Bài mới nhất

05/11/2013

Việt nam vẫn đảm bảo thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em


Trẻ em chính là những mần non của ương lai, cũng chính là những người chủ của đất nước, việc bảo vệ quyền trẻ em là một điều rất cần thiết và thiết  thực. Thế giới cũng luôn tôn trọng điều đó, chính vì thế đã có những cuộc hội thảo, hội nghị bàn bạc về quyến trẻ em và bảo vệ quyền đó. Việt Nam cũng rất quan tâm tới vấn đề đó và luôn ủng hộ những quy định chung của quốc tế.

          Ảnh: Môi trường thân thiện cho trẻ em Việt Nam
Công ước Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em là một công ước quốc tế quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em. Các quốc gia phê chuẩn công ước này chịu ràng buộc của các quy định công ước này theo luật quốc tế. Cơ quan giám sát thi hành công ước này là Ủy ban quyền trẻ em Liên Hiệp Quốc bao gồm các thành viên từ các quốc gia trên khắp thế giới. Mỗi năm một lần, ủy ban này đệ trình một bản báo cáo cho Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và cũng nghe chủ tịch ủy ban công ước nay báo cáo, và Đại hội đồng ra một nghị quyết về quyền trẻ em. (nguồn Wikipedia)
Theo bộ lao động thương binh và xã hội thì Có 4 nhóm quyền trẻ em, chi tiết như sau:
Thứ nhất: Nhóm quyền được sống còn, bao gồm:
-         Quyền được sống.
-         Quyền có họ tên, quốc tịch.
-         Quyền được biết cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc.
-         Quyền được đảm bảo đến mức tối đa có thể được để sống còn và phát triển.
Thứ hai: Nhóm quyền được phát triển, bao gồm:
-         Quyền được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh.
-         Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng.
-         Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi.
-         Quyền được tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
-         Quyền được thu nhận nhiều nguồn thông tin, tư liệu có lợi về xã hội, văn hóa cho trẻ em.
-         Quyền được có mức sống đủ.
Thứ ba: Nhóm quyền được bảo vệ, bao gồm:
-         Quyền được giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
-         Quyền không bị buộc cách ly cha mẹ trái với ý kiến của cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ.
-         Quyền không chịu sự cân thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư.
-         Quyền được hưởng an toàn xã hội bao gồm bảo trợ xã hội và các biện pháp cần thiết khác.
-         Quyền được bảo vệ chống lại mọi hình thức lạm dụng, bóc lột về tình dục, về kinh tế, bị bắt cóc, mua bán, phải lao động có hại cho sức khỏe của trẻ.
-         Quyền được bảo vệ chống lại việc sử dụng ma túy hay bị lôi kéo vào việc sản xuất , buôn bán ma túy.
-         Quyền được bảo vệ khỏi sự tra tấn, đối xử, trừng phạt độc ác, bị tước quyền tự do bất hợp pháp.
-         Quyền được bảo vệ không phải tham gia chiến sự khi chưa đủ 15 tuổi
Thứ tư: Nhóm quyền được tham gia, bao gồm:
-         Quyền được hình thành quan điểm riêng và tự do phát triển những quan điểm đó về các vấn đề có tác động đến trẻ em.
-         Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật).
-         Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình.
Việc nói Việt Nam không đảm bảo quyền trẻ em và đưa ra các dẫn chứng về việc hành hạ trẻ em của các bão mẫu hay chính bố mẹ của các em của trang danlambao.blogspt.com là không hợp lí. Việt Nam đã tham gia vào việc kí kết việc đảm bảo quyền trẻ em từ rất sớm, đó là thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản của các em, của những mần non tương lại của đất nước. Chúng ta đã có những điều luật, những văn bản để bảo vệ trẻ em và tất nhiên có nhưng thiết chế, có những chế định trừng trị những hành vi vi phạm quyền cơ bản của trẻ em. Chúng ta có: “luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, “nghị định 71/2011/ ND – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
trẻ em”, và các quy định khác.
Và theo quy định tại Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 quy định về Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thì những hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, khống chế trẻ em đi lang thang để trục lợi, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý như sau:
Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi tập hợp, chứa chấp trẻ em lang thang để bán vé số, sách, báo, tranh, ảnh, bán hàng rong hoặc các hoạt động khác nhằm mục đích trục lợi (khoản 3, điều 10). Ngoài ra các tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền có được do thực hiện hành vi tập hợp, chứa chấp trẻ em lang thang để bán vé số, sách, báo, tranh, ảnh, bán hàng rong hoặc các hoạt động khác nhằm mục đích trục lợi (điểm b, khoản 4, điều 10).
