Bài mới nhất

28/07/2016

TẠI SAO LŨ DÂN CHỦ LẠI ĐÒI "ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG"


Bồ Công Anh

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực chống phá Việt Nam còn ra sức tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” và đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” cũng như mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng. Tại sao những kẻ đội lốt dân chủ và chống phá đất nước lại đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Chúng ta biết rằng, chế độ đa nguyên, đa đảng đã sớm xuất hiện vào đầu thế kỷ XVIII, đây là thời điểm giai cấp tư sản đóng vai trò là lực lượng xã hội tiến bộ, tích cực đi tiên phong trong đấu tranh chống phong kiến, bảo vệ quyền bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản. Song cùng với bước phát triển của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt từ khi chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền  hay còn gọi là chủ nghĩa đế quốc và từ đó ý nghĩa tích cực ban đầu của đa nguyên, đa đảng đã hoàn toàn không còn. Dù đã tìm mọi cách để che đậy song giai cấp tư sản vẫn không thể phủ nhận được sự thực: mục đích cuối cùng, mục tiêu duy nhất của chế độ đa nguyên, đa đảng trong xã hội tư bản là bảo đảm quyền lực của giai cấp tư sản, bảo vệ lợi ích của giai cấp bóc lột bằng mọi giá.
"Đa nguyên, đa đảng" của các nhà dân chủ là đây sao?
Từ đó, một số ít người do thiếu hiểu biết cũng như ảnh hưởng bởi những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sự thật mà đã ít nhiều tin vào những luận điệu chống phá của các lực lượng thù địch mà lầm tưởng cứ nhiều đảng cạnh tranh thì sẽ dân chủ hơn. Nhìn sang một số nước tư bản hiện nay, đặc biệt là Mỹ, bên cạnh xã hội được coi là “thiên đường dân chủ” với những ánh mỹ kim hào nhoáng, vẫn còn tồn tại một “xã hội” khác hoàn toàn với đầy rẫy những bất công, bạo lực, đói nghèo, thất nghiệp, mất dân chủ, khủng bố tràn lan, súng đạn không thể kiểm soát… Thực tế đã cho thấy rằng, Mỹ có 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền, tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập song xét về bản chất đó chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản. Dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa nắm quyền cũng đều là đảng của giai cấp tư sản, đều nhận sự tài trợ của các tập đoàn kinh tế, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Vì thế, dân chủ ở Mỹ không gì khác là nền dân chủ tư sản, nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số, một số ít người trong xã hội. Trong khi đó, dân chủ suy đến cùng là quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực thuộc về nhân dân lao động. Do vậy, chế độ đa nguyên, đa đảng không bao giờ và không thể mang lại những giá trị dân chủ đúng nghĩa. 

Và đối với Việt Nam, từ thực tiễn lịch sử đến hiện nay cũng cho thấy Việt Nam không cần có đa đảng. Điều khẳng định này hoàn toàn không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của Đảng ta như sự xuyên tạc của những kẻ đội lốt dân chủ, mà dựa trên những cơ sở khoa học cụ thể về cả lý luận và thực tiễn. Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như những gì mà những kẻ đội lốt dân chủ đã và đang ra sức xuyên tạc. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Trong quá trình xây dựng Hiến pháp 2013 hay chuẩn bị cho Đại hội XII, Đảng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được hàng vạn ý kiến tâm huyết của nhân dân cả nước.

