Bài mới nhất

10/03/2014

Làm rõ nội hàm quyền tự do tôn giáo

Phong trào đòi tự do tôn giáo kiểu Mỹ tại Mỹ

Lê Quang
Quyền tự do tôn giáo đã, đang và sẽ là cái cớ để Mỹ và các thế lực, các phần tử xấu kích động chống Việt Nam, vu cho Việt Nam cái tội không có tự do tôn giáo, quy kết thành vi phạm nhân quyền. Một số đối tượng trong nước lợi dụng quyền tự do tôn giáo để kích động quần chúng tín đồ có những hành vi vi phạm pháp luật, tách khỏi sự quản lý Nhà nước. Chúng gọi đó là thực hiện quyền tự do tôn giáo??? Vậy vấn đề ở đây là về mặt pháp lý nhất thiết phải làm rõ thế nào là quyền tự do tôn giáo hay quyền tự do tôn giáo có nội hàm như thế nào, hành động nào thuộc quyền tự do tôn giáo, hành động nào phải tuân thủ quy định của pháp luật?
Luật pháp quốc tế quy định quyền tự do tôn giáo trong hai văn kiện quan trọng là Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 và Công ước về các quyền Dân sự và chính trị năm 1966.
Điều 18 Tuyên ngôn nhân quyền 1948 quy định như sau: “Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng”.
Điều 18 Công ước về các quyền dân sự và chính trị quy định như sau:
1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc kín đáo, dưới các hình thức như thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng.
2. Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.
3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác.
4. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng quyền tự do của các bậc cha mẹ, và của những người giám hộ hợp pháp nếu có, trong việc giáo dục về tôn giáo và đạo đức cho con cái họ theo ý nguyện của riêng họ
Chúng ta thấy luật pháp quốc tế đã thống nhất và làm rõ nội hàm quyền tự do tôn giáo. Theo các quy định trện thì quyền tự do tôn giáo được hiểu là quyền tự do về tín ngưỡng, quyền tự do lựa chọn tôn giáo và quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo. Xin nhấn mạnh đó là quyền tự do lựa chọn theo tôn giáo này hoặc tôn giáo kia, hoặc là không theo tôn giáo nào. Đó là một quyết định cá nhân và không ai, không tổ chức nào, kể cả Nhà nước được can thiệp, ép buộc sự lựa chọn cá nhân này. Về quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo có thể bị giới hạn bởi luật pháp quốc gia vì những lí do an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Như vậy chúng ta thấy, không có cái gọi là quyền tự do tôn giáo chung chung, quyền tự do tôn giáo tuyệt đối chỉ bao gồm quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do lựa chọn tôn giáo, còn tất cả các hoạt động khác đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Việc các đối tượng cố tình nhập nhèm quyền tự do tôn giáo một cách chung chung để thực hiện những mưu đồ xấu, tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật.

Hot!

Từ khóa SEO:

27 nhận xét:

đúng như vậy. đã là quyền thì phải làm rõ nội hàm mới có thể áp dụng các quy định pháp luật được. Và chúng ta có thế thấy việc các đối tượng cố tình đánh lận con đỏ con đen đưa ra khái niệm quyền tự do tôn giáo chung chung là có mưu đồ chính trị đen tối

quyền tự do tôn giáo đó là không thể nào chấp nhận được, vì không thể nào cứ một quốc gia nào cũng phải nghe theo những gì mà người Mĩ nói các bạn à, tôi thấy thật buồn cho những nước nào mà đi lệ thuộc vào chính quốc gai mi, một quốc gai không thua kém gì trung quốc về độ gian xảo

cần phải làm rõ như thế mới có thể hiểu được bản chất của những người mĩ luôn mạo danh mình là quốc gai dân chủ, nhân quyền trên thế giới, cho tới nay thì mọi người cần phải nhận thức được những thủ đoạn của chính nước mĩ trong việc dàn xếp những mâu thuẩn trên thế giới và biến nó thành các xung đột khiến cho hòa bình mất đi trên thế giới này

Con người ta ai cũng có quyền tự do tôn giáo, song việc giải thích cho họ rõ quyền và nghĩa vụ thì mới có thể giúp họ nhận thức được cái đúng cái sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Mọi tôn giáo đều có quy định khác nhau, mỗi tôn giáo đều có quy định, giáo lý giáo luật để giảng cho các con chiên. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà Nước ta luôn tạo điều kiện hết sức để cho các tôn giáo hoạt động một cách đúng pháp luật.

