Bài mới nhất

28/07/2016

TẠI SAO LŨ DÂN CHỦ LẠI ĐÒI "ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG"


Bồ Công Anh

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực chống phá Việt Nam còn ra sức tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” và đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” cũng như mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng. Tại sao những kẻ đội lốt dân chủ và chống phá đất nước lại đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Chúng ta biết rằng, chế độ đa nguyên, đa đảng đã sớm xuất hiện vào đầu thế kỷ XVIII, đây là thời điểm giai cấp tư sản đóng vai trò là lực lượng xã hội tiến bộ, tích cực đi tiên phong trong đấu tranh chống phong kiến, bảo vệ quyền bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản. Song cùng với bước phát triển của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt từ khi chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền  hay còn gọi là chủ nghĩa đế quốc và từ đó ý nghĩa tích cực ban đầu của đa nguyên, đa đảng đã hoàn toàn không còn. Dù đã tìm mọi cách để che đậy song giai cấp tư sản vẫn không thể phủ nhận được sự thực: mục đích cuối cùng, mục tiêu duy nhất của chế độ đa nguyên, đa đảng trong xã hội tư bản là bảo đảm quyền lực của giai cấp tư sản, bảo vệ lợi ích của giai cấp bóc lột bằng mọi giá.
"Đa nguyên, đa đảng" của các nhà dân chủ là đây sao?
Từ đó, một số ít người do thiếu hiểu biết cũng như ảnh hưởng bởi những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sự thật mà đã ít nhiều tin vào những luận điệu chống phá của các lực lượng thù địch mà lầm tưởng cứ nhiều đảng cạnh tranh thì sẽ dân chủ hơn. Nhìn sang một số nước tư bản hiện nay, đặc biệt là Mỹ, bên cạnh xã hội được coi là “thiên đường dân chủ” với những ánh mỹ kim hào nhoáng, vẫn còn tồn tại một “xã hội” khác hoàn toàn với đầy rẫy những bất công, bạo lực, đói nghèo, thất nghiệp, mất dân chủ, khủng bố tràn lan, súng đạn không thể kiểm soát… Thực tế đã cho thấy rằng, Mỹ có 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền, tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập song xét về bản chất đó chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản. Dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa nắm quyền cũng đều là đảng của giai cấp tư sản, đều nhận sự tài trợ của các tập đoàn kinh tế, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Vì thế, dân chủ ở Mỹ không gì khác là nền dân chủ tư sản, nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số, một số ít người trong xã hội. Trong khi đó, dân chủ suy đến cùng là quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực thuộc về nhân dân lao động. Do vậy, chế độ đa nguyên, đa đảng không bao giờ và không thể mang lại những giá trị dân chủ đúng nghĩa. 

Và đối với Việt Nam, từ thực tiễn lịch sử đến hiện nay cũng cho thấy Việt Nam không cần có đa đảng. Điều khẳng định này hoàn toàn không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của Đảng ta như sự xuyên tạc của những kẻ đội lốt dân chủ, mà dựa trên những cơ sở khoa học cụ thể về cả lý luận và thực tiễn. Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như những gì mà những kẻ đội lốt dân chủ đã và đang ra sức xuyên tạc. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Trong quá trình xây dựng Hiến pháp 2013 hay chuẩn bị cho Đại hội XII, Đảng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được hàng vạn ý kiến tâm huyết của nhân dân cả nước.

 Cùng với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, chúng ta không phủ nhận ở đâu đó trong xã hội vẫn còn có những biểu hiện thiếu dân chủ nhưng đó chỉ là những hiện tượng riêng lẻ, là những thiếu sót, những hạn chế cụ thể trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không thể xem đó là bản chất của Đảng ta, không thể coi đó là bản chất của nền dân chủ mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang gắng sức xây dựng; càng không thể dựa vào những hiện tượng đó để yêu cầu thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Bài học về thực thi dân chủ sai nguyên tắc trong quá trình cải tổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Từ khi chấp nhận bỏ Ðiều 6 trong Hiến pháp Liên Xô, đã dẫn đến tình trạng xuất hiện đa đảng và hậu quả là Ðảng Cộng sản Liên Xô dần đánh mất quyền lãnh đạo. Những sự thỏa hiệp về “dân chủ hóa”, “công khai hóa” hay “đa nguyên chính trị” chính là mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, góp phần làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhanh chóng sụp đổ. Có thể khẳng định, phía sau những luận điệu hô hào đòi “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” không có mục đích gì khác ngoài những động cơ chính trị đen tối, là mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiến cho thấy rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,… Chính những thành tựu đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và mang lại cho nhân dân lao động cuộc sống thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc./.

CHIÊU TRÒ KÊU GỌI BIỂU TÌNH NHƯ MỘT TRÒ HỀTống Giang

Sau khi tổ chức khủng bố Việt Tân đăng tải bài viết vào ngày 21/7/2016 về cái gọi là “Lời kêu gọi một cuộc biểu tình rộng khắp trải dài từ trong nước ra đến hải ngoại vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 7 năm 2016” với nội dung cho rằng: “Hãy cùng nhau gạt qua những khác biệt để cùng nắm tay nhau, đoàn kết, đồng lòng và đồng hành cùng nhau tranh đấu cho một mục tiêu chung: Đòi hỏi đảng và nhà nước Việt Nam phải giải quyết tận gốc những hệ luỵ tai hại do Formosa gây ra; truy tố thủ phạm, xét xử những cán bộ có trách nhiệm và chấm dứt hoạt động của Formosa tại Việt Nam”. Những ngày qua đến lượt các hội, nhóm mang danh nghĩa xã hội dân sự độc lập với Việt Nam như “Mạng Lưới Blogger Việt Nam” cũng đồng loạt đăng đàn kêu gọi biểu tình vào ngày 31/7/2015 với những luận điệu tương tự như:Hãy đồng lòng, đoàn kết đứng lên bảo vệ môi trường, đòi hỏi Formosa rời khỏi Việt Nam và truy tố những thành phần có trách nhiệm”. Vậy tại sao Việt Tân cũng như các tổ chức, hội nhóm gắn nhãn xã hội dân sự cũng như những kẻ đội lốt dân chủ lại “nghiện” kêu gọi biểu tình mà chủ yếu là vào các ngày Chủ Nhật?
Cảnh giác trước những chiêu trò kêu gọi biểu tình của những nhà dân chủ
Những năm qua chúng ta có thể thấy rằng dưới sự chỉ đạo, hậu thuẫn của các thế lực chống phá đất nước từ bên ngoài, những tổ chức, cá nhân đội lốt dân chủ thường xuyên tiến hành các hoạt động kêu gọi biểu tình với đủ lý do, từ những vụ việc trong và ngoài nước được dư luận quan tâm như “phản đối” Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981, bảo vệ cây xanh, tẩy chay Đại hội Đảng toàn quốc hay bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp hay kể cả biểu tình để yêu cầu chính quyền thả tự do cho những kẻ vi phạm pháp luật như Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh. Âm mưu của những kẻ đứng ra tổ chức kêu gọi biểu tình đó là nhằm tiến hành một cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” ở Việt Nam như những “Mùa xuân Arập”, "Cách mạng màu", “Cách mạng nhung" ở Syria, Lybia, Ukraine… đấy thôi.

