Bài mới nhất

07/01/2014

Những thành tựu về nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2013

Lê Quang
Năm 2013, với những nỗ lực không ngừng nghỉ để thực thi nhân quyền và đảm bảo nhân quyền, Nhà nước Việt Nam đã chứng tỏ với thế giới rằng Việt Nam luôn luôn đảm bảo nhân quyền cho người dân.
Sự kiện đáng chú ý nhất là Việt Nam đã thông qua bản Hiến pháp năm 2013 trong đó các quyền con người được nhấn mạnh và ngày càng được đảm bảo.  Hiến pháp là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất của Nhà nước. Những quyền con người được ghi trong Hiến pháp mới thể hiện bước tiến mới về tư duy làm luật và đảm bảo, thực thi quyền con người. Hiến pháp 2013 tiếp tục thể hiện những quyền cá nhân như quyền được bảo vệ thân thể, quyền được tự do đi lại, quyền được xét xử trước Tòa án… Bên cạnh đó bổ sung nhiều điểm quan trọng về quyền con người trong Chương II như là một điểm nhấn và bước tiến đáng kể về tư duy nhà nước pháp quyền và thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Hiến pháp 2013 lần đầu tiên quy định quyền sống; quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghiên cứu và thụ hưởng các kết quả khoa học; quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp; quyền được sống trong môi trường trong lành…. Điều 14 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. 
Quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng được Nhà nước đảm bảo. Mọi công dân đều được trình bày quan điểm chính đáng của mình phù hợp với luật pháp, truyền thống, phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ nét nhất trong đợt góp ý bản Dự thảo Hiến pháp. Đã có hơn 23 triệu lượt đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Hiến pháp. Tất cả các ý kiến kể cả những ý kiến trái chiều đều được ghi nhận, mổ xẻ, phân tích đúng sai, tính hợp lý để đưa vào Hiến pháp.
Nhân quyền trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc tiếp tục được phát huy. Việt Nam đảm bảo cho mọi người dân  có quyền tự do theo hay không theo, từ bỏ bất kỳ một tôn giáo nào. Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tự do thực hành nghi lễ tôn giáo mình, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Những lễ hội tôn giáo lớn được Nhà nước quan tâm cho phép tiến hành long trọng, hoành tráng, tạo ra sự phấn khởi, vui mừng cho quần chúng tín đồ. Điểm nổi bật đó là trong năm 2013 Việt Nam tiếp tục được chọn là nơi tổ chức Đại lễ Phật đản thế giới VESAK (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2014 tại chùa Bái Đính) sau Đại lễ VESAK 2008 rất thành công. Đây là điều thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng Phật giáo quốc tế đối với việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân Việt Nam.
Cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung tay góp phần xây dựng phát triển đất nước. Nhà nước đảm bảo bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp, những lễ hội truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số như  lễ hội Gầu tào (dân tộc Mông), Lồng Tồng (dân tộc Tày), Nhảy lửa (dân tộc Pà Thẻn), Xên Bản, Xên Mường (dân tộc Thái), Oóc Om Bok (dân tộc Khmer Nam Bộ), lễ hội cồng chiêng các dân tộc ở Tây Nguyên…

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, năm 2013, Việt Nam đã được thế giới ghi nhận về thành tích nhân quyền với việc lựa chọn Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền thế giới với 184/192 phiếu thuận (tỉ lệ cao nhất). Đây là bằng chứng không thể chối cãi về thành tựu nhân quyền tại Việt Nam, đập tan những âm mưu, ý đồ thiếu thiện chí vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. 

Hot!

Từ khóa SEO:

30 nhận xét:

Chúng ta không chỉ là đảm bảo trong thời gian qua, mà tất cả những năm qua , vấn đề nhân quyền, quyền con người của đất nước ta luôn được đảm bảo. Những gì mà các thế lực lợi dụng để bôi nhọ , nói xấu đất nước ta , chỉ là cái cớ, chỉ là cái để chúng phá hoại đất nước. Nhân quyền của đất nước VIỆT NAM chắc hẳn ai cũng biết đến, quyền con người nó được đảm bảo một cách tuyệt đối/

Quyền con người đối với đất nước ta là một vấn đề rất quan trọng cần được đảm bảo, mà chúng ta đang cố gắng và đã đạt được điều đấy, vấn đề là các thế lực đế Quốc chúng luôn cho rằng chúng đã làm được tất cả, còn đối với bản thân tôi thì cái gì nó cũng có hai mặt, chưa chắc chúng đã làm được những điều như vậy, chắc gì chúng đã làm được như đất nước ta, chẳng qua là chúng muốn âm mưu chống đối đất nước ta mà thôi./

