Bài mới nhất

07/06/2015

Việt - Mỹ hợp tác quốc phòng và quan điểm “đối tượng - đối tác”

Hoa đất
Việt - Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng

Trong đường lối đối ngoại của các nước, việc xác định "đối tượng - đối tác" có vai trò hết sức quan trọng nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển của quốc gia đó. Trước đây, Việt Nam xác định các nước đế quốc là đối tượng, đơn giản chúng ta đang bị họ áp bức, xâm lược. Vì vậy, trong khoảng thời gian này các nước theo hệ thống XHCN được Việt Nam xác định là đối tác.

Sau giải phóng, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định "đối tượng - đối tác" phù hợp với xu hướng của thời đại và mục tiêu trong chiến lược phát triển của đất nước. 

"Đối tác" lúc này được hiểu là những ai chủ trương thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam đã gác lại quá khứ, thiết lập quan hệ ngoại với nhiều nước trên thế giới, trong đó có những quốc gia trước đây từng xâm lược nước ta. Mỹ là quốc gia điển hình. Với quan điểm trên, lợi ích quốc gia là tối thượng, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở cả hai bên cùng có lợi.

"Đối tượng" được hiểu là bất kỳ thế lực nào chống lại mục tiêu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trước diễn biến tình hình căng thẳng trên Biển Đông, Việt Nam tăng cường hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, quốc gia này sẽ bỏ thêm một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và sẽ sẵn sàng cung cấp những trang thiết bị cho Việt Nam, Mỹ cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác, chế tạo những trang thiết bị quân sự tại Việt Nam.

Nhiều bộ óc chuyên soi mói tình hình chính trị tại Việt Nam cho rằng: Việt Nam bắt tay với Mỹ để chống lại thói bá quyền của Trung Quốc, Việt Nam hợp tác với đế quốc tư bản trước đây để bảo vệ đất nước, …

Rõ ràng, chuyện hợp tác quốc phòng và tranh chấp Biển Đông là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có chính nghĩa và sự ủng hộ của các nước trên thế giới trong các tranh chấp Biển Đông. Việt Nam không hả hê theo Mỹ để chống Trung Quốc bởi vì chúng ta kiên định mục tiêu chính sách đối ngoại hết sức uyển chuyển linh hoạt. Trong đối tác và đối tượng đều có những cơ hội và thách thức. Vì vậy, chúng ta phải tận dụng cơ hội và giảm bớt thách thức từ những yếu tố tác động đến tình hình Biển Đông hiện nay.

Trong mỗi đối tượng vẫn có mặt`hợp tác, ngược lại trong mỗi đối tác lại có những mặt khác biệt mâu thuẫn với lợi ích của ta. Do đó, đối tượng đối tác đan xen, trong đối tượng có đối tác, trong đối tác có đối tượng.

Quan điểm nhất quán này là lý do giải thích vì sao Việt Nam tăng cường củng cố mối quan hệ với các quốc gia, trong đó có Mỹ, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích lẫn nhau. 

Hot!

Từ khóa SEO:

14 nhận xét:

Rõ ràng phải như vậy, vừa hợp tác vừa đấu tranh, chúng ta không thể ôm mãi quá khứ, nhưng cũng không thể quên quá khứ, nhưng điều cần nhất bây giò là làm thế nào để nhân dân ta có cuộc sống tốt hơn, đất nước ta vẫn bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, đó mới là chính sách khôn khéo

Quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà Nước ta là độc lập tự chủ và sẵn sàng hợp tác và làm bạn với tất cả những quốc gia những quốc gia nào có lợi ích cho việc phát triển đất nước thì chúng ta tăng cường hợp tác và những mặt nào không có lợi cho chúng ta và xâm hại đến lợi ích quốc gia chúng ta thì chúng ta kiên quyết đấu tranh.

Việt Nam với Mỹ hợp tác quốc phòng là đối tác đối tượng trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích lẫn nhau. Việt Nam cần gác lại quá khứ để hướng tới hợp tác với các nước để phát triển hơn.