Và trong thời gian này trong khi toàn Đảng, toàn dân cùng với các cơ quan ban ngành chức năng đang cùng nhau vào cuộc để khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, giúp đỡ ngư dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống cũng như yêu cầu thủ phạm Formosa tiến hành các khoản đền bù, khắc phục như đã cam kết. Ấy vậy mà, lợi dụng sự bức xúc của người dân, Việt Tân, các tổ chức gắn nhãn “xã hội dân sự” cũng như những kẻ đội lốt dân chủ hết lần này đến lượt khác kêu gọi người dân tham gia các hoạt động biểu tình gây rối an ninh trật tự, tung tin gây hoang mang, nhiễu trong dư luận quần chúng nhân dân. Mặc dù chiêu trò “biểu tình” này của chúng cũng đã thất bại thảm hại khi số lượng người tham gia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và dư luận không còn lạ lẫm gì, vậy nhưng Việt Tân, các tổ chức xã hội dân sự và những kẻ đội lốt dân chủ vẫn tiếp tục đăng đàn kêu gọi biểu tình và chắc chắn lần kêu gọi lần này cũng sẽ thất bại mà thôi.

Từ việc Việt Tân và đồng bọn kêu gọi biểu tình dưới danh nghĩa là những người “yêu nước”, “yêu chủ quyền biển đảo”, người dân và dư luận đã đặt ra câu hỏi: Tại sao những vấn đề như hậu quả và nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tham gia các chiến dịch “làm sạch biển”, bảo vệ môi trường hay thắp nến tri ân các thế hệ cha anh đi trước vào ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 vừa qua thì họ lại không thể hiện gì về lòng yêu nước là sao? Có lẽ đó cũng là điều khác biệt giữa những người yêu nước chân chính và những kẻ đội lốt dân chủ! Mỗi chúng ta mà đặc biệt là các bạn trẻ hãy luôn cảnh giác trước những chiêu trò mời gọi tham gia biểu tình của Việt Tân, Mạng lưới blogger Việt Nam, lũ dân chủ cuội và thể hiện lòng yêu nước, yêu môi trường một cách đúng đắn nhất và đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào những mục đích chính trị chống phá đất nước!27/07/2016

HÃY SỐNG SAO CHO XỨNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤTTống Giang

Những cuộc chiến tranh vệ quốc đã đi qua hàng chục năm, sự yên bình của đất nước đã kéo dài hơn 40 năm nay, nhưng những đau thương mất mát mà các cuộc chiến tranh giử nước để lại thì không gì bù đắp được. Hàng năm, cứ đến ngày 27-7 nhân dân cả nước lại nhớ về những người lính đã quên mình vì tổ quốc Việt Nam.
Thế hệ trẻ thắp nén hương tri ân các thế hệ cha anh đi trước nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Tinh thần xã thân vì nước của nhân dân ta vốn có từ thời Vua Hùng dựng nước, trải qua thời Bà Trưng, Bà Triệu, thời Đinh, Lý, Trần, được phát huy triệt để qua những cuộc đấu tranh bảo vệ bờ cõi trước giặc xâm lược phương Bắc. Những cuộc khởi nghĩa đánh tan hàng chục vạn quân giặc xâm lược ỷ đông hiếp yếu, làm cho chúng hoảng sợ tháo chạy về nước mà vẫn còn “tim đập chân run”. Đoàn quân của vua Quang Trung bách chiến bách thắng khiến quân xâm lược nhà Thanh “không còn mảnh giáp” che thân. Các nghĩa sĩ Cần Giuộc tuy không giành thắng lợi trước quân đội viễn chinh Pháp nhưng vẫn làm cho  “mã tà, ma ní hồn kinh”… còn sức mạnh của những người linh trong thời đại Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữ sức mạnh truyền thống và lý tưởng của thời đại. Họ chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới; là một trong những hình tượng đẹp nhất của lịch sử dân tộc.

Trong cuộc chiến đấu vệ quốc này, nhiều chiến sĩ, đồng bào ta đã bị thương, có người vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Và rồi đã như thành truyền thống, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân ta đã dành tình yêu thương của mình chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, bệnh binh một cách tận tình chu đáo hàng chục năm nay.
Ngày 27-7 là dịp những người Việt Nam hướng về những liệt sĩ đã khuất, biết ơn và trân trọng những thương binh anh dũng trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong cuộc sống hôm nay. Đây cũng là dịp để chúng ta nhớ về những trang sử hào hùng của cha ông, ghi ơn và tự nhắc nhở mình “Hãy sống sao cho xứng với những người đã khuất”.

Tuy nhiên ngày nay không ít người vẫn chưa biết nhiều về lịch sử ngày 27-7.Tháng 6 năm 1947 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm làm Ngày Thương binh để đồng bào cả nước có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa và yêu mến thương binh. Đầu tháng 7, Ban vận động tổ chức Ngày thương binh được thành lập, xác định mục đích yêu cầu và lựa chọn thời gian. Cuối cùng, ngày 27-7 được lựa chọn vì có nhiều con số 7, tương đối dễ nhớ. 6h chiều ngày 27-7-1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên), lễ mít tinh công bố ngày Thương Binh toàn quốc đã diễn ra. Tham gia mít tinh có đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, tổng Hội Phụ nữ cứu quốc. Cục chính trị quân đội quốc gia Việt Nam. Nhà thông tin tuyên truyền cùng đông đảo nhân dân huỵên Đại Từ, Bắc Thái.

Sau khi xem xét, hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27-7-1947 làm ngày thương Binh toàn quốc là dịp để đồng “tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh. Kể từ đó, ngày Thương binh tổ chức hàng năm vào dịp 27-7 được xem là ngày Thương binh toàn quốc. Từ năm 1955 đến nay ngày “thương binh toàn quốc” được đổi thành ngày “Thương binh liệt sĩ” và tên gọi đó được trân trọng lưu giữ cho đến ngày hôm nay, trở thành ngày ghi nhớ công ơn của cả dân tộc.

