Bài mới nhất

24/02/2015

Người Công giáo tốt là người biết tham gia chính trị

Hoa đất

Đức Giáo hoàng Phanxicô xứng đáng là nhân vật của năm 2014 bởi những đóng góp lớn lao của người đứng đầu giáo hội cho cộng đồng Thiên chúa giáo nói riêng và thế giới nói chung. Trong bài giảng lễ ngày 16 tháng 9, 2013 tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô bác bỏ ý kiến cho rằng “một người Công giáo tốt không can thiệp vào các vấn về chính trị”. Một lần nữa giáo hội Thiên chúa đã nhìn thẳng vào thực tế khi đưa ra tuyên bố “Một người Công Giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị”. Vậy phải hiểu điều này như thế nào trong cộng đồng Thiên chúa giáo ở Việt Nam?

Trước hết, cần hiểu chính trị là việc thực hiện quyền lực của Nhà nước, quyền lực thuộc về ai, bảo vệ giai cấp nào trong xã hội. Ở Việt Nam, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân do liên minh công nhân, nông dân, trí thức mà Đảng Cộng sản chính là lực lượng tiên phong đại diện cho họ. Vì vậy, chính trị ở đây phải phục vụ cho lợi ích của số đông, không phân biệt lương – giáo. Chính trị ở Việt Nam, trước hết tín đồ Thiên chúa giáo phải hiểu điều đó, bao gồm cả quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Và trong một xã hội thượng tôn pháp luật, quyền tự do của cá nhân trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền tham gia chính trị không được vượt hơn lợi ích chung của xã hội. Nếu mọi cá nhân có các quyền tự do tuyệt đối về chính trị theo như cách hiểu của một số linh mục cực đoan Thiên chúa giáo thời gian qua, cộng đồng sẽ không tồn tại, tổ quốc và dân tộc sẽ bị xóa nhòa. Bên cạnh các quyền cá nhân, có quyền tập thể của cả cộng đồng. Quyền này nhằm mục đích bảo đảm những lợi ích chung của tất cả các cá nhân thành viên. Quyền cộng đồng hoàn toàn không phải là sản phẩm của sự tự biện mà là kết tinh của nền văn minh nhân loại và đã được thừa nhận đồng thời với các quyền cá nhân trong các văn kiện quốc tế về nhân quyền và cả lời dạy của Thiên chúa. Như vậy, biết tham gia chính trị vừa đảm bảo quyền của con người (bao gồm cả tín đồ Thiên chúa giáo) vừa thực thi nghĩa vụ của họ đối với quốc gia – dân tộc, nơi mà họ đang sinh sống. 

Không phải ngẫu nhiên Giáo Hoàng Francis đưa ra quan điểm như vậy. Chính ông là người quan tâm đến người nghèo khổ, bệnh tật trên khắp toàn thế giới, nơi mà chính phủ của họ đang bó tay với những khó khăn trước mắt. Chính ông cũng là người có công hàn gắn mối quan hệ đóng băng hàng chục năm giữa Mỹ và Cuba. Những điều trên phần nào chứng minh Thiên chúa giáo đã đóng góp một phần nhỏ bé vì sự ổn định chính trị trên thế giới. 

Huấn thị của Giáo Hoàng Francis còn là sự kế thừa và phát triển và cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng của các vị giáo hoàng trước đây. Năm 2009 trong chuyến đi Ad Limina của các Giám mục Việt Nam, Giáo hoàng Benedict XVI đã có bài Huấn từ với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong đó Ngài đã có thông điệp như: “người Công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt”. Người công giáo tốt cụ thể là phải biết tham gia chính trị để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Những ẩn ý đầy sâu xa nhưng mang đầy tính thực tiễn của giáo hoàng là cơ sở để giáo hội Thiên chúa Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn đường hướng “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “kính chúa yêu nước”, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc CNH, HĐH đất nước.

Hot!

Từ khóa SEO:

1 nhận xét:

“Một người Công Giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị”, giáo dân là một bộ phân trong cộng đồng của từng quốc gia, chính vì vậy bất kì lúc nào và ở đâu cũng phải tôn trọng quy định chung của cuôc gia đó, không nên có những tư tưởng có những hành động đi ngược lại lợi ích chung, quy định chung " trong một xã hội thượng tôn pháp luật, quyền tự do của cá nhân trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền tham gia chính trị không được vượt hơn lợi ích chung của xã hội."

Đăng nhận xét