Bài mới nhất

09/11/2013

LÊN ÁN MẠNH MẼ HÀNH ĐỘNG LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC    Xung quanh vấn đề quyền con người, hiện nay vấn đề xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm nhục người khác được báo chí, các phương tiện truyền thông đề cập rất nhiều. Mới đây, dư luận nóng lên sau vụ chị Nguyễn Thị Xuân Tú (37 tuổi, ngụ thị trấn Mái Dầm) bị tung hàng nghìn bức ảnh khỏa thân, ảnh nude khiến nhiều người dân bàn tán xôn xao. Điều này, đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của chính Chi Xuân Tú. Khiến chị bị “mọi người coi thường tôi, chồng cũ hành hung còn con tôi đi học bị các bạn chửi bới, lăng mạ”. Đây không phải là vấn đề giờ mới nói mà xưa nay vấn đề xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm nhục người khác diễn ra phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Hiện tượng nam nữ đánh lộn, rồi cởi quần cởi áo, bêu xấu nhau trên đường diễn ra hằng ngày hằng giờ làm chúng ta không thể không suy nghĩ về vấn nạn này. Trong phạm vi bài viết, xin tản mạn đôi chút về vấn đề này.


Con người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được pháp luật nói chúng, luật hình sự nói riêng bảo vệ. Bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khõe, bảo vệ nhân phẩm, danh dự của họ vì đó là vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với con người. Điều 71 Hiến pháp 1992 sửa đổi 2001 của nước Cộng Hòa XHCN Việt nam quy định “ công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể , được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khõe, danh dự và nhân phẩm. ” 


Trong những năm qua, sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người nói chung, bảo vệ nhân phẩm, danh dự con người nói riêng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Việt nam khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, tất cả cho con người, vì con người. Nhà nước Việt nam không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người nói chung, nhân phẩm, danh dự con người nói riêng, mà con làm hết sức mình bảo vệ quyền con người trên thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, những thành tựu đã đạt được, trong thời gian qua cũng nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực, trong đó có nhiều vấn đề mới phát sinh có liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp trên các lĩnh vực, trong đó tình hình tội làm nhục người khác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đang là vấn đề gây bức xúc trong toàn xã hội, được đông đảo dư luận quan tâm và theo dõi. Thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhục người khác đã đặt ra nhiều vấn đề vướng mắc cần phải nghiên cứu, giải quyết như khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình sự của tội làm nhục người khác, nguyên nhân điều kiện của tội làm nhục người khác… 

Tội làm nhục người khác có mối quan hệ chặt chẽ với danh dự, nhân phẩm con người. Dưới chế độ chủ nghĩa xã hội, con người là vốn quý nhất. Đối với con người chẳng những tính mạng sức khõe là vô giá mà danh dự, nhân phẩm cũng không kém phần quan trọng. Quyền được bảo vệ tính mạng, sức khõe, danh dự, nhân phẩm của con người đều rất cần thiết và là một trong những thiết chế quan trọng được pháp luật bảo hộ. Điều 70 Hiến pháp 1992 quy định “ công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, tài sản, danh dự và nhân phẩm. ” Xuất phát từ tầm quan trọng của của thiết chế đó, nên trong khoa học pháp lý hình sự xác định các tội xâm phạm đến tính mạng, sức khõe, danh dự và nhân phẩm người khác. 

Theo khoản 1, khoản 2 điều 121 Bộ luật hình sự Việt nam năm 1999 quy định “Người nào xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 3 năm.” 

Hiện nay, tình hình vi phạm quyền con người nói chung và vi phạm nhân phẩm, danh dự con người nói riêng là một vấn đề cần quan tâm trong xã hội ta. Bởi lẽ đất nước muốn phát triển bền vững ngoài các chỉ tiêu về tang trưởng, phát triển kinh tế đòi hỏi sự phát triển về văn hóa, giáo dục, về mức độ tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm danh dự con người. Tình hình vi phạm danh dự, nhân phẩm của con người hiện nay vẫn là vấn đề bức xúc của xã hội, hễ có sự buông lỏng của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các các cấp, các ngành thì vấn đề này lại phát triển, nở rộ trong cộng đồng xã hội. Vì vậy đấu tranh với tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tội làm nhục người khác là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và toàn dân ta.

Phải coi đây là cuộc đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Phải phát động bằng được các phong trào quần chúng rộng rãi, thường xuyên tham gia đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác . Đồng thời, phát huy tốt vai trò tham mưu của lực lượng Công an, tư pháp, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Trong lãnh đạo chỉ đạo phải luôn bám sát các chị thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những đặc điểm riêng của địa phương để có những chủ trương sát thực, hiệu quả, tránh rợp khuôn, máy móc, phô trương hình thức.

Phải coi trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống mới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người, sự tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm con người. Đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh này.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền con người cần kiên quyết xử lý hành chính và dân sự các trường hợp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm con người, kịp thời răn đe, giáo dục người vi phạm để ngăn ngừa họ tiếp tục vi phạm và có thể thành ngườ phạm tội. Đồng thời phải kiên quyết xử ly hình sự những hành vi làm nhục người khác để có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung. Trong việc xử lý này cần tăng cường phối hợp có hiệu quả với các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Điều tra, các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng, chính quyền địa phương để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Giải quyết vấn đề làm nhục người khác trên cơ sở giải quyết đúng đắn các mâu thuẫn nảy sinh trong xã hội, xây dựng gia đình, nhà trường, xã hội lành mạnh, mọi người tôn trọng lẫn nhau phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, đặc điểm, tình hình cụ thể của các địa phương.

Hiệu quả của công tác đấu tranh phong chống làm nhục người khác phụ thuộc vào việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào cách mạng toàn dân, tính chủ động, tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội này.

Nguyễn Tuấn 

Hot!

Từ khóa SEO:

34 nhận xét:

Theo quy định tại Điều 121 của Bộ luật Hình sự thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý là theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự chủ thể của tội làm nhục người khác phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên.

Bi kịch đằng sau clipQuan điểm cá nhân tôi: Một gia đình đổ vỡ, Một kết cục không tốt đang chờ đợi hai mẹ con kia, Người phụ nữ kia có đáng bị như vậy không?, tại sao thái độ cô ta lại như vậy?. Loáng thoáng nghe được vì ..

Hai mẹ con người này đã phạm tội đánh đập, làm nhục người khác, các hành vi trên là cố ý và có tình tiết tăng nặng. Nếu nhũng người phụ nữ của gia đình tôi mà bị làm nhục như vậy thì dù có phải bán nhà thì tôi ...

CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ PHÁP LUẬT,ĐÁNH NGƯỜI GIỮA BAN NGÀY MÀ KHÔNG AI NGĂN CẢN,THIẾT NGHĨ NÊN XEM LẠI NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG XUNG QUANH KHI CHỨNG KIẾN VỤ VIỆC,CÒN HAI NGƯỜI ĐÁNH THÌ TRỪNG TRỊ TRƯỚC PHÁP LUẬT , đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc nếu đúng sự thật cần nhanh chóng đưa 2 mẹ con bà đấy làm nhục và cố ý gây thương tích cho cô gái với mức án cao nhất trong khung ,xh ta không cho phép ai làm nhục và gây thương tích người khác

Nhân quyền,phẩm giá con người bị chà đạp, tình thương đồng loại là thứ xa xỉ. Đâu rồi những bài học đạo đức dạy các cháu. Nếu pháp luật không nghiêm thì có lẽ chúng ta đang trở về cái xã hội dã man của loài cầm thú


Nếu ai đó xúc phạm ta - ta đánh lại họ, thì ta xấu hơn họ gấp đôi.

Lấy oán báo oán không phải là cách để chấm dứt xung đột. Mà là cách để thổi phồng xung đột. Mà sau một cuộc xung đột, bên nào cũng bị tổn thương.

"Khi ta xúc phạm ai đó, giống như ta đang cầm một nắm bùn ném vào mặt họ.

Ta có thể ném trật, nhưng người đầu tiên dơ tay chắc chắn là mình!".

Thế nên, chúng ta hãy học cách đừng xúc phạm người nào cả nhé. Nếu cần, hãy góp ý xây dựng cho họ một cách chân thành.

Ngược lại, khi người ta xúc phạm mình, mình tha thứ cho qua, có phải “một điều nhịn là chín điều nhục”?