Sinh thời, cứ vào dịp 27-7 Bác Hồ có thư và quà gửi anh chị em thương binh và các gia đình liệt sĩ. Tư tưởng, tình cảm đó của Người được thể hiện trong lời kêu gọi, nhân ngày 27-7-1948: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó như một trận lụt to. Nó đe dạo tràn ngập cả non sông Tổ Quốc. nó đe dạo cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ của nhân dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta đã dũng cảm xông ra mặt trận. họ quyết tâm đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào. Họ quyết hi sinh tính mệnh để giữ tính mệnh đồng bào. Họ quyết hi sinh gia đình và tài sản họ để bảo vệ gia đình và tài sản đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Họ là những chiến sĩ anh dũng của chúng ta. Trong đó có người đã bỏ lại một phần thân thể ở mặt trận, có người đã bỏ mình ở chiến trường, đó là thương binh, đó là tử sĩ…” Với quan điểm khoa học và đầy tinh thần lạc quan “tàn nhưng không phế”, Bác khuyên anh em thương binh: “khi đã khôi phục sức khỏe phải hăng hái tham gia công tác sản xuất để trở nên người công dân gương mẫu, Bác chúc các gia đình liệt sĩ trở thành những “gia đình cách mạng gương mẫu”.


Hơn 70 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm giải quyết vấn đề liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và công tác thương binh. Tiếp nối truyền thông đền ơn đáp nghĩa. Uống nước nhớ nguồn, ngoài dịp lễ Tết, hàng năm vào dịp 27-7 các ban nghành đoàn thể, các địa phương lại tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh. Thực hiện lời dạy của Bác “tàn nhưng không phế”, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh cũng không ngừng vươn lên đóng góp trí tuệ và sức lực của mình cho công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế của đất nước. Không ít người đã từng là dũng sĩ trong chiến đấu nay lại trở thành những con người tài ba trong sản xuất kinh doanh. Đã hơn 40 năm qua, đất nước thống nhất đã cho mỗi chúng ta thật nhiều cơ hội trong sự nghiệp, gia đình và tương lai. Vì vậy ta phải luôn biết ơn những bậc ông cha đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay.

Hàng triệu con người Việt Nam đã ngã xuống, đã ra đi và không trở về… có những người đã dành cả tuổi xuân cho đất nước. Những cô chú đã nhận về mình phần thiệt thòi mà không một lời kêu ca. Họ là những người cao thượng, đáng khâm phục nhất. V
ậy nên mỗi chúng ta hãy sống sao cho xứng với những thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để bào vệ độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam/.

ĐỪNG BIẾN CON CHIÊN THÀNH NHỮNG “CON NỢ”


Tống Giang

Những ngày qua dư luận mà đặc biệt là bà con giáo dân giáo phận Vinh vô cùng bức xúc trước vụ việc một linh mục thuộc giáo phận Vinh đã biến những con chiên của mình thành những “con nợ” để trục lợi cá nhân của mình. Từ việc kích động giáo dân tiến hành tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự, rao giảng những luận điệu xuyên tạc sự thật, gây hoang mang dư luận cũng như chống phá đất nước giờ lại đến lợi dụng niềm tin của những con chiên để mưu cầu lợi ích cá nhân, biến những con chiên thành những con nợ, không nghề nghiệp bơ vơ giữa dòng đời. Đó là câu chuyện đang diễn ra thường xuyên tại giáo phận Vinh do vị Giám mục đầy “tai tiếng” Phaolô Nguyễn Thái Hợp về làm Giám mục được hơn 6 năm nay.
 
Chân dung Linh mục Hoàng Sỹ Phúc biến con chiên thành những "con nợ"
Theo như chia sẻ của một con chiên tại giáo xứ có nick facebook Nguyễn Đa Minh, câu chuyện vị chủ chăn biến con chiên thành những “con nợ” đó là linh mục Hoàng Sỹ Phúc quản xứ Cẩm Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Vị linh mục này đã lợi dụng vị trí, vai trò của một vị chủ chăn dưới danh nghĩa chơi phường để góp phần xây dựng giáo xứ Cẩm Sơn nhưng rồi vị linh mục này đã lừa gạt, dụ dỗ nhiều giáo dân tham gia vào việc chơi “phường hụi”, vơ vét cạn kiệt đến cả nước mắt và mồ hôi của những con chiên, biến những con chiên thành những con nợ đến hàng chục tỷ đồng. Theo đó, vị chăn này đã chơi 3 phường, mỗi phường 36 người, mỗi lần đóng mười triệu một người và chính vị linh mục này là người nhận đầu tiên từ 27/3/2015 với số tiền khoảng 1 tỷ.

Thậm chí, bức xúc trước hành vi của vị chủ chăn  - Cha Hoàng Sỹ Phúc, con chiên Nguyễn Đa Minh đã phơi bày sự thật về hành trình biến những con chiên thành những con nợ khi đăng tải nội dung gửi Cha và mọi người rằng: “Kết quả như Cha đã thấy, giờ đây các phường đều bể nợ, từ khi cha về Hội đồng mục vụ giáo xứ Cẩm Sơn, con cái đều chơi phường, nhà nhà chơi phường, người người chơi phường, không làm mà vẫn có ăn, giờ thì như thế nào thì Cha đã biết rồi. Gia đình Vượng Tuyên nợ hơn 20 tỷ không có khẳ năng thanh toán, chuẩn bị đi nước ngoài; gia đình Toàn Tường vỡ nợ hơn 13 tỷ phải bỏ xứ tha phương đất khách quê người; gia đình Đào Dung thì mất hết tài sản mà sinh ra bẫn loạn, thẫn thờ nước mắt lưng tròng…Giờ đây, chúng con ở phường 36 người thì đã có 16 người nhận phường trong cảnh dở khóc, dở cười (ngoi trừ Cha), bị bớt xén, bị quỵt nợ, bị chạy làng…đó là những gì, thực trạng mà nước mắt của những người con giáo xứ Cẩm Sơn đang rên xiết từng ngày nhờ sự tham lam và sáng suốt của Cha. Cha bảo rằng Cha sẽ bán xe trả nợ cho một số người lương dân trên địa bàn tham gia, thế con chúng con thì sao, hơn mấy mươi hộ chúng con bấy lâu nay giờ nợ nần chồng chất, kêu oán ai đây thưa Cha.Gánh nặng nợ nần, phải đóng góp không ngừng nghỉ cho Cha thỏa chí những tri thức ngn ngủi của mình, Cha đang sống trên nhung lụa, mở bao nhiêu tài khoản, gửi ngân hàng trên nước mắt và mồ hôi của chúng con, sao không ai dám lên tiêng, con tin tưởng rằng sau đây sẽ nhiều người thức tỉnh cho Cha để cho Cha hiểu được thế nào là người Mục tử nhân lành của Chúa và lòng thương xót, yêu mến người mà Chúa đã dạy”.

