Bài mới nhất

13/06/2016

Nhận diện nguy cơ cách mạng màu ở Việt Nam hiện nay

Bang Thai
Chúng ta biết rằng, cách mạng là xóa bỏ cái cũ và thay thế cái mới tiến bộ hơn, là một thay đổi sâu sắc, thường là xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn. Các cuộc cách mạng có thể dẫn đến một thay đổi trong các thể chế chính trị – xã hội, hoặc một thay đổi lớn trong một nền kinh tế hay văn hóa. Cách mạng đã từng xảy ra trong lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… Các cuộc cách mạng thường được thực hiện dưới sự cưỡng ép của Nhà nước hay quần chúng đông đảo, tạo ra một sự thay đổi về chất trong các ngành, lĩnh vực mà nó diễn ra. Đối lập với cách mạng thường được gọi là phản cách mạng, tức quay lại với cái cũ, trung thành với cái cũ hoặc cái đang tồn tại, hay một sự thay đổi tiệm tiến có kế thừa cái cũ.
Việt Tân- Chủ thể hàng đầu thực hiện âm mưu Cách mạng màu ở Việt Nam hiện nay
Nghiên cứu về cụm từ “cách mạng màu”, ta thấy đây cũng là một phạm trù thuộc cách mạng nói chung. Hiểu về “cách mạng màu” có nhiều cách hiểu, tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên xét cho cùng đây là cụm từ đặc biệt xuất hiện, đi kèm gắn với các phong trào chính trị trong một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ hay thuộc vùng Balkan trong những năm đầu thập niên 2000. Các cuộc “cách mạng màu” nổi tiếng đã từng diễn ra ở một nước trên thế giới, điển hình như: Cách mạng 5 tháng 10 ở Serbia (2000), Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraina (2004) và Cách mạng Tulip ở Kyrgyzstan (2005)…
Các cuộc “cách mạng màu” nổi bật với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) thu hút đông đảo số lượng sinh viên, học sinh, trí thức, quần chúng nhân dân… trong việc tổ chức các cuộc đấu tranh bất bạo động phức tạp, khó lường, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong, vững mạnh của chế độ chính trị cũng như với Nhà nước ở các quốc gia dân tộc.
Chủ thể tiến hành các cuộc “cách mạng màu” là: Các thế lực thù địch mà cụ thể là các tổ chức, bộ máy do Mĩ và đồng minh của chúng tiến hành. Với Mỹ, thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền hay nhân quyền không có biên giới”, nên Mỹ và phương Tây thường dùng thủ đoạn: “Tạo cớ đến trừng phạt và cuối cùng là thanh trừng” trắng trợn vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền với chiêu bài “can thiệp nhân đạo”.
Đối tượng áp dụng các cuộc “cách mạng màu” là: các nước, các dân tộc có quan điểm, chủ trương phát triển trái với các lợi ích của các thế lực thù địch, điển hình như: chế độ ở các nước Đông Âu cũ (Grudia, Secbia, Uckraina), ở Bắc Phi – Trung Đông (như Tuynidi, Ai cập…) Trình tự tiến hành các cuộc “Cách mạng màu” như sau:
Một là, Các thế lực thù địch và tay sai của chúng sẽ sử dụng tiền thông qua các quỹ tư nhân, các tổ chức từ thiện để hình thành và phát triển các phe phái đối lập tại các nước sở tại.
Hai là, tiến hành lựa chọn và nuôi dưỡng các thủ lĩnh đối lập được Mĩ và phương Tây chấp thuận nhằm mục đích liên kết, tập hợp các lực lượng đối lập vốn manh mún, phân tán xung quanh một ứng cử viên thống nhất.
