Bài mới nhất

26/01/2016

Vì sao bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bị xuyên tạc?

Hoa đất
Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh

Bên lề đại hội lần thứ 12 của Đảng xuất hiện nhiều bài tham luận liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Nổi bật là vào sáng 22/1, tại Đại hội Đảng XII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, đã trình bày tham luận về vấn đề "Đẩy mạnh cải cách thể chế, hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”. Bài phát biểu được đại biểu đánh giá là tâm huyết, thẳng thắn, nhìn thẳng vào tình hình đất nước, có những phân tích khá quan trọng.

Liên quan đến bài phát biểu, còn có khá nhiều ý kiến của đám “dân chủ cuội” trong và ngoài nước tập trung xuyên tạc vào những suy nghĩ chân thành của Bộ trưởng. Chúng đua nhau nhãy cẫng lên vì sung sướng khi ông Bùi Quang Vinh nhắc đến những từ như “đổi mới về chính trị” “Đảng cần nhìn nhận nghiêm khắc” “đổi mới thể chế” …và tập trung tung hô cho rằng Bộ trưởng xứng đáng với vai trò Thủ tướng, Tổng bí thư… Hãy xem vì sao chúng lại vui mừng sớm như vậy khi nghe những lời phát biểu này. Ông phát biểu:

“Thực tế 5 năm qua, chúng ta đã tích cực đổi mới thể chế kinh tế và đạt một số kết quả nhất định. Nhưng đổi mới về chính trị thì hầu như chưa làm. Chính vì vậy, công cuộc đổi mới trong 5 năm qua chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn”

“Ông cho rằng, 30 năm qua, thành tựu lớn nhất, bao trùm nhất của công cuộc đổi mới, đó là đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, làm thay đổi căn bản cuộc sống của người dân và đưa đất nước phát triển”.

“Tuy vậy, 70 năm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị gần như không thay đổi. Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách”.

Thực ra, những ý kiến của Bộ trưởng Vinh nêu ra không phải là mới. Ngay từ các kỳ đại hội trước, Đảng CSVN đã xác định đổi mới về mặt chính trị, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt kinh tế, hệ thống chính trị hiện nay vẫn chưa đổi mới đáp ứng yêu cầu của việc phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng chính là lý do mà đám “dân chủ cuội” hết sức chời đợi, tung hô, mơ tưởng về việc thay đổi chế độ, xác lập cơ chế đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, đổi mới không đồng nghĩa với đổi màu. Đảng CSVN xác định, đổi mới chính trị cần thực hiện từng bước thận trọng, không thể dồn dập. Đặc biệt, những vấn đề cốt lõi nhất của chế độ như chủ nghĩa Mác Lê Nin, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản… cần tiếp tục được duy trì và khẳng định trong thực tiễn. Chắc rằng, đám “dân chủ cuội” đang ảo tưởng, vui mừng về việc đổi mới chính trị đồng nhất với xác lập cơ chế đa đảng, từ bỏ ý thức hệ của chủ nghĩa Mác…

Bài học ở Liên Xô còn là tấm gương để các nhà “dân chủ cuội” đang muốn mơ tưởng về tình hình tại Việt Nam. Do đổi mới chính trị một cách vô nguyên tắc, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản… đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở quốc gia này. Tất nhiên, âm mưu trên được thai nghén, hậu thuẫn, nuôi dưỡng từ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài. Và một kịch bản diễn ra tương tự ở Việt Nam là điều mà đám “dân chủ cuội’ đang mong mỏi chờ đợi.

Vì vậy, dễ hiểu vì sao bài phát biểu của Bộ trưởng Vinh bị xuyên tạc nhiều đến vậy?Hot!

Từ khóa SEO:

43 nhận xét:

Chỉ cần một số câu chữ trong các bài phát biểu có mà bấy lâu nay đám dân chủ cuội hoạt động chống phá luôn mơ tưởng đạt được thì ngay lập tức chúng đưa ra tung hô, ca ngợi đủ các kiểu, vì đó là ước muốn của chúng, chúng mơ rằng đất nước ta theo kiểu đa nguyên đa đảng, Đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo, tình hình chính trị bất ổn định, minh chứng là nó đã xẩy ra trên nhiều nước, khi đó chúng sẽ có cơ hội động mạnh mẽ hơn và đạt được mục đích biến nước ta thành một chế độ tư bản bóc lột như kiểu Mỹ và các nước phương Tây.

