công chức, lợi dụng mâu thuẫn xã hội, lợi dụng những vấn đề phức tạp trong tôn giáo, dân tộc thiểu số, lợi dụng những thiếu sót yếu kém trong việc ban hành và thực hiện các chính sách có liên quan đến các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh , sinh viên và các chính sách liên quan đến tôn giáo, dân tộc, nông nghiệp, nông thôn...để kích động các hoạt động chống đối dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền.

Nhân quyền từ xưa đến nay vẫn luôn là một trong những mảnh đất màu mỡ để cho các thế lực thù địch cũng như bọn rận dân chủ có thể xuyên tạc bịa đặt dùng những luận điệu sai trái để chống phá phá hoại Nhà nước ta. Chúng sẽ bất chấp tất cả kể cả bán rẻ đi danh dự nhân phẩm của bản thân để có thể kiếm được những đồng tiền bẩn thỉu từ những hành động như thế này. Vậy nên đối với những kẻ như vậy chúng ta hãy dùng luật pháp để nghiêm trị bọn chúng.

Vấn đề nay luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm và thường xuyên được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá phá hoại. Tuy nhiên những hành động của chúng sẽ không thể nào đạt được mục đích bởi vì Nhà nước và nhân dân ta đã và đang làm rất tốt vấn đề này. Một trong những ví dụ cụ thể đó chính là chúng ta đã được trúng cử vào Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc qua đó đã khẳng định được vị thế hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế.

âm mưu của các thế lực thù địch là lợi dụng các vấn đề liên quan đến nhân quyền và dân quyền để đánh trực diện vào đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Dân chủ nhân quyền cũng là cái cớ để các thế lực thù địch có thể tập hợp lực lượng phản cách mạng chống chính quyền nhân dân.

Dân chủ nhân quyền thì nước nào cũng đều có và nó cũng tùy thuộc vào điều kiện của nước ấy sao cho phù hợp với tình hình thực tế điều kiện thực tế của đất nước chứ không thể nào nước nào cũng giống nhau được. Vậy nên mấy nhà rận dân chủ cũng nên suy nghĩ tìm hiểu cho kĩ trước khi có những lời lẽ xuyên tạc chê bai nước ta bởi vì mấy người cũng đã giúp ích được gì cho đất nước chưa đã tìm hiểu về đất nước ta hay chưa?

Thật sự thì dân chủ nhân quyền từ xưa đến nay vẫn luôn là những vấn đề rất nhạy cảm thường được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá phá hoại. Tuy nhiên nhận rõ và hiểu đúng đắn được vấn đề này Đảng Nhà nước ta vẫn luôn làm rất tốt những việc này và được bè bạn quốc tế công nhận tin tưởng ủng hộ. Thế nên những âm mưu của các thế lực thù địch sẽ không bao giờ có thể đạt được mục đích của mình.

Dân chủ nhân quyền như là một trong những mảnh đất màu mỡ để cho các thế lực thù địch và bọn phản động có thể xuyên tạc bịa đặt dùng những lời lẽ sai trái để nói xấu chính quyền vu khống, làm mất đi niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Thế nên có thể thấy đây là những hành vi rất nguy hiểm và nếu ta không có những sự chuẩn bị không có những biện pháp để giải quyết tốt thì nó sẽ mang lại rất nhiều những hậu quả những tác hại lớn cho xã hội.

Có thể thấy tuy chúng ta đang sống trong thời kì hòa bình ổn định nhưng những âm mưu nguy cơ đe dọa đến xã hội đến đất nước ta cũng không hề mất đi hết được bởi vì các thế lực thù địch, bọn phản động chúng vẫn luôn tìm mọi cách để có thể chống phá phá hoại Nhà nước ta. Vậy nên chúng ta cần phải luôn đề cao cảnh giác cũng như có những biện pháp để ngăn chặn để đấu tranh với những âm mưu này.

Những hoạt động như chống phá phá hoại của các thế lực thù địch vẫn luôn được diễn ra và những thủ đoạn của chúng ngày càng nguy hiểm hơn tinh vi thủ đoạn hơn. Và có một thực thế hiện nay là chúng thường lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để chống phá phá hoại Nhà nước ta và dân chủ nhân quyền cũng là một trong những vấn đề đó. Thế nên cần phải có những sự chuẩn bị nghiên cứu cũng như loại bỏ đi những cơ hội điều kiện để cho chúng có thể lợi dụng.

