Bài mới nhất

24/04/2016

Nhận diện phương thức đấu tranh “bất bạo động” của Việt Tân

Bằng Thái


Việt Tân chú trọng đấu tranh bất bạo động

Thời gian gần đây, ở Việt Nam tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đang ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta theo phương thức “bất bạo động”. Chúng sử dụng phương thức “bất bạo động” như một thủ đoạn để tập hợp lực lượng hình thành các hội, nhóm dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, “nghề nghiệp”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”; tác động chuyển hóa đường lối, chính sách, chuyển hóa nội bộ; lôi kéo, lừa bịp một bộ phận quần chúng hình thành các phong trào xã hội, tập dượt cho phương thức phản kháng chính quyền… nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vậy thực chất phương thức đấu tranh “bất bạo động” của Việt Tân là gì? 

Một là, “bất bạo động” là phương thức hoạt động không sử dụng vũ khí, súng, đạn mà sử dụng áp lực của quần chúng từng bước làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền và chính phủ nhà nước đương nhiệm ở các quốc gia. Khác với phương thức bạo lực, vũ trang, “bất bạo động” là phương thức hoạt động chống đối không sử dụng vũ khí, súng, đạn mà chủ yếu tập trung vào việc sử dụng sức mạnh của quần chúng để chống đối chính quyền, trên cơ sở hô hào, kích động quần chúng tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền; kích động công nhân đình công, bãi công; lôi kéo, lừa bịp, kích động các giai tầng xã hội xuống đường tuần hành, biểu tình, gây áp lực với Đảng, Nhà nước, đòi thực hiện các yêu sách như: đòi Đảng cầm quyền từ bỏ vai trò lãnh đạo; đòi cải cách chính trị; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang… từ đó làm suy yếu, tiến tới vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền, chính quyền nhà nước đương nhiệm, lập nên chính quyền nhà nước mới thân Mỹ, phương Tây. Đây là nét đặc trưng chủ yếu thể hiện rõ nét nhất bản chất của phương thức hoạt động phi bạo lực, phi vũ trang này.

Hai là, tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền, đưa chính quyền vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”là những nội dung cơ bản của phương thức “bất bạo động”. Thực tiễn các cuộc đấu tranh “bất bạo động” diễn ra tại một số nước trên thế giới thời gian qua cho thấy, những nội dung chính được các lực lượng đối lập, chống đối sử dụng trong đấu tranh “bất bạo động” là: 1) Bất tuân dân sự: Tức là người tham gia phương thức này có thể từ chối thực hiện những việc mà họ vẫn thường làm, hoặc bắt buộc phải làm theo yêu cầu của luật pháp (tẩy chay bầu cử, biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa…); 2) Hành động một cách có chủ đích: Tức là người tham gia có thể thực hiện những việc mà họ thường không làm hoặc không được trông đợi sẽ làm, hoặc bị cấm thực hiện (tập hợp lực lượng, rải truyền đơn, kích động quần chúng xuống đường, chiếm trụ sở, bắt giữ cán bộ; tạo sự kiện, lấy cớ cho các tổ chức quốc tế, các nước phương Tây can thiệp...); 3) Thuyết phục và thương lượng: Đưa ra các điều kiện phù hợp với tình hình, từ thấp đến cao, đẩy chính quyền vào thế buộc phải dùng vũ lực, gây đổ máu, tạo cớ bên ngoài can thiệp buộc chính quyền phải nhượng bộ.

Ba là, đình công, biểu tình, tuần hành chống đối chính quyền là hình thức chủ yếu, đặc trưng chính của phương thức này. Mục tiêu chính của các TLTĐ trong thực hiện phương thức “bất bạo động” là bằng những “chiến thuật” hòa bình trong đấu tranh chính trị để lật đổ chính quyền. Do đó, đình công, biểu tình, tuần hành là hình thức được chúng xác định mang lại hiệu quả cao nhất, ít thiệt hại nhất. Đồng thời, sử dụng các hình thức này, trong trường hợp chính quyền sử dụng vũ lực để đàn áp thì đó sẽ là điều kiện thuận lợi, là “cái cớ” để các TLTĐ bên ngoài lợi dụng can thiệp, gây sức ép, thậm chí sử dụng sức mạnh quân sự để tấn công.


Như vậy, từ những đặc trưng trên chúng ta thấy “bất bạo động” là một phương thức hoạt động với những thủ đoạn hết sức “mềm dẻo” không bộc lộ trực tiếp và lộ liễu tính thách thức về chính trị và sự đối kháng với chính quyền. Với bản chất này, “bất bạo động” là phương thức đặc biệt nguy hiểm của các thế lực thù địch nói chung và Việt Tân nói chung. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác với phương thức này của Việt Tân trong giai đoạn hiện này.

