Bài mới nhất

07/10/2014

Tránh định kiến, kỳ thị với các tôn giáoLê Quang

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Hiện tại, có thể kể đến Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Baha’i, Minh Lý đạo, Balamon và rất, rất nhiều các hệ phái khác nhau thuộc các tôn giáo này. Lịch sử các tôn giáo du nhập, phát sinh, phát triển ở Việt Nam rất lâu đời. Quá trình đó, có tôn giáo du nhập một cách tự nhiên, hòa bình, cũng có tôn giáo có sự đụng độ, va chạm với tín ngưỡng dân gian, văn hóa bản địa và đã để lại những vết hằn nhất định trong lịch sử. Đã là lịch sử chúng ta phải trân trọng sự thật. Nhưng thái độ chúng ta cũng cần hết sức khách quan, chúng ta nhìn nhận lịch sử để rút ra những bài học đích đáng cho hiện tại, để những ứng xử ở hiện tại không lặp lại những sai lầm trong lịch sử.

Có thể khẳng định thế này: là người dân Việt Nam, ở thời nào, dù dân tộc nào, tôn giáo, tín ngưỡng nào đều có lòng yêu nước nồng nàn. Tuy rằng, tại một mốc thời gian nào đó, trong những hoàn cảnh nào đó, vẫn có những cá nhân bán nước cầu vinh. Đó chỉ là thiểu số. Tuyệt đại đa số vẫn là những người dân yêu nước.

Đồng bào các tôn giáo cũng vậy. Tuyệt đại bộ phận có tinh thần yêu nước, xây dựng quê hương đất nước. Tuy vậy, không thể tránh khỏi ở những thời điểm đặc biệt vẫn có những tín đồ, những vị chức sắc (những tín đồ đặc biệt) có những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Cũng có một bộ phận quần chúng tín đồ, vì niềm tin tôn giáo mù quáng đã bị những kẻ xấu lợi dụng tiến hành những hoạt động phản bội Tổ quốc. Ở trong những hoàn cảnh đặc biệt, lại bị chi phối bởi đức tin, thật là khó phân biệt đúng sai, phải trái. Khi mà, những người lợi dụng họ, lừa dối họ bán nước lại chính là chăm lo phần hồn cho họ, những người họ kính trọng, tuyệt đối tin tưởng và nghe theo. Bởi vậy, chúng ta cần hết sức khách quan, chúng ta không thể trách cứ những con người mê muội, mù quáng này. Cái chúng ta cần là đấu tranh và lên án những kẻ xấu, những kẻ nhân danh tôn giáo để lợi dụng quần chúng tín đồ. Lịch sử ghi nhận Pháp xâm lược Việt Nam có sự giúp sức, hỗ trợ đắc lực từ các tín đồ Thiên Chúa giáo, những lực lượng “gián điệp” và “nội ứng”. Nhưng người dân Việt Nam hiện nay cần nhìn nhận vấn đề này thật khách quan, khi mà người chỉ huy đội quân tín đồ làm nội ứng này lại chính là những giáo sỹ Tây phương sang truyền giáo, là những Đức cha, những cha của các con chiên ngoan đạo. Họ chăn dắt thế nào, họ bảo thế nào thì con chiên phải nghe theo. Và chúng ta không thể đòi hỏi lòng yêu nước An Nam từ những giáo sỹ Tây phương này. Lòng yêu nước, ái quốc của họ là yêu nước pháp, và nhờ lòng yêu nước này, dân xứ An Nam đã được “vinh dự” nhận sự đô hộ của nước pháp thực dân. Tuy nhiên, nói gì thì nói, lịch sử vẫn là lịch sử, người tín đồ Thiên Chúa giáo hôm nay cũng cần nhìn nhận lịch sử để không mắc những sai lầm trong quá khứ.

Hiện nay, không thể phủ nhận, một bộ phận chức sắc, tín đồ đạo Thiên Chúa đang có những hành động vi phạm pháp luật. Những hành động này đang tạo ra ấn tượng xấu trong mắt người dân Việt Nam. Cộng thêm những vết hằn trong lịch sử, không ít người dân Việt Nam hiện nay vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm và định kiến với Thiên Chúa giáo. Bởi vậy, cần phải nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, bộ phận tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật chỉ là thiểu số, hoặc là số tín đồ bị lợi dụng, còn tuyệt đại đa số tín đồ có lòng yêu nước. Chúng ta cần tránh những định kiến, kỳ thị với đồng bào theo các tôn giáo nói chung, tín đồ Thiên chúa giáo nói riêng để cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển đất nước.

Hot!

Từ khóa SEO:

8 nhận xét:

Dù theo không theo một tôn giáo nào thì đều là đồng bào ta cả đều mang trong mình dòng máu lạc hồng huyền thoại. Và như vậy không nên có những sự kỳ thị nào hết giữa những người theo không theo đạo tiếp tục "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" và "thành công, thành công, đại thành công" như tư tưởng của Bác vĩ đại. Hơn nữa kỳ thị dân tộc tôn giáo là vi phạm pháp luật phải chịu phạt nên đừng bao giờ có tư tưởng đó.

Nước ta một đất nước có rất nhiều các dân tộc và các loại hình tôn giáo khác nhau nhưng tất cả mọi người đều chúng sống với nhau hòa thuận luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển kinh tế gia đình và xã hội. Những kẻ rận chủ chúng muốn xuyên tạc để chia rẽ tình đoàn kết của dân tộc ta

Ở nước ta có rất nhiều các tôn giáo Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và rất nhiều các tôn giáo nữa tất cả mọi người đều chung sống với nhau rất hòa thuận không có chuyện gì xảy ra giữa các tôn giáo làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa các tôn giáo

Những kẻ rận chủ chúng luôn tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình đoàn kết dân tộc của nhân dân ta . Những hành vi xấu xa đó của bọn chúng đang ngày thể hiện rõ bản chất. Chúng ta cần phải lên tiếng đấu tranh lại những luận điệu xuyên tạc xấu xa đó của bọn chúng

Không nên có những sự kỳ thị nào hết giữa những người theo không theo đạo tiếp tục "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" và "thành công, thành công, đại thành công" đó là hai câu nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc để đưa đất nước ta ngày càng phát triển hơn nữa

Hiện nay có một số tín đồ tôn giáo có những hành động vi phạm pháp luật như lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống đảng và nhà nước Việt Nam. Những hành động đó cần phải lên án và bị xử lí trước pháp luật để răn đe cho những kẻ khác. Những hành vi đó không thể chấp nhận được. Đừng để cho những kẻ phản động chúng lợi dụng

Hiện nay có một số tín đồ tôn giáo có những hành động vi phạm pháp luật như lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống đảng và nhà nước Việt Nam. Những hành động đó cần phải lên án và bị xử lí trước pháp luật để răn đe cho những kẻ khác. Những hành vi đó không thể chấp nhận được. Đừng để cho những kẻ phản động chúng lợi dụng

Nhưng người dân Việt Nam hiện nay cần nhìn nhận vấn đề này thật khách quan, khi mà người chỉ huy đội quân tín đồ làm nội ứng này lại chính là những giáo sỹ Tây phương sang truyền giáo, là những Đức cha, những cha của các con chiên ngoan đạo. Họ chăn dắt thế nào, họ bảo thế nào thì con chiên phải nghe theo

Đăng nhận xét