Ba là, cử đặc phái viên tới các nước sở tại để tổ chức các phong trào vận động, hỗ trợ cho hoạt động chống đối.
Bốn là, trước ngày bỏ phiếu (hoặc diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước như: bầu nhân sư cấp cao trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước), phe đối lập tuyên bố chính quyền có gian lận để tạo nghi ngờ, ám thị, tác động đến niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Năm là, trong thời gian bầu cử, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài phát thanh – truyền hình, internet, các trang mạng xã hội…) để tổ chức tuyên truyền về một cuộc bầu cử không khách quan, tiến hành thăm dò dư luận tại các điểm bầu cử với phần thắng luôn nghiêng về ứng cử viên đối lập nhằm củng cố thêm nghi ngờ chính quyền trong công chúng.
Sáu là, khi ứng cử viên thất cử, hô hào quần chúng biểu tình, gây sức ép, đe dọa buộc chính quyền sở tại ủng hộ phe đối lập, đưa ứng cử viên đối lập lên nắm quyền.
Có thể nhận thấy, “cách mạng màu” là một biện pháp chiến lược thù địch, phản động nhằm lật đổ chế độ, Nhà nước mà Mĩ và Phương Tây cho là đối đầu, bướng bỉnh, chống lại lợi ích của họ. Nhiệm vụ thay đổi chế độ chính trị ở các nước XHCN trên phạm vi toàn cầu (trong đó có Viêt Nam) cũng là một mục tiêu quan trọng hàng đầu, mang tính thường xuyên của các thế lực thù địch. Theo quan điểm của Mỹ và phương Tây, “cách mạng màu” là để thúc đẩy dân chủ, thực hiện dân chủ hóa thế giới, nhưng thực chất đây là một biện pháp chiến lược phản dân chủ, đi ngược dòng lại với sự tiến bộ của thời đại.
Đặc trưng nổi bật của các cuộc “cách mạng màu” là:
– Áp đặt quan niệm, giá trị, mô hình dân chủ của Mỹ và phương Tây cho toàn thế giới bằng mọi phương thức, thủ đoạn.
– Thành lập các quỹ tài trợ, chi tiền cho các hoạt động mua chuộc, lôi kéo, khống chế các hạt nhân tiêu biểu tích cực, có ảnh hưởng rộng rãi trong quần chúng. Thông qua uy tín của các cá nhân này để tuyên truyền, kêu gọi đông đảo quần chúng nhân dân tin theo. Ngoài ra, chúng cũng sử dụng tài chính nhằm mua phiếu bầu cho ứng cử viên đối lập.
– Sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền tâm lí, tạo dư luận trong nước cũng như ngoài nước ủng hộ cuộc “cách mạng màu”. Thực tiễn đã và đang diễn ra ở các nước Bắc Phi và Trung Đông cho thấy, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các tính năng ưu việt, hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông để tuyên truyền nhằm phục vụ cho các hoạt động bạo loạn, lật đổ của chúng. Trong đó, chúng chú trọng sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Yume, Blog, Yahoo…) để hô hào, tuyên truyền rộng rãi kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình nhằm tiến tới tiến hành cái gọi là “Cách mạng đường phố”.
– Các thế lực thù địch lựa chọn thời điểm thích hợp nổ ra “cách mạng màu” là: Khi bầu cử; khủng hoảng kinh tế xã hội; xung đột dân tộc, tôn giáo; các vụ tham nhũng lớn bị phanh phui; nội bộ chính quyền mất đoàn kết, vi phạm pháp luật…