Trong thời kì hội nhập ,kinh tế thị trường mở cửa .Việc giao lưu buôn bán với các nước bạn là điều tất yếu. Vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta thực sự hòa nhập chứ không phải hòa tan.??? Nước Mỹ là một nước phát triển, nền kinh tế của Mỹ luôn đứng đầu thế giới bởi lẽ Mỹ có sự đầu tư về khoa học công nghệ, họ có chính sách dùng người tốt. Thế nhưng những mặt kém ở Mỹ là nền an ninh của Mỹ luôn đặt trong tình trạng báo động. Tổng thống Mỹ sang Việt nam lúc nào cũng phải lăm lăm bảo vệ, sợ khủng bố. Thế nhưng họ không biết rằng Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình. Người dân Việt Nam họ rất hiếu khách, hòa thuận, đoàn kết một lòng, Bởi họ chỉ có một Đảng một Đảng đấu tranh vì lợi ích đích thực của nhân dân

Trong thời kì hội nhập ,kinh tế thị trường mở cửa .Việc giao lưu buôn bán với các nước bạn là điều tất yếu. Vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta thực sự hòa nhập chứ không phải hòa tan.??? Nước Mỹ là một nước phát triển, nền kinh tế của Mỹ luôn đứng đầu thế giới bởi lẽ Mỹ có sự đầu tư về khoa học công nghệ, họ có chính sách dùng người tốt. Thế nhưng những mặt kém ở Mỹ là nền an ninh của Mỹ luôn đặt trong tình trạng báo động. Tổng thống Mỹ sang Việt nam lúc nào cũng phải lăm lăm bảo vệ, sợ khủng bố. Thế nhưng họ không biết rằng Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình. Người dân Việt Nam họ rất hiếu khách, hòa thuận, đoàn kết một lòng, Bởi họ chỉ có một Đảng một Đảng đấu tranh vì lợi ích đích thực của nhân dân

"Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ" Vậy mà tại sao những người vợ, người chồng khi lấy những người theo đạo lại phải theo đạo. Họ có quyền không theo đấy chứ, nhưng không theo đạo thì cái đạo đó lại không cho họ thành vợ chồng. Rồi cái kiểu như là cha theo đạo thì con cái cũng phải theo đạo.... V...v... Đúng là quy định một đằng nhưng thực tế lại là một đằng khác

Tôi nghĩ người theo đạo trước tiên phải làm sao sống cho tốt đời đẹp đạo, sống có ích cho xã hội. Người ta tu đạo, tu tâm tu tính là chính. Tuy là theo đạo những thực chất họ vẫn là công dân Việt Nam, họ vẫn là máu thịt Việt Nam, đương nhiên sống trong một xã hội, một đất nước thì phải đảm bảo tuân thủ pháp luật của đất nước đó.Những kẻ lợi dụng lòng tin của quần chúng giáo dân để thực hiện những mưu mô chính trị không thể là người dẫn dắt tốt của tôn giáo đó.

Tôi nghĩ người theo đạo trước tiên phải làm sao sống cho tốt đời đẹp đạo, sống có ích cho xã hội. Người ta tu đạo, tu tâm tu tính là chính. Tuy là theo đạo những thực chất họ vẫn là công dân Việt Nam, họ vẫn là máu thịt Việt Nam, đương nhiên sống trong một xã hội, một đất nước thì phải đảm bảo tuân thủ pháp luật của đất nước đó.Những kẻ lợi dụng lòng tin của quần chúng giáo dân để thực hiện những mưu mô chính trị không thể là người dẫn dắt tốt của tôn giáo đó.

Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, không bao giờ đàn áp tôn giáo. Thế nhưng các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để tác động vào Việt Nam. Những tổ chức phản động trong và ngoài nước đã nhắm vào các tổ chức tôn giáo để tiến hành việc tuyên truyền những tư tưởng sai lệch, khiến cho người dân quay lưng lại với chính quyền. Chính những người như vậy đáng bị t rừng phạt

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và có nhiều người tin theo các tôn giáo. Chính sách đối với tôn giáo là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đến nay Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình đó, đổi mới về chính sách đối với tôn giáo đã đưa lại những thành tựu rất quan trọng, làm thay đổi rất căn bản đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Việt Nam đã khẳng định quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của nhân dân trong luật pháp của mình, vì vậy chẳng có gì chối cãi ở đây. Tuy nhiên việc lợi dụng lĩnh vực tôn giáo để kêu gọi, kích động chống phá nhà nước vẫn còn tồn tại nhiều, và dường như vẫn còn là xu hướng nhắm đến của các thế lực thù địch nước ngoài muốn tấn công vào nội hàm Việt Nam. Và cũng chỉ có những người không hiểu và dễ dàng có suy nghĩ sai lệch đối với chính sách của nhà nước đối với từng tôn giáo ở Việt Nam mới có thể dễ bị lợi dụng như vậy.