Người ta nêu lên là có ý tốt, không hiểu qua lời lũ phản động này nó cứ bị bóp méo đi bao nhiêu, giống như cụ đất sét vậy thôi, người có ý tưởng tốt sẽ nặn ra những hình thù đẹp có ý nghĩa cho xã hội, còn rơi vào tay những người có ý nghĩ xấu thì thậm chí nó còn bi biến thành một cụ đất xấu xí

Chúng ta góp ý là để cho những cái chưa hoàn thiện hoàn thiện hơn làm cho nó tốt đẹp hơn, chứ đừng góp ý kiến theo kiểu vùi dập thay thế, cái gì cũng vậy được tôi luyện nhiều lần chắc chắn sẽ có giá trị bền vững hơn những thứ bắt đầu từ con số 0

Đúng rồi, thấy bài phát biểu là có những cải cách kinh tế tiến bộ và đạt những kết quả nhất đinh, nhưng cần phải đổi mới có nghĩa là khắc phục những vấn đề không còn phù hợp, phát huy những mặ tích cực của thể chế chính trị, chứ đấu phải nói là thay đâu mà mấy người kia cứ nói vậy nhỉ

Riêng kiểu góp ý này đọc là biết không phải là người tốt rồi và cũng không phải là nguời giỏi giang gì rồi, vì tôi còn nhớ có câu nói thế này, một người tốt không phải là người đứng trên vai người khác, mà phải làm cho người khác đứng lên bằng chings đôi chân của mình

Đổi mới không đồng nghĩa với đổi màu. Đảng CSVN xác định, đổi mới chính trị cần thực hiện từng bước thận trọng, không thể dồn dập. Đặc biệt, những vấn đề cốt lõi nhất của chế độ như chủ nghĩa Mác Lê Nin, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản… cần tiếp tục được duy trì và khẳng định trong thực tiễn

Nghe mồm mấy thằng này có mà bán bò mau cuốc, hay nói cách khác là tự mình làm khổ mình, không bao giờ có một ý kiến tốt theo kiểu thay thế thế này, nghe đã chối chứ đừng nó có nói là làm gì, mà thôi kệ chúng nó, cho chúng nói gì thì nói, không quan tâm

Chỉ vì bài tham luận của Bộ trưởng trong Đại hội Đảng có ý kiến về việc cải tổ bộ máy chính trị cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế mà bọn dân chủ đã vội nhặng lên, luôn mồm đòi chuyển hóa chính trị theo hướng tự do đa đảng của chúng ư? Chúng đang vui mừng quá sớm rồi đấy, hơn nữa đây là sự vui mừng ngu ngốc, bởi vì kim chỉ nam của Đảng ta là kiên định, và không dễ thay đổi, vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã được khẳng định bởi thực tiễn qua bao nhiêu năm đổi mới mà sẽ duy trì cho dù lũ dân chủ phản động có sủa thế nào đi nữa.

Tin lời mấy thằng dâm chủ nói thì chỉ có đổ thóc giống mà ăn. Bài tham luận của người ta nói logic, phân tích sâu sắc như thế vậy mà các con zời biến tấu, xào xáo thành toàn thông tin bậy bạ lừa bịp nhân dân. Khâm phục cái tài chém gió của các anh quá!

Tin lời mấy thằng dâm chủ nói thì chỉ có đổ thóc giống mà ăn. Bài tham luận của người ta nói logic, phân tích sâu sắc như thế vậy mà các con zời biến tấu, xào xáo thành toàn thông tin bậy bạ lừa bịp nhân dân. Khâm phục cái tài chém gió của các anh quá!

cần khẳng định rằng, đổi mới về chính trị tại Việt Nam có những nguyên tắc nhất định. Đặc biệt tuyệt nhiên không có chuyện đổi mới chính trị gắn với từ bỏ ý thức hệ, từ bỏ con đường tiến lên CNXH, từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Năm nay tôi thấy Đại hội được chuẩn bị và tổ chức rất quy củ, chăt chẽ và để cao tính dân chủ. Nhiều cán bộ lãnh đạo các bộ không trúng cứ điều đó thể hiện sự dân chủ trong đảng khi các đại biểu quốc hội đã đại diện cho tiếng nói của nhân dân bầu ra những người có đủ năng lực nhất, xứng đáng nhất vào vị trí lãnh đạo.

