Bài mới nhất

30/09/2015

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Hoa đất
Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo


Tự do tôn giáo bị xâm hại luôn là cái cớ để các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Lấy lý do bảo vệ cồng đồng người Anbani thiểu số theo đạo Hồi bị đàn áp, Mỹ đã đơn phương can thiệp quân sự vào Kosovo. Hay như Mỹ đã lợi dụng những mâu thuẫn bên trong đạo Hồi để dung túng cho lực lượng ly khai ở Trung Đông nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria – Assad. Đây là một trong những nguyên nhân hình thành nên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, một thế lực đang hoành hành, đe dọa đến an ninh trên toàn thế giới.

Vậy ở Việt Nam, vấn đề tôn giáo và tự do tôn giáo được Nhà nước nhìn nhận như thế nào?

Thực tế ở Việt Nam, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, không một tôn giáo nào hoạt động đúng pháp luật mà bị ngăn cấm. Mọi người dân Việt Nam hoàn toàn tự nguyện, tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào, không bị ép buộc, cấm đoán. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và đảm bảo.

Nhiều tổ chức, hệ phái tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân và đi vào hoạt động. Số lượng các tín đồ tôn giáo tăng nhanh, tập trung vào các nơi có tín ngưỡng sơ khai, đa thần. Các cơ sở thờ tự, đào tạo chức sắc được mở rộng tạo điều kiện cho sinh hoạt tôn giáo. Quan hệ quốc tế của tôn giáo ở Việt Nam ngày càng được mở rộng đã cho thấy bức tranh sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã 2 lần đăng cai đại lễ phật đản Versak; hàng chục hội nghị quốc tế về Thiên chúa giáo và Tin Lành…

Theo thống kê của Ban tôn giáo chính phủ, hiện nay có tới 95% số dân Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó hơn 24 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau (chiếm khoảng 27% dân số). Đáng chú ý, ngày càng nhiều các tổ chức tôn giáo với xu hướng nhập thế được Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện tham gia hoạt động y tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo,... qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, cách nhìn nhận và quản lý của Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động tôn giáo ngày càng được đổi mới theo hướng vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho người dân, vừa phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhiều dự thảo luật tôn giáo đã gắn kết việc cụ thể hóa các công ước và luật pháp quốc tế, phù hợp với thực tiễn tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Tuy nhiên, với những thành tựu đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động tôn giáo ở Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến ANQG. Đó là âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây rối ANTT, kích động ly khai cát cứ trong vùng DTTS… Đấy là những yếu tố cần được tính toán trong công tác quản lý nhà nước, để vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho đồng bào, vừa đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm lợi ích của quốc gia dân tộc.

Những nỗ lực về nhân quyền mà Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong thời gian qua có một phần đóng góp không nhỏ từ kết quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Đã qua rồi thời kỳ thực dân đế quốc đưa quân đi khai pháp xứ An Nam. Tự do tôn giáo ở Việt Nam cần những hành động đối thoại, trực tiếp sống và sinh hoạt với cộng đồng tín đồ. Và dĩ nhiên, mọi hành động lợi dụng chiêu bài “tự do tôn giáo” để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam cần phải lên án và chấm dứt ngay lập tức.
Hot!

Từ khóa SEO:

39 nhận xét:

Ở Việt Nam mà nói không có tự do tôn giáo thì chẳng có quốc gia nào trên thế giới này tự do tôn giáo cả. Nhưng những kẻ đó vì thế mà hay lợi dụng tôn giáo để làm những điều xấu xa

Khi nào cũng quay đi quay lại những lý do này, tự do tín ngưỡng theo cách mà chúng muốn là quá tự do, là chúng muốn làm gì thì nhân dân ta phải để cho chúng làm, không ai không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, kể cả quy định nhà nước cũng đã quy định rồi. nhưng giờ e thấy cũng là tín ngưỡng tôn giáo thôi, nhưng đạo phật hữu ích hơn thiên chúa giáo, em thì không theo đạo, nhưng em thấy vây. bọn thiên chúa giáo suốt ngày kéo đàn kéo cánh đánh nhau, không làm được gì cho dân cho nước. tự do cũng phải có mức độ của nó, không phải cứ thích làm gì thì làm.

Nhìn lại đất nước ta cũng là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, nếu như không có sự bình đẳng và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo thì làm sao nhiều tôn giáo có thể tồn tai được như vây, và cái gì cũng vậy, vốn tôn giáo luôn mang những điều tốt đến mọi người, nhưng quan trọng là roi vào tay ai, rơi vào tay người tốt thì bản thân nó rất hữu ích, ngược lại thì hậu quả không hề nhỏ, sinh hoạt tôn giáo nhưng không cuồng tín, phải dữ cho mình cái đầu tỉnh táo, suy cho cũng cũng chỉ giải tỏa tinh thần thôi.

