Bài mới nhất

20/08/2016

TRẦN QUANG THÀNH LẠI ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN


Bồ Công Anh

Như thường lệ, bút danh Trần Quang Thành của trang lều  dân chủ Dân làm báo lại tiếp tục thể hiện rõ bộ mặt thật của những kẻ chuyên xuyên tạc, bôi nhọ, chà đạp lên lịch sử cũng như tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Ngày 18/8 vừa qua, Trần Quang Thành đã đăng tải bài viết có tựa đề “71 năm dối trá và ngược đãi tôn giáo, tín đồ tôn giáo” khi cho rằng: “Cách đây 71 năm sau khi cướp được chính quyền, cái gọi là chính phủ lâm thời do cộng sản dựng lên trong phiên họp đầu tiên đã đề ra chương trình hành động 6 điểm. Ở điểm thứ 6 đề cập đến tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Suốt 71 năm cai trị đất nước những việc làm thực tế của họ đã đi ngược lại những điều họ cam kết”. Thậm chí, Trần Quang Thành còn viện dẫn một đoạn video “tự sướng” của kẻ đội lốt chủ chăn linh mục Phêrô Phan Văn Lợi để phụ họa cho những luận điệu trên.
Trần Quang Thành làm kẻ bồi bút trên trang Dân làm báo
Đọc bài viết của Trần Quang Thành và xem đoạn video “tự sướng” của Linh mục Phan Văn Lợi chúng ta có thể thấy rằng đó là những luận điệu sặc mùi xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bôi lem, hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng như tuyên truyền, cổ vũ cho những luận điệu dân chủ theo kiểu phương Tây mà thôi. Thực tế mỗi chúng ta thấy rằng, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo, với khoảng hơn 20 triệu tín đồ theo các tôn giáo khác nhau. Từ trước đến nay, đồng bào các tôn giáo luôn chung sống hòa hợp, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; kề vai sát cánh bên nhau đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và chế ngự thiên nhiên, hình thành một truyền thống tốt đẹp: “Nước vinh, đạo sáng”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Sống tốt đời đẹp đạo”. 
Trên cơ sở xác định chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo là một bộ phận quan trọng của công tác vận động quần chúng, cho nên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có quan điểm rõ ràng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều đó được hiến định cụ thể trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các bản Hiến pháp trước đó. Và chỉ một ngày sau lễ Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trong Phiên họp đầu tiên vào ngày 03-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ lâm thời tuyên bố “Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”; coi đó là một trong sáu nhiệm vụ của nhà nước còn non trẻ. Bản Hiến pháp năm 1946 khẳng định “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng”. Tiếp đó, ngày 14-6-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 223/SL, trong đó nêu rõ: Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng của nhân dân. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do ấy. Mọi người Việt Nam đều có quyền tự do theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo nào,... Khi truyền bá tôn giáo, các nhà tu hành có nhiệm vụ giáo dục cho các tín đồ lòng yêu nước, nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng chính quyền nhân dân và pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Điều 1). Các nhà tu hành và các tín đồ đều được hưởng mọi quyền lợi của người công dân và phải làm mọi nghĩa vụ của người công dân (Điều 2, Chương 1). Vậy nhưng Trần Quang Thành cũng như một bộ phận chức sắc, giáo dân cực đoan, quá khích lại xuyên tạc, phủ nhận một cách trắng trợn về sự kiện này là sao?
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, với ba nguyên tắc cơ bản: bình đẳng về tín ngưỡng; bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ tôn giáo và nghĩa vụ công dân); bình đẳng về luật pháp. Đây là một chủ trương nhất quán đã được khẳng định trong thực tiễn; mọi hành động kỳ thị hoặc xúc phạm người có tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý nghiêm minh. Cùng với việc tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chúng ta cũng nghiêm cấm việc lợi dụng điều đó để làm trái pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân, trái với thuần phong mỹ tục, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Vậy nhưng đáng buồn thay, lợi dụng chính sách nhân đạo đó của Đảng, Nhà nước, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận không nhỏ đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như sự quá khích của một số “con chiên ngoan đạo”, cùng với sự hà hơi, tiếp sức của các thế lực chống phá đất nước trong và ngoài nước, một số người, vì những động cơ, lợi ích khác nhau đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc tình hình tôn giáo ở nước ta. Thậm chí, lợi dụng một vài vụ việc vi phạm pháp luật của công dân, trong đó có sự giật dây của các ông “chủ chăn” và sự tham gia của tín đồ tôn giáo, như: các vụ xảy ra ở 178 Nguyễn Lương Bằng, 42 Nhà Chung (Hà Nội); vụ ở xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An, giáo xứ Mỹ Yên (Nghệ An), giáo xứ Đông Yên (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), giáo họ Yên Lạc, Xuân Kiều, Song Ngọc (Nghệ An) hay giáo xứ Cồn Sẻ (Quảng Bình) thời gian vừa qua... để đưa ra những thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước về TN,TG, chống người thi hành công vụ, vu cáo chính quyền “đàn áp tôn giáo”, đàn áp người “biểu tình yêu nước”... 
Không những thế, một số người có chức sắc trong tôn giáo còn kích động giáo dân bất hợp tác với chính quyền, không tham gia sinh hoạt của các đoàn thể và thực hiện nghĩa vụ công dân, gây tình hình phức tạp trên địa bàn cũng như tạo điều kiện cho những cá nhân, tổ chức bên ngoài lợi dụng để chống phá đất nước ta. Hành động của những con chiên, những vị chủ chăn này đã và đang đi  ngược lại nguyện vọng, ý chí của đa số chức sắc, tín đồ, và ngược với những gì mà Chúa đã dạy về “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” và “Sống tốt đời đẹp đạo”.