Bài viết rất hay, đã ngắn gọn vạch trần âm mưu của bọn phản động. Những kẻ lợi dụng các vấn đề như dân chủ, nhân quyền hay vấn đề dân tộc tôn giáo hiện nay rất nhiều. Chúng có những động thái rất ngang ngược, coi thường pháp luật. Kêu gọi người dân đấu tranh vì nhân quyền, nhưng thực chất là đấu tranh vì cái cờ ba sọc mà chúng tôn thờ. Sẽ chẳng có người dân nào ngu muội mà làm những việc dời ơi đất hỡi đó đâu. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Những kẻ làm xấu đi danh nghĩa của Đảng, làm mất uy tín của Nhà nước sẽ phải bị trừng trị thích đáng.

Âm mưu cơ bản của các thế lực thù địch là thông qua hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để từng bước vô hiệu hóa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa toàn diện chế độ chính trị ở Việt Nam theo quỹ đạo Mỹ và phương Tây. Hiện nay chúng đang từng bước thực hiện hoạt động đó. Vì vậy lực lượng an ninh phối hợp với các lực lượng khác chịu trách nhiệm trực tiếp ngăn chặn và làm thất bại những âm mưu này.

dau phai tieng dan.day la tieng cong no

TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.


Một bài viết phân tích rõ ràng và vô cùng sâu sắc về âm mưu cũng như thủ đoạn của bọn phản động hiện nay. Chúng luôn lợi dụng, mạo danh những mỹ danh như "nhân quyền", "dân chủ" nhưng chính chúng lại là những kẻ đã bôi nhọ và xúc phạm những từ đó nhất. Cần bài trừ bọn phản động thì xã hội mới yên bình được

http://khosachdientu.net/ Hãy phát triển tri thức. Bạn sẽ phân biệt được thế nào là đúng thế nào là sai. 

Thời nào cũng vậy thôi, nhất là trong thời kì đất nước ta đang hội nhập quốc tế thì có nhiều biến đổi về con người nhất là giới trẻ là những lực lượng chịu nhiều ảnh hưởng của công nghệ thông tin và các văn hóa hội nhập là điều kiện tốt để bọn phản cách mạng tiêm nhiễm những văn hóa độc hại vào tri thức thanh niên việt nam

Hơn ai hết chúng ta phải là những người chắt lọc thông tin một cách có chọn lọc, xã hội bây giờ tràn lan các loại thông tin, nhất là các bọn phản động lợi dụng tự do nhân quyền để bôi nhọ nhà nước Việt Nam, chúng ngày đêm hoạt động tích cực phản bác , dùng những luận điệu xuyên tạc trắng trợn hòng lật đổ chế độ nhà nước, nhưng thật ngu ngốc về những hành động của chúng

Thực ra mà nói tôi thấy rằng tự do nhân chủ dân quyền ở Việt Nam thực hiện như vậy là quá là tốt rồi, chỉ có một số bộ phận phản động thường xuyên kích động nhân dân, bôi nhọ nhà nước bôi nhọ chính quyền, thực không hiểu nổi họ làm những điều này để làm những gì nữa, trước đây còn thấy rất nhiều vụ liên quan đến kích động nhân dân mà mới đây là ở Hải Phòng

Có rất nhiều kẻ phản động gây rối đang hàng ngày hàng giờ chống phá điên cuồng đảng và nhà nước ta, Bùi tín, Trương Dũng Bùi Hằng , Phương Uyên, nguyên kha và rất nhiều những kẻ khác, những kết cục chung dành cho chúng đều là những bản án thích đáng hoặc những kết cục thảm hại , thật tội nghiệp cho những kẻ chỉ biết vì đồng tiền mà đi ngược lại lợi ích dân tộc

Hiện nay trên nhiều trang báo mạng có rất nhiều những phần tử xấu mà đa phần là do những thế lực phản động đang hàng ngày hàng giờ tích cực tuyên truyền xuyên tạc lịch sử Việt Nam bằng các bài báo viết sai sự thực, chúng đang mong muốn thay đổi dần cách nhận thức của giới trẻ nước ta bằng những suy nghĩ tiêu cực của chúng, thật là đáng trách

Lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận tư do dân chủ nhân quyền không còn là trò mới mẻ của các bạn rận chủ nữa, hàng ngày hàng giờ chúng vẫn đang khao khát mong muốn lật đổ được chế độ cộng sản bấy lâu nay nhà nước ta dày công xây dựng và vun đắp, thật là hài hước khi chỉ ăn tục nói phét mà dám mơ hồ đến những việc thay đổi nền chính trị )

Kích động để dẫn đến bạo loạn lật đổ không còn là chiêu trò mới mẻ của rận chủ nữa, cách đây tròn chục năm trong tây nguyên cũng đã có những bọn kích động nhân dân đồng bào tây nguyên của chúng ta , nhưng sau đó lực lượng công an đã vào cuộc và trấn an tinh thần nhân dân, khuyên bảo thì nhân dân cũng đã hiểu và đồng lòng với nhà nước quyết tâm đi theo con đường đảng và nhà nước đã lựa chọn