 Cùng với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, chúng ta không phủ nhận ở đâu đó trong xã hội vẫn còn có những biểu hiện thiếu dân chủ nhưng đó chỉ là những hiện tượng riêng lẻ, là những thiếu sót, những hạn chế cụ thể trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không thể xem đó là bản chất của Đảng ta, không thể coi đó là bản chất của nền dân chủ mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang gắng sức xây dựng; càng không thể dựa vào những hiện tượng đó để yêu cầu thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Bài học về thực thi dân chủ sai nguyên tắc trong quá trình cải tổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Từ khi chấp nhận bỏ Ðiều 6 trong Hiến pháp Liên Xô, đã dẫn đến tình trạng xuất hiện đa đảng và hậu quả là Ðảng Cộng sản Liên Xô dần đánh mất quyền lãnh đạo. Những sự thỏa hiệp về “dân chủ hóa”, “công khai hóa” hay “đa nguyên chính trị” chính là mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, góp phần làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhanh chóng sụp đổ. Có thể khẳng định, phía sau những luận điệu hô hào đòi “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” không có mục đích gì khác ngoài những động cơ chính trị đen tối, là mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiến cho thấy rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,… Chính những thành tựu đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và mang lại cho nhân dân lao động cuộc sống thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc./.

Hot!

Từ khóa SEO:

55 nhận xét:

trước tôi cũng nghĩ nhiều Đảng cạnh tranh nhau thì mới dân chủ, đất nước cũng vì thế có động lực phát triển hơn những khi nhìn vào các nước đa đảng tôi nghĩ mình đã sai, người dân ở những nước này họ còn khổ hơn nước ta, nhiều khi họ còn không có tiếng nói còn cái mà chúng ta nhìn thấy một cuộc sống sa hoa, sung túc là ở những nhà tư bản, tầng lớp bóc lột nhân dân, sự thật thì Đảng ta vẫn đang lỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng

Đa nguyên đa đảng tốt hay duy trì chế độ một Đảng như ở chúng ta hiện nay tốt hơn, thật sự là rất khó trả lời. Nước Mỹ là điển hình, hình mẫu mà nhiều người nghĩ đến để chứng minh cho việc đa nguyên đa đảng tốt hơn độc đảng, nhưng hãy nhìn rộng ra xem trên thế giới này có bao nhiêu nước đa đảng, trong số đó bao nhiêu nước được như Mỹ.

Khi nói về đa nguyên đa đảng, các nhà dân chủ thường ngay lập tức nhắc đến Mỹ để chứng minh cho sự ưu việt của đa đảng, đa nguyên nhưng xin hãy tìm hiểu kỹ, trong nền chính trị Mỹ thì thực tế chỉ có 02 đảng là cộng hòa và dân chủ thay nhau cầm quyền và đó đều là Đảng của giai cấp tư sản, có đảng nào của nhân dân lao động không.

Đa nguyên đa đảng thường được nhắc đến khi nói về vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhiều người cho rằng cứ phải đa đảng thì mới có dân chủ nhưng thật ra thì các bạn đã nhầm, các bạn đã hiểu sai về dân chủ. Thế nào mới là dân chủ, dân chủ có nghĩa là người dân được nắm quyền lực Nhà nước, là chủ nhân của xã hội chứ nó không có gì liên quan đến đa đảng hay một đảng cả.

Thế nào mới là đa nguyên, các nhà dân chủ của chúng ta hiện nay luôn kêu gào chúng ta thực hiện đa nguyên chính trị nhưng thử hỏi họ có hiểu về nó hay không. Họ hay lấy ví dụ về nước Mỹ là điển hình của đa nguyên nhưng thực sự thì Mỹ có đa nguyên hay không, đa nguyên là nhiều thành phần tham gia vào nền chính trị, ở Mỹ chỉ có hai đảng của tư sản thì lấy gì mà đa nguyên.

Nước Mỹ hiện nay có thực sự là đa đảng hay không, theo tôi thì nó cũng chưa thực sự là hoàn toàn mà nó chỉ là 2 khuynh hướng, 2 chủ trương hoạt động của giai cấp tư sản – đại diện bằng 2 đảng dân chủ và cộng hòa, còn các đảng phái khác đại diện cho các thành phần khác có ảnh hưởng gì hay không.

