Bài mới nhất

24/01/2014

Ai đã phá hoại Hiệp định Geneve?

Lê Quang
Hiệp định Genève 1954 là hiệp định được kí kết để khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Các bên tham gia hiệp định bao gồm: Anh, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Việt Nam dân chủ cộng hòa, Quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiệp định Genève đã ra tuyên bố chung trong đó chấm dứt chiến tranh, công nhận độc lập cho Việt Nam; tuyên bố giải pháp cho những vấn đề chính trị ở Việt Nam dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ sẽ cho phép người dân Việt Nam được hưởng nền tự do cơ bản thông qua kết quả tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức tháng 7/1956.
Tuy nhiên, cuộc tổng tuyển cử đó đã không bao giờ diễn ra và người dân Việt Nam đã phải trả giá bằng 20 năm chiến tranh tàn phá đất nước mới có được sự độc lập, thống nhất đất nước hoàn toàn.

Câu hỏi đặt ra là ai đã phá hoại Hiệp định Geneve dẫn đến hậu quả nặng nề cho đất nước Việt Nam như vậy? Theo lẽ tư duy logic thông thường thì không khó trả lời câu hỏi này. Bên nào có lợi khi cuộc tổng tuyển cử không diễn ra thì bên đó chính là kẻ phá hoại. Và thực tế lịch sử đã chứng minh rõ điều này. Ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã không tham gia ký kết Hiệp định này, điều này trái với những tuyên bố duy trì hòa bình trên thế giới của họ. Sau khi Hiệp định được ký kết, chính phủ Ngô Đình Diệm và quan thầy Hoa Kỳ tin chắc rằng nếu tổng tuyển cử diễn ra thì chiến thắng sẽ giành về chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi lúc đó uy tín của chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa rất lớn, phù hợp lòng dân, đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc Pháp xâm lược với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu. Hoa Kỳ thật sự rất lo lắng. Nếu Việt Nam dân chủ cộng hòa thống nhất đất nước sẽ là một liều thuốc tinh thần kích thích phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới đang mạnh mẽ tại thời điểm đó. Hoa Kỳ cần một con đê chắn làn sóng cộng sản phát triển xuống phía Nam. Như vậy họ chủ trương phá hoại hiệp định Geneve và thành lập chính phủ bù nhìn tại miền Nam Việt Nam. 

Hot!

Từ khóa SEO:

2 nhận xét:

Cũng chỉ vì sự tham lam bản chất của đế quốc chúng bất chấp luật quốc tế các luật định được đề ra! Chúng chỉ hướng tới cái lợi lộc của chúng, chúng còn nghĩ đến ai đâu (vì tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý quân sự...) mà chúng bắt chấp kí kết. Đất nước ta nhiều thế hệ cha anh đã phải hi sinh để bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lược của bọn chúng, chúng đã vi phạm thì có tư cách j để nói chúng ta!

Bên nào có lợi khi cuộc tổng tuyển cử không diễn ra thì bên đó chính là kẻ phá hoại. Và thực tế lịch sử đã chứng minh rõ điều này. Ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã không tham gia ký kết Hiệp định này, điều này trái với những tuyên bố duy trì hòa bình trên thế giới của họ. Họ chính là những kẻ phá hoại.

Đăng nhận xét