Tôn giáo có lẽ là một vấn đề đáng để nói và dễ xâm phạm, ảnh hưởng tới bởi như chúng ta đã biết tín ngưỡng, tôn giáo cần một đức tin gần như mù quáng của những người đi theo nó, và nếu như người hướng dẫn, đi đầu không nhận thức đúng đắn thì nhiều người hướng theo chỉ có thể hướng tới điều xấu, sự thật này có thể được thấy một cách rõ ràng. Theo quan điểm của một người khách quan từ ngoài nhìn vào, tôn giáo có thể là đức tin nhưng cũng cần phải có chính kiến, không phải cứ nói gì phải theo, con người ai cũng có phần nhận thức riêng của mình, việc bị lợi dụng dễ dàng như vậy hoàn toàn không đáng có.

tự do tôn giáo ở Việt Nam là phải theo hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Các thế lực thù địch vẫn luôn lợi dụng vấn đề tự do dân tộc tôn giáo để xuyên tạc và thực hiện hành vi chống nhà nước, chống chính quyền. Không kể tôn giáo đó có lớn hay không. cứ vi phạm pháp luật là phải trừng trị thích đáng.

Không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới đều có hiến pháp và luật pháp riêng. Đó là hệ thống quy tắc để bảo vệ đất nước trước mọi sự xâm phạm, chống phá. Ai cũng biết tự do là một quyền của con người, trong đó có tự do tôn giáo. Và ở Việt Nam nước ta, tôn giáo không hề bị ngăn cấm, nhưng sự tự do tín ngưỡng đó phải hợp với thuần phong mỹ tục đất nước, không được lợi dụng chuyện đó để chống phá đất nước. Có lẽ mỗi cá nhân khi đứng trước quyền lợi của mình thì bên cạnh việc đòi hỏi cũng nên nghĩ tới nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

không có cái gọi là quyền tự do tôn giáo chung chung, quyền tự do tôn giáo tuyệt đối chỉ bao gồm quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do lựa chọn tôn giáo, còn tất cả các hoạt động khác đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Cái mà các nước phương Tây và Mỹ luôn đòi tự do tôn giáo cho mấy kẻ chỉ biết chống phá đảng và nhà nước ấy thực chất cũng chỉ là phục vụ cho mục đích xấu của chúng thôi.

Mọi người hãy nên nhớ một điều rằng là không thể nào mà có kiểu tự do tôn giáo tuyệt đối được mà cái gì thì nó cũng cần phải phù hợp với pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay có một số kẻ thường hay lợi dụng vấn đề này để mà có những hành vi chống đối chính quyền chống phá Nhà nước chúng luôn sử dụng cái chiêu bài là tự do tôn giáo... Thế nên bà con cũng cần phải nhận thức rõ được những âm mưu hành vi của bọn chúng để cùng với chính quyền đấu tranh ngăn chặn.

Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản và Nhà nước ta vẫn luôn luôn quan tâm chú ý đến quyên tự do tôn giáo của mỗi người làm sao để cho mọi người có một cuộc sống không chỉ đầy đủ về vật chất mà cả tinh thần. Tuy nhiên đây cũng lại là một trong những vấn đề rất được các thế lực thù địch lợi dụng chống phá phá hoại và nếu ta lơ là hay có những hành động không đúng đắn cách xử lí không tốt nó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy cần phải có những biện pháp những cách làm thật sự hiểu quả để nó không còn là những mối lo cho đất nước.

