Bài mới nhất

19/05/2015

Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc, hạ bệ thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh

Hoa đất


Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong không khí hân hoan chào mừng 125 năm ngày sinh nhật Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc. 

Thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng vĩ đại của lịch sử giải phóng dân tộc Việt Nam mà Người còn là tấm gương sáng ngời những phẩm chất cao quý nhất của con người Việt: yêu nước, thương dân, thông minh, cần cù, sáng tạo, giản dị, tiết kiệm… Trên bình diện quốc tế, Hồ Chí Minh còn là biểu tượng của một người Cộng sản chân chính với nhân cách cao cả và người bạn lớn của nhân dân thế giới.

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng được các thế lực thù địch đẩy mạnh nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm mà chúng tích cực tiến hành trong thời gian qua là xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại Hồ Chí Minh. Để tiến hành mặt hoạt động trên, chúng đã mở các chiến dịch phản tuyên truyền xuyên tạc với hệ thống phương tiện tuyên truyền đồ sộ: sách, báo, tạp chí, internet…

Những thủ đoạn hèn hạ mà chúng thường đưa ra nhằm hạ bệ hình tượng Hồ Chí Minh như bịa đặt thông tin về đời tư, gây nghi ngờ về quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài… với tốc độ nhanh như những phát súng liên thanh khiến người đọc không thể phân biệt đúng – sai, trắng – đen, phải – trái... Điển hình là trên các trang mạng hải ngoại, bên cạnh các bài viết bôi nhọ, chúng đã đăng tải bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”… nhằm xuyên tạc một cách trắng trợn thân thế và sự nghiệp của Người. Từ sự hận thù giai cấp, chế độ và bất mãn cá nhân chúng sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đi ngược lại với sự tôn kính của dân tộc Việt và nhân dân thế giới về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

Những luận điệu trên đã từng bước gây hoài nghi trong một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ. Đây còn là điều kiện để các thế lực thù địch gieo rắc những quan điểm đa nguyên, đa đảng nhằm từng bước chuyển hóa chế độ tư tưởng của chế độ XHCN Việt Nam. 


Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc, hạ bệ thân thế sự nghiệp Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Điều này đòi hỏi chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản kích trước những mầm mống độc hại mà các thế lực thù địch đang gieo rắc vào quần chúng nhân dân. Bên cạnh đấy, chúng ta cần triển khai sâu rộng cuộc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào đời sống xã hội nhằm khẳng định thêm những giá trị cao quý của nhân cách lớn của Người.

Hot!

Từ khóa SEO:

9 nhận xét:

"Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng được các thế lực thù địch đẩy mạnh nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm mà chúng tích cực tiến hành trong thời gian qua là xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại Hồ Chí Minh. Để tiến hành mặt hoạt động trên, chúng đã mở các chiến dịch phản tuyên truyền xuyên tạc với hệ thống phương tiện tuyên truyền đồ sộ: sách, báo, tạp chí, internet". Chúng ta cần phải tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc của lũ rận chủ, không thể lung lay tinh thần theo bọn chúng.

Với luận điệu xuyên tạc lịch sử, bọn rận chủ muốn bôi xấu vụ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Chúng dùng moị thủ đoạn để xuyên tạc một cách trắng trợn về sự nghiệp cũng như thân thế của ông. Do vậy chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng, phản pháo lại những luận điệu xuyên tạc trên.

Bọn rận chủ luôn tìm mọi cách để hạ bệ xuyên tạc thân thế sự nghiệp của Hồ Chủ Tịch. Chúng không từ mọi âm mưu thủ đoạn nào cả. Do vậy chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo trước các chiêu trò của bọn này.

Bọn này thì gì mà chúng chả nghĩ ra được, ai chúng cũng có thể bôi nhọ nói xấu hết. Những Bác Hoog vị lãnh tụ vĩ đại luôn sống mãi trong lòng dân chúng ta rồi.

Trước những ngày lễ lớn kỷ niệm liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là các thế lực thù địch lại xuyên tạc những câu chuyện để nhằm nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta nên chúng ta hãy cẩn thận với những luận điệu xuyên tạc này và không nên tin những thông tin này.

danh nhân văn hóa thế giới , ai công nhận zi :|

Chúng ta cần phải cảnh giác trước những thông tin bịa đặt vu khống mà bọn phản động đưa ra nhằm hạ bệ thân thế uy tín của người. Chúng luôn gieo vào đầu người dân những thông tin xuyên tạc bóp méo sự thật.

Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.Kỷ niệm 100 ngày sinh của Bác được tổ chức long trọng khắp thế giới. Chúng ta biết điều đó nên chẳng cần nghe mấy tên phản động nói xấu.

Nghĩ sai về Bác đã là một cái tội lớn, chứ không nói là nói xấu Bác, nếu không có Bác dẫn đường chỉ lối , cùng với sự đoàn kết thông nhất của toàn thể nhân dân ta, thì có chúng ta ngày hôm nay không, vậy tại sao nhân dân ta đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đại của Đảng và Bác, vì đó là con đường đúng, nếu không đúng mọi người có chọn không, không một tiếng cám ơn lại còn nói xấu, mọi người có còn là con người không. giờ các bạn giúp người khác rồi người ta quay lại chửi bạn thì bạn sẽ thế nào, cứ nói xấu hoài, ngứa miệng hả.

Đăng nhận xét