Bài mới nhất

02/12/2013

CÁO BUỘC “VIỆT NAM KHÔNG CÓ TỰ DO INTERNET” CỦA FREEDOM HOUSE LÀ HOÀN TOÀN PHI LÝ       “Freedom house là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, thành lập năm 1941 có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị và các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới."(vi.wikipedia.org/wiki/Freedom_House‎). Tuy nhiên, thực chất Freedom house là một tổ chức chuyên hoạt động cổ súy cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí theo các tiêu chí Mỹ, các quốc gia Phương Tây. Hằng năm, tổ chức này vẫn thường công bố cái gọi là “phúc trình thương niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu”. Cũng tương tự như các lần trước, bản “phúc trình” hay nói cách khác là kết quả khảo sát tự do internet năm 2013 của tổ chức này vẫn cố tình sắp xếp Việt Nam vào một trong những nước không có tự do Internet. Họ đã bất chấp sự thật, xuyên tạc, bóp méo sự thật, đồng thời thể hiện rõ ý đồ , động cơ chính trị xấu đối với Việt Nam.       Như chúng ta biết, Freedom house muốn tồn tại phải có ngân sách, mà khoản này do hạ viện Hoa Kỳ tài trợ hằng năm, một khi bị lệ thuộc thì Freedom house chỉ là “kẻ ăn cơm chúa phải múa tối ngày” xem ra cũng không có gì là điều lạ. tổ chức này đã bị chi phối theo ý đồ của “ ông chủ”. Vì vậy, bản thân họ khộng thể đưa ra tiếng nói khách quan, tôn trọng sự thật. Hơn nữa, trong báo cáo khảo sát tự do internet 2013 của tổ chức Freedom house một lần nữa chỉ tập trung vào khu vực Châu Á như: Triều Tiên, Lào, Trung Quốc, Việt Nam – Nhưng nước luôn bị các lực lượng thiếu thiện chí ở Mỹ và phương Tây dung vấn đề tự do báo chí để tiến hành thực hiện các chính sách thù địch chống phá. Mặt khác, Freedom house không có bất cứ một hoạt động mang tính khảo sát nào dựa vào thực tế hoạt động báo chí của các nước , mà chỉ hành động rất phiến diện, không phản ánh đúng thực chất tình hình báo chí của các nước này. Đối với Việt nam, tổ chức Freedom house chỉ dựa vào những lời vu cáo, bịa đặt của một số phần tử xấu, căn cứ vào việc ta bắt, xử lý một số đối tượng lợi dụng Internet mà cố tình phớt lờ bản chất, động cơ lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng internet chống lại chống phá Đảng, Nhà nước Ta của các đối tượng đó là thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực chất tự do báo chí ở nước ta và điều đó cũng bộc lộ ý đồ ủng hộ các phần tử xấu chống Việt Nam của tổ chức này.

     Ngày 3/10/2010 Tổ chức Freedom house (ngôi nhà tự do) đã công bố bản báo cáo “ khảo sát tự do internet năm 2013”. Theo thông báo của tổ chức này, Việt Nam là một trong hai nước “đàn áp quyền tự do internet” lớn nhất khu vực Châu Á cà đứng thứ 7 trong danh sách 10 không có quyền tự do về internet.

       Theo bà Madeline Earp, chuyên gia nghiên cứu phân tích về tự do internet khu vực Châu Á thuộc Freedom house thì việc sắp xếp Việt Nam vào danh sách không có tự do internet được căn cứ trên cơ sở: số lượng bloger bị bắt bớ hằng năm, Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý Internet chứng tỏ Nhà nước không ngừng tìm mọi cách để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ internet, Nhà nước Việt Nam cũng thừa nhận có thuê mướn một lực lượng hùng hậu các dư luận viên trên mạng trong nổ lực thao túng và định hướng các nội dung trao đổi thông tin trên mạng. Đây rõ ràng là sự quy chụp thiếu căn cứ khách quan và định kiến về tự do internet ở nước ta.

        Quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin cho công dân. quan điểm nhất quán đó được quy định rõ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác hiện hành. Điều 69 Hiến pháp 1992 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”, đặc biệt điều 4 - Chính sách của Nhà nước về viễn thông trong Luật Viễn thông 2009 đã quy định:

1. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành lạnh trong hoạt động viễn thông.

3. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phân định rõ hoạt động viễn thông công ích và kinh doanh viễn thông; thúc đẩy việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghiên cứu khoa học.

4. Tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

5. Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực viễn thông đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, kinh doanh hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hoặc trong Điều 4 về Chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng, Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng quy định: 

1. Thúc đẩy việc sử dụng Internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam trên Internet. Đẩy mạnh việc đưa các thông tin lành mạnh, hữu ích lên Internet.

3. Phát triển hạ tầng Internet băng rộng đến trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các điểm truy nhập Internet công cộng và hộ gia đình. Chú trọng việc phổ cập dịch vụ Internet ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật. Áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet.

5. Bảo đảm chỉ những thông tin hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới được truyền, kể cả truyền qua biên giới, đến người sử dụng Internet tại Việt Nam.

6. Khuyến khích và tạo điều kiện sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền tiếng Việt và chuyển đổi sang công nghệ địa chỉ Internet IPv6 (gọi tắt là công nghệ IPv6).

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Internet trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

       Như vậy, rõ ràng Nhà nước Việt nam không những không ngăn cấm người dân tiếp cận internet mà còn tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất để người dân sử dụng internet.

       Thực tiễn sự phát triển internet ở Việt Nam trong những năm qua cho thấy, internet ở nước ta đã và đang có tốc độ phát triển hết sức nhanh chóng. Hiện nay, ở Việt nam internet không chỉ được kết nối ở các công sở, cơ quan nhà nước, gia đình mà có cả ở những quán Bar, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí, tạo điều kiện để cho mọi người dân có thể tiếp cận , truy cập internet một cách dễ dàng, nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm internet Việt Nam hiện nay Việt Nam năm trong tốp 10 nước Châu Á có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất. Tính đến tháng 6/2012 Việt Nam có 31 triệu người sử dụng internet, xếp thứ 7 các nước Châu Á, thứ 19 thế giới. theo báo cáo đánh giá về xã hội thông tin của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) chỉ số phát triển công nghệ thông tin của Việt nam năm 2012 tiếp tục tăng 5 bậc từ 86/152 lên 81/161 xếp thứ 4 khu vực Đông nam Á, và đứng thứ 12/27 ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đến cuối năm 2012 số thuê bao internet bang thông rộng cố định đạt 4,78 triệu thuê bao tăng 24,7%, có 99% doanh nghiệp kết nối Internet, trong đó 79% sử dụng mang ADSL, 42 doanh nghiệp có webside… ở khối các cơ quan nhà nước có 30/30 bộ, cơ quan ngang bộ, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trang/cổng thông tin điện tử. Đây là những con số biết nói và là minh chứng rõ nhất cho thấy sự phát triển nhanh chóng của internet ở Việt Nam.

       Việc tổ chức Freedom house xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “không có tự do internet” vì lý do một số bloger ở nước ta bị bắt, Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý Internet ban hành là hoàn toàn phi lý. Việc một số đối tượng tự nhận là một số bloger như: Nguyễn Văn Hải, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, Châu Văn Thi… bị bắt là do họ vi phạm pháp luật Việt nam. Họ đã sử dụng một số bloger cá nhân để tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, và của công dân. Hành vi của những người này là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt nam. Bởi vậy, việc các cơ quan chức năng Việt nam bắt, xử lý các đối tượng trên là hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam.

