Bài mới nhất

23/06/2014

Đến hẹn lại lên

Hoa đất
Đại sứ Nguyễn Trung Thành công kích những chỉ trích 'thiên lệch' và 'vô căn cứ'

Nhân quyền là thuật ngữ chỉ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của con người (của một cá nhân, một nhóm cá nhân, một cộng đồng dân cư, một quốc gia). Cho đến nay quan niệm về nhân quyền còn có sự khác nhau, thậm chí trái ngược nhau xuất phát từ lợi ích giai cấp và do đó nó luôn là vấn đề nóng bỏng, gắn liến với chính trị - xã hội và trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế giới.

Trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay, nhân quyền cũng là giá trị được phổ quát và hội nhập trong chính sách và chiến lược của mỗi quốc gia. Việt Nam với tư cách là thành viên năng động của các tổ chức nhân quyền trên thế giới luôn có những tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ giá trị quyền con người nói chung cũng như đấu tranh phản bác các chiêu bài lợi dụng “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước. Phiên Kiểm định Định kỳ Phổ quát về nhân quyền diễn ra bốn năm một lần ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ vừa qua là một ví dụ điển hình.

Đại diện của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nguyễn Trung Thành nói: Việt Nam chấp nhận 182 đề nghị và ghi nhận 45 ý kiến nhưng không đồng ý làm theo những ý kiến đó. Điều này đã cho thấy, Việt Nam đang ngày càng ghi nhận sự đóng góp của các quốc gia để hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn quyền con người trong nước. Mặt khác, nó còn thể hiện bản lĩnh của một Việt Nam dám nói, dám làm những điều phù hợp với thực tiễn tình hình khi có những phát biểu công kích những chỉ trích thiên lệch và vô căn cứ của một số quốc gia thành viên của Hội đồng nhân quyền. Bên cạnh chấp nhận những khuyến nghị với căn cứ xác đáng và động cơ trong sáng của các quốc gia, Việt Nam đã kiên quyết bác bỏ những kiến nghị vô căn cứ mang tính vu cáo Việt Nam như: “bác bỏ những đề nghị cụ thể về thả tù nhân và bỏ án tử hình" .

Đấy là bản lĩnh trên nghị trường của một quốc gia độc lập chủ quyền. Đồng thời, đấy còn là tiếng nói mạnh mẽ lên án các hành vi lợi dụng thứ hàng hóa “nhân quyền” để trao đổi và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Hot!

Từ khóa SEO:

1 nhận xét:

Việt Nam là quốc gia có độc lập chủ quyền. Không ai được lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Đăng nhận xét