Bản chất của nền dân chủ là đảm bảo quyền làm chủ thuộc về nhân dân chứ không phải là chia năm sẻ bảy cho mấy đảng phái đấu đá lẫn nhau. Cho nên, đa đảng chưa chắc đã là dân chủ, mà một đảng không hẳn đã là mất dân chủ, điều quan trọng là đảng cầm quyền có tạo được môi trường, điều kiện thuận lợi để đông đảo người dân đều thực hiện được quyền làm chủ của mình hay không thôi.

Thực tiến cho thấy rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,…

Thực tiến cho thấy rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,… nhừng thành tựu đó đã cho thấy đảng cộng sản việt nam không chỉ có sứ mệnh giải phomngs dân tốc mà còn phaiir lãnh đạo dân tộc đi lên

Thực tiến cho thấy rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,… nhừng thành tựu đó đã cho thấy đảng cộng sản việt nam không chỉ có sứ mệnh giải phomngs dân tốc mà còn phaiir lãnh đạo dân tộc đi lên

Thực tiến cho thấy rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,…

Đa nguyên đa Đảng hay nhất nguyên một Đảng lãnh đạo không quyết định được một đất nước có phát triển hay là kém phát triển. Đa Đảng như Mỹ thì cũng chỉ là 2 Đảng Dân chủ và Cộng hòa thay nhau nắm quyền mà thực chất là đảng của giai cấp tư sản nắm quyền. Mà đa đảng như Mỹ nhưng quyền con người có bao giờ được đảm đâu, cơ bản nhất là quyền được sống của con người luôn bị đe dọa bởi khủng bố. Còn với Việt Nam lịch sử bao nhiêu năm qua đã chứng minh Đảng cộng sản lãnh đạo đất nước là một sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử.

Lại sử dung chiêu trò cũ đòi đa nguyên đa đảng đây. Thực tế giải pháp đó không hề khả thi, nhưng cũng không có lý do gì khác nên chúng chỉ có thể đưa ra như vậy

Chúng đòi đa nguyên đa đảng là vì chúng nó chỉ là một nhóm nhỏ trong xã hội, hoàn toàn không có tiếng nói, không có tư cách pháp nhân, nhưng chúng lại thích làm "lãnh đạo". Với cái trò ăn theo nói leo, được một số kẻ bên ngoài tiêm vào đầu cho cái "ý tưởng" rằng muốn làm lãnh đạo thì phải thành lập một đảng phái riêng để cạnh tranh quyền lãnh đạo với ĐCS. nghe thấy bùi tai, dù bất tài vô dụng chúng vẫn muốn cố đấm ăn xôi, nên liên mồm đòi đa nguyên đa đảng là vì vậy.

Báo động: TIN TẶC TRUNG CỘNG Ồ ẠT TẤN CÔNG NHIỀU SÂN BAY QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Chiều ngày 29/7/2016, Trung Cộng đã ồ ạt tấn công tin tặc nhắm vào hệ thống màn hình tại các sân bay quốc tế lớn Việt Nam. Đây được nói là một sự cố “rất nghiêm trọng”, báo Pháp Luật dẫn lời một quan chức sân bay cho biết.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát, tin tặc Trung Cộng đã cho hiển thị một số hình ảnh, dòng chữ có nội dung chửi bới Việt Nam và Philippines, xuyên tạc về vấn đề chủ quyền Biển Đông.

Cho đến thời điểm này, các cuộc tấn công đã xảy ra đồng loạt tại 3 sân bay lớn gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Tại sân bay Nội Bài, không những tấn công vào hệ thống màn hình, tin tặc còn chiếm quyền kiểm soát hệ thống loa phóng thanh.

Một video phổ biến trên facebook đã ghi lại được những tiếng cười man rợ, sau đó là một giọng đọc đe doạ được phát ra trên hệ thống loa phóng thanh.
Tại Tân Sơn Nhất, hệ thống máy tính của sân bay bị đánh sập hoàn toàn sau 3 cuộc tấn công liên tiếp. Các nhân viên đã phải chuyển sang làm thủ tục bằng tay cho khách hàng.

