Bài mới nhất

24/05/2015

Bàn về sự “lệ thuộc” trong giai đoạn hiện nay

Hoa đất

Một quốc gia độc lập, có chủ quyền thừa sự khôn ngoan để tránh sự "lệ thuộc" vào các nước lớn. Hậu quả dễ dàng nhận ra khi bị "lệ thuộc" đó là quốc gia ấy dễ bị bán đứng một cách không thương tiếc trong vòng xoáy “lợi ích” mà các nước lớn đang xâu xé lẫn nhau. Trung Quốc bắt tay với Mỹ để chiếm Hoàng Sa năm 1974 là bài học xương máu mà Việt Nam luôn khắc cốt ghi tâm.

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ của người Việt. Không chịu lệ thuộc, không chịu mất nước đã trở thành bản tính của dân tộc ta. 

Trong bối cảnh quá trình hội nhập sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội vào sân chơi toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thách thức quan trọng. Đặc biệt, trước những vấn đề căng thẳng trên Biển Đông, chúng ta cần nhìn nhận về tinh thần độc lập tự chủ trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước làm cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp đang diễn ra.

Việt Nam tiếp tục chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế. Chúng ta kiên định con đường đã chọn với chính sách “3 không”: không liên minh, liên kết; không đi với nước này chống nước kia; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Và thực tế, với đường lối đối ngoại ấy, Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân trên thế giới trong các vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa giúp Việt Nam hội nhập kinh tế, mang lại những thành tựu vĩ đại cho dân tộc. mặt khác, đây còn là cơ sở để Việt Nam đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc từ bên ngoài. Mỹ luôn gây sức ép về vấn đề dân chủ, nhân quyền, song Việt Nam đã phản bác lại bằng thực tế rằng dân chủ ở Việt Nam ngày càng mở rộng, nhân quyền ngày càng được bảo đảm tốt hơn. 

Có ý kiến cho rằng, trước chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ, sức ép từ hiệp định TPP đặt ra yêu cầu Việt Nam phải thả các tù nhân lương tâm, cải thiện tình hình nhân quyền. Đã xa rồi thời kỳ thực dân đế quốc mang các giá trị dân chủ, nhân quyền đi khai sáng nền văn minh phương Đông. Độc lập, tự chủ sẽ là câu trả lời để Việt Nam đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng.


Lệ thuộc sẽ dễ dàng đánh mất quyền tự quyết trong nhận thức và hành động. Chúng ta nhận ra rằng, điều trước tiên lớn nhất là sự lệ thuộc về nhận thức. Sự lệ thuộc này chi phối hành vi của con người và dẫn hiệu quả của hành động. Đấy là giá trị cốt lõi của tư tưởng bảo vệ chủ quyền biển đảo mà Đảng, Nhà nước ta đang kiên định.

Tất nhiên, trong quá trình ấy có lúc phải điều chỉnh ở khía cạnh này, khía cạnh khác nhưng tư tránh bị lệ thuộc luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Hot!

Từ khóa SEO:

5 nhận xét:

Việt Nam sẽ không bao giờ để mình lấn sâu vào một chính sách hay một quốc gia nào. Mục tiêu của Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Việt Nam có quan hệ tôn trọng với tất cả các quốc gia.

Việt Nam chúng ta sẽ không bao giờ phụ thuộc vào một quốc gia khác cả, mà phải tự chủ dân tộc. Lúc lệ thuộc vào quốc gia khác thì sẽ bị lệ thuộc cả kinh tế chính trị. Chính trị không ổn định thì cuộc sống người dân chả bao h được hòa bình no đủ.

Đối sách của nước ta trước vấn đề biển đông như vậy là hợp lý, đừng dẫm chân lên những vết xe đỏ như Ukaraina và một số nước khác, người ta đã như vậy chẳng nhẽ mình dẫm lên vết xe đổ, lúc đó cả thế giới nó cười vào mặt, hơn nữa so với Mỹ và Trung Quốc thực lực mình vẫn kém hơn nhiều, cũng dễ hiểu thôi, thằng Mỹ chẳng ai xâm chiếm đô hộ nên nó có thời gian xây dựng nó mạnh hơn thôi, còn nước mình hết thằng này lại thằng khác nhảy vào mà đất nước mình có được như ngày hôm nay cũng là một điều đáng tự hào, và cũng chứng tỏ là sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta rất đúng, vậy nên chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ đất nước, nhưng vẫn phải tỉnh táo trong đối sách, đừng biền thành con sâu làm rầu nồi canh.

Tinh thần độc lập, tự chủ của người Việt. Không chịu lệ thuộc, không chịu mất nước đã trở thành bản tính của dân tộc ta đã được lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta chứng minh

Quan trọng nhất là sự lệ thuộc về nhận thức. Sự lệ thuộc này chi phối hành vi của con người và dẫn hiệu quả của hành động. Ngay từ trong nhận thức dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đã khẳng định không bao giờ chịu lệ thuộc vào các nước khác, quyết giữ gìn quyền độc lập, tự do của dân tộc mình

Đăng nhận xét