Đối với hành vi đánh đập, hành hạ, ngược đãi trẻ em; lợi dụng, ngược đãi trẻ em vì mục đích trục lợi theo quy định tại điều 13 Nghị định 91/2011/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị xử lý như sau:
·        Phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Đánh đập, xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em;
+ Đối xử tồi tệ với trẻ em như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc áo rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm; ngăn cản trẻ em tham gia hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng hợp pháp, lành mạnh.
+ Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em;
+ Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác và tinh thần.
+ Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn thương tinh thần.
·        Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Tổ chức, bắt trẻ em đi xin ăn;
+ Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn.
+ Tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc cá nhân, tổ chức chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em do thực hiện hành vi quy định nêu trên; Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên; Buộc cá nhân, tổ chức nộp lại số tiền có được do thực hiện hành vi: Tổ chức, bắt trẻ em đi xin ăn; Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn. Đồng thời buộc cá nhân, tổ chức chịu mọi chi phí để đưa trẻ em về với gia đình, gia đình thay thế hoặc cơ sở trợ giúp cho trẻ em do thực hiện hành vi:  Tổ chức, bắt trẻ em đi xin ăn; Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn.
Ngoài ra trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi ép buộc trẻ em thực hiện hành vi phạm tội, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp theo quy định tại điều 252 Bộ luật Hình sự. Theo đó:
1. Người nào dụ dỗ, ép buộc người chưa thành niên hoạt động phạm tội, sống sa đọa hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp, lôi kéo nhiều người;
c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
Người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, thì còn có thể bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm.
Việc thực hiện các quy định trên cũng đã góp một phần vào việc đảm bảo quyền cơ bản cho các em. nó sẽ là điều kiện tốt, là cơ sở nếu như chúng ta biết kết hợp nó với các điều kiện sống, học tập, vui chơi và giải trí cho các em. Việt Nam đã làm tốt những điều đó. Việc trang dân làm báo lấy hành vi ngược đãi trẻ em của một số đối tượng làm căn cứ nói rằng Việt Nam không đảm bảo quyền cơ bản cho trẻ em là không đúng và không xác thực, đơn cử như vụ ngược đãi của bảo mẫu Trần Thị Phụng đối với bé Ngân ở  huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, đó là  hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân, và nó đã bị xử lí theo quy định của pháp luật với mức án từ  tòa án là 24 tháng tù giam về tội “hành hạ người khác”. Như thế cũng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam với các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm quyền của trẻ em. nếu như Việt Nam không đảm bảo quyền trẻ em thì làm sao trẻ em có thể đến trường ngày một tăng, làm sao có những giáo viên tình nguyện lên miền núi để thuyết phục các em đi học hay đơn giản là xây các nhà tường nội trú cho con em dân tộc thiểu số và tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ. Hằng năm vào nhưng ngày như 1 tháng 6, ngày trung thu cũng có rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí để các em có thể thư giản, nô đùa sau những ngày học tập vất vả, căng thẳng.
Đảm bảo quyền của trẻ em cũng là đảm bảo cho mầm non tương lai của đất nước phát triển một cách trọn vẹn và hoàn thiện, Việt Nam cũng nhận thức được điều đó và đang cố gắng làm điều đó từng ngày, chúng ta cũng đã hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình để có thể đảm bảo việc bảo vệ những quyền cơ bản của trẻ em. Việc chỉ nhìn vào một hành vi vi phạm pháp để nói rằng chúng ta không đảm bảo quyền trẻ em là thể hiện cái nhìn phiến diện thiếu khách quan, nên nhớ việc vi phạm pháp luật giờ nó diễn ra phức tạp không chỉ đơn thuần trong một lĩnh vực như trước. Và nếu như bảo rằng Việt Nam không đảm bảo quyền cho trẻ em mà chúng ta có một hệ thông luật bảo vệ cho trẻ em như thế để làm gì? Hãy có một cái nhìn khái quát, khoa học và cần có một chút thực tiễn hơn các bạn à!

Niềm Tin

Hot!