Công dân Việt Nam đều có thể thừa nhận rằng các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, không một tôn giáo nào hoạt động đúng pháp luật mà bị ngăn cấm. Các thế lực thiếu thiện cảm với Việt Nam đang lợi dụng cái chiêu bài tự do tôn giáo nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu phá hoại, chuyển hóa chế độ của Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia độc lập và tự chủ, chúng ta có thể có quyền tự lựa chọn phương hướng phát triển của mình. Đừng có lợi dụng để phá hoại đất nước bình yên và xinh đẹp

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo nhưng chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng các quyền cơ bản của công dân và đồng bào theo tôn giáo, không có chuyện phân biệt đối xử giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo. Các thế lực thù địch và bọn chống đối nhà nước luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tiến hành hoạt động phá hoại chính sách đại đoàn kết, chống phá nhà nước Việt Nam. Mọi người hãy nhận thấy rõ âm mưu của chúng và đừng để chúng lợi dụng

Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam. Để thực hiện âm mưu đó họ không từ một thủ đoạn nào để chống phá đặc biệt là xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. uy nhiên dù họ có “to mồm” đến đâu thì họ cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng Việt Nam là một nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này được thể hiện ngay trong hệ thống đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn

Chúng ta có thể khẳng định rằng ở Việt Nam mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn khẳng định lập trường nhất quán về chính sách tôn giáo; đồng thời, quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của nhân dân được thực sự coi trọng trong thực tiễn. Điều đó đã được khẳng định rõ trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Các thế lực thiếu thiện chí với nước ta vẫn luôn lợi dụng vấn đề này để can thiệp vào công việc nội bộ và chống phá nhà nước ta trên lĩnh vực tôn giáo. Mọi người cần cảnh giác

Các thế lực thù địch và bọn có tư tưởng trái ngược với Việt Nam luôn xuyên tạc và vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, ngăn chặn tôn giáo phát triển nhằm chống phá và hạ uy tín của Việt Na trên trường quốc tế. Qua thực tiễn chúng ta thấy rằng luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam. Đây cũng chỉ là những luận điệu đã lỗi thời và không thể “gây khó” cho Việt Nam trên con đường xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh.

Các thế lực thù địch vẫn luôn xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Đây hoàn toàn là bịa đặt và chúng ta thấy rằng bảo đảm và tôn trọng tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc đã trở thành một nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay. Những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện chủ trương, chính sách về tự do tôn giáo được đông đảo cá nhân và các tổ chức quốc tế thừa nhận

Tôn giáo tín ngưỡng ở nước ta lúc nào mà chả được quan tâm, được tạo điều kiện phát triển, mọi người có thể tự do theo hoặc không theo tôn giáo. Nhưng mà hình như chính sách tự do tôn giáo ý lại tạo điều kiện cho nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo để làm càn rồi thì hùa vào theo đó là những kẻ bên ngoài kêu gào nước ta không có tự do tôn giáo.

Nước ta là một nước đa dân tộc, đa tôn giáo. Chính vì thế mà vấn đề tự do tôn giáo rất được Đảng và Nhà Nước quan tâm, Nhưng các thế lực thù địch vẫn luôn xuyên tạc một cách trắng trợn về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chúng móc nối với một số thành phần bất hảo với chính quyền có địa vị trong các tôn giáo để tuyên truyền với các tín đồ, làm cho tình hình chính trị trở nên phức tạp, chúng luôn lôi các luận điệu tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo cách đánh giá chủ quan. Nhưng tôi chắc chắn rằng những luận điệu đó cũng sẽ không làm cản trở Việt Nam trong con đường phát triển.

Với con số 95% số dân Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó hơn 24 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau thì vấn đề tín ngưỡng tôn giáo trở thành một bài toán khó cho vấn đề quản lí tôn giáo. Nếu như không đảm bảo được quyền tự do tôn giáo thì không chỉ ảnh hưởng đến các tín đồ mà còn ảnh hưởng đến an ninh đất nước. Nếu như không đảm bảo được quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo thì đây chính là cơ hội để những kẻ chống phá đât nước lợi dụng phá hoại.