Cái đúng luôn thuộc về chân lý, và chân lý ở đây là con đường mà đảng và nhà nước ta đã lựa chọn và dân dắt cả dân tộc việt nam đi theo, những năm tháng khổ cực của dân tộc nay còn đâu, chúng ta đang vươn lên sánh vai với các cường quốc trong khu vực và vươn lên cả trong kinh tế xã hội , dân trí và học thức v…v.. điều này cho thấy con đường mà Đảng đã lựa chọn hoàn toàn đúng đắn,

Lợi dụng vấn đề tôn giáo, nhất là liên quan đến thiên chúa giáo luôn được các thế lực thù địch tân dụng triệt để, giáo sứ thái hà là một vụ án điển hình, hơn nữa trong thời gian gần đây các vấn đề biển đông và các cách ứng xử của đảng và nhà nước ta luôn làm một chủ đề mới cho các thế lực thù địch kích động nhân dân có những hành động chống chính quyền

Mong rằng người dân luôn luôn tỉnh táo trong từng ứng xử của mình, không bị dụ dỗ lôi kéo và nguy hiểm nhất là theo xu thế tâm lí đám đông làm người dân không biết đâu là đúng đâu là sai rồi thì cứ kéo lũ lượt đi như kiểu vụ bình dương hoặc trong vũng áng thì chỉ khổ lực lượng quân đội thôi, chưa kể ảnh hưởng đến tình hình an ninh, kinh tế của người dân nữa

Mấy con bò dân chủ chỉ biết nhai đi nhai lại 2 chữ "nhân quyền". Ở Việt Nam các bác "dân chủ" ở trong tù còn sướng chán, được ăn no mặc ấm. chứ cứ bên Mỹ mà vác vào tù thì ngâm nước nóng mà tra tấn vẫn còn là may chán. Thế nên cái bên cứ tung hô: Việt Nam đàn áp người dân, vi phạm nhân quyền lại chính là những kẻ vi phạm một cách trắng trợn nhân quyền.

Bọn chúng sẽ không bao giờ thực hiện được mưu đồ của mình. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta chủ quan. Càng vậy ta càng đề cao hơn nữa cảnh giác với bọn phản động và chung tay tiêu diệt chúng.

Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch chúng tăng cường các hoạt động chống phá Đảng Nước chúng chủ yếu là lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để xuyên tạc nói xấu Đảng Nhà Nước ta nhưng chúng làm gò có biết nhân quyền dân chủ là gì chúng lúc nào cũng so sánh nước ta và Mỹ nhưng chúng không thử nhìn xem nước ta có những hình ảnh cảnh sát bắn chết người dân như ở Mỹ không tôi thấy Việt Nam là đất nước có nhân quyền dân chủ nhất thế giới chứ không phải là Mỹ đâu.

Để mà nói thì hầu như bất kể quốc gia nào cũng tồn tại vấn đề này. Kể cả ngay tại nước giàu nhất thế giới là Mỹ ở đó người dân vẫn phải chịu cảnh sống trong khu ổ chuột, sự phân biệt đối xử rõ rệt. Vậy nên, đấu tranh cho vấn đề nhân quyền không có gì mới lạ và đương nhiên nó đáng được tuyên dương. Nhưng đấu tranh vì lợi ích của cộng đồng chứ đừng vì màu sắc khác. Bởi vì, như vậy chẳng khác gì bạn đang tự lấy tay vả vào miệng mình.

Vấn đề muôn thuở đây mà. Nói công bằng, quốc gia nào chả hướng đến dân chủ nhân quyền. Vấn đề là thằng Mỹ, rồi mấy thằng phương Tây, dân chủ nhân quyền nước chúng bây đã làm được đéo đâu mà cứ chõ mõm vào việc của Việt Nam. Lại được cả mấy đứa phản động bán nước nữa, bọn nó ném cho mấy đồng bạc là thi nhau sủa, thi nhau cắn. Sủa nhiều là cho củ giềng đấy!

Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài đang lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ổn định an ninh chính trị và cản trở sự phát triển của đất nước. Lũ "rận" ở trong nước là tay sai cho chúng, chúng bảo gì làm đấy, ngoan thì chúng mới cho tiền, cho đồ ăn để sống. Thương cho lũ rận quá khác gì thú nuôi đâu.