Lời bộc bạch và lên tiếng của những con chiên như Nguyễn Đa Minh đã một lần nữa cho thấy bức tranh toàn cảnh về thực trạng một số vị chủ chăn mà đặc biệt là tại giáo phận Vinh thời gian vừa qua đang có những hành động đi ngược lại với những lời răn dạy của Chúa. Là những vị linh mục, Giám mục điều lẽ ra họ nên làm là dạy bảo đàn chiên nên người, là những người kính chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, sống tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Vậy nhưng, họ lại lợi dụng chính đàn chiên của mình để thực hiện cho những âm mưu chính trị cũng như trục lợi cá nhân của mình.

Nếu như linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Hoàng Anh Ngợi... đã biến những con chiên ngoan hiền thành những kẻ chống phá chính quyền một cách manh động, liều lĩnh, bất chấp pháp luật, kích động  giáo dân tham gia các hoạt động, biểu tình, gây rối thì đằng này, vị linh mục Hoàng Sỹ Phúc lại lợi dụng đàn chiên để làm ăn kinh tế, hút máu, hút sức lực của đàn chiên, biến đàn chiên thành những con nợ khủng và nỗ lo về kinh tế đang đè lên vai họ từng giờ, từng ngày. Những vị linh mục này đang biến nhà thờ - nơi thánh thiêng dùng để thờ phụng Chúa thành nơi để chúng rao giảng những luận điệu công kích, chống phá chính quyền hay thành nơi buôn bán, kinh doanh.

Những con người này xứng đáng là chủ chăn nữa hay không? Tại sao người đứng đầu Giáo phận Vinh Giám mục Nguyễn Thái Hợp vẫn chưa lên tiếng gì và thờ ơ với cuộc sống của đàn chiên là sao? Phải chăng Nguyễn Thái Hợp đang đứng sau hàng loạt vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua tại Giáo phận Vinh? Nếu vậy, có lẽ đã đến lúc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Công Giáo Việt Nam phải lên tiếng và trả lại sự bình yên cho giáo dân nơi đây.


Và lời tâm sự của con chiên Nguyễn Đa Minh có lẽ cũng là sự lên tiếng của nghìn giáo dân nơi đây gửi đến người Cha của mình, linh mục Hoàng Sỹ Phúc: “Trong Thư mục vụ gửi Cng đồng Dân Chúa, sau Hội nghị thường niên kỳ II/2015 họp tại các Đức Cha giám mục Việt Nam nhắc lại rằng Năm Thánh Lòng Thương Xót này trùng với "Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội" của Giáo hội tại Việt Nam (2016) và kêu gọi các tín hữu sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích Giao hòa, tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Mỗi người Công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Soi chiếu vào Cha xem cha đã làm đúng lời Chúa hay chưa, Cha đã làm đúng lời mà Giáo hội đã mời gọi hay chưa. Nếu Cha thích làm kinh tế thì có lẽ vật thí nghiệm không phải là chúng con và rằng cha hãy cởi bỏ chiếc áo của mình”.

26/07/2016

VIỆT TÂN LẠI CỐ ĐẤM ĂN XÔI VỚI CHIÊU TRÒ KÊU GỌI BIỂU TÌNH RỘNG KHẮPTống Giang

Ngày 21/7/2016 vừa qua, trên trang fanpage của Việt Tân đã đăng tải bài viết về cái gọi là “Lời kêu gọi một cuộc biểu tình rộng khắp trải dài từ trong nước ra đến hải ngoại vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 7 năm 2016”. Có thể khẳng định rằng việc đăng đàn kêu gọi biểu tình rộng khắp này cũng chỉ là chiêu trò “cố đấm ăn xôi” của Việt Tân sau sự thất bại hàng loạt những lần biểu tình trước đây mà đặc biệt là “cách mạng cá” hay “xuống đường vì môi trường” trước đây.
Việt Tân lại kêu gọi "biểu tình" vào ngày 31/7/2016 
Những năm qua để thực hiện âm mưu chống phá đất nước Việt Nam, tổ chức khủng bố Việt Tân thường xuyên hậu thuẫn, kích động chỉ đạo đội quân chân rết trong và ngoài nước móc nối với các đối tượng chống phá đất nước tiến hành âm mưu biểu tình, bạo loạn, công kích chống phá chống phá chính quyền, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như những lãnh tụ, anh hùng của dân tộc. Đặc biệt, Việt Tân đã thường xuyên lợi dụng những vụ việc chính trị trong và ngoài nước được dư luận quan tâm để từ đó chỉ đạo đội quân trong nước kêu gọi người dân tham gia các hoạt động biu tình, gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để thực hiện được âm mưu đó, Việt Tân cũng đã đầu tư cho các tổ chức mang danh nghĩa xã hội dân sự tham gia các khóa huấn luyện, tập huấn cho những cá nhâđội lốt dân chủ chống phá đất nước chủ chốt, gạo cội về phương thức chống phá đất nước cũng như cách đối phó với các lực lượng chức năng. Cùng với đó, Việt Tân cũng thường xuyên gửi tài liệu cũng như cung cấp tài chính cho đội quân “dân chủ” trong nước và cả về trang phục từ áo, mũ, cờ, băng rôn, khẩu hiệu. 

Gần đây, khi nhân dân cả nước đang đặc biệt quan tâm cũng như bức xúc trước vụ việc ô nhiễm môi trường cũng như cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung do Formosa gây ra và khi mà toàn Đảng, toàn dân, các cơ quan ban ngành chức năng đang cùng nhau để khắc phục sự cố cũng như giúp đỡ ngư dân vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như tiếp tục điều tra, làm rõ về những sai phạm của những cá nhân, tổ chức liên quan. Và khi vụ việc này xảy ra vào tháng 4 vừa qua, Việt Tân đã ngay lập tức chỉ đạo cho đội quân chân rết của mình kích động, kêu gọi người dân tham gia tuần hành, biểu tình chống phá đất  nước trong những ngày 1/5, 8/6, 15/5, 29/5... với những băng rôn, khẩu hiệu về cái gọi là “cách mạng cá”, “xuống đường vì môi trường”... Và ngay sau khi Chính phủ cùng các cơ quan ban  ngành công bố nguyên nhân cũng như thủ phạm Formosa cúi đầu nhận lỗi trước toàn thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Việt Tân lại tiếp tục kêu gọi, kích động người dân tham gia tuần hành khắp nơi từ Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Sài Gòn, Nha Trang... với những băng rôn, biểu ngữ xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, công kích đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và bôi lem các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vậy nhưng rõ ràng, qua thực tiễn những lần kích động, kêu gọi “biểu tình” vừa qua, Việt Tân đều đã thất bại thảm hại khi mà số lượng người tham gia cũng chỉ lèo tèo đôi ba chục người, là những kẻ đội lốt dân chủ, chân rết Việt Tân mà thôi.