       Hiện nay, mọi quốc gia trên thế giới đều coi trọng các quyền tự do ngôn luận và các quyền bảo đảm các quyền tự do ngôn luận nhưng không có bất kỳ một quốc gia nào coi tự do ngôn luận của công dân là vô hạn mà đặt trong khuôn khổ pháp luật. Nghị Định 72/2013/ NĐ – CP của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng , không những tạo ra hành lang pháp lý trong việc quản lý Internet, mà con thúc đẩy phát triển internet và cung cấp, sử dụng internet một cách lành mạnh, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới của đất nước, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ bản quyền nội dung của các cơ quan báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dung internet tại Việt Nam. Bởi vậy, những thông tin xuyên tạc rằng Nghị định 72 thực chất là một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, mong muốn sử dụng internet vào mục đích không chính đáng.

       Có thể nói cái gọi là báo cáo “ khảo sát về tự do internet năm 2013” của tổ chức Freedom house với việc xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia không có tự do internet là một cái nhìn phiến diện, thiếu thiện chí, thậm chí là thù địch của một số cá nhân, tổ chức đối trọng với Đảng, Nhà Nước ta. Việc có tự do hay không có tự do internet phải để cho cộng đồng quốc tế nhìn nhận, đánh giá chứ không phải đưa ra cái nhìn nhận thiếu khách quan như tổ chức Freedom house.

Hải Trang


Hot!

Từ khóa SEO:

28 nhận xét:

Việt Nam tôn trọng và luôn tạo mọi điều kiện để công dân được đảm bảo về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do internet. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Việc cáo buộc Việt Nam không có quyền tự do internet là hoàn toàn sai lầm. Việc Freedom house kết luận "Việt Nam là một trong hai nước “đàn áp quyền tự do internet” lớn nhất khu vực Châu Á và đứng thứ 7 trong danh sách 10 không có quyền tự do về internet" dựa trên cơ sở: "số lượng bloger bị bắt bớ hằng năm" lại càng vô lí hơn. Đơn giản một điều là việc tự do internet nó khác với việc lạm dụng internet vào việc phi pháp. Những blogger bị bắt là do họ đã sử dụng internet không đúng mục đích, lạm dụng tự do internet để tuyên truyền chống phá Đảng và pháp luật nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam chư không phải là bị bắt do Việt Nam không có tụ do internet.

Tổ chức phi chính phủ gì chứ? CÓ mà tổ chức chuyên đi phá hoại, chuyên đi lợi dụng vấn đề tự do, nhân quyền để lấy cớ chống lại đất nước khác thôi. Những vu cáo của tổ chức ảo này về vấn đề tự do Internet ở Việt Nam là hoàn toàn phi lí, sai sự thật, nó cho thấy bản chất của tổ chức này lập ra là nhằm phục vụ cho âm mưu chính trị của MỸ đứng sau, hà hơi. Thử hỏi nếu không được Mỹ đứng đằng sau giúp đỡ về mặt tài chính thì liệu tổ chức này có tồn tại được đến hôm nay. Thưa tổ chức ảo này rằng ở bất kì quốc gia nào trên thế giới và ngay cả nước Mỹ cũng khồng có cái gọi là tự do vô hạn trên mạng mà đều chịu sự quản lí nhất định của NHà nước. ĐÓ là việc làm rất cần thiết!

Xin thưa với tổ chức đen này rằng, chúng tôi là người VIệt Nam hơn ai hết chúng tôi hiểu rất rõ vấn đề tự do trên mạng của nước nhà. PHải khẳng định rằng những nhận định của tổ chức này là hoàn toàn vu cáo, sai sự thật. Bởi lẽ Đảng, NHà nước ta luôn có những chính sách để góp phần thúc đấy công nghệ thông tin của nước nhà, làm gì có cacis chuyện như các ngài vu cáo chứ. Mà thực chất cái tổ chức đen này đâu có phải hoạt động nhằm tự do, dân chủ, nhân quyền đâu chứ. Chúng chỉ lợi dụng các vấn đề trên để tạo điều kiện cho ông chủ của chúng là Mỹ có thể can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác như VIệt Nam mà thôi. Đúng là bọn thù địch, nhiều mưu lắm kế thật!