Trong khi đó, sân bay Đà Nẵng cũng bị tin tặc Trung Cộng tấn công, nhưng mức độ ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn.

Đến tối ngày 29/7/2016, hệ thống mạng internet trên toàn bộ 21 sân bay tại Việt Nam đã bị cắt đứt để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Nhiều chuyến bay có nguy cơ bị trì hoãn.

Được biết trước đó, tin tặc Trung Cộng cũng xâm nhập vào hệ thống máy chủ của hãng hàng không Vietnam Airlines. Thông tin về tài khoản cuả trên 400 ngàn khách hàng tham gia chương trình Lotusmiles của hãng hàng không này đã bị đánh cắp.

https://www.youtube.com/watch?v=lveI-vW4lQA&feature=youtu.be

Video: Loa phóng thanh tại sân bay Nội Bài bị tin tặc Trung Cộng chiếm quyền kiểm soát, phát thông điệp đe doạ Việt Nam

Lê Dân Việt •

Giặc Tầu nó đã đánh vào tận nhà của Việt nam rồi, mà lũ cẩu nô tài csvn ăn cơm của dân cứ câm họng như chó chết. Nó công khai là giặc tầu 1937CN sao vẫn gọi là tin tặc mà thôi???

Bé Vé Số Thời @ •

Đám con hoang đàng ở Ba Đình đã cử đứa nào đi chầu Thiên Triều chưa?

Phóthườngdân •

Ông/bà nào đã viết FY vào hộ chiếu của công dân Tàu nên trốn gấp, nếu không thì côn an sẽ thộp cổ và mang nộp ngay cho ông cố nội Bắc Kinh, để cố nội hạ hỏa, nếu không thì ông cố nội sẽ xử đẹp thêm vài cái SU của VN cho mà xem.

Tú uyên Sài Gòn •

Một đất nước quanh năm bầu bán lảnh đạo, tuyên thệ trung thành với tổ quốc, chia chác quyền lợi, đại biểu quốc hội song tịch, hầu hết đả có thẻ xanh ở các nước tư bản giảy chết, ôi thôi Việt Nam tôi đâu.

Luận điệu đói đâ nguyên đa đảng chính là luận điệu của những kẻ chống dối và mang trào lưu của phương Tây. Chúng thấy rằng, một thể chế nào chúng ta không thấy quan tâm miễn rằng việc mang lại cuộc sống tốt và hòa bình ổn định là chúng ta cần đến nó. Và thể chế một đảng lãnh đạo ở nước ta đã và đang làm quá tốt điều đó nên không nguyên cớ gì chúng ta cần thay đổi.

Nhìn vào những gì mà Chấu âu hiện đang chứng kiến thì người dân họ mong muốn hòa bình bao nhiêu và mong muốn yên bình bấy nhiêu khi sự tranh giành cũng như vấn nạn khủng bố đang phủ khắp cuộc sống của họ. Cái thể chế nào cũng có những cái tốt cái xấu nhưng với mọt thể chế mà đất nước đã và đang yên bình đi lên thì chúng ta không nên có ý kiến gì với nó. Bởi đó là một sự sai lầm tai hại!

Nước ta chẳng cần đa nguyên đa đảng vẫn tồn tại vẫn phát triển và tính dân chủ cũng đang ngày càng được thể hiện rõ khi mà quyền làm chủ của người dân được đảng ta rất coi trọng.Đa nguyên đa đảng chỉ đem lại cho đất nước những bất ổn chính trị mà thôi khi đó kẻ có lợi là những kẻ được hậu thuẫn từ nước ngoài!

Lũ dân chủ dởm đòi đa nguyên đa đảng cũng chỉ là những bước đi để chúng thực hiện cái mục đích lật đổ chính quyền nước ta và đồng thời dẫn nhau lên nắm quyền để chia lợi nhuận. Và như vậy, đất nước ta sẽ chẳng thể nào tốt đẹp được khi còn những kẻ như vậy.