Và với lần đăng tải kêu gọi người dân xuống đường biểu tình rộng khắp vào ngày 31/7 tới đây cũng không còn lạ lẫm gì với người dân và dư luận trong và ngoài nước. Và có lẽ cái kết của những  lời kêu gọi biểu tình mà Việt Tân đăng tải cũng sẽ lại thất bại như những lần trước mà thôi. Mặc dù, nội dung lời kêu gọi của Việt Tân đã dùng những “mỹ từ” để đánh lừa dư luận như: “Hãy cùng nhau gạt qua những khác biệt để cùng nắm tay nhau, đoàn kết, đồng lòng và đồng hành cùng nhau tranh đấu cho một mục tiêu chung: Đòi hỏi đảng và nhà nước Việt Nam phải giải quyết tận gốc những hệ luỵ tai hại do Formosa gây ra; truy tố thủ phạm, xét xử những cán bộ có trách nhiệm và chấm dứt hoạt động của Formosa tại Việt Nam”. Vậy nhưng bản chất của lũ Việt Tân vẫn sẽ không thay đổi đó là lợi dụng sự bức xúc cũng như những đau khổ của người dân để tiến hành các hoạt động âm mưu chống phá Việt Nam như bấy lâu nay.

Một lần nữa, trước lời mời gọi tham gia biểu tình rộng khắp mà Việt Tân đăng tải thời gian qua, mỗi chúng ta hãy luôn cảnh giác và sẵn sàng vạch rõ bộ mặt “giả cầy” của Việt Tân cũng như đội quân chân rết, ăn bám, hành nghề “biểu tình” chống phá đất nước. Mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm đến những vấn đề của đất nước một cách đúng đắn nhất và đừng để những kẻ chống phá đất nước như các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân lợi dụng thực hiện âm mưu chính trị của mình!

LƯU VĂN VỊNH LÀ KẺ “THẦN KINH CHÍNH TRỊ”?Tống Giang

Vừa qua trên các trang mạng của một số tổ chức, cá nhân chống phá đất nước Việt Nam từ bên ngoài cũng như một số nhà dâm chủ chống phá trong nước như Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Chênh... đăng tải đoạn video cùng với những luận điệu về cái gọi là “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” do một biểu tình viên chuyên nghiệp của nhóm No-U, Dòng Chúa cứu thế Lưu Văn Vịnh (Facebook: Vịnh Lưu) tuyên bố lập vào ngày 15/7/2016. Theo như tuyên bố mà Lưu Văn Vịnh đưa ra, mục tiêu của “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” hoạt động với mục tiêu “đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực về tay “nhân dân” và phải trưng cầu dân ý các vấn đề hệ trọng”.
 
Kẻ "thần kinh chính trị" Lưu Văn Vịnh
Sau khi “biểu tình viên” Lưu Văn Vịnh đưa ra “tuyên bố” về việc thành lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của Vịnh đã ngay lập tức được đội ngũ dân chủ cờ vàng hải ngoại ủng hộ và ủng hộ như Nguyễn Chí Trung tự xưng là “Ủy viên Trung ương Đặc trách Đối ngoại” của “Ban Chấp hành Việt nam Dân chủ Xã hội Đảng” (một tổ chức được một môn đệ của Huỳnh Phú Sổ tái lập) ra quyết định “ tham gia Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết”. Cùng đó, cờ vàng Cali Nguyễn Thế Quang, tự nhận là “Chủ tịch đảng Dân Chủ Việt” và “Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong ” ra “thông báo” ủng hộ “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của ông Vịnh. Cùng với đó, tuyên bố của Lưu Văn Vịnh cũng được một số “đồng nghiệp” dân chủ trong nước đăng tải ủng hộ. Vậy nhưng thực tế so với những “tổ chức” được làng dân chủ tuyên bố thành lập trước đây thì cá “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của Lưu Văn Vịnh không nhận được sự quan tâm, tung hô của đội ngũ truyền thông dân chủ như các đài, báo cũng như đội ngũ tát nước theo mưa dân chủ như những hội, nhóm trước đây như “Văn đoàn độc lập Việt Nam”, “Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam”... Tại sao lại vậy? Phải chăng Lưu Văn Vịnh đang “tự sướng” hay y chính là kẻ “thần kinh chính trị” như một số dân chủ đã lên tiếng nên không nhận được sự quan tâm hay chăng?


Lưu Văn Vịnh là một "biểu tình viên" chuyên nghiệp

Thông tin cá nhân được Lưu Văn Vnh “tự sướng” trên diễn đàn trang mạng được biết, Lưu Văn Vịnh sịnh năm 1967, quê quán ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Vịnh từng học tại trường công nhân cơ giới xây dựng Vit Xô số 1, Xuân Hòa, Mê Linh, Hà Nội, năm 2009 Vịnh lập Công ty Cổ phần xây dựng, là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. Năm 2015 Vịnh làm vic tại công trình xây dựng nhà một máy tại Thủ Thừa - Long An. Năm 2016 chuyển về sống và làm việc tại Sài Gòn. Đọc qua tiểu sử mà Lưu Văn Vịnh tự sướng có vẻ ý là người đã được ăn học tử tế và là thành đạt trong công việc. Vậy nhưng thực tế có phải vậy?
 