Từ khóa SEO:

16 nhận xét:

Quyền trẻ em nó được quy định rất rõ ràng,ở tất cả các văn bản Liên hợp quốc,các điều ước quốc tế cũng các văn bản pháp luật ở VIỆT NAM.Vấn đề đảm bảo quyền cho trẻ em là điều hết sức và rất cần thiết,cần phải đảm bào những mầm xanh tương lai cho đất nước,tạo điều kiện cho trẻ em VIỆT NAM có quyền phát triển về mọi mặt.Tuy nhiên trong xã hội hiện nay cũng có rất nhiều vấn đề bất cập qua việc đối xử với trẻ em hoặc quyền ưu đãi không được tốt lắm,đó cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm hàng đầu nhằm tạo cơ hội cho trẻ em VIỆT NAM có thể phát triển toàn diện.Nhưng nhìn nhận vấn đề về quyền trẻ em VIỆT NAM đã được các điều luật cũng như quy định của nhà nước trong quá trình đảm bảo các quyền này là rất tốt,nhưng cũng phải nâng cao hơn nữa vấn đề này tạo cơ hội cho tương lai của đất nước.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước chúng ta đã chú trọng tới quyền trẻ em và bác Hồ là người rất quan tâm tơi cuộc sống và quyền lợi của trẻ em khi bác mặc rù bận rộn nhưng vần thương xuyên thăm các em nhỏ ở nhà trẻ rồi gửi thư chúc cho trẻ em mỗi dịp trung thu quốc tê thiếu nhi

câu nói nhẹ nhàng Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan ,Bác dành cho trẻ em, chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự chăm lo của Bác.Trẻ em như búp trên cành: búp trên cành nhỏ nhoi, tươi non và cần được chăm sóc. Và trẻ em được ví như mầm non ấy, như là tương lai của đất nước. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan: trẻ em là thế hệ nhỏ của đất nước, cần đc chăm sóc, cần được học tập. Và khi mỗi trẻ em biết ăn, biết ngủ, học hành tốt chính là một trẻ em ngoan ngoãn, vừa lòng cha mẹ. Làm những điều phù hợp với lứa tuổi của mình.

Cho tới nay, chứng kiến sự thay đổi từng ngày của đất nước, thế hệ trẻ em mầm non ngày càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Các em trong tương lai chính là chủ nhân của đất nước, là lực lượng cơ bản để xây dựng và phát triển đất nước. Đảm bảo quyền trẻ em chính là đảm bảo cho một tương lai phát triển đất nước ổn định, vững mạnh.

đảng và nhà nước việt nam ta luôn luôn tôn trọn tất cả các quyền của con người và được ghi rõ ràng trong hiến pháp ...và luôn tôn trọng mọi quyền và pháp luật quốc tế đã được thông qua ...điều đó luôn được thể hiện trong mọi đường lối chính sách của đảng ta...những cáo buộc vô căn cứ của những kẻ phản động chỉ là những hành động đơn phương nhằm gây rối trật tự xã hội và phá hoại hòa bình của đất nước

Đây là công tác xây dựng đào tạo 1 thế hệ trong tương lại sau này nên óc những quyền được nhà nước bảo hộ không ai có quyền xâm phạm được,luôn tôn trọng mọi quyền và pháp luật quốc tế đã được thông qua ...điều đó luôn được thể hiện trong mọi đường lối chính sách của đảng ta

trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, không việc gì mà chúng ta lại không đảm bảo quyền cho thế hệ này, đúng như tác giả nói, đảm bảo quyền trẻ em chính là một cách để hướng tới tương lai tươi đẹp, hướng tới phát triển xã hội một cách bền vững, có thẻ sánh vai với các cường quốc năm châu. cho nên một só nhà dân chủ nói như thế cũng là khong có sự bám sat thực tiễn việt nam, làm mất hình ảnh của việt nam trước sự nhìn nhận của quốc tế

như thế này mà không tôn trọng quyền trẻ em ư: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng tặng quà cho 10 em bé là những công dân 90 triệu Việt Nam sinh từ 0g-5g tại bệnh viện phụ sản TƯ tại Hà Nội cùng đội ngũ 16 y bác sĩ trực của bệnh viện đã đỡ sinh cho các bé trong đêm. Được biết, trong 10 bé này có 7 bé là bé gái.

Ông Doãn Mậu Diệp- Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh & Xã hội, Bà Lê Tuyết Mai- Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đại diện cho Quỹ tặng quà và 2 triệu đồng tiền mặt cho gia đình bé Nguyễn Thị Thùy Dung.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng BV Phụ sản TƯ tại Hà Nội một bức tranh có lời dạy của bác Hồ: “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”.