ở mỹ có thể là đa đảng, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng phải đa nguyên. giới cầm quyền vẫn là tư sản, thế nên lợi ích suy cho cùng được bảo vệ vẫn là lợi ích của người giàu mà thôi. những cái trò đa nguyên, đa đảng ở việt nam chỉ là những bài để phá rối chứ chẳng có cái ý nghĩa xây dựng gì cả.

Lũ rận chủ muốn đa nguyên đa đảng vì như thế rất dễ để các lực lượng thù địch hoặc các nước lớn có thể can thiệp vào tình hình chính trị cũng như có thể lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Bài học của các nước đa nguyên đa đa đảng vẫn còn hiện rõ đấy là đất nước nội chiến triền miên, tính mạng người dân bị đe dọa hằng ngày, cuộc sống muôn vàn khổ cực thiếu thốn.

Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.Điều quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN đất nước ta có hòa bình độc lập thực sự

Trong khi đó, trong 20 năm qua Việt Nam và Trung Quốc mặc dù chỉ có một đảng lãnh đạo nhưng đã tạo ra những thay đổi vượt bậc về kinh tế và xã hội, điều mà không một nước nào có hoàn cảnh lịch sử- xã hội tương tự nhưng có hệ thống chính trị đa nguyên làm được trong cùng giai đoạn vừa qua (từ năm 1986 đến nay Việt Nam tăng trưởng ở mức trên 7%, Trung Quốc trên 9%; Việt Nam có chỉ số HDI duới 120 những năm đầu 90 lên vị trí 108 hiện nay, Trung Quốc từ vị trí dưới 100 lên vị trí 85). Vậy thì tại sao chúng ta lại tự nhiên từ bỏ con đường đang thuận lợi đó để lựa chọn một con đường khác mà thực tế nhiều nước có hoàn cảnh tương tự đã cho thấy không phải là sáng sủa.

Đòi đa nguyên đa đảng chẳng qua cũng là nhằm phục vụ cho lợi ích của chúng mà thôi, nếu làm được điều đó chúng sẽ dễ dàng có thể thu lợi về mình hơn và người chịu thiệt nhiều hơn sẽ chỉ có thể là người dân mà thôi.

Một số ít người do thiếu hiểu biết đã ít nhiều tin vào những luận điệu chống phá của các lực lượng thù địch mà lầm tưởng cứ nhiều đảng cạnh tranh thì sẽ dân chủ hơn. Nhìn sang một số nước tư bản hiện nay, đặc biệt là Mỹ, bên cạnh xã hội được coi là “miền đất hứa” với những ánh mỹ kim hào nhoáng, vẫn còn tồn tại một “xã hội” khác hoàn toàn với đầy rẫy những bất công, bạo lực, đói nghèo, thất nghiệp, mất dân chủ,… Mỹ có 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền, tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập song xét về bản chất đó chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản.

Điều nguy hiểm là nhãn tiền đã cho thấy thảm cảnh người dân các quốc gia có chính phủ bị lật đổ, nhiều người Việt vẫn tỏ ra ngây thơ và hầu như không ý thức được sự nguy hiểm của các thành phần chuyên chống phá, gây bạo loạn lật đổ này. Họ vô tư chuyền tay nhau các thủ thuật chống lại chính quyền, vì quyền lợi hẹp hòi cá nhân họ sẵn sàng chịu sự lợi dụng của các tổ chức phản động trong và ngoài nước núp bóng nhân quyền” miễn là được phát cơm hay tiền ăn trưa.

Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XI, Đảng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được hàng vạn ý kiến tâm huyết của nhân dân cả nước. Hiện nay, Quốc hội nước ta đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây chính là những biểu hiện cao nhất, sinh động nhất của việc phát huy dân chủ xã hội, đề cao quyền làm chủ thực sự của nhân dân lao động

Không phải đa đảng thỉ có lợi thì đất nước mới tự do, mới phát triển. Các Đảng cầm quyền ở các nước tư bản chỉ phục vụ cho lợi ích của tư sản, hiện nay cũng có thể thấy chính tư bản là nguồn gốc của chiến tranh, của khủng bố, sự đàn áp dân tộc tôn giáo. Chế độ XHCN đang được nhiều nước, nhiều dân tộc hướng tới vì nó mới thực sự mang lại sự bình đẳng, hòa bình thật sự.

Thực tiến cho thấy rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,… Chính những thành tựu đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và mang lại cho nhân dân lao động cuộc sống thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc.

Nhìn sang các nước có chế độ tư bản chúng ta thấy được tiềm năng về kinh tế nhưng với chính trị và xã hội lại là tiềm ẩn và diễn ra nhiều bất ổn nhất. Thể chế nào cũng thế, cũng có những điểm tốt và cái xấu cần được khắc phục và quan trọng là nó phù hợp với mỗi quốc gia mà không thể áp đặt. Và nước VN hiện tại đang quá tốt với chế độ hiện tại thì không thể nói là thay thế đi được.

Luận điệu đa nguyên đa đảng này chính là một trong những luận điệu của bọn mang chủ nghĩa xét lại, những kẻ chống đối bám váy tư bản mà kêu gọi và hình thành chứ không có ai khác. Nhìn vào chế độ đa nguyên hiện tại đã và đang nổi lên bao nhiêu vấn nạn khiến người dân mất tin tưởng cũng như loi sợ vậy thì một đất nước yên bình và đang đi lên như VN thì cần gì phải thay đổi.

Đa nguyên đa đảng hay độc đảng không quan trọng, quan trọng là dân chủ và kinh tế phát triển, hòa bình ổn định là được rồi. Hãy thử nhìn xem, muốn đa nguyên đa đảng như ucraina,syria, lybi, iraq kia kìa. Lợi dụng tự do dân chủ đa nguyên đa đảng mà để nước lớn nó can thiệp bây giờ chả khác đéo gì một đống đổ nát. Hay dân chủ như Mỹ để rồi một đống hệ lụy đằng sau như khủng bố, xả súng khiến hàng trăm người thiệt mạng đi. VN đang yên bình và ổn định phát triển. Tốt nhất đừng có kích động để đất nước bạo loạn nữa.

Bởi vì chúng muốn có chỗ đứng trong xã hội, muốn phục hưng cái chế độ xưa cũ mà ông cha chúng đã từng thống trị. Đọc những thông tin "hỗn loạn tại đại hội Đảng Cộng Hòa" hay là những vụ xung đột giữa các đảng phái của Thái Lan khiến người dân hoang mang thì càng cho thấy đa đảng, đa nguyên chẳng làm cho người dân được sống dân chủ, yên bình. Vì thế dân chủ không cần phải gắn liền với đa đảng, một đảng mà phục vụ cho lợi ích của nhân dân cũng là dân chủ rồi.

ân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính nhà nước và pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Vì vậy, không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn một đảng, nước ta chỉ có một là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của dân, do dân và vì dân.

Về thực tiễn, thứ nhất, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chị trị, đa đảng đối lập hay nói cách khác Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam và nó phù hợp với thực tế hoàn cảnh xã hội nước ta. Về thực tiễn Việt Nam ta có vị trí vô cùng thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội đường biển, nếu đa nguyên đa đảng chắc chắn nội bộ sẽ bị phân chia khi các thế lực bên ngoài cố gắng lôi kéo các đảng về phía mình để giành quyền kiểm soát đất nước ta. Từ đó mà đất nước sẽ loạn lạc, xung đột giữa 2 đảng, giữa người dân và chính quyền sẽ tăng cao.

