Bài mới nhất

29/09/2014

Tính yêu nước của Phật giáo Việt Nam

Lê Quang

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất lâu đời. Quá trình Phật giáo du nhập vào Việt Nam diễn ra rất tự nhiên và hòa bình. Đó cũng chính là đặc trưng lớn của Phật giáo, rất dễ hòa nhập, cải biến phù hợp với văn hóa bản địa. 

Phật giáo ở Việt Nam luôn có truyền thống đồng hành cùng dân tộc, gắn liền với dân tộc trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Truyền thống đó xuyên suốt lịch sử du nhập, phát triển ở Việt Nam.

Các nhà Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần ghi nhận công lao đóng góp “phò vua trị quốc” của các vị cao tăng với tư tưởng “Phật pháp bất ly thế gian pháp”. Đây là tư tưởng nhập thế hết sức nhân văn của các nhà sư, của tăng ni Phật giáo, tuy đi tu nhưng không ly khai, không bàng quan trước vận mệnh quốc gia dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, nhiều tăng, ni, Phật tử đã sẵn sàng nhập ngũ lên đường đánh giặc cứu nước. Nhiều chùa chiền đã trở thành căn cứ địa cách mạng, nơi nuôi giấu, che chở cho cán bộ cách mạng hoạt động đánh giặc. Tinh thần “hộ quốc an dân” của các nhà sư Việt Nam:

“Cởi áo cà sa khoác chiến bào

Khoác gươm bồng súng dẹp binh đao

Ra đi quyết rửa thù cứu nước

Vì nghĩa quên thân hiến máu đào”

Sẽ còn vang vọng mãi cùng hồn dân tộc bất khuất, anh hùng.

Một điểm nổi bật của Phật giáo trên thế giới nói chung và Phật giáo ở Việt Nam nói riêng đó là đa dạng về hình thức tổ chức. Phật giáo tồn tại hai hình thức tổ chức song song là sơn môn và giáo hội. Hình thức sơn môn là hình thức tổ chức truyền thống của Phật giáo, theo đó, các đệ tử, Phật tử đi tu theo các sơn môn nhất định, được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Bên cạnh hình thức sơn môn, từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo ở nước ta cũng đã xuất hiện hình thức tổ chức giáo hội, để phù hợp với tình hình mới. Sau nhiều thăng trầm lịch sử, đến cuối năm 1975 cả nước tồn tại 22 tổ chức, hệ phái Phật giáo khác nhau. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo tăng, ni, Phật tử cả nước mong muốn có sự thống nhất Phật giáo nước nhà, Đảng, Nhà nước ta đã tạo điều kiện và cho phép thành lập Ban vận động thống nhất Phật giáo, quy tụ những vị cao tăng cả nước. Sau một thời gian vận động, tháng 11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được thành lập, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi thống nhất Phật giáo nước nhà của toàn thể tăng, ni, Phật tử. Sau khi được thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lãnh đạo tăng, ni, Phật tử nước nhà tiến hành nhiều hoạt động yêu nước, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay vẫn còn một số đối tượng trong quá trình thống nhất Phật giáo không đạt được những lợi ích bản thân, đã dẫn đến những hành động kích động, phá hoại khối đại đoàn kết Phật giáo nước nhà và phá hoại đất nước. Tuy nhiên, những đối tượng này chỉ là thiểu số và không có uy tín, bị cộng đồng Phật giáo nước nhà tẩy chay.

Nhìn chung, có thể khẳng định, Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng với tinh thần “Đạo pháp-Dân tộc-Xã hội chủ nghĩa”.

Hot!

Từ khóa SEO:

1 nhận xét:

mình không theo tôn giáo nào cả nhưng qua các tôn giáo mà mình biết được,mình đọc và xem trên mạng được thì phật giáo luôn êm đềm và lành tính nhất.chủ yếu nó hướng người ta đến chân thiện mỹ và không bị chi phối lãnh đạo của bất cứ ai,không như các tôn giáo khác nhiều điều khắt khe lại có sự tôn sùng quá mức dễ bị người khá sui khiến và làm những điều xấu xâ

Đăng nhận xét