Bài mới nhất

16/07/2014

Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Hoa đất


Kiều dân hay công dân ngoại quốc gốc Việt đều được kể là thành phần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nói gọn là người Việt hải ngoại. Dù ở xa quê hương hay sinh trưởng ở nước ngoài, hầu hết đều vẫn gắn bó tình cảm với nguồn gốc của mình ở những mức độ khác nhau. Tổng số người Việt hải ngoại tính đến nay khoảng trên 4 triệu người. Với những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, ý chí thống nhất cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiến lên CNXH.


Trước những căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày đêm hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc quyết tâm giữ vững chủ quyền quốc gia trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Lòng yêu nước của cộng đồng người Việt hải ngoài là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho ngư dân bám biển, cho các chiến sỹ hải quân ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Đã có nhiều cuộc tuần hành ở hơn 20 quốc gia của cộng đồng người Việt hải ngoại phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua. Và hơn hết, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đang được người Việt Nam khắp nơi trên thế giới hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc. 

Sau khi tuyên bố rút giàn khoan HD 981 sau 72 ngày ngông nghênh trên Biển Đông, sự lo lắng trước những thủ đoạn mới của Trung Quốc vẫn còn thường trực trong mỗi người Việt Nam. Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, chúng ta cần tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại trong bảo vệ chủ quyền biển đảo là cần thiết, vì:

Thứ nhất, trí thức và chuyên gia người Việt hải ngoại sẽ cùng với các trí thức chuyên gia ở trong nước đóng góp vào việc giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề khó khăn về đối nội và đối ngoại, đưa lượng kiều hối ổn định đưa đất nước nhanh chóng trở thành một quốc gia phát triển, tạo nội lực đủ mạnh để đương đầu với những khó khăn, thử thách sắp tới. Trong nhiều năm qua, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, sinh viên và các giới trong và ngoài nước đã có nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác, tạo thành một nguồn nhân lực và tài nguyên quan trọng với tiềm năng rất phong phú, sẵn sàng được huy động và sử dụng khi có cơ hội và điều kiện thuận lợi. 

Thứ hai, cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều điều kiện hơn người trong nước trong việc tiếp cận các cơ quan chính quyền, quốc hội, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế để vận động cho các chính sách có lợi cho Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp Biển Đông, kể cả việc khởi kiện Trung Quốc ra toàn án quốc tế.

Thứ ba, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối quan trọng để chúng ta mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực và thế giới. Đây là nhân tố quan trọng trong thực hiện đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Thứ tư, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn là lực lượng quan trọng, mang tính tích cực, chủ động để vô hiệu hóa những luận điệu của các thế lực phản động bên ngoài. Chỉ tính riêng ở Mỹ, đã có hàng chục tổ chức phản động lợi dụng tình hình căng thẳng ở Biển Đông để tập hợp lực lượng, phát triển cơ sở trong nước, kích động biểu tình hòng gây rối loạn xã hội. Tiếng nói đoàn kết của cộng đồng người Việt hải ngoại là cơ sở vững chắc để đập tan mọi mưu đồ của chúng. 

Trong lúc này, không gì quan trọng hơn là những hành động cụ thể, thiết thực và tập hợp tình thương hướng về Tổ quốc thân yêu. Cần lắm sự chung tay, chia sẻ yêu thương và tinh thần đoàn kết, yêu nước của cộng đồng người Việt hải ngoại ngay lúc này, vì: 

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Hot!

Từ khóa SEO:

4 nhận xét:

đúng vậy,trong lúc này những công dân việt nam ta ở nước ngoài chính là một lực lượng vô cùng hữu ích và mạnh trong việc tuyên truyền cũng như nói cho thế giới biết được và hiểu được những hành động sai trái của trung quốc trên biển đông thời gian qua.Để cho chúng ta có thể có được sự ủng hộ tè phía bạn bè thế giới.Điều đó sẽ giúp ích cho việc đấu tranh giành lại công lí của chúng ta.

Thật sự là không thể phủ nhận được sức mạnh vô cùng to lớn của những kiều bào ta ở nước ngoài.Họ là những người con yêu nước nồng nàn.Họ làm cầu nối cho mối quan hệ của chúng ta với các nước trên thế giới trở nên tốt đẹp hơn.,Cũng như kịp thời phủ nhận những luận điệu sai trái mà phía trung quốc tuyên bố.Thật khó nếu chúng ta không có những công dân yêu nước như vậy.

Thật sự là không thể phủ nhận được sức mạnh vô cùng to lớn của những kiều bào ta ở nước ngoài.Họ là những người con yêu nước nồng nàn.Họ làm cầu nối cho mối quan hệ của chúng ta với các nước trên thế giới trở nên tốt đẹp hơn.,Cũng như kịp thời phủ nhận những luận điệu sai trái mà phía trung quốc tuyên bố.Thật khó nếu chúng ta không có những công dân yêu nước như vậy.

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không phải là nhỏ nhưng quả thực việc tuyên truyền và nắm bắt thông tin ở trong nước của một số người ở hải ngoại còn kém cỏi làm cho bọn phá hoại tìm cách lợi dụng tiền bạc công sức phục vụ cho cái mục đích bẩn thỉu của chúng và điều đó làm cho chúng ta cảm thấy ghê tởm những kẻ lợi dụng thực hiện những mục đích ghê tởm của chúng

Đăng nhận xét