Có thể khẳng định rằng, dân chủ, nhân quyền, tự do đều là các quyền thiêng liêng, cao quí của con người. Trong đó, các quốc gia, dân tộc được tự nguyện lựa chọn phạm vi hưởng các quyền trên mà không có bất cứ sự áp đặt hay ràng buộc nào khác. Đó là dân chủ tự nhiên, là quyền bất khả xâm phạm mà thế giới hiện đại trong những năm qua đã mặc nhiên thừa nhận. Trước mắt cũng như trong tương lai, nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cùng với nhân dân thế giới tiến bộ đã tỉnh táo hơn, không mắc mưu sâu, kế hiểm của kẻ thù, lên án, kiên quyết tẩy chay, đạp tan cái gọi là “cách mạng màu” của kẻ địch.

Hot!

Từ khóa SEO:

16 nhận xét:

Dân chủ, nhân quyền, tự do đều là các quyền thiêng liêng, cao quí của con người. Trong đó, các quốc gia, dân tộc được tự nguyện lựa chọn phạm vi hưởng các quyền trên mà không có bất cứ sự áp đặt hay ràng buộc nào khác. Đó là dân chủ tự nhiên, là quyền bất khả xâm phạm mà thế giới hiện đại trong những năm qua đã mặc nhiên thừa nhận. Trước mắt cũng như trong tương lai, nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cùng với nhân dân thế giới tiến bộ đã tỉnh táo hơn, không mắc mưu sâu, kế hiểm của kẻ thù, lên án, kiên quyết tẩy chay, đạp tan cái gọi là “cách mạng màu” của kẻ địch.

không biết những người khác họ nghĩ sao nhưng với tôi thì tôi đang được sống trong một xã hội dân chủ thực sự, mọi người được thực hiện quyền công dân của mình, có quyền bày tỏ quan điểm của mình, được tự mình bầu ra những người đại diện có đức có tài, cái mà tôi không nhìn thấy được từ Mỹ và các nước phương Tây, cái mà tôi nhìn thấy chỉ là sự nghèo khổ của những người vô sản những người công nhân ở những quốc gia này

“Cách mạng màu”, đó là thuật ngữ để chỉ những kịch bản lật đổ các chính phủ đương nhiệm không đi theo quỹ đạo của các nước lớn với các công cụ mềm như kinh tế, ngoại giao và không dùng nhiều đến sức mạnh quân sự. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy đạo diễn chủ yếu của nó là Mỹ, các nước EU và nhằm vào lật đổ các chính phủ không đi theo cây gậy chỉ đường của Mỹ, EU. May mắn được sinh ra ở một đất nước Việt nam hòa bình và ổn định, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Chúng ta kiên quyết không để các đối tượng xấu tiến hành cách mạng màu ở quê hương Việt Nam yêu dấu

Với sự hỗ trợ và hậu thuẫn của Việt Tân thì những kẻ chống phá đất nước như Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng...đang xem cuộc bầu cử ở Myanmar, những bất ổn ở Trung Đông, Bắc Phi, Thái lan, biểu tình ở Hồng Koong là cơ hội để cho chúng thực hiện các hoạt động chống phá đất nước và tuyên truyền, xuyên tạc đòi đa nguyên, đa đảng và từng nước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta nên lật tẩy, vén bức màn kịch này của chúng để nhận ra đâu là người yêu nước chân chính, đâu là kẻ phá hoại đất nước

Nhắc đến Việt Tân có lẽ mọi người không còn xa lạ gì với tổ chức này. Đây là một tổ chức khủng bố, phản động do những người vốn trước đây từng gắn bó chặt chẽ với chế độ Việt Nam Cộng hòa, mang nặng tư tưởng hằn thù đối với Nhà nước Việt Nam, sau năm 1975 chạy ra nước ngoài và tìm cách chống phá Nhà nước Việt Nam. Và đay cũng là tổ chức có thực lực nhất, hô hào, chuyển tiền, gây cơ sở trong nước, tiến hành cách mạng màu để lật đổ chính quyền tại Việt Nam. ĐÚng là lũ cõng rắn cắn gà nhà, thô bỉ, đáng nguyền rủa

"Cơn gió lạ" của mùa xuân A- rập đã đi qua, với những bài học nhãn tiền mà vô cùng đắt giá. Sau nhũng mụ mị về chính trị khi nhân dân các nước Tuy-ni-di, Ai Cập được lôi vào cuộc tranh giành quyền lợi giữa các phe, đảng phái chính trị đối lập với nhau. họ buông vũ khí trở về nhà, không còn là "chiến binh" của những cuộc "cách mạng màu", "cách mạng đường phố", bạo động hay bất bạo động . Những "chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ" theo kịch bản chiến thuật "ong vỡ tổ" dưới bàn tay "đạo diễn" của các nước phương Tây. Với nhân dân Việt Nam chắc chắn chúng ta không muốn những cuộc “cách mạng màu” như thế này diễn ra bởi hơn ai hết chúng ta biết rõ cái giá phải trả cho nó là quá đắt đối với đất nước.

nếu chúng ta thực sự quan tâm tới tình hình thời sự thì chúng ta sẽ thấy trong thời gian gần đây tình hình khu vực và trên thế giới là vô cùng phức tạp, nếu đất nước chúng ta không có những chính sách hợp lý và cẩn trọng, cộng hưởng với âm mưu ý đồ của Mỹ thì sẽ rất dễ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vì vậy nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quang vinh phải một lòng cùng nhau xây dựng phát triển đất nước.