Ngày này, giữa đối tượng và đối tác không có sự phân biệt rõ rệt. Một nước có thể là đối tượng trên lĩnh vực này những lại là đối tác trên lĩnh vực khác. Việt Nam luôn sẵn sàng giao lưu, mở rộng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào nhưng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi,

Việt Nam luôn mở rộng giao lưu hợp tác với các nước. Trước có thể Mỹ là đối tượng nhưng giờ lại là đối tác để có thể phát triển kinh tế.

Tùy từng thời điểm tùy từng giai đoạn mà Mỹ với Việt Nam có quan hệ đối tác hay đối tượng. Việt Nam cần tăng cường mối quan hệ ngoại giao với các nước lớn để tranh thủ sự ủng hộ về vấn đề biển đông.

"Chuyện hợp tác quốc phòng và tranh chấp Biển Đông là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có chính nghĩa và sự ủng hộ của các nước trên thế giới trong các tranh chấp Biển Đông. Việt Nam không hả hê theo Mỹ để chống Trung Quốc bởi vì chúng ta kiên định mục tiêu chính sách đối ngoại hết sức uyển chuyển linh hoạt". Trong giai đoạn biển đông đang phức tạp thế này thì công tác ngoại giao của các vị lãnh đạo cần sự khôn khéo tỉnh táo để nhận được sự ủng hộ các nước trên thế giới.

Càng hợp tác xâu rộng càng cần đề cao cảnh giác. Bởi vấn đề lợi ích vô cùng nhạy cảm và khó lường. Mỹ có thể là đối tác của Việt Nam hiện tại nhưng không thể biết tương lại sẽ như thế nào

Việt Nam không tham gia liên minh quân sư để chống lại nước thứ 3 và Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước nhưng trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền. Đối tác được hiểu đơn là đất nước hợp tác với ta giúp ta phát triển, đem lại lợi ích cho đất nước ta còn đối tượng là đất nước có hành động chống đối, chống phá hay hậu thuẫn cho các tổ chức chống Việt Nam. Trong gian đoạn hiện nay cần phải mềm dẻo khi xác định đối tác và đối tượng, trong đối tác có đối tượng và trong đối tượng có đối tác

Trước diễn biến tình hình căng thẳng trên Biển Đông, Việt Nam tăng cường hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam tăng cường củng cố mối quan hệ với các quốc gia, trong đó có Mỹ, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích lẫn nhau.

Trên mặt trận ngoại giao, chúng ta phải tận dụng cơ hội và giảm bớt thách thức từ những yếu tố tác động đến tình hình Biển Đông hiện nay. Vì thế hợp tác với Mỹ là điều hiển nhiên.

cũng dễ hiểu thôi, phải vừa hợp tác vừa đấu tranh, chẳng nhẽ mình cứ đem cái thù hằn dân tộc, đem quá khứ đau thương để bỏ đi một mối quan hệ mà làm lợi cho nhân dân ta, một thị trường tiêu thụ khá lớn một số sản phảm của ta, chúng ta không quên, nhưng phải làm sao để mình có lợi nhất, tốt cho nhân dân ta thì không việc gì phải ngại

Mỹ là nước có rất nhiều khía cạnh hợp tác với chúng ta để phát triển kinh tế, nhưng cùng với đó Mỹ cũng luôn cổ súy cho phong trào phản động ở Việt Nam nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy phân biệt rạch ròi đối tượng đối tác chính là bước tiến quan trọng trong quan hệ Mỹ - Việt

Tùy từng thời điểm mà mỗi quốc gia có cách đối ngoại khác nhau, việc hợp tác là cùng giúp nhau, củng cố mối quan hệ giữa các nước, thời điểm này tranh chấp biển Đông đang diễn ra vì vậy chiến lược hợp tác trong thời gian này là cực kỳ quan trọng.

Đăng nhận xét