Đúng là suppersoi. Chỉ ăn với ngồi soi nên cứ thấy ai hở câu gì là xuyên tạc ra, bọn này ra đường mà cứ soi người khác nói thì có khi một ngày đã được đủ gạch để xây nhà rồi.
Đám rận chủ thì luôn tìm các kẽ hở để xuyên tạc, để chống phá, cho nên bà con chúng ta nên tỉnh táo, cảnh giác trước những lời lẽ của đám rận chủ chuyên đi "bới bèo ra bọ" này.

Người ta sinh ra cái miệng để nói, cái đầu để suy nghĩ, và trước khi nói một vấn đề gì thì người ta phải suy nghĩ, nhưng tôi e đám rận chủ này sinh ra cái đầu chỉ để mọc tóc, chứ chúng làm gì có khái niệm suy nghĩ. Phàm đã là con người thì không thể hoàn hảo tuyệt đối, làm gì, nói gì cũng có thể nhầm một chút. Vậy mà lũ rận chủ thì luôn tìm cách soi người khác từ hành động đến lời nói. Thứ hai, nếu người ta nói chưa đúng thì có thể chúng nói được, nhưng đằng này chúng tại còn ngồi tách từ ra để nói thì chịu rồi. Có lẽ người ta nói không sai "nhàn cư vi bất thiện", khéo quen đi soi người khác, rồi lý sự cùn mà có ngày ăn đủ thứ thôi.

Đổi mới chính trị, đổi mới thể chế kinh tế chứ không phải là đổi mới thể chế chính trị. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, thế mà nhiều người không hiểu được, không biết là họ ngu thật hay giả vờ "nai" nữa!
Chắc đám dân chủ cuội đang mong muốn nước ta đổi mới thể chế chính trị lắm đấy nhỉ, suy cho cùng thì đó cũng là mục đích của bọn chúng mà!

Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt kinh tế, hệ thống chính trị hiện nay vẫn chưa đổi mới đáp ứng yêu cầu của việc phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng chính là lý do mà đám “dân chủ cuội” hết sức chời đợi, tung hô, mơ tưởng về việc thay đổi chế độ, xác lập cơ chế đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

Lại là lũ kền kền chuyên đi cắn càn. lại là vấn đề bấy lâu nay vẫn bị bọn chúng bôi nhọ và xuyên tạc đủ điều. đó là thể chế chính trị và sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Cho dù nền kinh tế vIệt nam có thế nào thì sự lãnh đạo trực tiếp của ĐẢng Cộng sản Việt nam sẽ là vĩnh viễn và là then chốt nhất

bài phát biểu của bộ trưởng Bùi Quang Vinh nêu bật lên vấn đề không phải là mới nhưng nó đã thể hiện được lòng yêu nước chân thành của ông, đó là nỗi lòng của một người có nhiều năm kinh nghiệm, muốn truyền lại nhiệt huyết cho thế hệ trẻ hi vọng sẽ làm được những điều mà ông nung nấu bấy lâu, chỉ có bọn zận chủ dởm mới không hiểu được những ý nghĩa sâu xa trong đó hoặc họ đã cố tình không hiểu và xuyên tạc theo cách của mình nhằm phá hoại đất nước

bài tham luận của BT Bùi Quang Vinh nhằm mục đích kêu gọi sự song hành trong đổi mới kinh tế và chính trị ở nước ta hiện nay, chứ hoàn toàn không phải nhằm vào các cá nhân nào trong đảng như tay đạo diễn và kẻ ngụy nô kia ăng ẳng.

lời phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là những lời phát biểu từ gan ruột của một đảng viên kỳ cựu, mong muỗn xây dựng đảng vững mạnh để tiếp tục phát triển và lãnh đạo đất nước. đổi mới không chỉ mang tính thời điểm mà nó là cả một quá trình để duy trì sự lãnh đạo có hiệu quả của đảng

thực sự là đám rân chủ này không gì là không thể xuyên tạc được, tôi nghe bài phát biểu của Bộ trưởng Vinh thấy rất tâm đắc, thế mà nó lại bị xuyên tạc. tất nhiên từ những lời góp ý cho đến đi vào thực tế thì đó còn là một khoảng cách khá xa