Lưu Văn Vịnh rất thân thiết với "dân oan" Cấn Thị Thêu
Xem lại facebook của Lưu Văn Vịnh (fb Vịnh Lưu) cho thấy, Lưu Văn Vịnh bắt đầu tham gia biểu tình nước dưới danh nghĩa tưởng niệm với nhóm No-U Hà Nội từ đầu năm 2014. Từ đó Vịnh được các dân chủ gia săn lùng, kết bạn, rủ đi tham gia các cuộc biểu tình, ủng hộ dân khiếu kiện. Qua facebook cho thấy, Vịnh tham gia nhiều  các cuộc biểu tình từ trong Nam ra Bắc, thường hay ủng hộ cho dân khiếu kiện ở Dương Nội và số ăn nhờ ở đậu Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng, không có chính kiến gì (không biết viết/nói câu gì ngoài mấy chữ kiểu ĐMCS) nên chỉ share lại bài viết, câu chửi của đám dân chủ khác hay truyền thông cờ vàng. Trên facebook của Lưu Văn Vịnh gần đây liên tục chủ yếu đăng các bài viết của Việt tân, Dân làm báo và một số trạng phản động ở nước ngoài.Đặc biệt Lưu Văn Vịnh tỏ ra “không bình thường” khi kết thân trên facebook  với đám tâm thần đã có chứng chỉ như Lê Anh Hùng, Nguyễn Trung Lĩnh, Phan Vân Bách, Nguyễn Chí Trung, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Hữu Vinh JB…. Cùng với đó, Lưu Văn Vịnh từng bị công an cảnh cáo khi tham gia biểu tình trái phép, đã từng đóng facebook, dừng giao lưu với đám dân chủ suốt 2 năm 2014, đầu 2015. Tuy nhiên gần đây, Vịnh bắt đầu tích cực tham gia biểu tình trở lại, kết bạn hầu hết với các nhà dân chủ biểu tình và cờ vàng lưu manh, lê la khắp đất nước.
"Liên minh dân tộc Việt Nam" do đu càng ba que Nguyễn Hữu Chánh thành lập
Với một bảng “thành tích” như vậy thì việc Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” cũng không khác gì “Liên minh dân tộc Việt Nam” mà bậc “tiền bối”, những kẻ tâm thần chính trị như Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Khắc Chính, Nguyễn Văn Nam tuyên bố thành lập năm 2014 và cũng chỉ là chiêu trò của một kẻ đội lốt dân chủ đang tự sướng với phong trào “hội, nhóm” mọc lên như nấm mọc sau mưa mà Nguyễn Quang A cùng đồng bọn đã tiến hành trong thời gian vừa qua mà thôi. Vậy nên, biệt danh “thần kinh chính trị” mà giới dân chủ dành cho Lưu Văn Vịnh cũng là điều dễ hiểu và cái gọi là “Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết” mà Vịnh tuyên bố thành lập dù được che đậy dưới những “mỹ từ” thế nào đi chăng nữa thì người dân, dư luận cũng không thèm quan tâm, bởi bản chất của những tuyên bố kiểu này của “làng dân chủ” không còn lạ lẫm gì nữa!

TẠI SAO TUYÊN BỐ CHUNG ASEAN LẠI CHỈ "QUAN NGẠI SÂU SẮC"?Tống Giang

Những ngày qua Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra ngày 23-26/7 tại Vientiane, Lào. Đây là hội nghị khu vực đầu tiên kể từ khi Tòa Trọng tài ngày 12/7 ra phán quyết, tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong yêu sách "đường lưỡi bò" mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra, bao trùm hầu hết diện tích Biển Đông.
 
Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith (giữa) phát biểu trong phiên toàn thể hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ngày 24/7
Được biết những ngày qua, Ngoại trưởng các nước ASEAN, có mặt tại thủ đô Vientiane, Lào để dự hội nghị thượng đỉnh, đã dành nhiều ngày để thảo luận về cách phản ứng với phán quyết từ Tòa Trọng tài đối với "đường lưỡi bò". Dư luận các nước  ASEAN hy vọng  rằng, trong tuyên bố chung của ASEAN  sẽ đề cập đến phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực Quốc tế (PCA) về “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự ý vẽ ra trên Biển Đông. Vậy nhưng, thực tế trong tuyên bố chung đưa ra ngày 25/7/2016, ASEAN  đã không nhắc đến Trung Quốc hay phán quyết của Tòa Trọng tài về “đường lưỡi bò”.

Trong tuyên bố chung, 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhắc lại rằng họ "quan ngại sâu sắc" về "sự cải tạo đất và các hoạt động leo thang", kêu gọi các bên tự kiềm chế ở Biển Đông,AFP đưa tin.Tuyên bố chung ASEAN đã khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không qua khu vực bên trên Biển Đông; đồng thời tái khẳng định sự cần thiết tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi các giải pháp hòa bình cho những tranh chấp theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. 

Đồng thời, Tuyên bố cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và kiềm chế tiến hành tất cả các hoạt động, bao gồm việc thay đổi hiện trạng mà có thể gây phức tạp tình hình và làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông. Cụ thể trong Tuyên bố chung viết: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây và đang diễn ra, lưu ý đến sự quan ngại của một số ngoại trưởng về hoạt động cải tạo đất và các hoạt động leo thang trong khu vực, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể gây tổn hại đến hòa bình, an ninh, ổn định khu vực”.

Việc các vị ngoại trưởng ASEAN không nhắc đến Trung Quốc hay phán quyết của Tòa Trọng tài về “đường lưỡi bò” trong tuyên bố chung cũng là điều đã được các chuyên gia dự báo từ trước. Được biết, Bắc Kinh công khai cảm ơn Campuchia vì đã ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về tranh chấp trên biển. Động thái ủng hộ của Phnom Penh đã khiến hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Lào vào cuối tuần qua rơi vào tình trạng căng thẳng. Các quan chức cho biết, hội nghị ngoại trưởng ASEAN tổ chức tại Lào đã trải qua những ngày bế tắc khi Philippines đã đưa ra yêu cầu ASEAN phải ra một tuyên bố chung trong đó đề cập tới việc PCA bác bỏ "đường 9 đoạn" do Trung Quốc tự ý vẽ ra trên Biển Đông - một phán quyết mang tính bước ngoặt trong tranh chấp ở Biển Đông, sau khi Campuchia thể hiện thái độ phản đối. 
 
Hội nghị đặc biệt ngoại trưởng ASEAN - Trung Quốc được tổ chức ngày 14/6 tại Côn Minh, Trung Quốc.
 Tuy nhiên, Campuchia ủng hộ quan điểm của Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng đàm phán song phương với từng nước có tranh chấp thay vì đàm phán đa phương với cả khối ASEAN. Hồi tháng 6, Campuchia ra tuyên bố, nói rằng họ không ủng hộ việc Tòa Trọng tài ra phán quyết về Biển Đông và sẽ phản đối bất cứ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết. Và tại cuộc họp hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhon từ chối bình luận về lập trường của nước này. 