Không! Cách trả thù vinh quang nhất, đó chính là tha thứ. Mà tha thứ cũng chẳng phải để trả thù, để được xem là cao thượng, mà là để lòng ta được nhẹ nhõm hơn. Tức giận nghĩa là mình đang gánh giùm lỗi của người khác. Không chỉ vậy, một nhịn - chín lành, cho mình - và cho người.

Lấy đá đập đá thì cả hai sẽ bể. Nhưng một bên là đá - một bên là bột dẻo thì sẽ giữ được cả hai.

Thật không thể tin nỗi với những hình ảnh được xem trên, cách ứng xử thật tàn nhẫn không có một chút tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người khác gì cả. Cũng là con người cả tại sao cách hành xử lại như thế cơ chứ.......phải có những chế tài hợp lý hơn trong pháp luật về tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người khác để hạn chế bớt điều này .Theo quy định tại Điều 121 của Bộ luật Hình sự thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Cần áp dụng chặt chẽ các điều luật để hạn chế các vấn đề trên.

Điều 70 Hiến pháp 1992 quy định “ công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, tài sản, danh dự và nhân phẩm. ” Điều 71 Hiến pháp 1992 sửa đổi 2001 của nước Cộng Hòa XHCN Việt nam quy định “ công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể , được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khõe, danh dự và nhân phẩm. ” Theo khoản 1, khoản 2 điều 121 Bộ luật hình sự Việt nam năm 1999 quy định “Người nào xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 3 năm.” Đối với những cá nhân không tôn trọng danh dự, nhân phẩm người khác cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Những hiện tượng như nữ sinh đánh nhau lột quần áo, đánh ghen lột đồ, hay tung clip sex của người yêu cũ lên mạng,...không còn quá xa lạ. Và thậm chí nó ngày càng có xu hướng phổ biến hơn. Với một đất nước mà nhân quyền luôn được cọi trọng như Việt Nam thì những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Nếu không có những biện pháp cụ thể và kịp thời thì hiện tượng trên có thể trở thành vấn nạn đáng báo động. Mong rằng pháp luật sẽ xử lý thật nghiêm minh những vụ việc như thế này để hạn chế hành động làm nhục người khác

Cách mà con người hành động bây giờ thật thiếu suy nghĩ, người đững xung quanh còn thiếu suy nghĩ hơn khi mà thấy người ta làm nhục người khác như thế mà không có hành động gì can ngăn thế là thế nào, người thì đứng nhìn , người thì đứng quay video, không biết học đang nghĩ cái quái gì nữa

Những hành động làm nhục người khác như thế này thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Như việc tung ảnh khỏa thân của chị Nguyễn Thị Xuân Tú lên mạng xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của chính Chi Xuân Tú. Khiến chị bị “mọi người coi thường tôi, chồng cũ hành hung còn con tôi đi học bị các bạn chửi bới, lăng mạ”. Nhưng càng lạ hơn là những vụ việc này xuất hiện ngày càng nhiều. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có những biện pháp đúng đắn để kịp thời ngăn chặn những sự việc như thế này tiếp tục xảy ra, đảm bảo danh dự, nhân phẩm cho người bị hại.

Công dân ở bất cứ nước nào cũng được đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm, tài sản và tình mạng. Việc làm nhục như thế là trực tiếp xâm hại đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Hành động này cần được xử lý bằng pháp luật, nhất là khi đất nước ta đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền thế giới thì lại càng phải sát sao hơn trong quản lý xử phạt những hành vi như thế.

COn người sinh ra để được hưởng những quyền cơ bản, quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm... điều này đã được quy định rất rõ trong bộ luật hình sự của VIệt Nam. Hành động làm nhục người khác là xâm hại đến danh dự và nhân phẩm của người đó, nó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành động thiếu văn hóa và đạo đức đáng lên án!