Quyền con người của đất nước ta trong thời gian qua luôn được đảm bảo một cách đúng đắn, những gì thuộc về quyền tự do dân chủ chúng ta luôn đảm bảo, nó nằm trong khuôn khổ của pháp luật, đó là một điều tất yếu mà chúng ta cần phải nói. Cơ mà các thế lực thù địch luôn âm mưu rình mò , chống đối làm đủ trò để chống đối đất nước ta, quả là một vấn đề thực sự đáng hổ thẹn cho chúng./

Những gì mà đất nước ta đang làm luôn hướng theo việc đảm bảo quyền con người, tuy vậy cái gì cũng không thể không có những sai sót nhất định đó là một điều rất tự nhiên đúng không các bạn. Còn đối với tôi đất nước ta đã đảm bảo được quyền con người trong thời gian qua một cách cơ bản và đã đảm bảo được./

Đảng,nhà nước và nhân dân việt nam đã làm rất tốt và có những chủ trương chính sách hợp lí để thực hiện đảm bảo quyền con người.Trong thời gian qua thì các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để chống phá đảng và nhà nước ta. Chúng xuyên tạc và bịa đặt về nhân quyền ở việt nam. Tuy nhiên, sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Sẽ không ai tin vào những lời đơm đặt của chúng cả.

Chúng ta được bạn bè quốc tế bỏ phiếu trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc,Đó chính là sự ghi nhận xứng đáng.Nó cũng là cú tát mạnh vào mặt của các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc bịa đặt về vấn đề dân chủ nhân quyền ở việt nam.Mong rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những thành công mới trong việc đảm bảo dân chủ nhân quyền.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam coi việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền là mục tiêu của chế độ, là yêu cầu trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng, nhà nước, đoàn thể đã thực hiện rất tốt vấn đề này và thực hiện việc bảo vệ nhân quyền cho mọi công dân Việt Nam.

Một trong những thành tựu lớn nhất của dân tộc ta là Đảng và Nhà nước đã thông qua Hiến pháp năm 2013 nhằm tối ưu và đảm bảo quyền con người. Nâng cao phẩm chất, giá trị của con người trong xã hội hiện đại. Những việc mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện ngày càng giúp người dân được phát triển toàn diện hơn.

Bản Hiến pháp (sửa đổi) lần này đã thể chế hóa được cương lĩnh trên cơ sở phát huy được dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao được quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân và phân định rõ được nhiệm vụ chức năng của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bây giờ để triển khai cái đó, tôi nghi rằng cần phải ban hành Luật để quy định điều kiện, thủ tục trình tự để công dân thực hiện quyền đó.

Trong năm vừa qua chúng ta đã có thể thấy những việc làm thiết thực của chính quyền trong việc xây dựng hoàn thiện về luật pháp cũng như các quy định hoàn thiện về thể chế thể hiện công bằng dân chủ trong xã hội nhân quyền. sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân đã được đền đáp xứng đáng với vị trí thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc tuy nhiên vẫn thấy còn tồn tại những cá nhân hay nhóm lợi ích đấu tranh đi ngược với lợi ích dân tộc đấu tranh phá hủy văn minh của xã hội bằng những việc là hết sức phi lí.

năm 2013 . một nam mà việt nam chính thwucs trở thành thành viên hội đồng của tổ chức nhân quyền thế giới , năm mà việt nam đã bỏ đi những lời nói dịu nghị rằng việt nam chúng ta không đảm bảo được nhân quyền và những gì đã có ở việt nam là phản nhân quyền, năm mà người dân việt nam được cộng nhận những gì đang tồn tại ở việt nam là một đất nước hào bình, đất nước của những hi vọng một tương lai tươi sáng. chúng ta tự hào là người dân việt nam tồn tại trong một đất nước hòa bình và ổn định nhất

Như chúng ta đã biết năm vừa qua Việt Nam đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng đã cho thấy được sự tin tưởng ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trước những gì mà Việt Nam đã đạt được trong vấn đề giải quyết nhân quyền ở Việt Nam. Thế nên qua đây cũng có thể thấy được chúng ta đang làm rất đúng và đi đúng hướng trong cách giải quyết vấn đề này. Và đây cũng sẽ là động lực để giúp cho chúng ta có thể ngày càng làm tốt hơn nữa.

Bảo đảm quyền con người ở Việt Nam luôn được chứng minh với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thể hiện sinh động trong đời sống xã hội. Việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 cho thấy sự tín nhiệm, ghi nhận của thế giới về những thành tựu, tiến bộ trong việc bảo đảm quyền con người cũng như khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể mất cảnh giác lơ là được bởi vì các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá phá hoại.