Vậy nên, theo nguyên tắc của ASEAN, quyết định phải đạt được sự đồng thuận, có nghĩa là bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền phủ quyết các đề xuất. Theo AP, lần này, Campuchia đã sử dụng quyền phủ quyết của mình. Và để tránh một kịch bản diễn ra như năm 2012, khi Campuchia chủ trì Hội nghị ASEAN chính Campuchia cũng từng ngăn ASEAN đề cập đến tranh chấp Biển Đông, khiến hội nghị ngoại trưởng lần đầu tiên trong 40 năm không đưa ra được tuyên bố chung sau cuộc họp chính của các ngoại trưởng thì việc tuyên bố chung không đề cập đến Trung Quốc hay phán quyết của Tòa Trọng tài về “đường lưỡi bò” cũng là điều dễ hiểu. Và bộ mặt của những kẻ lóa mắt trước hào quang của ảo vọng kim tiền như Campuchia một lần nữa đã thể hiện rõ nét và sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 lần này, ASEAN vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết như vấn đề Biển Đông, sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng ASEAN.

24/07/2016

ĐỪNG BIẾN BẦY CHIÊN TRỞ THÀNH NHỮNG CON "CHUỘT BẠCH"


Tống Giang

Thời gian vừa qua câu chuyện một số vị chủ chăn lợi dụng vị trí, vai trò của mình đối với giáo dân để tiến hành các hoạt động mưu cầu lợi ích cá nhân, thực hiện các hoạt động chống phá đất nước không còn lạ lẫm gì đối với người dân trên cả nước, từ Hà Nội đến Nghệ An hay thành phố Hồ Chí Minh. Và câu hỏi “Chuyện gì đang xảy ra đối với một số vị chức sắc Công giáo Việt Nam” đang được người dân bàn tán xôn xao những ngày qua và trách nhiệm của những người đứng đầu Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang ở đâu? Hơn lúc nào hết, chính những người con giáo dân đang mong muốn những vị chủ chăn của mình hãy làm đúng với bổn phận, trách nhiệm của mình và hãy chăn dắt đàn chiên của mình sống “tốt đời đẹp đạo”, phụng sự và làm theo ý Chúa. Cùng điểm lại hành động của một số vị chủ chăn mà dư luận đang gắn với những “con quỷ” đã lợi dụng vị trí, vai trò chủ chăn của mình để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền, làm ngược với ý Chúa.
Chủ chăn "Đặng Hữu Nam" đang biến những bầy chiên giáo phận Vinh  trở thành những con tốt trên bàn cờ chính trị của mình

Đầu tiên, có thể kể đến một số vị chủ chăn tại nhà thờ Thái Hà, những vị linh mục nơi đây đã biến nhà thờ, nơi sinh hoạt và học tập của hàng ngàn bà con giáo dân để trở thành nơi tụ họp của những tổ chức, cá nhân chống phá đất nước. Những năm qua, việc nhà thờ Thái Hà thường xuyên được lựa chọn là một địa điểm để cho những tổ chức gắn nhãn “xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam” tiến hành hội, họp để âm mưu tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền, gây mất an ninh trật tự cũng như cổ vũ cho hành động chống phá đất nước của những tên đội lốt dân chủ. Và những cái tên như Lê Quốc Quân, Nguyễn Hưu Vinh, Tạ Phong Tần hay thậm chí gần đây là Cấn Thị Thêu cũng lần lượt được nhà thờ Thái Hà tiến hành cầu nguyện để đòi chính quyền trả tự do cho họ. Nực cười thay, những cái tên được nêu trên rõ ràng là những kẻ đã vi phạm phạm pháp luật Việt Nam nghiêm trọng thì hèn cớ gì nhà thờ lại tổ chức cầu nguyện, rao giảng với đàn chiên với những luận điệu, yêu sách phi lý, sai sự thật? Đáng buồn hơn, chính tại nhà thờ Thái Hà này, vị linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lại còn hồn nhiên rao giảng với đàn chiên của mình với những lời lẽ xúc phạm, vô đạo đức đến lãnh tụ kính yêu của người dân Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng của dân tộc và không những được toàn thể người dân Việt Nam mà người dân trên toàn thế giới yêu mến. Không ngạc nhiên, khi vị linh mục này đã phải nhận vô số “gạch đá” từ chính những con chiên của mình cũng như người dân cả nước. Là linh mục, là chủ chăn, phải chăng Nguyễn Ngọc Nam Phong hay một số vị chức sắc tại nhà thờ Thái Hà muốn làm gì cũng được hay chăng?

Tiếp đến, có lẽ phải nhắc tới những người đứng đầu Giáo phận Vinh mà cầm đầu là Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Kể từ khi về nhậm chức Giám mục Giáo phận được hơn 6 năm nay, chính Nguyễn Thái Hợp đã biến những người con giáo dân ở các tỉnh miền Trung nắng gió Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình trở thành những con người bất chấp pháp luật, những con chiên “cuồng đạo” với những hành động chống phá chính quyền một cách manh động, liều lĩnh. Và liên tiếp các vụ việc phức tạp tại Mỹ Yên, Đông Yên, Yên Lạc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hay gần đây là tại Cồn Sẻ ở Quảng Bình, giáo xứ Phú Yên, Song Ngọc ở Nghệ An... đã minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Dưới sự chỉ đạo, chăn dắt của Nguyễn Thái Hợp, lần lượt các vị linh mục như Đặng Hữu Nam (Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Linh mục Lê Công Lượng (Quản xứ Xuân Kiều, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) hay gần đây là Linh mục Hoàng Anh Ngọi (linh mục quản xứ Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình)... đã biến đàn chiên của mình trở thành công cụ cho họ thực hiện những hành động chống phá đất nước, chống phá chính quyền, tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Gần đây, cũng tại giáo phận Vinh, người ta lại bàn tán xôn xao về hành động của Linh mục Anton Hoàng Sỹ Phúc, quản xứ Cẩm Sơn, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã lợi dụng những giáo dân nơi đây để chơi “phường” trục lợi, biến cuộc sống người dân nơi đây người người chơi phường, nhà nhà chơi phường và những con chiên “ngoan đạo” của vị linh mục này chuyện nợ nần đôi chục tỷ là bình thường và người dân đang phải đối mặt với bài toán “vỡ nợ” khi nghe lời chủ chăn này. Và vị chủ chăn Hoàng Sỹ Phúc đã biến nhà thờ, bục giảng thành nơi kinh doanh, buôn bán cùng với những luận điệu xuyên tạc sự thật, chống phá chính quyền. Vậy nhưng với trách nhiệm của người đứng đầu giáo phận Vinh, Nguyễn Thái Hợp vẫn không hề có ý kiến gì?