Danh sách 180 ủy viên Trung ương chính thức khóa XII và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết đã được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông. Điều đáng nói hơn, phần lớn những người nằm trong danh sách này là những người đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 vừa qua.Kết quả bầu cử Ban chấp hành khóa XII này đã gần như chấm dứt mọi lời đồn đoán về vấn đề nhân sự của Đại hội mà trước và trong thời gian diễn ra Đại hội một số người, nhất là đám zân chủ trong và ngoài nước đã cố tình tung ra để gây hoang mang, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Những thế lực xấu luôn hàng ngày hàng giờ luôn tìm những âm mưu thủ đoạn để quấy phá sự ổn định xã hội. Một trong những mục tiêu mà chúng nhằm vào là những nhà lãnh đạo cấp cao. Cẩn trọng với các thông tin chưa rõ ràng sẽ là những cách tốt nhất để tránh bị lôi vào những ấm mưu xấu.

Mỗi thời mỗi khác, tình hình thực tế khác nhau nhiều, tôi không đồng ý lắm với cách so sánh của ông Quang Vinh. Chưa kể ông còn nói ra 1 điều hơi phản quan điểm và có ý "nổi loạn" là bảo rằng ta chậm trì trệ gì đó trong "đổi mới" chính trị. Vậy thế nào mới là đổi mới chính trị? đa đảng ư?

Bài phát biểu này của ông vinh bị xuyên tạc đi bởi bài phát biểu của ông đang cho thấy một UVTW đảm trách nhiệm vụ tham mưu trưởng kinh tế cho Đảng và Nhà nước mà còn băn khoăn về cái định hướng XHCN, chưa vạch ra được rõ ràng con đường phát triển cho đất nước. Nhưng mấy bác chê ông Vinh, có bác đòi đuổi ông Vinh vậy xin các bác chỉ rõ cho bác Vinh cái cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN thực tế nó là cái gì, hình thức nội dung kinh tế xã hội của nó ra sao, phương thức thực thi nó như thế nào, bắt đầu bằng cái gì , kết thúc khi nào , hay không thì đề cử ra người nào được việc để thay ông vinh đi, hay toàn ngồi đấy mà bới móc?

Mình cho rằng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, có vai trò quan trọng trong việc định hướng việc phát triển kinh tế đất nước, ông Bùi Quang Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, mình rất nể phục đồng chí này là bởi tính thẳng thắn, kiên trung, dám đứng lên chỉ ra những yếu kém, sai phạm trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, ông rất có tâm huyết. Chúng ta cần những con người như vậy để phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên không phải vì thế mà các đối tượng thù địch lại có những luận điệu vin vào phát biểu này mà xuyên tạc, dựng chuyện, đòi dân chủ kiểu Mỹ. Chúng ta phải cẩn thận không thì sẽ rất nguy hiểm với loại cơ hội, lợi dụng dân chủ để thực hiện mưu đồ chính trị của mình

Liên quan tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bàn luận những vấn đề hệ trọng của đất nước, đặc biệt là bài tham luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh, đây là bài phát biểu hết sức tâm huyết cũng như chứa đựng nhiều nỗi niềm của vị lãnh đạo này với nhân dân, đất nước. Tuy nhiên, đám rận chủ lại tự nhiên xung sướng, như mưa rào sau hạn hán, chúng bấm lạon lên, gào rú, vì phát biểu của đồng chí Vinh liên quan đến vấn đề cải cách chính trị, đổi mới kinh tế. Nhưng với lối suy nghĩ ảo tưởng, bệnh hoạn, lũ rận nghĩ ra đủ trò, kêu gọi các kiểu. Qua đây, chúng ta cần hết sức cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với Nhà nước Việt nhân danh, lợi dụng việc ta đổi mới để thực hiện mưu đồ chính trị của mình