Thiết nghĩ rằng, tín ngưỡng hay không tín ngưỡng là sự lựa chọn tự do của con người và đó là niềm tin và sự tồn tại như một nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, tự do tín ngưỡng, tôn giáo không phải là thứ tự do vô chính phủ, tự do bằng mọi giá, mà là sự tự do gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ công dân thực hiện trên cơ sở nhận thức được cái tất yếu. Mọi hành động cổ súy, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật, vi phạm các quy định bảo đảm an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc như những chủ chăn đội lốt dân chủ ở giáo phận Vinh thời gian vừa qua cũng như những kẻ chuyên xuyên tạc, chà đạp lên lịch sử như Trần Quang Thành là hành động không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm minh cũng như vạch rõ bộ mặt thật của chúng./.


Hot!

Từ khóa SEO:

22 nhận xét:

Cần thấy rằng, tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề mang tính văn hóa, tư tưởng, sự vận động và phát triển của nó gắn liền với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, lịch sử, hệ tư tưởng, văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc, nên không thể sao chép “tiêu chuẩn” tôn giáo của quốc gia, dân tộc này cho quốc gia, dân tộc khác và càng không thể áp đặt theo ý muốn chủ quan của một chủ thể nào đó từ bên ngoài. Hơn thế nữa, các tổ chức tôn giáo về thực chất vẫn là một tổ chức xã hội, bao gồm nhiều tín đồ với các lứa tuổi, trình độ, thành phần…, khác nhau, hoạt động và tồn tại trong khuôn khổ pháp luật nhất định; do đó, việc một vài tín đồ tôn giáo vi phạm pháp luật, bị xử lý cũng là việc bình thường trên con đường phát triển.

Dựa trên những thông tin không đúng sự thật, bằng cái nhìn sai lệch, định kiến của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam với những luận điệu không mới nêu trên là những việc làm sai trái, không phù hợp với pháp luật Việt Nam và Luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong việc thực hiện đầy đủ các quyền con người, không vi phạm “Tuyên ngôn nhân quyền” của thế giới. Việc bảo đảm tự do TN,TG ở Việt Nam được đặt trong tương quan hài hòa với những yếu tố lịch sử - văn hóa của dân tộc, kết hợp với việc giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc.

