Bài mới nhất

23/11/2016

Phan Văn Lợi xuyên tạc luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Hoa đất
Phan Văn Lợi

Ngày 18/11, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành khá cao (84%). Đây chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất đập tan các luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo của các thế lực thù địch thời gian qua. Nhiều cái tên vốn là những phần tử đội lốt tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước có vẻ “không hài lòng” khi luật Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành. Phan Văn Lợi là ví dụ điển hình cho nhận định trên.

Trước hết, cần phải nhắc lại tiểu sử của vị Linh mục này để mọi người thấy được bộ mặt đội lốt tôn giáo của Phan Văn Lợi. Y từng vào tù ra tội, kích động giáo dân, nhận tiền ngoại bang hỗ trợ dân oan gây rối an ninh, trật tự. Ngoài ra, Phan Văn Lợi còn móc nối với các đối tượng phản động khác hình thành Hội đồng liên tôn Việt Nam – một tổ chức phản động chuyên xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Cũng chính y là người làm trái với lời răn của Thiên chúa khi trực tiếp kêu gọi mọi người tẩy chay bầu cử.

Quay trở lại với các lập luận ấu trĩ của Phan Văn Lợi được đăng tải trên RFA, chúng ta có thể nhận thấy sự ngờ nghệch đến mức khó tin của hắn. Lý do y đưa ra để phản bác Luật tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là “ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả”

Một thực tế không thể phủ nhận rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền cá nhân không bao giờ và không thể tồn tại tách rời với cộng đồng. Trong mối quan hệ với cộng đồng, mỗi cá nhân có các quyền tự do, nhưng nhất thiết không phải là những quyền tự do tuyệt đối. Nếu quyền tự do tôn giáo tuyệt đối, cộng đồng sẽ không tồn tại. Điều này giải thích vì sao Nhà nước phải quản lý tôn giáo. Điều này nhằm mục đích bảo đảm những lợi ích chung của tất cả các cá nhân thành viên. Chỉ đơn cử, sau khi ghi nhận các quyền cá nhân, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền tại Điều 29 đồng thời quy định rằng, các quyền cá nhân sẽ bị hạn chế nếu điều đó là cần thiết để đảm bảo lợi ích chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung xã hội. Như vậy có nghĩa là quyền của cộng đồng phải được đặt cao hơn các quyền tự do tôn giáo. 

Cũng phải nhìn sang các quốc gia khác, ở Mỹ, Nga hay Trung Quốc đều có luật tôn giáo hoặc hình thành hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm quản lý hoạt động tôn giáo. Ở Mỹ có hệ thống luật Dân sự và hành chính quy định mối quan hệ phát sinh trong hoạt động tôn giáo trong đó nhấn mạnh vai trò của Nhà nước là chủ thể quản lý chính. Như vậy, những lời mà Phan Văn Lợi đăng đàn trên RFA chỉ là sự ngây ngô của những tư tưởng cực đoan, chống phá mà thôi.

Lý do thứ hai mà Phan Văn Lợi đưa ra để phản đối luật Tín ngưỡng, tôn giáo khi hắn cho rằng “các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của Đảng cộng sản”. Một điều dễ hiểu rằng, suy cho cùng quản lý xã hội cũng chỉ nhằm phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà thôi. Như vậy, ở Việt Nam luật pháp không nhất thiết chỉ bảo vệ lợi ích của những kẻ đội lốt thầy tu như Phan Văn Lợi, mà bản thân nó tự điều chỉnh các quan hệ xã hội và phục vụ cho chế độ XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Sự mu muội về kiến thức của Phan Văn Lợi không xứng đáng với cái mác linh mục mà y đang mang theo.Suy cho cùng, để đánh giá về một vấn đề không thể dựa trên ý kiến chủ quan của một vài cá nhân, đặc biệt là những kẻ đội lốt tôn giáo khoác áo thầy tu như Phan Văn Lợi.

Hot!

Từ khóa SEO:

22 nhận xét:

Điều này giải thích vì sao Nhà nước phải quản lý tôn giáo. Điều này nhằm mục đích bảo đảm những lợi ích chung của tất cả các cá nhân thành viên. Chỉ đơn cử, sau khi ghi nhận các quyền cá nhân, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền tại Điều 29 đồng thời quy định rằng, các quyền cá nhân sẽ bị hạn chế nếu điều đó là cần thiết để đảm bảo lợi ích chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung xã hội. Như vậy có nghĩa là quyền của cộng đồng phải được đặt cao hơn các quyền tự do tôn giáo.

