Bài mới nhất

30/12/2014

CUỐI NĂM MẠN ĐÀM VỀ ĐỒNG TIỀN VÀ RẬN CHỦ

Hoa đất

Xưa nay đã có khá nhiều nhà triết học, nhà văn, nhà thơ nói và viết về đồng tiền, gọi đồng tiền “là chúa tể, “là tiên là phật”, “là bùa hộ mệnh”, “ là thần thánh”. Người thì kên án, kết tội đồng tiền, cho tiền là “ vật quỷ quái”, “ có ma lực”, đồng tền gây ra biết bao tội ác ghê tởm…Còn “rận chủ” là những kẻ “bán nước cầu vinh”, những người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hoạt động chống phá cách mạng. Vậy, giữa đồng tiền và “rận chủ” có mối quan hệ như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ:

Như chúng ta đều biêt, tiền là sản phẩm tất yếu của nền sản xuất hàng hóa. Nó là một hàng hóa đặc biệt được tách ra làm hình thái biểu hiện của giá trị các hoàng hóa khác. Lúc đầu, chức năng duy nhất của nó chỉ là thước đo giá trị, phục vụ cho việc mua bán trao đổi hàng hóa. Nhưng rồi dần dần, cùng với sự phát triển của sản xuất, tiền được xã hội thừa nhận làm phương tiện lưu thông, rồi phương tiện cất trữ và thanh toán. Đặc biệt, ngày nay, đồng tiền có khả năng quyết định chi phối sự ổn định của một quốc gia. Đó là chúng ta đang nói về đồng tiền ở góc độ bản chất thực sự của nó. Trong mối quan hệ với bè lũ “rận chủ”, đồng tiền được hiểu theo nghĩa khác.

Đối với các chó săn “rận chủ”, mọi thứ trong xã hội đều có thể bán và mua, tức là trở thành hàng hóa. Trong đó có lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, kể cả tổ quốc và nhân dân…Với lòng ham muốn và sự them khát tiền ngày càng tăng lên vô hạn, đồng tiền đã xâm nhập và công phá mọi giá trị về tất cả mọi giá trị của một con người đúng nghĩa của các nhà rận chủ. Thậm chí, nó đã chỏng thủng, hủy hoại các quan hệ gia đình, xã hội của họ. Với quan niệm khá phổ biến của các nhà rận chủ đó là “có tiền là có tất cả”, có tiền là có ô tô, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn…Nhưng họ đâu biết rằng, khi phản bội lại một đất nước, một dân tộc thì những đồng tiền đó trở thành những đồng tiền nhơ bẩn.

Chẳng chăng, tội lỗi đó chính ở bản thân đồng tiền? Không. Đồng tiền vẫn là nó, vẫn chỉ là những tờ giấy mỏng manh, vô tri vô giác. Nhưng khác ở đây là đồng tiền mà bọn rận chủ có được là từ đâu ra? Từ sự viện trợ của các nước Tư bản. Họ làm gì mà có? Họ phản bội Tổ quốc, dân tộc mà có. Tiền đó chúng sử dụng để làm gì? Để tiêu xài cho cuộc sống tiêu dài hoang phí, phù phiếm của cá nhân với nhu cầu sống hưởng thụ đòi hỏi cao hơn người khác. Nhìn các nhà hoạt động “dân chủ” như Bùi Hằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Lân Thắng… hay cả cái tổ chức phản động Việt Tân kia ngày đêm chống phá ta chung quy lại vì gì? Chẳng phải vì hòa bình, tiến bộ, vì Tổ quốc, dân tộc mà chỉ vì tiền đổ vào tài khoản của chúng mà thôi.

Dân tộc ta ngàn năm nay đã gánh chịu nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thối về vật chất nhưng không phải vì thế mà mất đi cốt cách, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc của dân tộc Việt Nam. Bởi vì, đạo lý của người Việt Nam ta là “ vật khinh linh trọng”, “tiếng chào cao hơn mâm cỗ”, “đói cho sạch rách cho thơm”, không vì nghèo khó mà làm bậy, mất phẩm chất con người. Những kẻ quay lưng lại đất nước, dân tộc vì tiền, vì danh vọng suy cho cùng chỉ là những kẻ đồi bại, trụy lạc. Chúng không phải là những người Việt Nam chân chính mà đó là những kẻ BÁN NƯỚC CẦU VINH. Và lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, những ai đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc sẽ bị xã hội, lịch sử đào thảiHot!

Từ khóa SEO:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét