Bài mới nhất

24/04/2014

Tính nguy hiểm của luận điệu tuyên truyền phi chính trị hóa lực lượng vũ trang


Thanh Minh
Đây là thủ đoạn vô cùng nham hiểm của các đối tượng xấu. Vấn đề này không phải bây giờ mới đặt ra và bọn chúng coi đây là vấn đề sống còn. Nếu muốn lật đổ một nhà nước, một chế độ thì vấn đề đầu tiên là phải làm suy giảm sức mạnh của đội quân bảo vệ chế độ ấy. Thực tế, trong những năm 90 thế kỷ 20, các thế lực phương Tây cũng đã tuyên truyền phi chính hóa lực lượng quân đội ở Đông Âu, Liên Xô, từ đó đã dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống nhà nước XHCN tại đây. Hay như hiện nay xảy ra cuộc chính biến tại Ai Cập hay các cuộc đảo chính tại Thái Lan đều do lực lượng vũ trang không ủng hộ chính phủ. Thực tế tại các nước này hiện nay đang gặp phải không ít trở ngại trong việc đảm bảo đoàn kết, thống nhất nội bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ công dân…

Ở Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tuyên truyền đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tách rời lực lượng vũ trang với tính đảng, tính giai cấp, cho rằng lực lượng vũ trang là một lực lượng trung lập, đứng ngoài đảng phái chính trị. Đối với lực lượng quân đội nhân dân, chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc rằng lực lượng này chỉ cần trung thành với nhân dân, với nhà nước, không cần trung thành với Đảng. Đối với lực lượng công an, chúng ra sức tuyên truyền, tạo dựng các bằng chứng giả để bôi nhọ hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân, kích thích tư tưởng chống đối lực lượng công an, tách rời công an nhân dân khỏi quần chúng.

Về vấn đề này, phải khẳng định lực lượng vũ trang là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và nhà nước tổ chức, nuôi dưỡng, sử dụng. Điều đó có nghĩa là, không có lực lượng vũ trang “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “phi đảng phái”. Không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà lực lượng vũ trang đứng ngoài đảng phái chính trị. Có người cho rằng, quân đội tư sản không chịu sự lãnh đạo của bất cứ một đảng phái, giai cấp nào; nó chỉ là tổ chức trung lập trước mọi biến động chính trị – xã hội, đứng ngoài cuộc đấu tranh chính trị của các chính đảng. Sự thật không phải như vậy! Ở các nước đó, các đảng thay nhau cầm quyền đều là đại diện cho các thế lực tư bản giàu có. Đảng nào nắm quyền điều hành xã hội, cũng đều có trách nhiệm xây dựng, nuôi dưỡng, huấn luyện, trang bị và sử dụng quân đội phục vụ chủ yếu cho lợi ích của giai cấp tư sản. Mới đây, ở nước Mỹ, khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thống nhất với nhau về chi tiêu ngân sách, kinh phí hoạt động của chính quyền liên bang cạn kiệt, hầu hết các cơ quan của Chính phủ phải đóng cửa, ngừng làm việc, nhưng Quân đội Mỹ vẫn được ưu tiên hoạt động bình thường. Điều đó đã minh chứng: tính giai cấp luôn là yếu tố khách quan, vốn có của quân đội và một khi tự tách khỏi sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền, thì quân đội sẽ mất phương hướng chiến đấu và bị vô hiệu hóa.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ra đời từ các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, nhằm bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đội quân này không có mục tiêu chiến đấu nào khác là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để đem lại tự do, bình đẳng và hạnh phúc cho nhân dân lao động. Đó cũng là mục tiêu chính trị cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân mà còn mang đầy đủ tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. 

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là đội quân cách mạng, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó máu thịt với Đảng, với nhân dân. Mối quan hệ đó được tôi luyện bằng xương máu qua mấy chục năm chống kẻ thù xâm lược trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, bất cứ thế lực nào, dù mạnh và hiểm độc đến đâu cũng không thể chia rẽ được lực lượng vũ trang với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là điều tất yếu, đã, đang và sẽ tiếp tục được khẳng định.

Hot!

Từ khóa SEO:

11 nhận xét:

Nếu muốn lật đổ nhà nước Việt Nam thì việc trước hết bọn chúng muốn làm là làm giảm lực lượng bảo vệ Đảng và Nhà nước qua đó dễ dàng chiếm đoạt chính quyền. chúng coi vấn đề đó là vấn đề sống còn mà nhất định phải thực hiện nếu muốn phá hoại ta. Rất nguy hiểm.