Cũng như mọi dân tộc khác trên thế giới, dân tộc Việt Nam có quyền tự do "quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa" như Phần mở đầu Công ước về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc (Khoản 1, Ðiều 1) khẳng định. Bảo đảm quyền con người trở thành lý tưởng chung mà các quốc gia, dân tộc cần đạt tới và là nền tảng của tự do, công lý, hòa bình trên thế giới. Là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và cộng đồng thế giới, Việt Nam luôn chia sẻ, tôn trọng các yêu cầu và cam kết quốc tế về nhân quyền nói trên. Thực tế lịch sử Việt Nam cũng cho thấy, nhiều tổ chức tôn giáo và hoạt động TN,TG luôn đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh chống lại áp bức, bất công, giành lại nền độc lập dân tộc, và ngày nay đang nỗ lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong tình hình hiện nay, các cơ quan chức năng, nòng cốt là cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở các cấp cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động thông tin, hướng dẫn, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong và ngoài nước hiểu và thực hiện đúng chính sách tôn giáo ở Việt Nam; kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần loại bỏ những cách nhìn thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Mục đích của họ không có gì khác là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Một số phần tử cơ hội chính trị ở trong nước đã ngay lập tức “tát nước theo mưa”, lợi dụng lòng tin của nhân dân để thực hiện các động cơ chính trị đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, kích động quần chúng chống phá, gây rối an ninh trật tự, tạo các “điểm nóng” về chính trị, v.v.

Có thể nói, với số lượng tín đồ, chức sắc đông đảo và ngày càng nhiều tôn giáo được công nhận, cùng với những hoạt động tôn giáo phong phú, đa dạng nói trên là minh chứng sinh động và rõ nét nhất khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do TN,TG

NƯỚC ÚC PHẪN NỘ VÌ BẢN CHẤT LẬT LỌNG CỦA BẠO QUYỀN VIỆT NAM.

Chính phủ và người dân Úc đã bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ lật lọng của bạo quyền VN khi ngăn cấm buổi lễ tưởng niệm 50 năm trận đánh đẫm máu giữa quân Úc và lực lượng Việt Cộng tại xã Long Tân, tỉnh Bà Rịa, trong cuộc chiến VN trước đây.

Hiện chưa rõ lệnh cấm nói trên là vì lý do nào, và do ai đưa ra. Nhưng đây là một hành động thiếu khôn ngoan về ngoại giao, nếu không muốn nói là vô cùng tổn hại đến uy tín của VN trên trường quốc tế. Lý do là để tổ chức buổi lễ trang nghiêm này, chính phủ Úc đã thảo luận với phía VN từ 18 tháng trước, Hà Nội đã đồng ý nhưng đưa ra điều kiện là quan khách Úc không được mặc quân phục, không đeo huy chương, không có quốc ca, không có quân nhạc. Chính phủ Úc chấp thuận các điều kiện này và sẽ tổ chức một nghi thức tưởng niệm những người đã chết trước tượng đài mà họ đã bỏ tiền xây dựng tại chiến địa Long Tân từ mấy thập niên qua.

Hơn một ngàn cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại VN, trong số đó có nhiều người từng tham dự trận đánh Long Tân, họ đã đến VN từ mấy tuần qua để tham dự buổi lễ này. Thế nhưng chỉ không đầy một ngày trước khi tiến hành buổi lễ, bạo quyền VN đột ngột ra lệnh hủy bỏ buổi lễ và điều động công an phong tỏa khu vực, ngăn chận mọi ngã đường vào tượng đài. Sự lật lọng của Hà Nội đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của chính phủ và dân chúng Úc. Tổng trưởng Cựu Chiến bình Úc, ông Dan Tehan, tuyên bố đây là một "cú đá vào trái tim người Úc", trong khi Thủ tướng Malcolm Turnbull nhận định là Hà Nội đã khinh thường nước Úc khi hủy bỏ buổi lễ có tính thiêng liêng đối với quân đội Úc nói riêng và người dân Úc nói chung.