Để có được nền dân chủ thực sự như hiện nay, nhân dân ta đã anh dũng đấu tranh gian khổ, có biết bao xương máu đã đổ xuống để giành độc lập, tự do cho dân tộc; thế hệ trẻ hôm nay mãi mãi biết ơn các thế hệ cha, anh đã chiến đấu quên mình vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhờ đó mà nhân dân ta mới có được vinh quang như hôm nay.
Rõ ràng đòi “đa nguyên, đa đảng” là thủ đoạn thâm độc, là âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Bùi Tín và đồng bọn.

Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” chỉ là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhưng từ khi ra đời, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững nền độc lập, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mang lại quyền làm chủ thực sự cho nhân dân Việt Nam. vai trò và uy tín của Đảng đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin tưởng và yêu mến. Chúng có kêu gọi thế nào thì cũng vô ích thôi.

Về thực tiễn, thứ nhất, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chị trị, đa đảng đối lập hay nói cách khác Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam và nó phù hợp với thực tế hoàn cảnh xã hội nước ta. Thứ 2 Việt Nam ta có vị trí vô cùng thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội đường biển, nếu đa nguyên đa đảng chắc chắn nội bộ sẽ bị phân chia khi các thế lực bên ngoài cố gắng lôi kéo các đảng về phía mình để giành quyền kiểm soát đất nước ta. Từ đó mà đất nước sẽ loạn lạc, xung đột giữa 2 đảng, giữa người dân và chính quyền sẽ tăng cao.

Cùng với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, chúng ta không phủ nhận ở đâu đó trong xã hội vẫn còn có những biểu hiện thiếu dân chủ nhưng đó chỉ là những hiện tượng riêng lẻ, là những thiếu sót, những hạn chế cụ thể trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không thể xem đó là bản chất của Đảng ta, không thể coi đó là bản chất của nền dân chủ mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang gắng sức xây dựng; càng không thể dựa vào những hiện tượng đó để yêu cầu thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

Một đất nước đa nguyên đa đảng thì nhiều mâu thuẫn trong xã hội sẽ nảy sinh.Điều này có thể thấy đang xảy ra rất rõ nét ở các nước trên Thế giới như Thái Lan, Ukraina,... Các mưu đồ "diễn biến hòa bình" và chiêu bài đa nguyên đa đảng đều có mục đích giống nhau. Vì vậy, Việt Nam không cần thiết phải đa nguyên đa đảng.

bọn dân chủ bọn phá hoại đất nước muốn nước ta đa nguyên đa đảng muốn xã hội Việt Nam sẽ bị chìm ngập vào các cuộc tranh cãi triền miên về chính trị, các hoạt động tranh giành quyền lực bằng bạo lực và phi bạo lực, thậm chí là nội chiến, ly khai; và thế là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút chạy, khách du lịch sẽ không dám đặt chân đến, và tất nhiên các cải cách kinh tế, xã hội và dân sinh sẽ bị đình đốn, khi đó sự nghiệp đổi mới mà chúng ta đang tiến hành sẽ thất bại và giấc mơ hiện đại hoá đất nước sẽ bị chúng phá hủy, đó là một âm mưu phá hoại đất nước mà chúng muốn đạt được mà thôi chứ chẳng có đem lại điều gì tốt đẹp cả

Chiều bài "đa nguyên, đa đảng" là âm mưu, thủ đoạn của bọn dân chủ đang áp dụng để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam. Vai trò của DDaCS Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam không ai có thể chối bỏ. ĐCS Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành được độc lập tự do và sẽ dẫn dắt dân tộc Việt Nam phát triển phồn thịnh.

Chỉ cần lướt qua chúng ta cũng có thấy những con số này có điều nghi vấn và phù hợp với thực tiễn một chút nào. Bởi vì, trong thời bình không có một đất nước lại duy trì một đội quân thường trực lên tới hơn 11% dân số (đây là một điều phi lý). Ngay cả khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của chúng ta bước vào giai đoạn cuối-giai đoạn cần một lực lượng lớn nhất để thực hiện đòn quyết chiến chiến lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam thì lực lượng vũ trang của chúng ta cũng không đạt đến con số 10 triệu người...