Nhân quyền ở đâu cũng là giá trị con người hướng tới, với Việt Nam càng có ý nghĩa sâu xa khi đất nước ta trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ thân phận nô lệ, quyền con người bị chà đạp, áp bức đã vùng lên tranh đấu, kiên cường, bền bỉ để giành lại những quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người, đó là quyền được sống trong độc lập, tự do và quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Vì lẽ đó, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho người dân đã là khát vọng thiêng liêng nhất của người dân và trở thành mục tiêu nhất quán, là nền tảng hoạch định mọi quyết sách của Đảng, Nhà nước ta. Chính sách này cũng có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn.

Thực tiễn đấu tranh của dân tộc ta đã chỉ rõ việc bảo đảm quyền con người không thể tách rời độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và phát triển. Bên cạnh đó, đi vào tái thiết và phát triển đất nước sau hàng chục năm bị chiến tranh tàn phá, Đảng và Nhà nước coi phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng cho việc thực thi dân chủ và quyền con người. 27 năm đổi mới, phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa nền tảng trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước. Và năm vừa qua có lẽ là một mốc son quan trọng đối với đất nước ta trên quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền con người.

Trong nhiều thập kỷ qua Nhà nước Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm rõ ràng trong việc đảm bảo quyền cơ bản của người dân, quan tâm đến đời sống tín ngưỡng của người dân bằng việc ban hành những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực làm cho người dân, trong đó có tín đồ các tôn giáo hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào chế độ và tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Việc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, đảm đương tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, hợp tác tốt với các nước và với LHQ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs)… cho thấy Việt Nam đã và đang làm hết sức mình vì cuộc sống của người dân và đóng góp vào cộng đồng quốc tế. Và những gì đã đạt được cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng và cần phải phát huy hơn nữa.

Hơn 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được bước tiến lớn trong việc đảm bảo quyền cho các dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tộc thiểu số ngày được nâng cao. Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam không những được thể chế bằng Hiến pháp và các luật mà còn được cụ thể hóa trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thông qua các chương trình, dự án phát triển vùng dân tộc, các chính sách cụ thể đối với người dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… cụ thể như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135), Chính sách xóa đói giảm nghèo, Chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, Chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc có số dân dưới 1000 người… từ đó đã đạt được những thành tựu về đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số trên nhiều lĩnh vực.

Trong những năm qua, đa số nhân dân Mỹ và những người có thiện chí trong chính giới ở Mỹ đã dần hiểu rõ thực tế ở Việt Nam nên đều ca ngợi những tiến bộ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhân quyền và mong muốn quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển hơn nữa về chiều sâu. Nhiều Đại sứ Mỹ tại Việt Nam qua các nhiệm kỳ cho rằng mối quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều phương diện và tạo đà cho những mối quan hệ sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Theo đó, đã có nhiều đoàn từ Mỹ sang thăm Việt Nam và khẳng định rằng nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm; người dân có nhiều cơ hội để thực hành dõn chủ, tự do tín ngưỡng của mình. Tại những cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, phía đối tác luôn đánh giá cao việc Việt Nam đạt được những thành tựu tiến bộ vê đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân.

Không ai là có thế phủ nhận được những thành quả thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến dân chủ nhân quyền trong những năm vừa qua. Việc trúng cử vào Hội đồng dân chủ nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng là một bằng chứng chứng minh cho sự đúng đắn sáng suốt của Đảng Nhà nước ta trong vấn đề này và nó sẽ là một động lực giúp cho chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để có thể hoàn thành tốt làm tốt hơn nữa vấn đề này mang lại lợi ích cho nhân dân.

Dân chủ nhân quyền luôn là những yêu cầu tối thiểu của con người là quyền lợi của mỗi người và không ai có quyền cướp đi. Ở đất nước ta thì Đảng và Nhà nước ta cũng luôn chăm lo quan tâm và có những chủ trương chính sách để giải quyết tốt vấn đề này. Và việc trúng cử vào hội đồng dân chủ nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng là một bằng chứng chứng minh cho sự những thành quả mà chúng ta đạt được. Hãy cùng với Nhà nước ta để làm tốt vấn đề này hơn nữa.

Ở Việt Nam, từ sau khi Cách mạng Tháng Tám - cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo - giành được thắng lợi vào năm 1945, các quyền con người và quyền tự do cơ bản của nhân dân Việt Nam đã được trân trọng ghi trong Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và công bố vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới - Hiến pháp 1946. Trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do". Thế là sau 150 năm, ở những nước tư bản tiên tiến tuyên bố bảo vệ quyền con người thì nhân dân ta mới giành lại được các quyền đó.