Không thể để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Đó là điều rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của đảng và nhà nước ta. Nếu không có công an quân đội bảo vệ Đảng và Nhà nước thì mất nước là điều rất dễ xảy ra.

Luận điệu của bọn này những lối mòn thì ai cũng hiểu cũng biết quan trọng chúng ta phải nắm được cách thức hoạt động của chúng là như thế nào, mục đích chính của chúng là nhằm vào đâu, chúng ta phải có những biện pháp để phát hiện kịp thời những hành động của chúng, tránh để chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm những sơ hở thiếu sót của ta để từ đó chống lại chúng ta, đặc biệt chúng ta phải loại bỏ ngay kẻ địch từ bên trong bởi vì đối tượng này là đối tượng có thể nói là nguy hiểm nhất trực tiếp tấn công vào nội bộ Đảng nhà nước ta

Những luận điệu tuyên truyền phi chính trị hóa lực lượng vũ trang,Đây là thủ đoạn vô cùng nham hiểm của các đối tượng xấu. Vấn đề này không phải bây giờ mới đặt ra và bọn chúng coi đây là vấn đề sống còn. Mục đích của bọng chúng không có gì khác ngoài việc thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc nhà nước ta, kích động và cổ vũ việc phi chính trị hóa vũ trang, tách sức mạnh quân đội ra khỏi nhà nước, đó là điều hoàn toàn sai trái và không thể chấp nhận được.

Nhưng chúng ta đã biết, sức mạnh quân đội gắn liền với sực mạnh của một quốc gia, đó là một lực lượng đại diện cho sức mạnh của đất nước ta. Vậy nên thời gian gần đây, không ít những thế lực, những tổ chức phản động đang có những luận điệu sai trái với mục đich ủng hộ việc phi chính trị hóa quân đội, tách sức mạnh của quân đội ra với nhà nước. Đó là một điều hoàn toàn sai trái và không thể chấp nhận được.

cái này không nguy hiểm thì bọn chúng đem ra sử dụng làm cái giề. Vừa không mất đi xương máu của người lính, vừa không cho ra công khai để chịu sự phản đối của thế giới lại khiến cho các nước hứng chịu đòn này mất tính cảnh giác. Thế thì tội gì mà không làm?

Bất cứ ai có não sẽ ko bao h nghĩ tới điều đó, nhất là đối với 1 nước XHCN như Việt Nam ta,lực lượng vũ trang trách nhiệm chính là bảo vệ Nhà Nước lãnh đạo, mang ý nghĩa chính trị là điều hoàn toàn đúng đắn và điều đó ko còn gì phải bàn cãi. Luận điệu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thật buồn cười

Bản chất của luận điểm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” là quân đội và công an phải trung lập, đứng ngoài chính trị; quân đội, công an không thuộc một đảng phái chính trị nào. Quân đội, công an chỉ trung thành với quốc gia, dân tộc, với nhân dân, có nhiệm vụ chống ngoại xâm bảo vệ đất nước, bảo vệ chính quyền nhà nước, bảo vệ hiến pháp, chứ không trung thành với một đảng chính trị nào. Lịch sử thế giới đương đại cho chúng ta những bài học rất sâu sắc về vấn đề này.

lực lưỡng công an nhân dân và quân đội nhân dân việt nam là cánh tay đắc lực bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân việt nam,lưc lưỡng này được đặt dưới sự chỉ huy của đảng cộng sản việt nam là 1 thể thống nhất không có thể tách rời, nếu mà tách rời thì còn là gì nữa đối với nhà nước nữa, nhà nước này có mà sụp đổ à, chính vì thế mà dù có thế nào đi chăng nữa thì lực lưỡng này mãi mãi bảo vệ nhà nước chính quyền và nhân dân

thế lực thù địch rất muốn tách quân đội và công an nhân dân là thành 1 lực lưỡng trung lập không phụ thuộc vào bất cứ 1 đảng cầm quyền nào cả đó là lực lưỡng nòng cốt của nhân dân, đối với các nước xã hội chủ nghĩa thì lực lưỡng này lại là lực lưỡng nòng cốt để bảo vệ nhân dân chính quyền và đảng, được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng nên vì vậy mà không có chuyện tách rời được

Các thế lực thù địch vẫn không ngừng tuyên truyền đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tách rời lực lượng vũ trang với tính đảng, tính giai cấp, cho rằng lực lượng vũ trang là một lực lượng trung lập, đứng ngoài đảng phái chính trị.

Đăng nhận xét