Bài mới nhất

19/01/2015

Nước Pháp đang dung túng cho các vi phạm nhân quyền
Lê Quang

Nước Pháp, một quốc gia văn minh Tây Âu, đang có những hành động dung túng các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, kích động tư tưởng hận thù tôn giáo, bản chất là bài trừ Hồi giáo. 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, quy định thế này:

Điều 19.

1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.

2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.

3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:

a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,

b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.

Điều 20.

1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm.

2. Mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm.

Theo đó, việc nhà chức trách Pháp đã không có bất kỳ một hành động nào để can thiệp hay ngăn cấm những hành vi vi phạm nhân quyền, kích động sự thù địch về tôn giáo. Cụ thể là, tạp chí Chalie Hebdo đã liên tục cho đăng ảnh đấng tiên tri Mohamed, đối tượng thờ cúng của đạo Hồi. Những người theo đạo Hồi tin rằng, không được khắc họa hình ảnh nhà tiên tri Mohamed dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm tránh sự trần tục hóa đấng tiên tri của họ. Như vậy, tạp chí Chalie Hebdo đã vi phạm Khoản 3, Điều 19 và Khoản 2, Điều 20 Công ước các quyền dân sự và chính trị năm 1966 khi đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người theo đạo Hồi và kích động sự thù hận tôn giáo. Nhà chức trách Pháp cũng đã không ra bất kỳ quyết định nào để ngăn cản hành động vi phạm này. Thực tế là, các hành động này đã dẫn đến vụ khủng bố đau lòng làm chết 12 người tại Paris, Pháp.

Nhìn sâu xa hơn, chúng ta thấy Pháp là quốc gia theo Công giáo, là cái nôi “bảo vệ” các cuộc tấn công nhằm vào Vatican. Hiện nay, mâu thuẫn tôn giáo giữa Hồi giáo và Công giáo đã đến mức căng thẳng, gây bất ổn nền an ninh thế giới với hàng loạt vụ khủng bố. Và nước Pháp cũng đã từng bị cho là kỳ thị Hồi giáo khi ban hành quy định mọi học sinh nữ Hồi giáo khi đến trường đều phải bỏ mạng che mắt, điều cấm kỵ quy định trong giới luật Hồi giáo đối với phụ nữ Hồi giáo.Hot!

Từ khóa SEO:

3 nhận xét:

Sự mâu thuẫn giữa Hồi Giáo và Công giáo ở Pháp có vẻ như có bàn thay can thiệp của quyền lực chính trị. Nhưng dù sao nếu như bắt học sinh nữ Hồi giáo bỏ khăn che mặt khi tới trường có phải quá đáng quá không?

Điều 20.

1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm.

2. Mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm
Hãy nhớ lấy!

Điều 20.

1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm.

2. Mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm
Hãy nhớ lấy!

Đăng nhận xét