Phan Văn Lợi, con người này từng vào tù ra tội, kích động giáo dân, nhận tiền ngoại bang hỗ trợ dân oan gây rối an ninh, trật tự. Ngoài ra, ông ta còn móc nối với các đối tượng phản động khác hình thành Hội đồng liên tôn Việt Nam – một tổ chức phản động chuyên xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Cũng chính ông ta là người làm trái với lời răn của Thiên chúa khi trực tiếp kêu gọi mọi người tẩy chay bầu cử. Sự mu muội về kiến thức của Phan Văn Lợi không xứng đáng với cái mác linh mục mà ông ta đang mang theo.

Phan Văn Lợi, con người này đã bao lần vào tù ra tội nhưng vẫn chứng nào tật ấy ghựa quen đường cũ vẫn cứ tiếp tục chống phá nhà nước ta. Đã bao nhiêu lần ông ta kích động dân, xuyên tạc sự thật nhằm hạ uy tín của nhà nước ta gây mất an ninh trật tự. Con người này thật sự rất rất không đáng làm linh mục, con người này xớm muộn gì cũng nhận báo ứng..

Có tật giật mình, nếu một người thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng nghĩa và chân chính sẽ không phải lo ngại trước thông tin luật tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua. Bởi lẽ khi có luật quy định, họ được bảo đảm thực hiện quyền này trong khuôn khổ pháp luật, để không bị đánh đồng, quy chụp với những hành động lợi dụng tôn giáo để làm việc trái với đạo đức, trái pháp luật. Chỉ có những kẻ muốn dùng tôn giáo để phục vụ cho mục đích cá nhân, mục đích chính trị… thì mới lo lắng về điều đó.

Thử hỏi một người có những hành động như này liệu chúng ta có thể tin tưởng để ông làm người đỡ đầu cho những tín đồ Công giáo được hay không? Ông từng vào tù ra tội, kích động giáo dân, nhận tiền ngoại bang hỗ trợ dân oan gây rối an ninh, trật tự. Ngoài ra, Phan Văn Lợi còn móc nối với các đối tượng phản động khác hình thành Hội đồng liên tôn Việt Nam – một tổ chức phản động chuyên xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Mọi người cùng cho ý kiến.

Hiện nay, các tôn giáo ở Việt Nam đang hoạt động đoàn kết với nhau, thực hiện đại đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết dân tộc; các tôn giáo đều hoạt động theo con đường và chủ trương “đạo pháp, dân tộc, CNXH”, “nước vinh, đạo sáng”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”… thể hiện việc gắn bó với dân tộc của các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo” cùng với sự quan tâm của Nhà nước, các tôn giáo ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, đồng bào theo các tôn giáo đều thể hiện rằng mình vừa là tín đồ tốt và cũng là người công dân tốt. Đây chính là cái tát vào những luận điệu xuyên tạc Việt Nam không có tự do tín ngưỡng tôn giáo của những kẻ thiếu thiện chí, thù địch với chúng ta. Và Luật tín ngương tôn giáo được quốc hội thông qua thêm 1 lần nữa khẳng định tính đúng đắn cảu ĐẢng Nhà nước về vấn đề tôn giáo

Trong khi người dân cả nước hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại này với niềm hân hoan và lạc quan, tin tưởng vào luật tín ngưỡng tôn giáo được thông qua sẽ góp phần thúc đẩy việc quản lý của nhà nước cũng như sinh họat tôn giáo ở Việt Nam sẽ đi vào quy củ, LM Phan Văn Lợi cũng cổ súy cho những luận điệu nhằm phá hoại kỳ bẩu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp lần này. Chỉ có những kẻ đầu óc điên cuồng chống phá như Phan Văn Lợi mới nêu ra những lời kêu gọi kiểu như vậy. Có lẽ y cùng anh em cùng hội cùng thuyền muốn mượn danh người tu hành để chống đối đây, lâu lâu không lên tiếng sợ người đời quên. Ai ngờ thối mồm không tài nào ngửi được.

Có lẽ đây là 1 lần nổ nữa, lâu không lên tiếng sợ bà con người ta quên mình hay sao ý? Phan Văn Lợi một lần nữa lợi dụng danh nghĩa chức sắc đạo Thiên chúa để xuyên tạc, phá hoại một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cho dù là người Việt Nam, nhưng bản chất chống phá của Phan Văn Lợi không hề thay đổi. Phan Văn Lợi đã từng có tiền sử vào tù ra tội vì các hoạt động chống đối chính quyền; không những không hiểu và nhận ra sự khoan hồng của chế độ mà y còn tiếp tục chống đối với những hành vi nguy hiểm hơn.

