Bài mới nhất

25/01/2016

Công tác nhân sự của Đảng được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và dân chủ, tập trung

Tất cả vấn đề nhân sự đều được thảo luận kỹ và bỏ phiếu kín

Lê Quang


Đại hội Đảng toàn quốc đang diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi. Dõi theo diễn biến Đại hội những ngày qua không khó để nhận thấy tinh thần tập trung dân chủ trong công tác nhân sự của Đảng để chọn ra những hiền tài có đức có tài, đủ tâm đủ tầm để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển trong bối cảnh tình hình mới.

Thứ nhất, công tác nhân sự của Đại hội XII được Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương khóa XI chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng qua nhiều lần thảo luận; làm từng bước và chuẩn bị tài liệu, thảo luận cụ thể về từng người được giới thiệu vào Ban chấp hành trung ương khóa mới. Với sự chuẩn bị hết sức kỹ càng như vậy, 221 gương mặt được Trung ương khóa XI giới thiệu là những người tài giỏi, nổi bật nhất, có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước. Về nhân sự chủ chốt được chuẩn bị qua nhiều bước. Theo ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó ban tuyên giáo trung ương cho biết quy trình giới thiệu chuẩn bị nhân sự chủ chốt được diễn ra như sau: 

- Thảo luận vấn đề chọn mấy người giới thiệu vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ mới. Bộ Chính trị và Tổng bí thư đề nghị tất cả ủy viên Trung ương ghi ý kiến giới thiệu cán bộ chủ chốt đối với những người còn trong độ tuổi tái cử, chưa tính những người quá tuổi (tức là giả định không có trường hợp “đặc biệt” nào quá tuổi ở lại tham gia khóa XII). Vị trí Tổng bí thư được giới thiệu với số phiếu rất ít. Như vậy, xuất hiện yêu cầu cần phải có ít nhất một đồng chí lớn tuổi ở lại. Lúc bấy giờ, ý kiến cũng khác nhau, có ý kiến cho rằng nên ở lại một người, có ý kiến lại cho rằng nên có 2-3 người lớn tuổi. Bộ Chính trị đã thảo luận cho rằng ở lại 2-3 người thì nhiều và không trẻ hoá được cán bộ chủ chốt. Trước sau số trẻ hơn cũng phải làm, nên Bộ Chính trị đề nghị ở lại một người làmTổng bí thư. Vấn đề này đưa ra Ban chấp hành Trung ương thảo luận, cũng còn ý kiến khác nhau như phải ở lại 2-3 người, cuối cùng Trung ương bỏ phiếu kín. Đại đa số thống nhất phương án một người. 

- Tiếp đến, thảo luận vấn đề chọn người nào để giới thiệu vị trí Tổng bí thư. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục thảo luận tập thể và bỏ phiếu kín, thống nhất cao đề nghị đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại. Sau đó đưa ra Ban chấp hành Trung ương thảo luận tiếp. Trung ương thảo luận, giới thiệu thêm 4 đồng chí khác nhưng các đồng chí này đều xin rút, Trung ương bỏ phiếu kín 2 lần. Lần thứ nhất là chốt danh sách, cho rút hay không. Lần thứ hai là chính thức chọn nhân sự để giới thiệu. Trung ương đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại tham gia tái ứng cử.

Như vậy, việc giới thiệu vị trí Tổng bí thư được thảo luận từng vấn đề (chọn mấy người? chọn ai?), từng vấn đề đều qua 2 bước là thảo luận kỹ ở Bộ chính trị sau đó trình Ban chấp hành Trung ương tháo luận, tất cả đều bỏ phiếu kín thể hiện sự dân chủ, minh bạch. Điều này đã đập tan luận điệu của những thế lực phản động đưa tin xuyên tạc cho rằng trong Đảng chia thành những phe phái và đấu đá nội bộ lẫn nhau. Thực tế nội bộ Đảng đều đoàn kết, thống nhất là giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại tham gia tái ứng cử.