Hành vi làm nhục người khác trực tiếp xâm hại đến danh dự và nhân phẩm, vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam, về mặt văn hóa nó đi ngược lại với nét đẹp thuần phong mĩ tục của dân tộc. Việc lên án hành vi làm nhục người khác như thế không nên chỉ dừng lại xử lý trên pháp luật, mà còn cần giáo dục thường xuyên, nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử.

hành động xúc phạm nhân phẩm và danh dự người khác là những hành động đáng lên án nó thể hiện sự xuống cấp của xã hội ngày nay..khi mà ở đó vai trò của tiền bạc được đặt lên tất cả và con người h chỉ là thứ yếu...thật đáng buồn cho bao giá trị của xã hội việt nam bị đánh mất trong thời đại phát triển kinh tế như vậy

Việc xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác được hiểu là làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác. Việc đánh giá việc xúc phạm có ở mức độ nghiêm trọng hay không phải căn cứ vào thái độ, nhận thức của người phạm tội; cường độ và thời gian kéo dài của hành vi xúc phạm; vị trí và môi trường xung quanh; vị trí, vai trò, uy tín của người bị hại trong gia đình, tổ chức hoặc trong xã hội; dư luận xã hội về hành vi xúc phạm đó. Danh dự, nhân phẩm đây là 1 quyền của công dân những hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm của công dân phải bị trừng trị, nghiêm thích đáng!

Hiện nay việc làm nhục người khác diễn biến phức tạp, theo nhiều hình thức khác nhau, có người bị tung ảnh nóng, clip phòng the, có người bị đánh hội đồng, lột quần áo trước đông người. Các hiện tượng này diễn ra phổ biến và thường xuyên đến mức báo động. cần có sự vào cuộc của cơ quan có thẩm quyền.

Dân tộc ta từ xưa đến nay luôn có những truyền thống tốt đẹp đó chính là tinh thần đoàn kêt yêu thương đùm bọc lẫn nhau thế mà lại có thể làm ra được những hành động như thế này thì không thể nào có thể chấp nhận được. Những hành động này là những hành động trái với đạo đức lối sống của nhân dân ta đi ngược lại với những truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Hơn nữa đây lại còn là những hành động vi phạm pháp luật hại người hại mình thì hãy nên biết nó là đúng sai để mà dừng lại chứ cứ mù quáng tiếp tục làm những chuyện như thế này là không thể chấp nhận được.

Hiện nay có nhiều vấn đề mới phát sinh có liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp trên các lĩnh vực, trong đó tình hình tội làm nhục người khác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đang là vấn đề gây bức xúc trong toàn xã hội, được đông đảo dư luận quan tâm và theo dõi.

Tình hình vi phạm quyền con người nói chung và vi phạm nhân phẩm, danh dự con người nói riêng là một vấn đề cần quan tâm trong xã hội ta. Bởi lẽ đất nước muốn phát triển bền vững ngoài các chỉ tiêu về tăng trưởng, phát triển kinh tế đòi hỏi sự phát triển về văn hóa, giáo dục, về mức độ tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm danh dự con người. Nếu không làm tốt vấn đề này sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Những cái kiểu như lấy danh nghĩ lấy danh dự nhân phẩm của người khác ra để phục vụ cho những mục đích đen tối cũng như phục vụ cho bản thân mình thì không thể nào có thể chấp nhận được bởi vì thứ nhất nó vừa vi phạm pháp luật của Việt Nam, thứ 2 đó chính là nó đi ngược lại với truyền thống văn hóa của dân tộc của nhân dân ta. Thế nên đối với những hành động như thế thì chúng ta hãy lên án mạnh mẽ không cho nó tồn tại trong xã hội hiện nay.

Làm nhục người khác chỉ vì mấy đồng tiền bẩn thỉu của bản thân thì thật sự những hành động đó không bằng loài cầm thú đó không phải là những hành động của con người. Một đất nước một dân tộc có truyền thống yêu thương con người như dân tộc ta thì những hành động này sẽ không bao giờ được chấp nhận. Vậy nên chúng ta hãy nên tẩy chay loại bỏ những hành động này ra khỏi xã hội văn minh hiện đại của chúng ta.

Truyền thống của dân tộc ta đó chính là tình yêu thương giữa con người với con người, mọi người chúng sống hòa thuận yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vậy mà lại có những hành động nhục mà người khác để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu thì không thể nào mà chấp nhận được trong xã hội này được. Chúng ta hãy lên án tẩy chay những hành động kiểu này đê xây dựng một xã hội văn minh hiện đại.

Những hành động như kiểu nhục mạ người khác lợi dụng người khác để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu phục vụ cho nhu cầu lợi ích của cá nhân thật sự là không thể nào chấp nhận được trong mọi xã hội đặc biệt là một xã hội đang ngày càng văn minh hiện đại như hiện nay. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ tẩy chay những hành động như thế này để cho một xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa văn minh hơn nữa.