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh nói rất đúng chúng ta phải thay đổi tư duy chuyển bộ máy từ việc hiểu mình là người quản lý, quản trị sang việc đi phục vụ, bởi lâu nay chúng ta cần hiểu đang dùng tiền của ai để nuôi bộ máy công chức. Làm đươc như vậy thì Việt Nam sẽ trở nên hưng thịnh, công bằng, dân chủ, văn minh, mình tin chắc chắn chúng ta có đủ ý chí, bản lĩnh và năng lực để thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta cần đổi mới nhưng theo trình tự, đổi mới chính trị cần thực hiện từng bước thận trọng, và phải lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nan xuyên suốt cho mọi hành động, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đây là minh chứng rõ nét cho sự ưu việt của chế độ ta và là cái tát thật mạnh vào tham vọng của các thế lực thù địch, những kẻ bệnh hoạn ngày đêm kêu gọi ta thay đổi thể chế chính trị.

Đảng CỘng sản Việt Nam đã từng kinh qua tôi luyện thử thách hàng thế kỷ trong chiến tranh giải phóng dân tộc, là nơi tập trung những bộ não thiên tài, trí tuệ kiệt xuất, và đạo đức cách mạng chân chính sẽ không bao giờ từ bỏ chủ nghĩa xã hội, và là sự thống nhất ý chí chung của toàn đảng toàn dân ta từ trước đến nay. Những hành động nhảy cẫng lên của đám rận chỉ là ảo vọng viển vông của các nhà “dân chủ”. Bài học Liên Xô và Đông Âu vẫn còn đó. Đa nguyên đa đảng ở thời điểm hiện tại là điều không có lợi cho đất nước. Âm mưu đen tối đó chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực , mình cam đoan đó

Đất nước ta tự lực , tự cường đi lên, chính trị ổn định, kinh tế phát triển bền vững được như hôm nay là thành công. Con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa còn dài và vô cùng khó khăn, thế hệ đi trước cũng không nhiều để có thể học hỏi, ta phải tự mình tìm hiểu, thử nghiệm và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên việc làm cần thiết hiện nay của chúng ta là đấu tranh mạnh hơn nữa với vấn nạn tham ô, tham nhũng, vấn nạn ô dù làm bộ máy chính quyền thiếu năng lực, làm mất lòng tin của nhân dân, làm tụt hậu nền kinh tế.

Bộ Trưởng Vinh là người dám nói ra những cái sai lầm, những khó khăn mà Đảng đang đối mặt mà không dễ các Đại Biểu khác nói ra. Chúng ta ghi nhận sự mạnh dạn của bộ trưởng, lãnh đạo đảng và nhà nước nói chung cũng là con người cũng có lúc sai sót quan trọng là nhận ta được sai sót của mình và tìm cách sửa đổi, một cây làm chẳng lên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao, bộ trưởng nói ra là để toàn đảng toàn dân cùng đóng góp ý kiến cho việc cải cách bên trong bộ máy quản lý để đạt hiệu quả cao nhất.

Đất nước đi lên chính là nhờ những người như bác. Những phát biểu của bác rất mạnh dạn nói lên những điều mình muốn, tôi thực sự hi vọng chính bác sẽ làm được điều bác nói. Ủng hộ bác. Còn cái việc lũ rận xuyên tạc thì bất cứ cái gì của đảng và nhà nước thì chúng cũng đều xuyên tạc cả, đặc biệt những bài phát biểu mà lại có những phần chỉ ra những vấn đề tồn đọng của nước ta thế này?mà cái quan trọng là chúng chỉ xuyên tạc, chứ hỏi chúng về biện pháp khắc phục thì chúng lại bơ đi.

Là người thẳng thắn ông không ngại khi đưa ra các quan điểm mới để nhằm làm tốt hơn hệ thống chính trị của đất nước. Còn về việc ông có tiếp tục giữ chức vụ của mình nữa không điều này tùy thuộc vào cách suy nghĩ của các đại biểu quốc hội. Nước ta đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển, thời cơ thuận lợi lớn, những thách thức, khó khăn cũng không hề nhỏ. Để đạt được khát vọng hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, lựa chọn duy nhất của chúng ta là cải cách. Nhưng cải cách thế nào, thì chúng ta vẫn còn đang chưa đưa được ra, rận chủ cũng hô hào cải cách nhưng chúng cũng chỉ hô hào mà không làm được gì thêm. Điều này là ở toàn thể nhân dân, tốt nhất hãy hành động làm việc phấn đấu cho chính bản thân mình đã, dân có giàu thì đất nước mới mạnh, thế là cũng được rồi.

