Bài mới nhất

14/08/2014

Thời cơ làm nên lịch sử


Lê Quang

Cách mạng tháng 8 thành công là dấu móc son chói lọi nhất trong lịch sử nước ta, đập tan xiềng xích nô lệ thực dân, phong kiến, thiết lập nên nhà nước kiểu mới, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mang lại độc lập dân tộc, hạnh phúc ấm no cho nhân dân.

Sự thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã cho thấy nghệ thuật lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, thể hiện ở chỗ một Đảng non trẻ, mới thành lập nhưng đã đủ tầm vóc lãnh đạo một dân tộc phong kiến nửa thuộc địa đánh thắng thực dân to lớn, giành độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng con đường chủ nghĩa xã hội. Sự tài tình ấy thể hiện ở nghệ thuật chớp thời cơ tung ra đòn đánh quyết định và giành thắng lợi hoàn toàn. Quyết định đúng đắn tổng khởi nghĩa vào đúng thời điểm lịch sử được Đảng đưa ra trên cơ sở nắm tình hình, đánh giá đúng tình hình và sự quyết đoán, quyết tâm giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc.

Tình hình lúc đó về phía lực lượng ta, đã trải qua trui rèn, mài dũa qua hai lần tập dượt trước đó là Xô viết nghệ tĩnh 1930 - 1931 và phong trào mít tinh dân chủ dân sinh 1936-1939. Qua sự rèn luyện đầy thử thách cam go này đã làm cho những người cộng sản kiên cường hơn, bản lĩnh hơn, ý chí hơn. Qua đó cũng chứng tỏ cho nhân dân cả nước thấy Đảng cộng sản Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo cách mạng cả nước tiến đến thắng lợi cuốc cùng. Phong trào cách mạng cả nước bùng lên mạnh mẽ, nhân dân cả nước sục sôi ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi xiềng xích nô lệ, vươn lên làm chủ đất nước.

Về bối cảnh quốc tế và trong nước, phong trào cách mạng quốc tế chống phát xít giành thắng lợi to lớn. Phát xít lui về sào huyệt cuối cùng và có nguy cơ sụp đổ. Thực dân Pháp chịu thiệt hại nặng nề, đang trong thời kỳ suy yếu nhất. Trong nước, phát xít Nhật nổ súng tấn công Pháp hòng chiếm Việt Nam.

Trước tình hình đó, ngày 12-3-1945 ban hành rộng rãi Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Chỉ thị quan trọng này đã thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, chủ động và sáng tạo của Đảng, chỉ rõ phương hướng và biện pháp hành động cách mạng đúng đắn trong cao trào kháng Nhật, cứu nước, mở đường đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi. Trong khoảng thời gian tháng 3-8/1945, Đảng, nhân dân ta gấp rút chuẩn bị lực lượng tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Ngày 12-8-1945, với nhận định phát xít Nhật sẽ đầu hàng đồng minh, Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa. Ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 14 và 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng bàn kế hoạch phát động và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng dậy, tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền trong cả nước thuộc về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), trước hàng chục vạn nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

Hot!

Từ khóa SEO:

4 nhận xét:

Luôn luôn tự hào rằng Việt Nam là một quốc gia có một lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng bậc nhất. Việt Nam không có một quân đội mạnh nhất, nhưng chưa từng có một quân đội mạnh nhất nào có thể chiến thắng Việt Nam

Mỗi mùa tháng tám đi qua lại là ngày mà cả đất nước ta tưởng nhớ về những tháng ngày hào hùng của dân tộc. Sự khao khát độc lập tự do của dân tộc được thể hiện qua cuộc chiến hết sức trường kỳ gian khổ, hi sinh bao xương máu của đồng bào. Cả nước ghi nhớ công ơn của các đồng chí đã ngã xuống và gắng sức xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

Mỗi dịp mùa thu đến là chúng ta những con dân đất Việt không hết bồi hồi nhớ về những chiến công to lớn, những thời kì chiến đấu hào hùng của dân tộc, chúng ta thật tự hào về điều này và sẽ cố gắng phấn đấu giữ gìn thành quả của cha ông ta.

Sự thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã cho thấy nghệ thuật lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, chúng ta thật tự hào mỗi khi nhắc lại những chiến thắng, thắng lợi vẻ vang của dân tộc, chúng ta luôn xúc động về một thời kì oanh liệt, hào hùng này

Đăng nhận xét