Freedom house nhìn qua cũng biết đây là một tổ chức phi chính phủ ảo, hoạt động nhằm giúp chính quyền Mỹ tiến hành các âm mưu chính trị của mình đối với các nước khác thôi. Làm gì có cái chuyện VIệt Nam ta không có tự do Internet chứ, với những chính sách tác giả đã kể trên thì hoàn toàn không như những gì mà tổ chức này rêu rao. Chắc tổ chức này không biết đấy thôi nước nào cũng vậy, dù tư bản hay chế độ xã hội thì đều có những quy định hạn chế nhất địn đối vớ hoạt động Internet nhưng những quy định đó là nhằm bảo vệ đất nước, chế độ, nhân dân. Các banj cũng biết đấy Internet không phải nơi mà bạn thích xả gì thì xả được mà ở đó cũng cần có văn minh chứ. Vì vậy những quy định hạn chế đó đưa ra là nhăm thanh lọc những điều xấu xa, bẩn thỉu. Đó là việc làm hết sức cần thiết!

qua điều 4 chính sách của Nhà nước về viễn thông trong Luật Viễn thông 2009 đã quy định thì không có nguyên nhân hà cớ gì mà nhà nước ta không tự do ngôn luận báo chi trên internet cả,nước ta là nước có tốc độ người truy cập internet tương đối lớn,hiện nay có rất nhiều thuê bao đăng kí và gia nhập nguồn mạng này. vì vậy mà chúng ta đừng tin những gì chúng nói mà qua đó chúng lợi dụng tuyên truyền để chống phá nhà nước ta

Những cáo buộc trên đây của tổ chức này là hoàn toàn phi lý, đối với cá nhân tôi thì vấn đề tự do trên INTERNET của VIỆT NAM rất được đảm bảo. Công việc kinh doanh hay công việc học tập đều cần đến INTERNET, những công việc này nếu không sử dụng intenetr thì sẽ không có hiệu quả, chất lượng làm việc không cao, chính vì thế việc sử dụng rất được phổ biến và rộng rãi hiện tại ở Việt Nam, nhà nước VIỆT NAM luôn đảm bảo và khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh và các vấn đề liên quan đến INTERNET một cách toàn diện. Chỉ có những thế lực lợi dụng cái quyền đó để xâm phạm đến quyền và lợi ích của nhà nước thì đương nhiên là bị nghiêm cấm, nước nào cũng phải đảm bảo vấn đề đó chứ, cớ sao lại vu cáo đất nước VIỆT NAM như thế, đó là một điều sai lầm.

Những vu cáo của FREEDOM HOUSE về vấn đề tự do Internet của Việt Nam là hoàn toàn phi lý và không có căn cứ pháp lý, họ chỉ biết là cứ nói cho có chuyện để bới móc thôi. Nhà nước VIỆT NAM luôn đảm bảo vấn đề này một cách toàn diện và tuyệt đối, không chỉ vậy mà còn khuyến khích cho sự phát triển của Internet, những thế lực thù địch lợi dụng quyền tự do Internet để chống phá đất nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích của công dân thì điều đó quả là không nên và đáng có.

Vấn đề là tổ chức này cứ muốn vu khống nhà nước VIỆT NAM cho bằng được cơ, chứ thực chất thì có như thế không, theo tôi thì điều đó là hoàn toàn không có, nhà nước VIỆT NAM luôn đảm bảo và khuyến khích phát triển internet trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội...nói chung là trong mọi vấn đề đất nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho đất nước phát triển về mặt này, thế mà còn xuyên tạc là không có tự do , quả nhiên là quá trắng trợn đúng không các bạn, tôi không đồng ý quan điểm đó, và tôi bác quan điểm trên của tổ chức FREEDOM HOUSE.