Cần biết là vào chiều tối ngày 18/8/1966, một đại đội Úc bị một trung đoàn Việt Cộng phục kích trong khu rừng cao su ở xã Long Tân.
Thế nhưng quân Úc đã cương quyết chiến đấu suốt đêm, thậm chí là bị cạn kiệt đạn dược phải giao chiến bẵng lưỡi lê. Kết quả là 18 binh sĩ Úc tử trận và 25 binh sĩ khác bị thương. Đổi lại thì khoảng 245 bộ đội Việt Cộng thiệt mạng. Trận đánh đẫm máu này trở thành một biểu tượng cho sự ngoan cường, tình đồng đội và tinh thần dũng cảm của quân Úc và kể từ 20 năm qua, ngày 18/8 được xem là ngày dành riêng cho các cựu chiến binh Úc tham chiến tại VN.

Cần nói thêm là hơn 40 năm qua, nước Úc đã viện trợ và giúp đỡ rất nhiều cho VN. Điển hình là cây cầu treo Bắc Mỹ Thuận là do nước Úc tài trợ và đứng ra xây. Hàng ngàn học sinh VN cũng được cấp học bổng để sang Úc du học suốt 10 năm qua.

Mọi hành động cổ súy, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật, vi phạm các quy định bảo đảm an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc như những chủ chăn đội lốt dân chủ ở giáo phận Vinh thời gian vừa qua cũng như những kẻ chuyên xuyên tạc, chà đạp lên lịch sử như Trần Quang Thành là hành động không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm minh cũng như vạch rõ bộ mặt thật của chúng.

thành quả của cách mạng mang lại cho chúng ta cuộc sống như ngày hôm nay, không ai là không thấy tự hào và hạnh phúc vậy mà vẫn có kẻ xuyên tạc lịch sử coi đó như là một cuộc cách mạng cướp chính quyền, có vẻ như họ đang quá rảnh rỗi, sống trong sung sướng lâu rồi nên không chịu được, họ có biết để có được cuộc sống như ngày hôm nay đã có bao nhiêu người phải hi sinh xương máu không, đã không biết trân trọng thì thôi còn có những lời xúc phạm, thật đáng xấu hổ

Thành quả cách mạng đáng tự hào như vậy mà vẫn có người dám bôi nhọ nó, xuyên tạc lịch sử hào hùng đó của dân tộc. Nghĩ gì mà bảo đó là cuộc cách mạng cướp chính quyền chứ? Còn về vấn đề tự do tôn giáo thì Việt Nam hoàn toàn tự do, tất nhiên là trong khuôn khổ pháp luật. Chứ cứ đòi tự do tôn giáo mà không chịu tuân thủ pháp luật thì chả có quốc gia nào chấp nhận đâu.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, với ba nguyên tắc cơ bản: bình đẳng về tín ngưỡng; bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ tôn giáo và nghĩa vụ công dân); bình đẳng về luật pháp. Đây là một chủ trương nhất quán đã được khẳng định trong thực tiễn; mọi hành động kỳ thị hoặc xúc phạm người có tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý nghiêm minh.Vậy mà Hành động của những con chiên, những vị chủ chăn này đã và đang đi ngược lại nguyện vọng, ý chí của đa số chức sắc, tín đồ, và ngược với những gì mà Chúa đã dạy về “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” và “Sống tốt đời đẹp đạo”.

Đảng và nhà nước ta luôn chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo.Bên cạnh đó, chúng ta cũng nghiêm cấm việc lợi dụng điều đó để làm trái pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân, trái với thuần phong mỹ tục, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ở Việt Nam các tôn giáo luôn được phát triển hòa bình, ổn định và bình đẳng lẫn nhau. Các tôn giáo cũng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để phát triển. Thế nhưng tôn giáo ở Việt Nam cũng đang bị một số đối tượng xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền.

