Bài mới nhất

27/03/2014

Việt Nam - Ucraina: Bài học về tinh thần độc lập, tự chủ dân tộc
Người Hà Nội

Ucraina là một nước bé nằm ở vị trí địa chính trị hết sức quan trọng, nối liền phương Tây, EU với Nga. Chính vì nằm ở vị trí quan trọng như thế này, Ucraina luôn trở thành tâm điểm các cuộc cạnh tranh, tranh giành ảnh hưởng, luôn chịu sự tác động, lôi kéo của các nước lớn. Trong bối cảnh đó, các lực lượng, đảng phái chính trị Ucraina lại không có tinh thần độc lập, tự chủ dân tộc, luôn có tâm lý vọng ngoại, trông chờ vào sự can thiệp, giúp đỡ từ bên ngoài. Trước các tác động, lôi kéo ngược chiều nhau của các nước lớn, hàng ngũ lãnh đạo Ucraina đã bị ngả nghiêng, dao động, bị chi phối, từ đó làm cho tình hình đất nước luôn trong tình trạng bất ổn. Những cuộc chính biến từng xảy ra tại Ucraina đã chứng tỏ sự nhu nhược, bản lĩnh chính trị yếu kém, không đủ khả năng tập hợp quần chúng, lãnh đạo đất nước. Do tâm lý vọng ngoại, trông chờ vào sự can thiệp từ bên ngoài, không phát huy được tinh thần tự chủ nên tình hình đất nước Ucraina luôn như một vở kịch chịu sự thao túng, đạo diễn, điều khiển của các thế lực bên ngoài.

Việt Nam cũng có những nét tương đồng Ucraina. Việt Nam cũng là một nước nhỏ nhưng lại nằm ở vị trí địa chính trị hết sức quan trọng. Trong lịch sử, Việt Nam luôn bị các nước lớn nhòm ngó, âm mưu thôn tính lâu dài. Hiện nay, Việt Nam luôn chiu sự tác động, lôi kéo của các nước lớn, lôi kéo Việt Nam phát triển theo quỹ đạo của họ. Tuy nhiên, khác với Ucraina, nhân dân Việt Nam từ ngàn xưa đến nay luôn có tinh thần kiên cường, bất khuất. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, giải phóng dân tộc đã rèn giũa cho con người Việt Nam bản lĩnh kiên cường, không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào với khát khao được độc lập, tự do cháy bỏng. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng đã chứng tỏ được bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo đất nước. Và lịch sử cũng đã chứng minh một điều rằng, Đảng là lực lượng duy nhất có thể lãnh đạo đất nước. Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới trong đó mọi người đều được tự do phát triển năng lực của mình, đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển đất nước. Để đạt được những thành công đó, điều cốt yếu là trong mọi thời kỳ, mọi hoàn cảnh, Đảng luôn xác định đường lối cách mạng là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, dựa vào sức mình là chính, phát huy tinh thần tự chủ, tự cường, đồng thời biết kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Trong đường lối đối ngoại, Đảng cũng luôn xác định là giữ vững độc lập, tự chủ đất nước, sẵn sàng làm bạn với tất cả các quốc gia và không ngả nghiêng, dao động trước bất kỳ sự tác động, lôi kéo nào. Với đường lối đúng đắn đó, Đảng cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ được bản lĩnh, khả năng lãnh đạo đất nước.

Việt Nam – Ucraina, hai đất nước có nhiều điểm tương đồng tình hình đất nước hoàn toàn khác biệt nhau. Một bên phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, biết kết hợp sức mạnh quốc tế nhưng không chịu sự chi phối, tác động của các nước khác đã làm cho đất nước luôn ổn định chính trị, kinh tế phát triển. Một bên luôn vọng ngoại, trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài nên bị tác động, lôi kéo, khống chế, chi phối của nước ngoài, tình hình đất nước luôn bất ổn. Đây là một bài học quý giá trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời cũng cảnh tỉnh những người còn mơ hồ trông chờ vào sự can thiệp, giúp đỡ từ bên ngoài, hậu quả cuối cùng cũng chỉ trở thành con rối, bù nhìn của lực lượng bên ngoài.

Hot!

Từ khóa SEO:

3 nhận xét:

đúng vậy nước ta và nước Ucraina có những điểm tương đồng nhưng liệu đó có phải là cái nguyên nhân chính mà bọn phản động luôn gắn ghép nước mình với nước Ucraina không cơ chứ, chúng ta là nước có sở trường riêng có nền độc lập dân chủ riêng không đi theo hay không hề nghe theo hay chi phối bất cứ 1 nước nào, nói chung là chúng ta tự làm tự ăn không chờ đợi ai hết

với sự lãnh đạo của đảng sự thống nhất về mọi mặt nên khi có biến cố gì về thế giới về nền chính trị của đất nước thì bộ máy nhà nước ta hoạt động khá hiệu quả vì lí do chúng ta trung thành tuyệt đối với đất nước lấy lợi ích của nhân dân lên hàng đầu và đặc biệt hơn chúng ta không nao núng trước sự hung hăng của thế lực thù địch hay 1 yếu tố nào bên ngoài cả

bài học rút ra ở đây là chúng ta không nên đi theo con đường đa đảng đa nguyên đa chính quyền và đảm bảo sự lãnh đạo của đảng của nhà nước của chính quyền chứ không dao động chi phối bởi 1 quốc gia nào bởi 1 thế lực nào cả, đó là nguyên nhân mà hiện nay úc-crai-na đang mắc phải là không xác định được con đường mà mình đã chọn đã đi

Đăng nhận xét