chính xác, đây là những cáo buộc hoàn toàn vô lí, việt nam đảm bảo đủ nhân quyền và nó được rất nhiều nước trên thế giới cong nhận, việt nam không hề có những việc vi phạm nhân quyền tới cái mức mà nguời dân không đảm bảo được cuộc soogns hằng ngày, những nhận xét này hoàn toàn ở ngaoif lãnh thổ quốc gia không thể làm căn cứ chiknhs xác, xác thực được

Ờ, cứ cho là có tự do ngôn luận đi, có một số câu hỏi về cái tự do này:
- Tại sao báo chí trên Internet đều thuộc quyền kiểm soát, kiểm duyệt của nhà nước?.
- Tại sao các blog nói tốt cho đảng thì truy cập dễ, còn các blog không nói tốt cho đảng thì bị chặn.?
- Tại sao chỉ trích chính quyền lại cứ bị gọi là chống lại nhân dân và đất nước?

là một tổ chức phi chính phủ và hoạt động tự lập nên muốn tồn tại phải có ngân sách, mà khoản này do hạ viện Hoa Kỳ tài trợ hằng năm, một khi bị lệ thuộc thì Freedom house chỉ là “kẻ ăn cơm chúa phải múa tối ngày” xem ra cũng không có gì là điều lạ. tổ chức này đã bị chi phối theo ý đồ của “ ông chủ”. Vì vậy, bản thân họ khộng thể đưa ra tiếng nói khách quan, tôn trọng sự thật. Do vậy cáo buộc Việt Nam không có tự do internet là hoàn toàn phi lý và vô căn cứ, cố tình áp đặt, có hay không phải do các tổ chức, cộng đồng quốc tế nhìn nhận

Ngân sách của Freedom house là do Hạ viện Hoa kỳ tài trợ hàng năm. Vậy làm sao Freedom house có thể đưa ra tiếng nói khách quan được. Thực chất Freedom house chỉ hoạt động dưới sự chi phối của Mỹ và các nước phương Tây. Cáo buộc Việt Nam không có tự do internet là hoàn toàn phi lý và vô căn cứ, cố tình áp đặt. Chúng tôi là người Việt Nam. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu tự do Internet ở Việt Nam như thế nào. Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển của mạng Internet ở Việt Nam nhanh đến chóng mặt. Tất cả mọi người dân đều có quyền tự do truy cập Internet mà không bị hạn chế. Có khi tự do Internet ở Việt Nam còn hơn cả ở cường quốc Mỹ nữa ý chứ.

Những thông tin mà Freedom House đưa ra, rồi cáo buộc đối với Việt Nam là xuất phát từ động cơ, quan điểm chính trị áp đặt, thù địch mà trong một thời gian dài họ luôn “tấu lên” mỗi khi cần, bất chấp những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong tất cả các lãnh vực về quyền tự do và quyền con người.
Freedom House là tổ chức phi chính phủ và đương nhiên tổ chức này muốn tồn tại thì phải có ngân sách mà khoản này được ngân sách hạ viện Hoa Kỳ tài trợ hàng năm, một khi bị lệ thuộc thì Freedoom house chỉ là kẻ “Ăn cơm chúa phải múa tối ngày” xem ra cũng không có gì là điều lạ. Tổ chức này đã bị chi phối theo ý đồ của “ông chủ”. Vì vậy, họ không thể đưa ra được tiếng nói khách quan, tôn trọng sự thật

Đối với Việt Nam, Freedom House chỉ dựa vào những lời vu cáo, bịa đặt của một số phần tử phản động ở hải ngoại và một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước để đưa ra nhận xét không phản ánh đúng sự thật những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Mấy năm gần đây, Freedom House luôn thể hiện quan điểm, cách nhìn sai lệch một cách cố hữu về Việt Nam.Theo nhận xét của bản thân tôi Freedom House không có bất cứ một hoạt động mang tính khảo sát khách quan nào dựa trên chính thực tế hoạt động báo chí, internet , mà chỉ hành động rất phiến diện kiểu “hóng hớt”, “nghe hơi nồi chõ”, không phản ánh đúng thực chất những gì đã và đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam

Việt Nam là một trong những nước luôn bị một số lực lượng thiếu thiện chí ở Mỹ và phương Tây dùng vấn đề tự do báo chí, Internet để chống phá.Từ đó cho chúng ta thấy rằng thái độ của Bà Sarah Cook đại diện cho Freedom House là phiến diện, xuyên tạc sự thật, cố tình tạo cớ để các phần tử xấu, phần tử cơ hội lợi dụng công kích tình hình tự do báo chí, tự do Internet ở Việt Nam. Sự thật tự do báo chí ở Việt Nam đã chứng minh, phản bác hành động sai trái của Freedom House. Theo số liệu thống kê của tổ chức Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) năm 2010. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người dân sử dụng internet cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, chiếm 31,06% dân số, chỉ đứng sau 3 nước là Xin-ga-po (70%), Ma-lai-xi-a (55,3%) và Bru-nây (50%)

“Freedom house là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, thành lập năm 1941 có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị và các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới." Một tổ chức mang tầm quốc tế như vậy mà đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, phản ánh không đúng sự thật. đó là điều đáng tiếc và đáng lên án.

một tổ chức quốc tế, với trách nhiệm và vai trò như vậy, nhưng lại đưa ra những đánh giá không hề khách quan, mang tính chủ quan và thiếu cái nhìn toàn diện như vậy. đó là một điều khó mà chấp nhận được. Nếu nói rằng Việt Nam không hề có tính tự do, thì hãy nhìn vào thực tế một cách khách quan, những gì đang diễn ra, nó đã nói lên tất cả rồi.

Đúng là một lũ ăn không ngồi rồi cho nên bịa chuyện cho có việc để làm. Bảo Việt Nam không có tự do Internet sao? Hắn đui mù hay cố tình không thấy, không tự do ở điểm nào? Hay cho phép cư dân mạng chửi bới Đảng và chính quyền mới là tự do? Tự do cũng phải nằm trong một khuôn phép nhất định để bảo vệ quyền lợi chung của mọi người không bị xâm phạm chứ.

Việc cáo buộc Việt Nam không có quyền tự do internet là hoàn toàn sai lầm. Việc Freedom house kết luận "Việt Nam là một trong hai nước đàn áp quyền tự do internet lớn nhất khu vực Châu Á và đứng thứ 7 trong danh sách 10 không có quyền tự do về internet ,Đối với Việt Nam, Freedom House chỉ dựa vào những lời vu cáo, bịa đặt của một số phần tử phản động ở hải ngoại và một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước để đưa ra nhận xét không phản ánh đúng sự thật những gì đang diễn ra ở Việt Nam

thời buổi bây giờ đang ngày càng hiện đại hơn khi mà các thông tin đại chúng đang tiến gần tới tất cả người dân, những thông tin, sự kiện có thể nhanh chóng đến với người dân thông qua các trang báo, các bản tin! và đương nhiên, đất nước chúng ta cũng cần phải có những tờ báo, những đài chính thống, phản ánh khách quan sự thật thể theo đúng tâm tư nguyện vọng của người dân

Ở Việt Nam không có phân biệt báo lề trái- báo lề phải gì cả. Nếu có phân thì đó là báo chính thống và báo lá cải thôi. Thông tin chỉ có đúng và sai, báo chí là nơi cập nhật thông tin của đất nước và thế giới đến nhân dân, đó là báo chính thống. Đối với Việt Nam, Freedom House chỉ dựa vào những lời vu cáo, bịa đặt của một số phần tử phản động ở hải ngoại và một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước để đưa ra nhận xét không phản ánh đúng sự thật những gì đang diễn ra ở Việt Nam.