Ta biết rằng ở Mỹ bị chi phối bởi hai đảng là Dân chủ và Cộng hòa. Hai đảng này đều được tài trợ bởi những tập đoàn kinh tế và họ đều ủng hộ, bảo vệ các tập đoàn kinh tế, làm thiệt hại lợi ích nhân dân. Đa đảng ở Mỹ không đem lại dân chủ, thực tế, hệ thống 2 Đảng ở Mỹ loại trừ bất kỳ tiếng nói của một quan điểm thiểu số nào, bác bỏ bằng bất cứ giá nào. Chả lẽ đám rận chủ muốn Việt Nam cũng như Mỹ ư? QUá nhầm rồi, quan trọng là chúng ta vẫn phát triển dưới sự lãnh đạo của 1 chính đảng duy nhất

Sự mất ổn định vẫn diễn ra ở nhiều nước đa nguyên đa đảng như Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan ... đó là bức tranh thực tế để Việt Nam thấy và rút ra bài học kinh nghiệm. Nếu Việt Nam thực hiện đa nguyên đa đảng thì chắc một điều các tổ chức, Đảng phái chính trị phản động tay sai của chúng sẽ đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng ta. Lúc đó, đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn, cản trở sự phát triển của cả dân tộc. Sẽ rất nguy hiểm đó

Việt Nam không thực hiện đa nguyên, đa đảng là vì sự ổn định và phát triển của nền dân chủ, của mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định, đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước, tiến tới xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa mà ở đó con người thực sự được ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi mừng vì điều đó, tự hào là con dân đất Việt

Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó chỉ là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng cộng hòa hay dân chủ”… Với lí do đó đa nguyên đa đảng không bao giờ đi tới một nền dân chủ đích thực, vì vậy Việt Nam không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng, không chấp nhận cái gọi là tự do dân chủ. Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang đi lên CNH- HĐH, xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ chí mInh đó cũng là tâm nguyện của mọi người con dân đất việt.

Nếu Việt Nam thực hiện đa đảng thì đất nước sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, ĐCS mất vai trò lãnh đạo xã hội, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường XHCN, mọi thành quả cách mạng sẽ bị tiêu tan. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng để đưa con thuyền cách mạng vững bước tới tương lai. Và mọi luận điệu đa nguyên đa đảng của kẻ địch chỉ là phù du thôi

Các nhà rận chủ nên nhớ là dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nên dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động. Đây là minh chứng rõ nét nhất để bác bỏ, đập tan luận điệu của những người thiếu thiện chí cho rằng ở Việt Nam muốn có dân chủ thực sự thì phải thực hiện cơ chế đa nguyên, đa đảng. Đám rận chỉ biết kiếm tiền thôi chứ đa nguyên đa đảng cái nỗi gì chứ

Việt Nam theo đa đảng thì sẽ đi về đâu? Đất nước sẽ hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân. Nhân dân sẽ bị lợi dụng cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta sẽ tiêu tan. Thật sai lầm khi có kẻ nào nghĩ Việt Nam cần đa nguyên hay đa đảng. Thiết nghĩ lúc này chúng ta cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, hạt nhân của khối đoàn kết toàn dân tộc. Kiên trì xây dựng và chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đẩy lùi tệ quan liêu và tham nhũng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong tình hình phức tạp hiện nay.

Các rận chủ mà đặc biệt là các trí thức nửa vời, họ nói rất nhiều về hai chữ "dân chủ" trên các diễn đàn, blog của chúng . vậy nhưng chúng hề nghi đến hậu quả của việc dân chủ, của đa nguyên đa đảng, rồi chém giết lẫn nhau.

Đăng nhận xét