Vấn đề dân chủ, nhân quyền đã và đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống đối Việt Nam, chúng tuyên truyền, báo méo sự thật của Việt Nam và qua đó làm giảm uy tín của nước ta, cản trở sự tham gia ký kết các hiệp ước quốc tế. Đây là một vấn đề cần được chú ý khi tiến hành đấu tranh với bọn phản động

Đụng đến vấn đề này thì thấy tức anh ách, những cái thằng mà suốt ngày cứ mở mồn nói nhân quyền là y như rằng thằng đó còn không làm tốt nhân quyền bằng thằng khác, mà thậm chí còn chẳng thực hiện được nhân quyền, thùn rỗng kêu to, nhưu thằng Mỹ có lẽ là thằng nói nhiều nhất thông qua bè lũ tay chân phản động để truyền cái nhân quyền rởm của mình, như cúng truyền tư tưởng phòng chống khủng bố đấy, rồi cuối cùng bị khủng bố liên tục, không khéo còn nuôi khủng bố, tạo việc làm cho khủng bố để buôn bán vũ khí, vì ai cũng biết Mỹ là nước buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới mà, lợi nhuận thu được còn khủng hơn ma túy

Mục đích của các tổ chức phản động và thế lực chống đối Việt Nam là lợi dụng vấn đề "dân chủ - nhân quyền - tự do tôn giáo" làm công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta và tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa. Mang danh nghĩa đấu tranh cho "dân chủ - nhân quyền" những chính những đối tượng phản động và lũ rận chủ lại là người vi phạm "dân chủ - nhân quyền" không coi pháp luật ra gì. Bản chất vẫn là phản động mà thôi.

Vấn đề dân chủ nhân quyền đã được Mỹ sử dụng như một phương thức can thiệp vào các nước nhỏ đến lớn, dân chủ, nói trắng ra là phải là theo Mỹ, như vậy mới là "dân chủ". Tuy nhiên, mỗi quốc gia có một chế độ riêng, cách quản lý đất nước riêng, vậy nên khó mà áp đặt quan điểm kiểu Mỹ lên quốc gia khác được. Nhất là với Việt Nam, một nước có chế độ hoàn toàn khác so với chế độ tư bản của Mỹ, thì mọi thứ không thẻ do Mỹ tự nghĩ, tự áp đặt được đâu.

dân chủ- nhân quyền , lúc nào bè lũ bán nước cũng bấu víu vào nó để giải thích hành động dơ bẩn của bọn chúng. người cso học có hiểu biết, sẽ biết thế nào là dân chủ thật, thế nào là nhân quyền thực sự. Và để phát triển đát nước nên làm gì. KHông để dễ dàng bị lường gạt bởi be lũ bán nước

Để chống lại âm mưu của các thế lực thù địch một mặt ta phải tuyên truyền lật tẩy những chiêu bài trong từng trường hợp cụ thể mặt khác Đảng, Nhà nước ta phải hoàn thiện, vững mạnh dần lên, khắc phục những thiếu sót để ko phụ lòng tin của nhân dân.

Các thế lực thù địch đang "điên cuồng" trong tuyệt vọng để chống phá Việt Nam xinh tươi của chúng ta. Các bạn hãy nhớ rằng, giá rét sẽ qua đi, mùa xuân sẽ đến, kẻ thù có dùng mọi chiêu trò nhưng cùng lắm cũng chỉ bẽ gãy một vài nhành hoa chứ không thế ngăn cản được sự xuất hiện của mùa xuân. Mọi sự xuyên tạc sự thật sẽ bị trả giá thích đáng.

Chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch. Hiện nay chủ nghĩa đế quốc đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng vấn đề "dân chủ-nhân quyền" để chống phá Đảng , Nhà nước. Thủ đoạn lợi dụng vấn "dân chủ- nhân quyền" của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo trá, đê tiện và thâm độc làm cho người dân mù quáng tin theo. Chúng luôn mơ mộng tưởng là sẽ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thực hiện đa nguyên, đa Đảng. Nhưng ảo mộng sẽ mãi là ảo mộng, điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Dù các thế lực thù địch có chống phá như thế nào đi chăng nữa Đảng Cộng Sản sẽ mãi mãi đứng vững, mãi mãi trường tồn.

dân chủ nhân quyền luôn luôn là vấn đề phức tạp và là chiêu bài của những nước nào muốn can thiệp vào nội bộ của nước khác, nhất là thằng Mỹ. với công cụ này chúng đã tiến hành những cuộc cách mạng đường phố trên khắp thế giới, đưa các nước từ yên bình thành những đống đổ nát, chiến tranh liên miên

Dân chủ và nhân quyền luôn là vẫn đề nóng của mỗi quốc gia và Việt Nam cũng không tránh khỏi vấn đề đó. các thê lực đặc biệt là lũ Việt Tân luôn lấy vấn đề đó để đào lên, khoét sâu vấn đề gây hoang mang dư luận. Chúng luôn mơ mộng tưởng là sẽ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thực hiện đa nguyên, đa Đảng. Nhưng ảo mộng sẽ mãi là ảo mộng, điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Dù các thế lực thù địch có chống phá như thế nào đi chăng nữa Đảng Cộng Sản sẽ mãi mãi đứng vững, mãi mãi trường tồn.

Đăng nhận xét