Thứ hai, việc ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành trung ương khóa XII tại Đại hội. Công việc này cũng được Đại hội tiến hành hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng, dân chủ, minh bạch. Đầu tiên, Đại hội thông qua số lượng ủy viên Trung ương khóa XII và thống nhất là 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Sau đó, Đại hội thông qua quy chế bầu cử, theo đó bầu ủy viên trung ương có số dư không quá 30%. Tiếp đến, các Đoàn thảo luận và ghi phiếu ứng cử, đề cử. Kết quả là có 92 người được đề cử (62 chính thức, 30 dự khuyết) trong đó có 9 đồng chí ủy viên Bộ chính trị khóa XI là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; phụ trách Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa. Trong số 92 đại biểu được đề cử vào Ban chấp hành trung ương khóa XII có 29 người xin rút khỏi danh sách (23 chính thức và 6 dự khuyết), trong đó cả 9 đồng chí ủy viên Bộ chính trị khóa XI nêu trên đều xin rút. Điều này thể hiện tinh thần trẻ hóa hàng ngũ cán bộ, vì cái chung. Vấn đề này đưa ra Đại hội thảo luận và bỏ phiếu kín từng trường hợp xin rút và thống nhất đồng ý cho 29 đồng chí này rút khỏi danh sách bầu cử ủy viên trung ương khóa XII. Việc bỏ phiếu kín, theo như Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường “thể hiện dân chủ và chặt chẽ". 

Như vậy, còn 63 đại biểu được đề cử cùng với 221 đại biểu được Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu, Đại hội tiếp tục thảo luận và chốt danh sách tối đa 223 đại biểu bầu ủy viên chính thức, 26 đại biểu bầu ủy viên dự khuyết để Đại hội bầu cứ vào ngày mai, 26/1. Những đại biểu được Trung ương khóa XI giới thiệu và Đại hội đề cử đều như nhau, việc lựa chọn ai vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới là do phiếu bầu của Đại hội qua việc nghiên cứu kỹ về từng đồng chí quyết định. Với tinh thần vì dân tộc, vì đất nước, mỗi đại biểu sẽ có trách nhiệm với phiếu bầu của mình để chọn ra những người có đủ tài đức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.Hot!

Từ khóa SEO:

25 nhận xét:

những chuyển biến mới của đại hội được người dân theo dõi từng phút một. sự tập trung dân chủ được thể hiện trong những tôn chỉ, quyết định, đường lối hoạt động của đảng. nhũng người vẫn còn tài trí có thể góp sức mình trong việc xây dựng đất nước được giữ lại, những người trẻ tuổi tài trí cao được đề cử, ấy là tăng cường năng lực hoạt động của đảng cũng như dần trẻ hóa bộ máy nhân sự của đảng.

Khẳng định Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo là điều kiện để phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không những thế, để các ứng cử viên tiềm năng có được các kinh nghiệm cần thiết và có được sự chuẩn bị cho vị trí tương lai, Đảng còn thường xuyên luân chuyển vị trí các ứng cử viên giữa cấp địa phương và trung ương, cũng như giữa các công việc có chức năng chuyên sâu và các vị trí quản lý chung.

Trong số các ứng cử viên cho vị trí ủy viên chính thức, có thể sẽ có 75-90 người nằm trong số các ủy viên chính thức đương nhiệm, 20-25 người hiện đang là ủy viên dự khuyết và 22 cán bộ được luân chuyển về chính quyền địa phương trong năm 2014.

Nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được chuẩn bị kỹ ở 3 Hội nghị Trung ương khóa XI. Đặc biệt Hội nghị Trung ương 14 khóa XI chuẩn bị cho 4 vị trí chủ chốt. Trong Bộ Chính trị thảo luận rất kỹ theo báo cáo là thảo luận từng trường hợp một. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sự tự nguyện xin thôi làm ứng cử viên của một số đồng chí lãnh đạo cấp cao như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để dồn sự tín nhiệm cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng được đánh giá rất cao, đó là trách nhiệm, tâm huyết và chia sẻ trách nhiệm lớn lao với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Rõ ràng so với những kì đại hội trước, Đại hội Đảng lần thứ 12 có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt trong đó có vấn đề nhân sự. Đây có thể nói là yếu tố mang tính quyết định đến sự tồn vong, thịnh-suy của Đảng cũng như của Nhà nước. Vì vậy, quy trình giới thiệu, bầu cử nhân sự chủ chốt phải tiến hành qua nhiều bước. Các bước đều được thực hiện dân chủ, lấy ý kiến của số đông đại biểu. Những quyết nghị của đại hội cho thấy sự tập trung, thống nhất cao. Chỉ còn hơn 1 ngày nữa Đại Hội sẽ bế mạc. Hi vọng với tinh thần làm việc tập trung tích cực, dân chủ Đại hội sẽ bầu ra được những vị lãnh đạo đủ tài, đủ đức để lãnh đạo Đảng, phục vụ Nhân dân.