Phải chăng vị Giám mục này đang đồng lõa với những hành động trên. Là một người ngoại đạo, bản thân tôi mong muốn các vị chủ chăn, những người đứng đầu Giáo hội Công giáo Việt Nam hãy sống và thực hiện với những gì mà họ đã được Chúa dạy bảo, răn dạy, với tôn chỉ mục đích của Giáo hội và họ nên nhớ rằng, họ cũng là một công dân Việt Nam, là người mang trong mình máu đỏ, da vàng, con hồng cháu lạc và họ đừng biến những con chiên của mình trở thành công cụ để tiến hành chống phá chống phá đất nước. Đừng tự biến mình từ chủ chăn thành những con quỷ và đừng biến những bầy chiên "ngoan đạo" của mình thành những con "chuột bạch" để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước!

21/07/2016

CỤ GS KHUYỄN KHẮC MAI ĐANG ĐỒNG LÕA VỚI NO-U?Tống Giang

Những ngày qua, dư luận và đặc biệt là người dân Thủ đô vô cùng bức xúc, phẫn nộ và lên án về bài viết có tựa đề “Chính quyền Hà nội nên cảm ơn và xin lỗi No-U” đăng tải trên các đài báo, trang mạng phường dân chủ và trang cá nhân của những kẻ chống phá đất nước. Sự bức xúc, phẫn nộ, lên án của dư luận, người dân cũng là điều dễ hiểu khi tác giả bài viết này lại là Giáo sư Nguyễn Khắc Mai đang ở U90 lại đi cổ vũ và đồng lõa với một hội nhóm nhân danh “yêu  nước”, “bảo vệ chủ quyền biển đảo” tiến hành biểu tình, tụ tập chống phá đất nước, gây mất an  ninh trật tự ở Thủ đô Hà Nội những năm qua. Vậy GS Nguyễn Khắc Mai là ai và đằng sau hành động cho rằng  “Chính quyền Hà nội nên cảm ơn và xin lỗi No-U” của vị GS này là gì?
 
Cụ GS Nguyễn Khắc Mai đang bị lú lẫn?
Đầu tiên, chúng ta thấy rằng những năm qua cái tên NoU cũng như những thành viên cốt cán như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A, Lã Việt Dũng, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Đình Hà, Phạm Đoan Trang, Tạ Trí Hải...không còn lạ lẫm gì với cộng đồng mạng cũng như người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Sự “tai tiếng” của NoU được biết đến dưới danh nghĩa là một đội bóng, là một hội nhóm được lập ra để phản đối “đường lưỡi bò” của Trung Quốc cũng như thể hiện sự “yêu nước”, “yêu chủ quyền biển đảo”. Vậy nhưng trên thực tế, xuyên suốt quá trình thành lập cho đến nay, nhóm NoU này chỉ chuyên lợi dụng những sự kiện chính trị quan trọng được dư luận quan tâm của đất nước cũng như trên thế giới như tình hình liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, cây xanh, ô nhiễm môi trường, tưởng niệm các ngày lễ lớn... để tiến hành kích động, lôi kéo người dân tham gia tụ tập, biểu tình, tuần hành, gây rối an ninh trật tự, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Gần đây, lợi dụng việc ngày 12/7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực (PCA, tại The Hague, Hà Lan) đưa ra phán quyết cuối cùng: “Bắc Kinh không có ‘quyền lịch sử’ ở Biển Đông", bác bỏ “đường lưỡi bò” hay còn gọi "đường chín đoạn" trên Biển Đông, No-U Hà Nội đã tiến hành đăng tải thông báo kêu gọi đồng bọn tham gia tuần hành, biểu tình vào lúc 8h30 ngày 17/7/2016 vừa qua tại tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm , Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế thì chiêu trò tụ tập, biểu tình của NoU Hà Nội đã thất bại thảm hại khi số lượng tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay và người dân thủ đô không còn lạ lẫm gì khi đã tẩy chay và vạch rõ bộ mặt của NoU Hà Nội. 

Vậy nhưng vị GS Nguyễn Khắc Mai đã từng Tốt nghiệp khoa Văn – Sử, Đại học Sư phạm Hà Nộ, từng là  Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương lại hồn nhiên đăng tải bài viết chữa cháy cho “thất bại của NoU” khi cho rằng: “NO-U là một nhóm thanh niên đầy nhiệt huyết và tinh thần dân tộc, yêu nước. Họ trẻ trung, hoạt bát, thông minh và nhạy cảm trước thời cuộc. Tôi cho là hơn hẵn lũ người luôn rêu rao về những cái gì là “đại cục, tiểu cục”. Thậm chí không hiểu do lú lẫn hay bị “đồng bọn” giắt mũi hay sao mà cụ lại đi PR và cổ vũ cho  kẻ bất nhân Lã Việt Dũng với thành tích chống phá dất nước cũng như chiêu trò ăn vạ chuyên nghiệp kiểu Chí Phèo hay chuyện tình lăng nhăng trai trên gái dưới với “đồng nghiệp” dân chủ. Cụ “tự sướng” cho rằng: “Họ nhiều lần bị hành hung, bị đàn áp, bắt bớ, thật vô thiên, vô pháp, bất chấp đạo lý, luật lệ. Gần đây khi họ họp nhau đá banh, ra về, Lã Việt Dũng, một kỹ sư trẻ có tài, có tâm, có tầm, một No-U Hà nội đã bị du côn (không biết có phải du côn không hay là công an đội lốt) chặn đường hành hung khiến anh bị thương phải vào viện điều trị”?

Phải chăng ở tuổi 90 nên cụ đã bị lú lẫn hay cụ đang bị bệnh hoang tưởng về chính trị? Đáng buồn thay, qua tìm hiểu được biết vị GS Nguyễn Khắc Mai này thời gian vừa qua thường xuyên có những bài viết, trả lời phóng vấn các đài, báo không có thiện chí, chống phá Việt Nam với những nội dung bịa đặt, xuyên tạc sự thật, gây hoang mang dư luận. Không khó để search những bài viết xuyên tạc chống phá chế độ, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các trang mạng phường dân chủ mà đặc biệt là trước và sau khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua. Vậy nên, hành động PR, chữa cháy cho sự thất bại của NoU khi cho rằng “Chính quyền Hà nội nên cảm ơn và xin lỗi No-U” càng cho thấy rõ bản chất của một kẻ đang quay lưng với dân tộc, với quê hương đất nước Việt Nam.


Cùng với đó, chính những hành động của cụ Nguyễn Khắc Mai như tự vả vào mặt mình khi ông đã từng Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam, một trung tâm ra đời năm 2008, thuộc Liên hiệp các hội KHKT, ông thừa hiểu rằng “minh triết” là những nhận thức sáng suốt, thông thái, là tri thức sâu rộng, sự từng trải, vậy nhưng những hành động của ông lại đi ngược lại hoàn toàn điều đó. Phải chăng minh triết của Nguyễn Khắc Mai là thứ "minh triết du côn"?