Bài mới nhất

31/12/2014

Đập tan các luận điệu xuyên tạc của Việt Tân

Hoa đất

Thời gian qua, đứa con lai quái thai thời hậu chiến Việt Tân luôn mạnh miệng đưa ra những đánh giá về nền kinh tế và xã hội của Việt Nam từ đấy quy kết bản chất của chế độ. Một trong những luận điệu xuyên tạc cho rằng “năm 2014 là năm thể hiện sự yếu kém của nhà cầm quyền cộng sản”. Phải chăng, dưới cái nhìn mang hình dáng viên đạn chống phá của Việt Tân, đây là năm yếu kém của nhà cầm quyền cộng sản. 

Nhìn lại năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra của năm 2014, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng GDP 5.8% cao hơn 2 năm trước và là năm đầu tiên vượt mục tiêu đề ra tính trong 3 năm qua. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động phát triển doanh nghiệp đã có những dấu hiệu tích cực bước đầu. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Có thể thấy, đây là năm mà Việt Nam thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, hạn chế yếu kém, đặc biệt là tình hình an ninh chính trị gặp biến động lớn với sự kiện đầu tháng 5-2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD981 vào đặt ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Sự kiện này không những đe dọa nền hòa bình, gây tình hình mất ổn định mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta, thể hiện trực tiếp qua việc ngành du lịch của Việt Nam mất 1 triệu khách du lịch, hay lợi dụng việc đồng bào ta biểu tình phản ứng hành động này của Trung Quốc mà một số phần tử xấu đã kích động phá hoại sản xuất, gây thiệt hại rất lớn…

Năm 2014, thành công lớn nhất chính là việc chúng ta đã giữ được chủ quyền quốc gia, giữ được hòa bình ổn định, và thông qua việc này chúng ta tạo được sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận của toàn dân tộc cả trong nước lẫn người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp chung của đất nước. Ngoài ra, môi trường kinh doanh cũng được cải thiện rõ rệt, theo công bố của Ngân hàng thế giới trong tháng 12-2014 thì môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 20 bậc. Các chính sách an ninh xã hội đạt nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả…

Có thể thấy, những thành công đó đã đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, là đòn giáng đau vào cách đưa tin xuyên tạc, mị dân của các tổ chức phản động, tiêu biểu là tổ chức Việt Tân. Đã đến lúc, Việt Tân nên học cách đưa tin “trung thực”, “khách quan” hơn hoặc tìm đường khác hoạt động để kiếm miếng cơm manh áo của mình.Hot!

Từ khóa SEO:

1 nhận xét:

Là người Việt Nam nhưng lại luôn phản lại đất nước, đi ngược với lợi ích của nhân dân, đó là các bọn phản động rận chủ VIệt Tân. Bọn rận chủ chúng chỉ biết đến lợi ích của bản thân chúng mày thôi. Những kẻ rận chủ này cần phải bị trừng trị trước pháp luật

Đăng nhận xét