Bài mới nhất

08/12/2014

Tính pháp lý của việc cho tặng, hiến nhượng đất đai cho cơ sở tôn giáoLê Quang

Hiện nay, xảy ra tình trạng cá nhân, hộ gia đình hiến nhượng, cho tặng đất đai (quyền sử dụng đất) cho cơ sở tôn giáo. Để làm rõ tính pháp lý của các hoạt động này, xác định hoạt động này có vi phạm pháp luật hay không, chúng ta tìm hiểu một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo quy định tại Luật đất đai 2013.

Điều 5: Người sử dụng đất

4. Cơ sở tôn giáo gồm: chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo.

Điều 10: Đất phi nông nghiệp

4. Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Điều 54: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

Điều 102: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được Nhà nước cho phép hoạt động; 

b) Không có tranh chấp; 

c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004”.

Điều 159. Đất cơ sở tôn giáo

1. Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo.

Điều 169: 

1. Cơ sở tôn giáo nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất.

Điều 173:

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Qua các quy định trên, có thể thấy đất cơ sở tôn giáo được Nhà nước bảo hộ. Đây là diện đất phi nông nghiệp, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Do vậy, tổ chức tôn giáo không được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Tổ chức tôn giáo nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức Nhà nước giao đất, nghiêm cấm hành vi cá nhân, hộ gia đình cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trực tiếp cho cơ sở tôn giáo. Hành vi cho tặng, chuyển nhượng đất đai (quyền sử dụng đất) cho cơ sở tôn giáo đã vi phạm pháp luật về đất đai.

Hot!

Từ khóa SEO:

7 nhận xét:

Tôi không biết vấn đề đất đai với tôn giáo nó như thế nào, nhưng tôi thấy thực tế đã có nhiều vụ xung đột về vấn đề đất đai này giữa tôn giáo với chính quyền, và tôi nghĩ gây ra cái này đó chính là sự quy định chưa chặt chẽ và chưa rõ ràng trong hệ thống pháp luật nước ta dân xđến tình trạng này, hi vọng rằng sẽ có những quy định chặt chẽ về đất đai

Những quy định của pháp luật trong chính sách hiến tặng đất đai cho nhà thờ một lần nữa cho thấy sự dân chủ nhân quyền trong chính sách tôn giáo của nhà nước ta. Mọi người có quyền tự do nhưng quyền đó phải luôn thực hiện trên cơ sở chính sách pháp luật. Điều này góp phần tránh cho những con rận chủ xuyên tạc vi khống nhà nước ta!

Thật sự là người dân mình hiểu về pháp luật đất đai còn hạn chế, nên mới dẫn đến tình trạng một số người thực hiện sai qui định về đất đai, một số người khác thì vì không hiểu nên có hiện tượng chống đối khi thu hồi đất.

Nói thật ra thì thu hôi, đền bù, chuyển nhượng đất đai là những vấn đề hết sức nhạy cảm. Một phần thì pháp luật Việt Nam về đất đai chưa thực sự hoàn thiện, phần khác thì dân tình không nắm chắc luật nên dẫn đến nhiều vụ việc đáng buồn.

Đất đai là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất ở Việt Nam mà bị các thế lực phản động trong nước lợi dụng để kích động người dân chống đối chính quyền. Cần phải nghiêm trị những hành động lợi dụng vấn đề này để xâm phạm an ninh quốc gia.

Một số vụ liên quan đến vấn đề đền bù đất ở những cơ sở tôn giáo thực ra chỉ là cái cớ để một số kẻ phản động lợi dụng cho rằng nhà nước ta o ép tôn giáo, nhà nước ta cướp đất của dân. Chứ thực ra thì không phải vậy.

Vấn đề đất đai luôn là chủ điểm nóng để các nhà rân chủ lợi dụng. Cần phải nghiêm trị đối với những hành động ntn

Đăng nhận xét