như vậy đã quá rõ ràng về công tác nhân sự, mọi sự xuyên tạc chống phá trước đây đều đã được làm sáng tỏ, vấn đề nhân sự là một vấn đề quan trọng việc đại hội chuẩn bị công tác nhân sự kĩ lưỡng cẩn thận thể hiện tính dân chủ, minh bạch, đảm bảo những người được chọn có tài có đức phù hợp với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước

chúng ta có thể thấy công tác nhân sự của chúng ta trong kỳ đại hội này là khá tốt. từ các hội nghị trung ương trước đại hội cho đến khi đến đại hội diễn ra, một không khí dân chủ đã được chứng kiến cũng như việc bảo mật thông tin nhân sự cũng đã được làm tốt. đây đúng là một điều đáng mừng cho nước nhà

kỳ đại hội đảng này công tác nhân sự được đánh giá là khá thành công khi mà nó là chủ để ngay từ cách đây cả năm trời và được bảo mật cho đến phút cuối. nó cũng thể hiện sự dân chủ trong đảng đang càng ngày càng được đề cao

Những đại biểu được Trung ương khóa XI giới thiệu và Đại hội đề cử đều như nhau, việc lựa chọn ai vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới là do phiếu bầu của Đại hội qua việc nghiên cứu kỹ về từng đồng chí quyết định. Với tinh thần vì dân tộc, vì đất nước, mỗi đại biểu sẽ có trách nhiệm với phiếu bầu của mình để chọn ra những người có đủ tài đức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Trước khi có đại hội thi gặp ông nào thì nói xấu ông ấy, ông nào cũng xấu xa, Và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không ngoại lệ trong số danh sách những người bị nói xấu, đủ các kiểu, rồi còn nói thủ tướng theo tàu, bây giời lại có trò này, lại ủng hộ Nguyễn Tuấn Dũng, đúng là bọn rận chủ, đủ trò để lừa người để chống phá.

Những nhà lãnh đạo lớn của đất nước luôn là mục tiêu của những kẻ nặc danh, mạo danh với âm mưu xấu. Họ bị các thế lực xấu đối lập chống lại nhà nước Việt Nam tung những thông tin thiếu căn cứ để làm xấu đi hình ảnh các vị lãnh đạo trong mắt người dân, thực tế đã cho thấy đất nước chúng ta có thể đứng vững như ngày hôm nay là nhờ có những nhà lãnh đạo yêu nước và làm việc bằng cả tâm huyết của mình, họ xứng đáng đc khen ngợi chứ ko phải bị kẻ xấu mạo danh bôi nhọ, vì thế mà mỗi người chúng ta hãy cảnh giác trước những tin tức ko rõ nguồn và hãy nhìn vào thực tế để đánh giá.

Đám rận chủ chắc đang đợi kết quả đại hội để phá hoại tiếp đây. Cuối cùng thì bao công sức lũ xấu xa đó dày công phá hoại đại hội cũng chẳng được tích sự gì. Người dân vẫn một lòng tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo của đất nước, vào những lá phiếu tín nhiệm của các vị đại biểu đại diện cho nguyện vọng của họ.

Đại hội Đảng toàn quốc đang diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi. công tác nhân sự của Đảng để chọn ra những hiền tài có đức có tài, đủ tâm đủ tầm để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển trong bối cảnh tình hình mới và chúng ta đã và đang chứng kiến một kỳ đại hội thật sự dân chủ tập trung và minh bạch. Hết sức tin tưởng vào thắng lợi của đại hội lần này

Những đại biểu được Trung ương khóa XI giới thiệu và Đại hội đề cử đều như nhau, việc lựa chọn ai vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới là do phiếu bầu của Đại hội qua việc nghiên cứu kỹ về từng đồng chí quyết định. Với tinh thần vì dân tộc, vì đất nước, mỗi đại biểu sẽ có trách nhiệm với phiếu bầu của mình để chọn ra những người có đủ tài đức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Công tác chuẩn bị và tổ chức nhân sự Đại hội Đảng rất dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sứ mệnh của đất nước. Những ý kiến xoay quanh vấn đề dân chủ chỉ là cái cớ để lũ phản động đánh đồng tất cả, nhằm phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ đảng và thông tin sai lệch đến nhân dân theo dõi.

công tác nhân sự của đảng chính là thể hiện được những chuẩn bị hết sức chu đáo và cẩn thận của đảng, thể hiện được ý chí quyết tâm của những lãnh đạo đảng bơi nó liên quan đến vận mệnh của đất nước. cho nên chúng ta cần đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng.

Danh sách 180 ủy viên Trung ương chính thức khóa XII và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết đã được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông. Điều đáng nói hơn, phần lớn những người nằm trong danh sách này là những người đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 vừa qua. Điều đó cho thấy, Đại hội cũng như Ban Chấp hành Trung ương đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho công tác nhân sự của Đại hội. Đại hội và Ban chấp hành Trung ương đã có sự đồng thuận rất cao trong vấn đề lựa chọn nhân sự, những người lãnh đạo này.

Đại hội XII chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng, hy vọng rằng đại hội XII sẽ thành công rực rỡ. Đại hội Đảng XII về cơ bản đã giải quyết được những vấn đề hệ trọng nhất, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Đám dân chủ dởm cũng đừng mà có xuyên tạc hay bóp méo thông tin tình hình nữa. Chúc đại hội lần này thành công tốt đẹp, bầu ra những người có đức, có tài lên lãnh đạo đất nước, đưa đất nước ta ngày càng phát triển hơn.

Trước thềm Đại hội Đảng nhiều tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam qua các trang mạng đã cố tình tô vẽ, nặn ra một kịch bản đấu đá, tranh giành quyền lực trong Đảng… Tuy nhiên, diễn biến đại hội đã chứng minh, không hề có chuyện phe nhóm, phân hóa nội bộ; công tác nhân sự được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, dân chủ, tập trung. Hy vọng với tinh thần làm việc tập trung tích cực, dân chủ Đại hội sẽ bầu ra được những vị lãnh đạo đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Đảng, phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Với tính chất quan trọng của công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội nên Đảng ta đều có sự chuẩn bị rất kỹ càng, chặt chẽ và việc nhân dân quan tâm đến nhân sự của Đảng cũng chính là thể hiện sự quan tâm đến trọng trách, vai trò của Đảng, vận mệnh dân tộc. Quá trình sàng lọc nhân sự để lựa chọn những cá nhân giữ vai trò lãnh đạo đất nước được thực hiện qua nhiều giai đoạn với quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng. Có lẽ đến lúc này thì Đại hội Đảng toàn quốc đã diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, thành công rực rỡ. Đại hội 12 lần này thật sự sáng suốt bầu khi chọn ra được những đảng viên ưu tú gách vác việc nước và luôn đưa con thuyền cách mạng đi đúng hướng.

Có thể là một số nước trên thế giới có hệ thống đa đảng phát triển rất tốt nhưng không có nghĩa là khi áp dụng vào VN thì thành công. Trước hết là VN có hoàn cảnh lịch sử - xã hội hoàn toàn khác so với các nước khác, Việt Nam là nước có dân số đông, đa dân tộc, đa tôn giáo, cơ cấu xã hội phức tạp, các mâu thuẫn do lịch sử để lại còn căng thẳng, lựa chọn con đường đa nguyên về chính trị chỉ làm cho tình hình chính trị xã hội thêm phức tạp. Chính vì vậy lựa chọn XHCN là hoàn toàn hợp lí, thực tế đã chứng minh con đường XHCN mà VN theo đuổi là hoàn toàn đúng đắn,đất nước đnag trên đà phát triển, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Vai trò và quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử và nhân dân Việt Nam thừa nhận. Đảng độc quyền lãnh đạo nhưng không độc đoán . Đảng ta luôn vì lợi ích nhân dân, lợi ích của dân tộc.

Đại hội sắp đi vào những giai đoạn cuối cùng,nguyên tắc tập trung dân chủ vẫn đc thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, bên cạnh những tin vui tích cực đó thì những tin bịa đặt, xuyên tạc cũng xuất hiện nhiều ko kém, và tần suất ngày càng tăng với các lí lẽ, luận điệu khác nhau, cần làm tốt công tác thông tin hơn nữa để mọi người có thể tiếp nhận đc những nguồn tin chính xác nhất.

Để có được sự thành công của Đại hội Đảng như hiện nay là nhờ có sự chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng, dân chủ và tập trung. Chỉ có như thế thì mới không cho phép cho những tên rận chủ và phản động có cơ hội chống đối lại Đảng và Nhà nước ta.

Đăng nhận xét