Trong cuộc sống, giữa con người với con người cũng như là trong công việc đại sự thì bao giờ cũng phải nhìn nhận theo nhiều chiều, theo khách quan, điều kiện của việt nam chưa phải là hoàn hảo, chúng ta đang hoàn thiện dần, nhưng chắc chắn chúng ta đang có một môi trường sống đáng mơ ước. Thay vì ảo tưởng, mộng mị về chính trị, có thể gay được cách mạng màu ở Việt Nam thì hãy chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, văn minh, giàu đẹp. Đó mới là người có tâm với sự phát triển của đất nước và thỏa theo nguyện vọng của cả dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam người Thái đã phải thốt lên rằng:" Hãy nhìn Việt Nam đó, nếu chúng ta cứ bất ổn tiến với tốc độ như hiện nay thì hai mươi năm nữa Việt Nam sẽ vượt chúng ta để trở thành nhà lãnh đạo của Đông Nam Á". Tôi thật tự hào là người Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà trong thời gian tới các cơ quan chức năng cùng người dân nên kiên quyết không thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, để cho các đối tượng xấu cơ thể tiến hành cách mạng màu ở Việt Nam. Mọi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn phản động.

Chỉ những kẻ mù quáng mới đi tham gia vào mấy cái cách mạng màu hay à cách mạng vớ vẩn gì khác. Thới đại mới yêu cầu con người tập trung nhiều hơn cho công việc và học tập chứ cứ đi tham gia vào ba cái thứ cách mạng đấy thì có mà mốc mồm

Nhìn vào hoàn cảnh của các nước trên thế giới, tôi tự hào khi nói rằng mình sinh sống ở VN- một đất nước không quá nổi trội nhưng là một đất nước bình yên. Thật vinh dự khi VN là một trong 10 nước yên bình nhất trên TG. Dù CMM là cái gì đi nữa thì tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ không xảy ra trên đất nước yên bình chúng ta. Tôi vẫn luôn đặt sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta!

Gì mà Nhân quyền cao hơn chủ quyền hay nhân quyền không có biên giới”, con người từ ngày xưa đã phải sống có cộng đồng, mỗi một cộng đồng có một đặc trưng và cách thức quản lý khác nhau, miễn là duy trì được trật tự trong cộng đồng, do vậy phải có quy tắc, cho dù các anh có tự do, có quyền quyết định nhưng vẫn phải tuân thủ các quy tắc mà sau này xã hội hiện đại gọi nó là các quy ước, các điều luật, bộ luật, mỗi một con người muốn tồn tai thì phải có và sống trong cộng đồng, muốn thế mỗi một cá thể phải thích nghi và tuân thủ với quy tắc; nay coi nhân quyền cao hơn chủ quyền chẳng khác gì con người đi tự sát bởi trong quy tắc ứng xử này sặc mùi cá nhân. Nó không phải là truyền thống của Việt Nam thưa các anh Mỹ đa sắc tộc, không có nền móng.

Với việc nhận diện các nguy cơ, bản chất của cách mạng màu cũng như các ví dụ, các bài học của các nước trên thế giới chúng ta sẽ nắm được và sẽ không để cho bất kì một nhóm lợi ích nào lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tôi thấy đây là một bài viết ý nghĩa và đem lại cho người đọc nhiều kiến thức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đây không phải là bài viết mới đầu tiên nói về vấn đề này, nhưng qua đây chúng ta càng nhận thức rõ hơn về vấn đề này, có như thế trong thời đại hiện nay chúng ta mới có thể tránh được những sự lợi dụng, những lời lẽ kích động, lôi kéo của các đối tượng thù địch phục vụ cho mục đích "cách mạng màu" ở nước ta.

Với sự bùng nổ của Internet hiện nay thì việc nâng cao ý thức cảnh giác cho mỗi người đọc là một việc làm cần thiết, cùng với đó là việc nhận diện rõ các nguy cơ là một việc làm cần thiết có như thế chúng ta mới có thể tránh không mắc vào những cái bẫy do những kẻ có mưu đồ xấu giăng ra được.

Các thế lực thù địch và các tổ chức phản động không bao giờ là chúng từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta, trong thời đại hiện nay khi mà thế giới đang phẳng ra thì những âm mưu, hoạt động của chúng càng trở lên tinh vi hơn bao giờ hết, chúng không bao giờ ngừng những hoạt động phá hoại của chúng trên đất nước chúng ta.

Đăng nhận xét