Hot!

Từ khóa SEO:

15 nhận xét:

Không chỉ có vậy, bọn chúng còn đang được một số chính trị gia bất hảo trong chính giới Mỹ và một số nước phương Tây mớm cho theo kiểu vẽ đường cho hươu chạy, rằng bọn này phải đẩy mạnh hoạt động theo phương thức này nhằm hình thành nên các tổ chức xã hội dân sự, "công đoàn độc lập" vì sau khi gia nhập TPP, VN sẽ buộc phải chấp nhận một số điều kiện của họ, trong đó có điều kiện về việc chấp nhận cho các tổ chức kiểu này tồn tại và hoạt động, từ đó dần dần hình thành một nhóm chống đối tồn tại hợp pháp ngay trong lòng xã hội VN.

Đấu tranh bất bạo động chẳng qua cũng chỉ là một mỹ từ được bọn chống đối trong và người nước gắn cho cái hoạt động bất hảo của chúng, bản chất là một khuynh hướng chống đối chính trị phi bạo lực, không gây hấn nhưng đối đầu cực kỳ quyết liệt với chính quyền nhằm tạo ra những mầm mống cho một cuộc đảo chính chính trị sau này.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

đúng kaf bọn tây bọn tầu nó thâm thật đấy các bác nhể.chúng yêu cầu chúng t phải thành lập công đoàn tự do để chúng tiêm kích gây bạo động thế này thế khác.tóm lại đề chỉ là muốn gây hấn chống phá ngầm chúng ta bằng con đường kinh tế mà thôi

Đấu tranh bất bạo động, diễn biến hòa bình vẫn là hình thức đấu tranh chủ yếu và nổi bật nhất của bè lũ phản động. Dựa vào các con rận chủ, tay chân của Việt Tân ở trong và ngoài nước, chúng tiến hành âm mưu của mình dưới nhiều hình thức như kêu gọi biểu tình, tuần hành, nói xấu, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước, viết báo bôi nhọ lãnh đạo,v.v. trong đó các con rận như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trường Thụy,... là những tên tiêu biểu.

tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đang ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta theo phương thức “bất bạo động” có nghĩa chúng sử dụng phương thức này như một thủ đoạn để tập hợp lực lượng hình thành các hội, nhóm dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, “nghề nghiệp”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”; tác động chuyển hóa đường lối, chính sách, chuyển hóa nội bộ; lôi kéo, lừa bịp một bộ phận quần chúng hình thành các phong trào xã hội, tập dượt cho phương thức phản kháng chính quyền

các đối tượng bên ngoài muốn đấu tranh bất bạo động thì chúng luôn muốn tím cách biểu tình gây rối sau đó ra bất hợp tác với chính quyền, đưa chính quyền vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”là những nội dung cơ bản của phương thức “bất bạo động”.

Trong thời buổi ngày nay, khi mà các thế lực thù địch đang tích cực thực hiện "diễn biến hòa bình" âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo của Mỹ, phương Tây, chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác, kiên quyết không thể chúng thực hiện được cách mạng màu ở Việt Nam. Trong đó, việc tuyên truyền cho quần chúng hiểu về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch là vô cùng cần thiết.

Được lập ra trên cơ sở tiền thân là tổ chức phản động “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, tổ chức “Việt tân” bịp bợm mọi người với mục tiêu, tôn chỉ của mình là “chấm dứt độc tài và canh tân đất nước”, tuy nhiên với những gì mà tổ chức này tiến hành từ trước tới nay thì thực sự chỉ nói một cách ngắn gọn với hai từ “phản quốc”. Việt tân là một tổ chức khủng bố đã huấn luyện cho một số người Việt Nam về đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam. Cần phải nhận diện được các mặt hoạt động này của chúng để tăng cường thêm khả năng tự phòng vệ của chúng ta. Cảm ơn tác giả đã có những phân tích khá sâu sắc.