Tôn giáo trở thành một nơi nương tựa tinh thần cho con người lúc họ gặp những khó khăn vấp ngã trong cuộc sống, giúp họ vượt qua khó khăn bằng chính sức lực và nghị lực của mình, chứ không phải lợi dụng sự cả tin của nhiều người đối với thần quyền giáo lý, để rồi buộc họ đi theo những hành động ngược lại lợi ích của toàn dân tộc

những thằng phản động chỉ vu cáo được khi nhận thức người dân đang còn mơ hồ, khi nhân dân chỉ nhớ đến những sai lầm nhỏ nhặt mà bỏ qua những công lao lớn ma người ta đã dành cho mình, khi mọi người dân đều thấy rằng, nếu thực sựu những ảnh hưởng của mình không lớn và đất nước vẫn quan trọng hơn những điêu vụn vặt cá nhân thì chừng đó địch không thể xuyên tạc được

Giờ nhiều người không định nghĩa cho mình như thế nào là hai từ tự do và đôi khi đồng nhất tự do với vô tổ chức vô kỉ luật, họ nghĩ tự do là được làm những gì mình thích, mặc dù có ảnh hưởng đến người khác cũng không phải là vấn để, nhưng họ đâu biết ai cũng muốn tự do, và khi tất cả mọi người đều như họ thì tôi nghĩ không con hai chữ tự do nữa?

Việt Nam luôn đề cao tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên không phải tự do là thích làm gì thì làm mà phải tuân theo những quy định, pháp luật của Nhà nước ta. Ngoài ra cũng không được xâm phạm đến quyền tự do của người khác cũng như là thể chế chính chị của nước ta. Mọi việc làm sai trái đều được coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị thích đáng

Việt Nam là nhà nước của dân do dân và vì dân. Mọi việc làm của Nhà nước ta đều bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Chính vì thế không có lý do gì mà Nhà nước ta nói không với quyền tự do dân tộc, tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo cả. Nhưng ở một mức độ nào đó những người theo các đạo cũng phải tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước, đường lối của Đảng. Mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước đều sẽ bị ngăn chặn một cách nhanh nhất

Việt Nam luôn đề cao tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên không phải tự do là thích làm gì thì làm mà phải tuân theo những quy định, pháp luật của Nhà nước ta. Ngoài ra cũng không được xâm phạm đến quyền tự do của người khác cũng như là thể chế chính chị của nước ta. Mọi việc làm sai trái đều được coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị thích đáng

Ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới - Hiến pháp 1946, Đảng ta đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng là một trong năm quyền cơ bản của công dân, quy định tại Điều 26. Từ đó đến nay, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, xuyên suốt, nhất quán cho đến Nghị định 92/2012/NĐ-CP, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tái khẳng định và nhấn mạnh: “tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy” (Điều 2 Nghị định 92). Đây là một sự thực lịch sử, phản ánh nhu cầu của nhân dân Việt Nam đã và đang xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với xu thế của thời đại.

Việt Nam là một trong những nước mà quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được đảm bảo nhất. Vậy mà lũ phản động và các nước muốn can thiệp vào Việt Nam vẫn ra rả về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thật là nực cười.

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, mọi hoạt động tôn giáo đều không bị cấm cản nếu nó nằm trong khuôn khổ pháp luật, và vì mục đích phát triển chung của xã hội, của đất nước. Nhưng có những kẻ không hiểu hoặc cố tình không hiểu, lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, phá hoại đất nước.

Nhiều người không hiểu được ý nghĩa của hai từ "tự do" hay sao ấy. Tự do đâu phải mà muốn làm gì thì làm, cái gì cũng phải trong khuôn khổ của nó. Nếu lọt ra ngoài khuôn khổ, ai muốn làm gì tùy thích thì đất nước này sẽ như thế nào, liệu có loạn lên không. Hãy cứ nhìn vào những vụ xả súng hay đánh bom ở các nước tự rêu rao là tự do dân chủ thì biết.

Ở Việt Nam, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, không một tôn giáo nào hoạt động đúng pháp luật mà bị ngăn cấm. Mọi người dân Việt Nam hoàn toàn tự nguyện, tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào, không bị ép buộc, cấm đoán. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và đảm bảo. Thế mà các lực lượng thù địch vẫn suốt ngày nói xấu xuyên tạc là Việt Nam không được tự do tôn giáo tín ngưỡng.

Sự tự do tín ngưỡng tôn giáo thì chả có đất nước nào được như nước ta cả. Tất cả đều được tạo điều kiện không bị cấm đoán. Miễn sao là tuân thủ pháp luật.

Tự do nhân quyền tín ngưỡng tôn giáo luôn được coi trọng ở Việt Nam. Mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước đều sẽ bị ngăn chặn một cách nhanh nhất. Chứ không có việc chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo này nọ.