Qua những lời nói hằn học này của Phan Văn Lợi chúng ta có thể thấy hắn tức tối thế nào với sự thành công của luật tín ngưỡng tôn giáo, qua đó hắn sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi dính vào các quy định không được phép của luật. Có lẽ Phan Văn Lợi không phải người đại diện cho hàng ngũ chức sắc đạo Thiên chúa ở Việt Nam, cũng không phải nói mang tính xây dựng với tư cách một người dân yêu nước; mà Phan Văn Lợi đang nói với tư cách một kẻ chống phá; với tư cách một tội đồ của Thiên chúa. Từ dáng vẻ bề ngoài đến những phát ngôn đều không thể chấp nhận được. Linh mục như thế thì liệu có còn nói được giáo dân nữa hay không đây.

Bản thân Chúa đã dạy những người con của thiên chúa giáo, những vị linh mục ngày đêm giảng đạo rằng, đã là một con chiên tốt phải là công dân có trách nhiệm và tốt với đất nước, đấu tranh phải dựa trên công bằng và sự thật. Những, hiện nay những kẻ như linh mục Lợi này đang mượn danh công giáo để chống phá, để cản trở sự đi lên và phát triển của đất nước. Những kẻ hàng ngày ăn cơm và uống nước của dân tộc nhưng lại quay lưng và chống phá lại dân tộc mình. Những kẻ này thật không xứng đáng được đứng và tồn tại trên mảnh đất của đất nước tươi đẹp này.

Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là một trong những vấn đề cực kỳ nhạy cảm và phức tạp, khi mà các thế lực thù địch liên tục thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá nhằm vào các chính sách tự do, tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng có 1 chân lý không bao giờ thay đổi là Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn. Ngày 18/11, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua với 84% số phiếu tán thành. Đây chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất, hùng hồn nhất vào mặt đám rận nói chúng và tên già Phan Văn Lợi

Đúng là người đời bảo Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời cấm có sai. LM Phan Văn Lợi đã từng có tiền sử vào tù ra tội vì các hoạt động chống đối chính quyền; không những không hiểu và nhận ra sự khoan hồng của chế độ mà y còn tiếp tục chống đối với những hành vi nguy hiểm hơn. Tưởng rằng người tu hành không màng đến chuyện chính sự, chuyện đó là phàm phu, ấy thế mà Lợi lại đang làm hoen ố hình ảnh của giáo hội Công giáo Việt Nam. Hết thuốc chữa thật rồi

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận tại Điều 18 trong Tuyên ngôn nhân quyền thế giới năm 1948 và được phát triển đầy đủ hơn trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 của Liên hợp quốc. Theo đó, mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo; không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo, một tín ngưỡng; quyền tự do thực hành tôn giáo, tín ngưỡng có thể bị giới hạn...

Phan Văn Lợi là một linh mục, nhưng không chịu thực hiện tốt vai trò Linh mục của mình chăm sóc phần hồn cho giáo dân, làm cầu nối để người tín đồ Công giáo sống đúng với lời răn dạy của Chúa, đúng với đường hướng hoạt động của giáo hội là “Sống phúc âm trong long dân tộc” và tuân thủ pháp luật; trái lại, Phan Văn Lợi lại là nhân tố tích cực trong các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Đã không ít lần, chính những hành động hay phát ngôn quá khích của Phan Văn Lợi đã bị dư luận xã hội lên án; trong đó, có cả ý kiến không đồng tình của những người giáo dân chân chính.

Phan Văn Lợi là một linh mục, một vị cha xứ nhưng Nguyễn Văn Lợi lại thường xuyên xuất hiện với những phát ngôn biểu lộ rõ sự xuyên tạc, chống phá chính quyền dưới danh nghĩa một công dân có lòng yêu nước bày tỏ ý kiến của mình với tình hình chính trị. Không biết ông còn nhớ đến lời Chúa dạy hay không nữa mà còn có những hành động, phát ngôn như vậy. Phan Văn Lợi không phải người đại diện cho hàng ngũ chức sắc đạo Thiên chúa ở Việt Nam, cũng không phải nói mang tính xây dựng với tư cách một người dân yêu nước; mà Phan Văn Lợi đang nói với tư cách một kẻ chống phá; với tư cách một tội đồ của Thiên chúa. Từ dáng vẻ bề ngoài đến những phát ngôn đều không thể chấp nhận được. Linh mục như thế thì liệu có còn nói được giáo dân nữa hay không đây.

