Bài mới nhất

10/12/2013

“TÁT NƯỚC THEO MƯA” MADE IN PHẠM CHÍ DŨNG


                                                                  Hoa đất

Lại một trò “tát nước theo mưa” sau khi bệnh nhân Lê Hiếu Đằng phản bội mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái tên quen thuộc trong “cộng đồng bàn phím” suốt thời gian qua có cái mác bóng bấy nhưng đầy tủi nhục: Tiến Sỹ Phạm Chí Dũng. Nhìn về tuổi đời, Tiên sy còn khá trẻ so với Cụ Đằng, có sự khác biệt về quá trình công tác, học vấn, trình độ, gia đình… nhưng điểm chung duy nhất là cùng nhận thức ấu trĩ, phiến diện của những lập luận thiếu cơ sở và bản chất phản bội. Chắc là thời điểm một ngày sau khi Tiên Sy Dũng đến thăm Cụ Đằng, đã bàn bạc lập ra cái trò “tát nước theo mưa” này.
Nhận thức về một vấn đề và suy nghĩ như thế nào về vấn đề đó là quyền của mỗi người. Nhưng dù có suy nghĩ thế nào cũng phải gắn với tình hình thực tế, phải đặt trong bối cảnh tình hình thực tế ở trong và ngoài nước chứ không thể suy diễn theo kiểu “tát nước theo mưa” được. Tâm thư của Tiên Sy Dũng có vẻ dài hơn, do còn trẻ và nhiệt huyết chống phá? Dưới con mắt của Tiên sy, “nghèo đói”, “tham nhũng”, “tụt hậu” “đạo đức suy đồi” là bức tranh của đất nước ta hiện nay. Nhưng Dũng không hiểu được, những yếu kém đó mang tính cá biệt hay phổ biến, cơ bản hay không cơ bản, và trước hết là cách nhìn nhận đánh giá và giải quyết thế nào? Nhắc lại cho Tiên sy mà Nhà nước đã mất bao nhiêu công sức đào tạo, rằng: Đảng, Nhà nước luôn nhận rõ những yếu kém đó, thậm chí còn coi  sự tụt hậu về kinh tế, tệ quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất trong một bộ phận cán bộ Đảng viên là nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ nên đã và đang quyết tâm khắc phục, từng bước đẩy lùi những tồn tại, hạn chế bằng những biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Từ bỏ Đảng, Phạm Chí Dũng đang đứng bên cạnh những tổ chức, nhóm cá nhân có tư tưởng chống phá, để thoải mái hành động với những “ảo tưởng” hão huyền về cái gọi là dân chủ Phương Tây, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Và tâm thư của Dũng sẽ bị chính người dân Việt Nam xem như một trò hề rẻ tiền.
Cuối tâm thư, Tiên sy còn cho SĐT của mình. Nhưng chủ động liên lạc thì: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Theo lời của Dũng: một công dân tốt còn hơn một Đảng viên tồi. Thiết nghĩ, nếu trọng trách một người Đảng viên mà Phạm Chí Dũng không hoàn thành, bị lịch sử và cộng đồng chối bỏ, liệu một công dân bình thường, Dũng có thực hiện được không? Hay chỉ làm “bạn tốt” với những thành phần “kêu gào bàn phím” để chống phá và gieo rắc những mầm mống độc hại cho xã hội.Hot!

Từ khóa SEO:

5 nhận xét:

Không thể phủ nhận rằng “nghèo đói”, “tham nhũng”, “tụt hậu” “đạo đức suy đồi” là những điều không khó để tìm thấy ở nước ta hiện nay. Thế nhưng đấy không phải là bộ mặt nhà nước ta, đấy không phải là điều mà Đảng và nhà nước cũng như nhân dân mong chờ. Đảng và nhà nước cũng đang rất đau đầu trong việc tìm ra những con đường tốt nhất, nhanh nhất và triệt để nhất để giải quyết hết những vấn đề trên. Việc của những con người yêu nước không phải là tìm cách để chống phá nhà nước, mà phải tìm ra cách giải quyết những vấn đề trên theo con đường tối ưu nhất. Có như thế đất nước ta mới có thể hội nhập và phát triển.

đúng là Tiên Sy. Nếu cứ viết đơn xin ra khỏi Đảng theo kiểu ăn vạ như thế này, thiết nghĩ những trò hề rẻ tiền của Tiên Sy sẽ bị cả dân tộc chê cười.

Đây là Việt Nam, là Đông Nam Á không phải phương Tây mà các vị áo tưởng. Những kẻ như Phạm Chí Dũng và Lê Hiếu Đằng chỉ là những kẻ phản bội lại đồng đội, quay lưng lại với nhân dân. Chạy theo cái lợi ích, nhu cầu cá nhân, ảo tưởng đến cái gọi là dân chủ của phương tây đó. Các vị không biết rằng nếu như Việt Nam thực hiện chế độ Đa nguyên Đa Đảng thì tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước sẽ rất hỗn loạn. Tạo ra thời cơ để các thế lực thù địch lợi dụng xâm phạm đến an ninh quốc gia không?????

"tham nhũng" "lạc hậu" suy thoái đạo đức" hay "lạc hậu" phải thừa nhân rằng tất cả đều thực sự tồn tại ở VIệt Nam, đó là điều đáng buồn. Nhưng nếu lấy nó làm bức tranh chung để miêu tả về đất nước thì lại là một sai lầm, bởi chúng chỉ là những mặt tiêu cực, hạn chế của xã hội tuy ảnh hưởng đến phát triển đất nước nhưng nhìn chung bức tranh toàn cảnh thì đất nước ta đang trên đà phát triển về mọi mặt, kinh tế xã hội khoa học công nghệ...

thêm một trò tát nước theo mưa nữa của tiến sĩ Phạm Chí Dũng . Kiểu ùa theo trào lưu nói xấu chế độ như Dũng hay mới đây là Đằng đã qúa cũ rồi. Mấy ông chẳng chịu nghe, nhìn và học đề hiểu mà chỉ ngồi bàn phím làm anh hùng thôi. Dù thể nào cũng phải thực tế chứ không thể nói linh tinh như mấy vị được.

Đăng nhận xét