Lịch sử cho thấy, đối với các dân tộc thuộc địa nói chung, Việt Nam nói riêng, quyền con người là thành quả của cách mạng giải phóng dân tộc, nằm trong quyền dân tộc tự quyết. Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước là tiền đề, là điều kiện tiên quyết của quyền con người. Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra đời trước khi tổ chức Liên hợp quốc chính thức ra đời và trước khi cộng đồng quốc tế thông qua Bản Tuyên ngôn thế giới về quyền con người (1948) cùng với thực tiễn Cách mạng Việt Nam không chỉ có giá trị đối với dân tộc ta mà còn là đóng góp quan trọng vào tư tưởng-lý luận nhân quyền của nhân loại. Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về quyền con người như đã nói ở trên đều xuất phát từ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, từ bản chất của chế độ ta. Nó hoàn toàn không phải xuất phát từ sức ép nào đó của cộng đồng quốc tế hoặc của các lực lượng chính trị đối lập trong và ngoài nước.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Những thành tựu bảo đảm quyền con người của Đảng và Nhà nước ta, không chỉ thể hiện trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn được thể hiện trong thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật và trong đời sống thường nhật. Là chế độ tôn trọng con người, trước khi trở thành thành viên của Liên hợp quốc (ngày 20 tháng 9 năm 1977), Việt Nam đã tự nguyện gia nhập nhiều công ước về Luật Nhân đạo quốc tế, như “Công ước Giơ-ne-vơ về bảo vệ thường dân trong chiến tranh” (gia nhập năm 1957), “Công ước Giơ-ne-vơ về đối xử với tù nhân trong chiến tranh” (gia nhập năm 1957)… Trước khi Đổi mới, vào các năm 1981, 1982, Việt Nam đã gia nhập nhiều Công ước quốc tế về quyền con người, trong đó có 2 công ước cơ bản là “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị”, 1966, “Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa”, năm 1966. Những điều này cũng đã cho thấy được Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến quyền và lợi ích của nhân dân làm sao để cho nhân dân có lợi ích nhất.

Các Cương lĩnh 1991 và 2011 của Đảng ta đều khẳng định: Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ; Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Các quyền và tự do cơ bản của mọi người được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ. Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đồng thời đã nội luật hóa những công ước đó trong hệ thống pháp luật Quốc gia. Điều 50, Hiến pháp 1992 đã trân trọng ghi nhận: “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật”. Cho đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đã tương thích với luật quốc tế về quyền con người. Mặc dù vẫn còn những điều không được như mong muốn, song có thể nói, các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa đã được bảo đảm ngày càng tốt hơn trong thực tế.

Nhằm bảo đảm quyền của người dân đồng thời phát triển xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng việc xây dựng các thể chế Quốc gia phù hợp với đặc thù dân tộc. Trong đó có nguyên tắc các cơ quan tư pháp hoạt động độc lập. Đồng thời, Nhà nước có cơ chế chính sách tạo điều kiện để người dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng được nâng cao. Văn kiện Đại hội XI, năm 2011 tái khẳng định vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức trên. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, vai trò của Quốc hội ngày càng được nâng cao. Hiện nay các thế lực thù địch luôn có những hoạt động nhằm chống phá phá hoại Nhà nước ta nên cần phải có sự đoàn kết giữa nhân dân với chính quyền để tạo ra khối thống nhất.

Việt Nam là đất nước có nền dân chủ nhân quyền hàng đầu thế giới nhưng sự thật đó không phải dễ dàng nhận ra vì sự thật đó luôn bị bọn phản động dận chủ do các thế lực xấu ngoài nước có thù hằn với nước ta chúng bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu, chúng hoạt động vô cùng mạnh mẽ và được tổ chức một cách quy củ. Vì vậy cuộc chiến chống bọn phản động, dận chủ cũng là một phần để đảm bảo nhân quyền trong nước.

nhân quyền ở Việt Nam vẫn luôn được đảm bảo, không như những lời xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong năm 2013 Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong đó có việc Hiến pháp mới được sửa đổi bổ sung và ban hành đã nâng cao quyền làm chủ của con người. đó là thành tích đáng ghi nhận.

Những quyền con người được ghi trong Hiến pháp mới thể hiện bước tiến mới về tư duy làm luật và đảm bảo, thực thi quyền con người. Hiến pháp 2013 tiếp tục thể hiện những quyền các nhân như quyền được bảo vệ thân thể, quyền được tự do đi lại, quyền được xét xử trước Tòa án,....

Hiến pháp 2013 lần đầu tiên quy định quyền sống; quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghiên cứu và thụ hưởng các kết quả khoa học; quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp; quyền được sống trong môi trường trong lành,...đó là những bằng chứng thể hiện sự tôn trọng nhân quyền của Đảng và Nhà nước ta.

Đăng nhận xét