Đã là công dân Việt Nam thì trước hết là phải phấn đấu mọi cách để làm tròn trách nhiệm của người công dân, sau đó là một người theo tôn giáo thì phải tôn trọng những gì mà người công dân phải làm, sau đó là sống tốt đời đẹp đạo. Nhà nước luôn công bằng với mọi công dân, chỉ những công dân nào kể cả có tôn giáo hay không có những hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý thích đáng là rất đúng, rất công bằng

Từ thân phận nô lệ, Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do, có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam trở thành người chủ và làm chủ trong một chế độ dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã làm rung chuyển và chấn động hệ thống thuộc địa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên phạm vi quốc tế.

Gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều bài viết cho rằng Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, kêu gọi các quốc gia can thiệp để Việt Nam có tự do tôn giáo. Họ cho rằng tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của công dân theo Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, như bài viết của TRần Quang Thành mà tác giả vừa nêu, hắn đã chém gió trắng trợn làm đảo lộn hết các giá trị. Nhưng xin thưa là thế giới thừa nhận quyền tự do tôn giáo là quyền bị giới hạn, chỉ có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một thứ quyền thuộc về tư tưởng, tinh thần mới là tuyệt đối. Như vậy thì thủ đoạn thô bỉ của đám rận lúc nào cũng bù lu bù loa lên kêu Việt Nam này nọ chỉ là cái cớ để chúng chống phá mà thôi. Nhàm

Để có được ngày hôm nay, chúng tôi hiểu đó là công lao của biết bao thế hệ cha, anh đã hy sinh cho độc lâp của dân tộc, đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới con mắt và tầm nhìn vượt không gian, thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhìn về lịch sử đau thương của dân tộc trước năm 1945 và những thành tựu trong 71 năm qua, chúng ta càng đỗi tự hào và tin tưởng hơn vào con đường chúng ta đang đi. Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, hạ uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là thủ đoạn mà đám rận vẫn làm để chống phá đất nước, dân tộc. Nhưng rõ ràng lịch sử không thể thay đổi, càng không thể bị bóp méo, bất luận thế nào đi chăng nữa

71 năm sau ngày đất nước giành được độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, đất nước và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được rất nhiều thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Và đám rận nên biết chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế

Tất cả mọi người đều biết Điều 70 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, Nghị định số 22/NĐ-CP, ngày 11-5-2005 của Chính phủ và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đã quán triệt và thể chế hóa đầy đủ những quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thế thì đừng xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, chính sách về tôn giáo của Đảng Nhà nước Việt Nam nữa nhé đám kền kền nhé

Những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện chủ trương, chính sách về tự do tôn giáo được đông đảo cá nhân và các tổ chức quốc tế thừa nhận. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trung tuần tháng 8 năm 2009, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đánh giá: Cho dù vẫn còn những quan điểm cá nhân về một vài vụ việc cụ thể liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhất là từ năm 1991 đến nay. Từ những điều trên cho chúng ta thấy rằng luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam.

Có 1 chân lý không bao giờ thay đổi là Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn. Mà nếu họ nói ở việt nam không có tự do tôn giáo, thì hãy nhìn sang Pháp. Nhiều nhà thờ hồi giáo ở quốc gia này bị đóng cửa vì lý do an ninh quốc gia, và họ nói đó là bình thường. còn ở việt nam nếu như vậy thì sao???? Ngẫm

Thông điệp Giáo hoàng Benedict XVI đã từng thể hiện rõ ràng mong muốn, những người theo đạo hãy sống “phúc âm giữa lòng dân tộc”; đồng bào Công giáo cũng như mọi công dân khác của nước Việt, đều cần có nghĩa vụ đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Một số các chức sắc cực đoan trong Công giáo đã đang làm ngược lại các lời răn dạy của Chúa. Những hành vi chống phá cần phải được chấm dứt ngay và số đối tượng chống đối cần phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Phải nhìn nhận vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nhiều góc độc khía cạnh rận chủ ak

Đăng nhận xét