Thừa nước đục thả câu, đây là chiêu bài bỉ ổi, vô liêm xỉ nhất mà tổ chức Việt Tân thường xuyên sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Sau khi chính thức hoạt động với cái tên “Việt tân”, tổ chức này đã thay đổi phương thức hoạt động, chuyển dân từ vũ trang, phá hoại sang “bất bạo động”. Một trong những việc làm thể hiện rõ sự phản quốc của tổ chức này đó là những đối tượng cầm đầu tổ chức này ra sức tiến hành hoạt động vận động Mỹ cấm vận Việt Nam, kêu gọi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam, kêu gọi đấu tranh bất bạo động theo kiểu các mạng dường phố như Mỹ đã thực hiện trong quá khứ. Thật khốn nạn, Việt Tân là loại tráo trở, cõng rắn cắn gà nhà, bỉ ôi, ghê tởm

"Cơn gió lạ" của mùa xuân A- rập đã đi qua, với những bài học nhãn tiền mà vô cùng đắt giá. Sau nhũng mụ mị về chính trị khi nhân dân các nước Tuy-ni-di, Ai Cập được lôi vào cuộc tranh giành quyền lợi giữa các phe, đảng phái chính trị đối lập với nhau. họ buông vũ khí trở về nhà, không còn là "chiến binh" của những cuộc "cách mạng màu", "cách mạng đường phố", bạo động hay bất bạo động . Với những bài học trên chúng ta cần phải thật cảnh giác với những chiêu trò chống phá đất nước của đám cờ vàng Vịt Tân, bởi thực tế chúng rất nguy hiểm, chuyên đứng sau các vụ tụ tập, gây rối, biểu tình ,tuần hành trên các đường phố thời gian qua. Vì vậy chúng ta cần phải cảnh giác.

Với lại từ trước tới nay Việt tân vẫn luôn bô bô rằng tổ chức này luôn trung thành với “đấu tranh bất bạo động” nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Thế nên nếu để nhân dân biết rằng bản chất mình là tổ chức khủng bố với những hành vi phá hoại sặc mùi bạo lực như vừa qua thì uy tín tụt giảm lắm. Thế nên mặc dù đứng đằng sau kích động nhưng Việt Tân vẫn tìm cách chối bay chối biến theo kiểu ném đá giấu tay. Người dân cẩn thận, cảnh giác, đừng để lòng yêu nức của mình bị các kẻ xấu lợi dụng nhé, rất nguy hiểm đó.

Nào là “Tuần hành vì môi trường”, “Dân oan” hay “đồng hành cùng dân oan”, “tuyệt thực”, “biểu tình”, “we are one”,.... Những mỹ từ mà đám người này nghĩ ra để che đậy đi bản chất thực rằng, đằng sau lời kêu gọi này chính là nhằm kích động đông người tuần hành, gây sức ép với chính quyền, cao hơn nữa là gây rối an ninh, trật tự, kêu gọi đấu tranh bất bạo động bằng các thủ đoạn “bất hợp tác”, “bất tuân dân sự” tiến tới lật đổ chính phủ cầm quyền như những gì đã diễn ra tại một số quốc gia. Như vậy, với những gì mà “Việt tân” đã làm từ trước tới nay đã cho mọi người thấy, tổ chức này đã ngày càng lộ rõ bộ mặt thật, bộ mặt phản quốc của mình.

Sau những cái gọi là “ngày tổng tuyệt thực toàn cầu cho tù nhân lương tâm Việt Nam”, “ngày nhân quyền Việt Nam”, “chiến dịch vận động nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam năm 2015 với khẩu hiệu “we are one” (chúng ta là một)... vừa qua, đám zân chủ trong và ngoài nước lại hùa nhau dàn dựng một màn kịch mới có tên “ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan”. Đứng đằng sau dật dây chỉ đạo là đám cờ vàng hải ngoại, Việt Tân, thực chất chúng muốn kêu gọi người dân xuống đường đấu tranh bất bạo động nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nhắc đến Việt Tân có lẽ mọi người không còn xa lạ gì với tổ chức này. Đây là một tổ chức khủng bố, phản động do những người vốn trước đây từng gắn bó chặt chẽ với chế độ Việt Nam Cộng hòa, mang nặng tư tưởng hằn thù đối với Nhà nước Việt Nam, sau năm 1975 chạy ra nước ngoài và tìm cách chống phá Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, Việt Tân đẩy mạnh hoạt động phát triển lực lượng trong số công dân Việt Nam học tập, lao động ở nước ngoài, sau đó đưa về nước hoạt động làm hạt nhân, kích thích các hoạt động gây rối an ninh trật tự, lôi kéo tập hợp lực lượng để chuẩn bị tiền đề cho việc tiến hành một cuộc "cách mạng màu" ở Việt Nam... Thiết nghĩ mọi người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác không để các đối tượng trong tổ chức này lừa bịp, lôi kéo, kích động.

Đăng nhận xét