Nhiều tổ chức, hệ phái tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân và đi vào hoạt động. Số lượng các tín đồ tôn giáo tăng nhanh, tập trung vào các nơi có tín ngưỡng sơ khai, đa thần. Các cơ sở thờ tự, đào tạo chức sắc được mở rộng tạo điều kiện cho sinh hoạt tôn giáo. Quan hệ quốc tế của tôn giáo ở Việt Nam ngày càng được mở rộng đã cho thấy bức tranh sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Điều này thể hiện là chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Tự do tôn giáo là quyền được thực hiện các hành vi tôn giáo, theo đuổi một tín ngưỡng của một cá nhân một cách tự do. Nó được nhiều người cho là một trong những quyền tự do căn bản của con người. Quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam được ghi nhận trong hiến pháp. Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chủ chương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của từng cá nhân. Các tổ chức tôn giáo với xu hướng nhập thế được Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện tham gia hoạt động y tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo,... qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Tự do, dân chủ của công dân Mỹ có thực sự được đảm bảo tuyệt đối hay không? Tự do kiểu gì mà cơ quan an ninh quốc gia (NSA) lại được cho cái quyền do thám điện thoại của hơn 200 triệu người dân Mỹ. Cứ cho là hoạt động này nhằm phòng chống khủng bố, nhưng do thám trên diện rộng toàn bộ 50 bang với hầu hết người dân, có được coi là cần thiết hay không?

Việc đảm bảo tự do tín ngưỡng trong xã hội hiện nay là rất khó khăn và phức tạp. Có những kẻ lợi dụng vấn đề này để hoạt động vì mục đích khác, không tốt đẹp gì. Và chính những kẻ đó làm tự do tín ngưỡng không được đảm bảo.

Các nền tôn giáo tín ngưỡng ở nước ta đều được tạo điều khuyến khích phát triển, tất nhiên là trong khuôn khổ cho phép và không vi phạm phát luật. Chứ không như sự đặt điều của lũ rận hay bọn phàn động.

Chỉ có bọn Mỹ muốn can thiệp chính trị vào các nước khác nên chúng nó hay đổ vấy lên là không có nhân quyền tự do tôn giáo. Chứ thực tại ở Việt Nam thì khác xa với lời chúng nó nói khi quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng được đảm bảo.

Việt Nam chúng ta luôn coi trọng quyền tự do tôn giáo của mỗi người dân và cũng khuyến khích sự phát triển các tôn giáo để cùng chung sức đưa đất nước ngày càng bền vững giàu mạnh.

Cách nhìn nhận và quản lý của Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động tôn giáo ngày càng được đổi mới theo hướng vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho người dân, vừa phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhiều dự thảo luật tôn giáo đã gắn kết việc cụ thể hóa các công ước và luật pháp quốc tế, phù hợp với thực tiễn tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Thế này mà bọn phản động và Mỹ suốt ngày sủa gì nữa nhỉ?

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định quan điểm thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước đều sẽ bị ngăn chặn một cách nhanh nhất

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện rất rõ sự đổi mới, cởi mở, ghi nhận và sự tạo điều kiện khuyến khích của Nhà nước trên các hoạt động của chức sắc, tín đồ và tổ chức cá nhân để góp phần trong việc phát triển xã hội, đó là đổi mới căn bản. trong thời gian tới chúng ta phải có cái nhìn về tôn giáo, tín ngưỡng một cách khách quan và toàn diện hơn, đó là điểm hết sức căn bản. Trước đây, ta coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của bộ phận người dân thì nay tỷ lệ này là khá cao, phải coi đó là một nhu cầu của đông đảo người dân. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Từ thực tiễn cho thấy chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và việc thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian qua đã đáp ứng về cơ bản nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng và hợp pháp của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo. Những luận điệu và hành động lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các cá nhân và tổ chức cũng như nhà nước không thiện chí với VN đều là mưu hèn kế bẩn mà thôi. ĐÚng là không ăn được thì đạp đổ đây mà

Từ quá khứ tới hiện tại chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Sự phát triển đoàn kết giữa lương - giáo, giữa các tôn giáo với nhau cùng chung tay, chung sức xây dựng một nước Việt Nam, giàu mạnh, văn minh là một đòn giáng mạnh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam một cách thiết thực, thuyết phục nhất.

Đảng và nhà nước ta đã và đang bảo đảm và tôn trọng các tôn giáoi và các dân tộc trong đất nước. Có các chủ trương chính sách trong bình đẳng tôn giáo và giúp các tôn giáo sống trong hòa bình.hạnh phúc và xây dựng đất nước ta ngày phát triển hơn.

Đăng nhận xét