Chúng tôi là người Việt Nam. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu tự do Internet ở Việt Nam như thế nào. Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển của mạng Internet ở Việt Nam nhanh đến chóng mặt. Tất cả mọi người dân đều có quyền tự do truy cập Internet mà không bị hạn chế.Việt Nam là một trong những nước luôn bị một số lực lượng thiếu thiện chí ở Mỹ và phương Tây dùng vấn đề tự do báo chí, Internet để chống phá.Từ đó cho chúng ta thấy rằng thái độ của Bà Sarah Cook đại diện cho Freedom House là phiến diện, xuyên tạc sự thật,

Lại vẫn là cái bọn Mĩ giật dây! thử hỏi nếu Việt Nam không có tự do internet thì tại sao công nghệ thông tin ở Việt Nam phát triển nhanh như vậy? smart phone lúc đấy ai thèm mua khi truy cập internet bị hạn chế? rồi các phương tiện truyền thông đại chúng, tin tức, thời sự làm sao mà kịp được cập nhật trên các trang báo mạng? bây giờ ai ai cũng phải có lấy cái facebook, cái yahoo... nói cái gì cũng phải có căn cứ đường đường là một tổ chứ lớn mà ăn nói hồ đồ thiếu thực tế. cứ đến Việt Nam thử xem có internet ở VN thoải mái như thế nao

Chung may an luong roi tu suong voi nhau.Bien k thanh co,bien trang thanh den.Chung may mat liem si vi tien,ngu muoi vi quyen,cu tuong chung tao ngu nhu chung may a.Du buoc ra tu mai truong xhcn,hoc k cao nhung chung tao biet phan biet dung sai va k bi dong tien sai khien de cha me to tien phai ho then.Tao la dan,k chong pha ai nhung k ngui duoc loi le cua chung may,no thoi lam.

Hài hước khi tổ chức này lại công bố Việt Nam không có tự do về internet. riêng tôi. tôi lại thấy đất nước mình quá mở cửa về internet. dẫn đến hàng loạt những thông tin không chính xác rất dễ được tung hô lên mạng , người đọc thì bị mơ hồ trước biển tin đó. và không biết đâu là thật là giả .

Những năm gần đây, khả năng tiếp cận những công nghệ trực tuyến bùng nổ đã tăng theo cấp số nhân. Cùng với đó, Internet cũng giúp gia tăng đáng kể cơ hội tiếp cận nguồn thông tin phong phú từ dư luận, đưa ra ánh sáng các vụ lạm dụng chức quyền cũng như thúc đẩy các hoạt động của công dân. Internet đã cung cấp không gian rộng hơn cho tự do ngôn luận tại các quốc gia dân chủ cũng như tại các nước vẫn còn bị hạn chế về các phương tiện truyền thông như báo in và phát thanh truyền hình truyền thống. Đây chỉ là nhận xét của 1 tổ chức và nếu chỉ xét về khía cạnh kiểm soát hoạt động phê phán trên internet thì họ đúng, chứ VN có số người sử dụng internet cũng trong top "nhất thế giới". Thường thì các tổ chức này cóthói quen "giật tít" thật mạnh, thật "sốc" để câu khách. Ví dụ tổ chức này nói VN "đàn áp tự do internet nhất thế giới" nhưng có tổ chức khác lại chỉ nói "không có tự do internet nhất thế giới". Nếu không có sự kiểm soát thì các trang web đen... lam hư thế hệ trẻ tương lại của đất nước!

Hiện nay, trên in-tơ-nét và mạng xã hội có đủ loại thông tin, trong đó có không ít thông tin không có thật, thậm chí xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại đất nước. Đáng mừng là đa số người đọc tỏ rõ sự bất bình, phản đối thì đáng tiếc vẫn còn số ít nhẹ dạ cả tin, thậm chí hùa theo, vô tình “nối giáo cho giặc”. Vì thế, hãy hết sức cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên.

Đăng nhận xét