Nhục mạ người khác chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu chỉ vì lợi ích của bản thân mình như thế này thì thật sự không chấp nhận được. Nếu những người đó là chính người thân của các người thử hỏi các người có thấy đau xót không có dám làm không hay là chỉ vì tiền có thể bất chấp tất cả không cần biết đó là ai cứ thể là làm thôi. Nếu thế thì mấy người đang hành động những hành vi của loài vật rồi đấy không phải là của con người đâu.

Một dân tộc có truyền thống yêu thương con người đùm bọc lẫn nhau như dân tộc ta mà lại có những hành động này thì thật sự không thể nào có thể chấp nhận được bởi vì nó là những hành vi của loài cầm thú chứ không phải là hành vi của con người chúng ta. Vậy nên để xây dựng một xã hội ngày càng văn minh hiện đại thì chúng ta cần phải loại bỏ được những hành vi này ra khỏi xã hội của chúng ta.

Hành động làm nhục người khác để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu để phục vụ cho lợi ích cá nhân hay như kiểu là lợi dụng cuộc sống của người khác biến cuộc sống của người khác thành những lợi ích của bản thân mình là không thể nào chấp nhận được trong xã hội đặc biệt là đối với dân tộc có nhiều truyền thống yêu thương con người như dân tộc ta. Thế nên đối với những hành vi hành động này thì chúng ta cần phải có những biện pháp để loại bỏ loại trừ ra khỏi xã hội của chúng ta để tạo nên môi trường sống thật sự tốt đẹp.

Làm nhục mà người khác để kiếm tiền để phục vụ cho lợi ích của bản thân như thế thì chẳng khác gì những hành động của loài cầm thú chứ không phải là hành động của con người nữa rồi. Hơn nữa những hành động như thế này sẽ chẳng được bất kì một xã hội nào chấp nhận nên nếu có kiếm được tiền thì cũng chẳng biết sống sao với số tiền ấy khi mà bị cả xã hội khinh bỉ coi thường chứ. Thế nên những ai có những hành động hay định có những hành động này dừng lại đi trước khi quá muộn.

Đây không phải là vấn đề giờ mới nói mà xưa nay vấn đề xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm nhục người khác diễn ra phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Hiện tượng nam nữ đánh lộn, rồi cởi quần cởi áo, bêu xấu nhau trên đường diễn ra hằng ngày hằng giờ làm chúng ta không thể không suy nghĩ về vấn nạn này.

Nhà nước Việt nam khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì thế mọi hành động trái với quy định của pháp luật, xúc phạm đến quyền và lợi ích của người khác đều phải bị trừng trị.

không thể tha thứ cho những hành vi làm nhục con người như thế cơ chứ, làm thế là vi phạm pháp luật và người tù là chuyện đương nhiên rồi, tôi thật không hiểu được cùng loài với nhau sao mà chúng ta lại làm khó nhau như vậy nên nhớ chúng ta hơn động vật là cái ý thức mà cái ý thức đó đã không còn thì tôi cũng chịu

lúc trước cứ có nhiều vụ việc nam sinh đánh nhau nhưng giờ đây thì ngược lại đàn bà đánh nhau còn chiếm nhiều hơn cả nam giới nhiều hơn nữa, cứ nghĩ đến chuyện làm nhục người khác mà tôi cứ điên người lên, tại sao lại có thể làm những điều quá đáng như vậy đánh đập đe dạo làm nhục người khác thì làm sao mà con người được phát triển cơ chứ

việc làm nhục người khác nhìn thoáng qua thì thấy nó bình thường, "không có hậu quả to lớn", nhưng thực tế thì không phải như vậy, nó để lại hậu quả nặng nề cho cả xã hội và bản thân người bị làm nhục. Do đó phải nghiêm trị những hành động này để hạn chế việc xúc pham danh dự nhân phẩm của người khác,

Cách mà con người hành động bây giờ thật thiếu suy nghĩ, người đững xung quanh còn thiếu suy nghĩ hơn khi mà thấy người ta làm nhục người khác như thế mà không có hành động gì can ngăn thế là thế nào, người thì đứng nhìn , người thì đứng quay video, không biết học đang nghĩ cái quái gì nữa

Đăng nhận xét