Chúng ta cần phải làm rõ nội hàm vấn đề này là hoàn toàn đúng đắn bởi gần đây rất nhiều tổ chức phản động nước ngoài lợi dụng vấn đề này để chống phá đất nước ta , với chiêu bài cổ động, xúi bày, mua chuộc, khống chế các phần tử trong các tôn giáo trong nước từ đấy kích đông các người tin tôn giáo đó tổ chức biểu tình đòi quyền tự do tôn giáo hay những vấn đề liên quan đến tôn giáo mà có thể nói là hết sức vô lý, quyền tự do tôn giáo nhưng cũng phải trong khuôn khổ pháp luật nhà nước

Không có một sự tự do nào là tuyệt đối cả bởi vì như thế sẽ không thể đảm bảo được một xã hội văn minh tiến bộ khi đó loài người sẽ không khác gì những người không có cổ xưa cả, đang đi ngược lại với sự tiến bộ của loài người. Trong tôn giáo cũng như thế tự do thì nó cũng cần phải hợp lí phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ pháp luật nên mỗi người cũng hãy nên nhìn nhận vấn đề này sao cho hợp lí đúng đắn.

Tự do tôn giao hay bất cứ sự tự do nào thì nó cũng không thể là tuyệt đối được bởi vì nếu mà như thế thì sẽ không thể đảm bảo được một xã hội văn minh hiện đại một xã hội tiến bộ cũng như khi đó xã hội sẽ không thể yên ổn được. Thế nên cái gì thì nó cũng cần phải phù hợp hợp lí chứ không thể nào mà muốn làm gì thì làm được cần phải tuân thủ theo pháp luật khi đó mới thực sự tạo ra một xã hội tốt đẹp được.

Tự do tôn giáo mà lại đi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu gây hại cho đất nước thì sự tự do đấy làm sao mà có thể chấp nhận được khi đó nó đã ảnh hưởng đến người khác ảnh hưởng đến xã hội rồi. Thế nên việc gì thì nó cũng cần phải có cái giới hạn của nó phải xét đến tính đúng đắn sự phù hợp của nó để nó thật sự mang lại lợi ích mang lại hiệu quả mang lại lợi ích cho dân tộc cho xã hội hay cho chính bản thân.

Bất cứ Nhà nước nào chính quyền nào cũng đều mong muốn đem lại cho nhân dân cho xã hội những gì tốt đẹp nhất bởi vì nếu không có nhân dân thì sẽ không tồn tại Nhà nước không có chính quyền nữa. Tuy nhiên làm gì thì nó cũng cần phải đúng đắn nhân dân không nên chỉ nghĩ theo chiều hướng một chiều mà hành động theo cảm tính hành động sai trái được. Như việc tự do tôn giáo thì cũng là để phục vụ cho nhân dân nhưng nhân dân cũng nên làm cho nó đúng đắn cho phù hợp như thế mới xây dựng được Nhà nước vững mạnh xã hội phát triển như thế cũng chính là đang giúp cho chính nhân dân thôi.

Sự tự do nào cũng không thể nào tuyệt đối được bởi vì sự tự do đấy nó sẽ gây hại nó sẽ mang lại những tác hại xấu cho xã hội nên cái gì nó cũng cần phải hợp lí cũng cần phải phù hợp. Vậy nên mỗi người cũng hãy nên hiểu và nhìn nhận cho đúng để không có những sai lầm đáng tiếc làm được như thế cũng chính là đang giúp cho xã hội tốt đẹp hơn cũng như là đang giúp cho bản thân mình mà thôi chứ không phải là cho ai khác.

Tôn giáo hay bất cứ lĩnh vực nào cũng thế nó không thể nào có một sự tự do tuyệt đối được bởi vì như thế nó sẽ không còn là một xã hội không thể đảm bảo một đất nước ổn định phát triển. Thế nên không phải vì cứ lấy lí do tự do tôn giáo ra là muốn làm gì thì làm được nó cần phải tuân thủ theo luật pháp nó phải phù hợp hợp lí như thế cũng chính là giúp cho xã hội và cũng là đáng giúp cho chính bản thân mình.

chứng cớ bọn chúng đưa ra các bạn có thể tin được không chúng chỉ biết nói và bịa chuyện đủ đường như vậy thì thật sự thì chịu rồi! Chúng nói nhưng những chứng mình hiện thực sẽ chống lại chúng, chúng ta cứ làm tốt phần việc của mình là ổn, cộng đồng quốc tế sẽ là trọng tài cho chúng ta trước những lời vu khống vô cắn cứ của các tổ chức thù địch với Việt Nam bịa chuyện nên

Cần phải nhấn mạnh rằng, cũng như hoạt động bình thường khác của xã hội, sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều phải trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc; nghiêm cấm và xử lý nghiêm bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đi ngược lại quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Các tôn giáo ở Việt Nam muốn phát triển được đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước, không tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đăng nhận xét