Bài mới nhất

20/08/2014

Khi nào Việt Tân được tăng lương?

Hoa đất

Làm việc trong cơ quan nhà nước được tăng lương là niềm vui cũng là niềm vinh dự của cá nhân khi sự nỗ lực và những đóng góp của bản thân được xã hội ghi nhận. Tăng lương không chỉ phản ánh quá trình đóng góp lĩnh vực chuyên môn mà cá nhân đang công tác mà nó còn thể hiện sự phát triển của xã hội khi GDP đầu người tăng lên theo hệ số lương. Đối với những người công tác trong lực lượng vũ trang, tăng lương còn gắn với thăng cấp bậc hàm nên đây còn là niềm vinh dự lớn lao khi những đóng góp cho Tổ quốc được ghi nhận. Quy trình tăng lương, thăng cấp bậc hàm của lực lượng vũ trang được pháp luật quy định và tuân thủ những quy định chặt chẽ của ngành. Ví dụ như luật Công an nhân dân quy định: 

Hạ sỹ lên trung sỹ 1 năm

Trung sỹ lên thượng sỹ 1 năm

Thượng sỹ lên thiếu úy 2 năm

Thiếu uý lên Trung uý 2 năm;

Trung uý lên Thượng uý 3 năm; 

Thượng uý lên Đại uý 3 năm;

Đại uý lên Thiếu tá 4 năm;

Thiếu tá lên Trung tá 4 năm;


Cũng vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt trong môi trường có tính chiến đấu cao, đòi hỏi tính kỷ luật nghiêm khắc, nhiều cán bộ chiến sỹ đã không được nâng lương, thăng cấp bậc hàm theo đúng quy định. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ phải hết sức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ công tác mới có thể tăng lương theo quy định. 

Thời điểm tăng lương được chọn là những ngày trang trọng. Như lực lượng Công an là ngày truyền thống 19.8. Lực lượng quân đội là ngày thành lập 22.12. Không biết là vì lý do gì, mấy bác Việt Tân đang cố tình bôi nhọ hình ảnh của lực lượng Công an khi so sánh đưa thời điểm tăng lương để suy ra một kết luận hết sức ngu xuẩn: dân khổ nữa rồi. Các hoạt động nhằm bôi nhọ hình ảnh của lực lượng trọng yếu bảo vệ tổ quốc hàng ngày được Việt Tân công kích trên các diễn đàn. Những thủ đoạn chống phá của Việt Tân luôn được lực lượng Công an phát hiện và vô hiệu hóa sớm đã ảnh hưởng đến lương thưởng của những đứa con lai phản bội tổ quốc này hay không? Đấy là lý do giải thích vì sao khi miếng cơm bị “giật”, Việt Tân ra sức kêu gào chống phá. 

Lực lượng Công an được tăng lương, nâng cấp bậc hàm sẽ là động lực để họ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà tổ quốc và nhân dân giao phó. Trong đó, yêu cầu cấp thiết là đập tan âm mưu của bè lũ bán nước, phản động từ bên ngoài. 

Vậy thì dân khổ hay mấy bác Việt Tân khổ đây?

Hot!

Từ khóa SEO:

6 nhận xét:

Việc Việt Tân đang cố tình bôi nhọ hình ảnh của lực lượng Công an khi so sánh đưa thời điểm tăng lương để suy ra một kết luận hết dân khổ nữa rồi là một sự xuyên tạc, chảng ai có thể thấy điều này có chút logic hay có gì đó liên quan ở đây được cả, dúng là những kẻ ngu dốt.

Đây chỉ là một cái chiêu trò chống phá của những lẻ này thôi, chúng ta đã quá hiệu Việt Tân là ai rồi, qua đây chúng ta cũng thấy rằng những kẻ trong tổ chức này là ai là những người ngu dốt đến mức nào rồi chứ, những việc chẳng có chút gì liên quan mà vẫn có thể vu vào được thì không biết họ có biết suy nghĩ không nữa,

Đúng như vậy, công an là lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, nên việc làm tạo điều kiện cho lực lượng công an có thể thực hiện được mục tiêu của mình là hết sức quan trọng. Động lực đó là sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của nhân dân và khi có tinh thần đoàn kết một lòng giữa quân với dân thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ đặt ra.

Việt Tân một tổ chức phản động thành lập nhằm thực hiện âm mưu chống phá đất nước, hiện nay chúng đang tìm mọi cách để có thể vô hiệu hóa lực lượng công an của chúng ta. Chúng tìm mọi cách chia rẽ lực lượng công an với nhân dân để không cho lực lượng công an có cơ hội thực hiện được nhiệm vụ của mình.

Lũ phản động Việt Tân đưa ra lý lẽ rằng lực lượng công an thì được tăng lương còn lực lượng quân đội thì không. Đó là một điều hoàn toàn sai lầm mà đảng chúng ta luôn công bằng trong mọi công việc của mình chứ không thiên vị gì cả. Đó chỉ là luận điệu của những tên hoạt động chống phá đất nước, chia rẽ dân tộc mà thôi.

Việc thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương của lực lượng vũ trang đều được quy định trong các bộ luật hẳn hoi vì thế mà không có sự phân biệt giữa Công an và Quân đội, có chăng sự khác biệt là thời điểm ra quyết định thăng cấp bậc hàm và tăng lương có khác nhau do đặc thù mỗi ngành mà thôi.

Đăng nhận xét