Một linh mục không lo làm tròn bổn phận của mình mà lại còn thể hiện sự hiểu biết của mình trên lĩnh vực luật pháp, thật là nguy hiểm quá đi. Mỗi nhà nước đều phải có hoạt động quản lý nhà nước, thể hiện quyền uy thông qua pháp luật. Bản thân linh mục cũng phải tuân theo luật pháp của Vatican. Chắc hẳn linh mục đã chán ghét phải tuân theo pháp luật rồi, vậy thì Vatican nên xem lại tư cách của linh mụ. Nếu theo như Phan Văn Lợi bỏ hết các điều luật để các tôn giáo được "tự do" tuyệt đối hoạt động mà không phải chịu sự quản lý của nhà nước thì chả phải là loạn thất điên bất đảo hay sao. Bởi lẽ không ít những tà đạo với một đống hổ lốn, tạp nham mà chúng gọi là giáo lý đầy tính dị hợm đi ngược lại thuần phong mĩ tục, đạo đức xã hội sẽ hoành hành, lúc này không chỉ xã hội đại loạn mà chính những tôn giáo như Công giáo của Phan Văn Lợi cũng bị ảnh hưởng.

Phan Văn Lợi hay Nguyễn Thái Hợp hay Đặng Hữ Nam, những con thú đội lốt linh mục luôn muốn lợi dụng việc sủa đổi, ban hành những văn bản như Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật về Hội để cho họ hoạt động một cách tuyệt đối phục vụ cho mục đích chính trị chống phá đất nước mà thôi. Họ đang có tật giật mình nên run sợ trước những quy định trong dự thảo về các văn bản pháp luật trên. Vậy nên mong các cơ quan chức năng nghiên cứu và sớm ban hành những văn bản trên để cho những kẻ như Phan Văn Lợi không có đất hoạt động, còn những người hoạt động tôn giáo đúng nghĩa, đứng về lẽ phải họ luôn mong muốn có những điều luật chung để bảo vệ lợi ích cho mình

Ông linh mục này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chính trị, nên rất quan tâm đến những rào cản cho những hành vi sai trái của mình. Thực ra linh mục nàynđã và đang có những hoạt động chống phá không thể nào chấp nhận được. bản thân các cha là những người đứng đầu, những người hướng dẫn một giáo phận một giáo xứ mà lại có những tư tưởng và hành động như vậy thì có chấp nhận được hay không ?? không muốn tuân thủ pháp luật, muốn được làm gì làm kể cả đánh người như đặng hữu nam

Trong Công giáo, số lượng những kẻ xấu lợi dụng tôn giáo này là không nhỏ, từ những người đứng đầu giáo phận đến các linh mục, tu sĩ dưới quyền đều ra sức tiến hành các hoạt động đi ngược lại với chủ trương, đường hướng của Giáo hội. Có thể kể đến như ở giáo phận Vinh, giáo xứ Phú Yên, giáo xứ Đông Yên, giáo xứ Yên Lạc,…(đã thực hiện nhiều cuộc tụ tập làm mất an ninh trật tự). Rồi còn các vị linh mục như Trần Đình Lai, Phan Văn Lợi, Đặng Hữu Nam… (thực hiện nhiều các hoạt động tụ tập, gây rối để nhận tiền từ bên ngoài).

Các vị linh mục này miệng thì hô hào, tụ tập bà con giáo dân tiến hành biểu tình đòi quyền lợi, đặc biệt từ vụ việc của Formosa, nhưng bản chất chỉ là mượn cớ để thu hút tiền “ủng hộ” từ bên ngoài và sau đó đút vào túi mình. Chỉ thương cho bà con giáo dân, chỉ vì niềm tin, hết lòng vì chúa nên bị những kẻ nhân danh chúa dụ dỗ, lừa phỉnh.

Phải chăng Phan Văn Lợi nghĩ rằng, mình là một thầy tu, là một chức sắc trong cộng đồng tôn giáo nên nói gì cũng được, nói gì người ta cũng sẽ nghe theo? Nhưng xin thưa, ông ta không nói thì có lẽ chẳng ai bảo ông ta câm cả, còn khi ông ta đã nói ra thì lại cho thấy sự ngu xuẩn hết mức về trình độ hiểu biết của mình.

Những phát triển, tiến bộ của Việt Nam về tự do tôn giáo đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao trong nhiều năm qua. Điều này thể hiện qua các điều luật, chế định về hoạt động tôn giáo đã được Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam xác định; qua sự mở rộng và lớn mạnh không ngừng về tổ chức và các hình thức hoạt động tôn giáo; qua thực tế các chính sách ưu tiên chăm lo phát triển các vùng dân cư của đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và trong các hoạt động đối ngoại quốc tế của các tôn giáo. Mọi hoạt động của các tổ chức, tín đồ tôn giáo trong những năm qua phù hợp với luật pháp đều diễn ra bình thường, không hề có sự ngăn cản, cấm đoán nào của các cấp chính quyền

Đăng nhận xét