Lời phát biểu của bộ trưởng nói ra rất đúng và cũng không có gì mâu thuẫn với các đường hướng cải cách đổi mới toàn diện của đất nước ta. Đổi mới là cải tiến là hoàn thiện từng ngày, chứ không phải là đổi màu. Bọn dâm chủ cứ nhao nhao tưởng có gì mới, hóa ra chúng chưa hiểu hết được câu nói của ông nói mà thôi.

Đảng CSVN xác định, đổi mới chính trị cần thực hiện từng bước thận trọng, không thể dồn dập. Đặc biệt, những vấn đề cốt lõi nhất của chế độ như chủ nghĩa Mác Lê Nin, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản… cần tiếp tục được duy trì và khẳng định trong thực tiễn.

một bài học từ thời liên xô vẫn đang hiển hiện đó kìa, đó là đổi mới kinh tế nhưng với liệu pháp sốc thì sẽ làm cho những hệ quả đi cùng với nó là vỡ về chính trị, cho nên chúng ta cần cảnh giác cao độ với những chiêu thức của những kẻ xấu bụng.

Bài phát Biểu của đồng chí Bùi Quan Vinh là điều chúng ta cần hoan nghênh và nhìn nhận nó, bài phát biểu cũng chứng tỏ ông là người có tâm có tài trong việc thể hiện vận mệnh của quốc gia. nhưng với những kẻ chống phá thì lại khác, họ lợi dụng bài phát biểu của ông thực hiện cắt bớt câu chữ để tuyên truyền và chống phá đất nước. bởi bản chất của chúng không bao giờ thay đổi.

Bọn chống đối lâu nay nổi lên với biệt danh ngu thì đệ nhất nhưng bên cạnh đó thì tài chế biến và bóp méo thông tin của chúng cũng vô song không ai bằng. Thực tế, bài phát biểu của bọ trưởng Bùi Quang Vinh là hoàn toàn đúng và đầy tâm huyết của một con người vì đất nước và dân tộc. Nhưng những lời của bọn chống đối lại là những thứ hôi thối mà chúng ta cần phải đáp trả một cách mạnh mẽ.

Bọn rận luôn lợi dụng tìm tất cả các cơ hội để chống phá và xuyên tạc bịa đặt nhằm hướng lái lệch hướng dư luận để kiếm tiền. Bài phát biểu của bộ trưởng Bùi Quang Vinh là đúng đắn và nói ra những tâm huyết của mình cho đất nước cho dân tộc ta. Chúng ta vì vậy cần thận trọng trong tiếp nhận thông tin tránh rơi vào bẫy của bọn rận

đúng là thánh soi hiển linh.
chúng hết việc làm sao không biết mà đi soi người khaccs kinh vậy đi soi rồi xuyên tạc này nọ chống phá nhà nước chống phá đảng đúng là lũ dận chủ.moinj người chúng ta hãy đề phòng với sự xuyên tạc khủng khiếp này

đúng là thánh soi hiển linh.
chúng hết việc làm sao không biết mà đi soi người khaccs kinh vậy đi soi rồi xuyên tạc này nọ chống phá nhà nước chống phá đảng đúng là lũ dận chủ.moinj người chúng ta hãy đề phòng với sự xuyên tạc khủng khiếp này

Ông Bùi Quang Vinh đã thẳng thắn đưa ra cái nhìn thẳng về tình trạng của Việt Nan hiện nay. Ông mạnh dạn đưa ra những ý kiến táo bạo để cải thiện đới sống nhân dân đưa đất nước phát triển. Thế mà lũ kền kền như mèo thấy mỡ, nhảy bổ vào xuyên tạc linh tinh. Thật đúng là lũ cơ hội ngu dốt mà

Ngay từ các kỳ đại hội trước, Đảng CSVN đã xác định đổi mới về mặt chính trị, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt kinh tế, hệ thống chính trị hiện nay vẫn chưa đổi mới đáp ứng yêu cầu của việc phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn. Đảng đổi mới thể chế chính trị để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay nhằm đưa đất nước phát triển lên. nên cái lũ "rận " kia đừng ăn nói hồ đồ, xuyên tạc lung tung nữa

Đăng nhận xét