Trước đó vào lúc 5g45 sáng, Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) xác nhận Nguyễn Thị Thùy Dung là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Bé Nguyễn Thị Thùy Dung nặng 3,2 kg, quê ở Nam Sách, Hải Dương là con của sản phụ Lê Thị Duyên, bố là anh Nguyễn Văn Dũng, bé là con thứ 2 trong gia đình. Anh Dũng đã rất vui mừng khi em bé của mình đã chạm đến "dấu mốc" của thời điểm đáng nhớ này. Con đầu của anh chị cũng là một bé gái.

Việc quan tâm, chăm sóc, bồi dưỡng thế hệ trẻ ở Việt Nam được Đảng và Nhà nước ta chú ý từ rất sớm. Đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng đề cập tới vấn đề này, trong đó đều thống nhất khẳng định đây là trách nhiệm to lớn của Đảng, toàn dân, đồng thời thể hiện tính ưu việt của xã hội ta. Những kẻ mạnh miệng nói, ở Việt Nam không có quyền trẻ em chỉ là những kẻ lộng ngôn, phản động. Cần gì phải quan tâm đến lời nói của chúng.

Việt Nam mà không coi trọng quyền trẻ em thì còn nước nào coi trọng quyền trẻ em nữa 8-) Tất cả những hành vi bạo hành với trẻ em đều bị pháp luật nghiêm trị. Đồng thời, Đảng, nhà nước và các cấp lãnh đạo vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trẻ em khuyết tật. Ngày 1/11 vừa qua, Việt Nam cũng đã tổ chức đón công dân thứ 90 triệu, điều đó càng thể hiện sự quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước. Chỉ có những kẻ phản động, muốn phá hoại hòa bình đất nước mới nói Việt Nam không có quyền trẻ em.

với trẻ em, đây là thời gian có vui vẻ yêu đời nhất cuarcuoojc đời con người , cũng là một gia đoạn mà trẻ có những suy nghĩ quá việc làm của bố ẹm, qua cuộc sống hằng ngày, cho nên đảm bảo quyền đó cho những đứa trẻ là một yêu tố rất quan trọng, viết nam là một quốc gia có truyền thống lâu đời, trẻ em cũng luôn được vui chơi, luôn được tọa điều kiện phát triển nhất. vì thê không thể cps chuyện việt nam không đa,r bảo quyền cuae trẻ em

trẻ em là một mầm non của đất nước, là nền tang và là chủ nhân tương lai của tổ quốc, quốc gia nào cũng biết về việc đó và cùng nhau tao nên công ước quốc tế để bảo vệ quyền trẻ em, việt nam là một quốc gia thứ hai trong số đó cho thấy ý thức của việt nam trong bảo vệ quyền trẻ em là rất lớn, vậy mà có những kẻ không ở việt nam dám cùng những lời bịa đặt thiêu căn cứ khi nói về quyền trẻ em ở việt nam

Xã hội càng phát triển thì lứa tuổi mầm non càng được chú trọng trong giáo dục, chăm sóc. Các em chính là những búp hoa của đất nước, sau này sẽ là những bông hoa tươi đẹp trong cả rừng hoa dân tộc khoe sắc với thế giới. Có thể nhận thấy điều này qua việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường mẫu giáo để các em có môi trường tốt nhất để hoàn thiện nhân cách và phát triển.

Ở Việt Nam chúng ta rất coi trọng đào tạo cho thế hệ trẻ, rất coi trọng công tác chăm sóc , giáo dục thế hệ trẻ, cho nên ngay từ khi sinh ra, trẻ em Việt Nam đã nhận được sự quan tâm hết sức chu đáo từ phía xã hội cũng như chính quyền nhà nước. Nhà nước ta luôn xác định thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, trẻ em hôm nay thế giới ngày mai cho nên ở Việt Nam chúng ta trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền và được hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng hết sức đặc biệt.
Vậy nên, đừng có nói Việt Nam không thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em.

Nhà nước ta luôn xác định thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, trẻ em hôm nay thế giới ngày mai cho nên ở Việt Nam chúng ta trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền và được hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng hết sức đặc biệt. Tuy nhiên mong rằng trẻ em được đầu tư quan tâm hơn nữa

Việt Nam đã tham gia vào việc kí kết việc đảm bảo quyền trẻ em từ rất sớm, đó là thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản của các em, của những mầm non tương lai của đất nước. Chúng ta đã có những điều luật, những văn bản để bảo vệ trẻ em và tất nhiên có những thiết chế, có những chế định trừng trị những hành vi vi phạm quyền cơ bản của trẻ em. Những vụ việc liên quan đến đánh đập trẻ em chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý.

Đăng nhận xét