Bài mới nhất

25/06/2017

HIỂU ĐÚNG "DÂN CHỦ" CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA


Trên đây là clip ghi lại buổi chất vấn của một số ngụy quân Sài Gòn cũ đối với cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, một "biểu tượng" của chế độ Việt Nam cộng hòa thối nát, hèn với giặc ác với dân. Qua clip chúng ta có thể cảm nhận được sự "dân chủ" của những người đứng đầu chế độ Việt Nam cộng hòa khi liên tiếp chặn họng người đặt câu hỏi, chỉ vì những câu hỏi đó đã gián tiếp tố cáo Nguyễn Văn Thiệu, kẻ đứng đầu của một chính phủ bù nhìn.

Những câu hỏi mà một ngụy quân Việt Nam Cộng hòa đặt ra cho Nguyễn Văn Thiệu như sau: 

Câu hỏi thứ nhất: đào ngủ trong thời chiến phải được xem ra xử bán hay không? Trong ngày chiến đấu cuối cùng "chiến đấu" tại Sài Gòn tôi không thấy mặt tổng thống, mặc dù Tổng thống có nói với quốc dân, có nói với quân đội là sẽ trở về quân đội với một tay súng?

Câu hỏi thứ 2: Nhân dân Việt Nam nói rằng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất giàu, tôi cũng nghĩ như vậy, vì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có rất nhiều tiền bỏ trong các nhà băng Thụy Sĩ, và bất động sản ở khắp nơi trên thế giới...

Và khi viên ngụy quân kia chuẩn bị đưa ra những câu hỏi tiếp theo để lột bộ mặt xảo trá của Nguyễn Văn Thiệu thì ngay lập tức đã bij ban "ban bệ" cắt lời và cho người xuống cản trở việc đặt câu hỏi của viên ngụy quân. Hai câu hỏi chấm dứt trong tiếng vỗ tay của động đảo ngụy quân Sài Gòn cũ.

Trước những câu hỏi trên Thiệu trơ trẽn trả lời tôi "không đào ngũ" mà chỉ là tôi không còn dùng vào việc gì nên tôi rút. Còn nhớ, trong bài diễn văn từ chức, sau khi đổ hết trách nhiệm về việc để thua "Cộng Sản" về phía Mỹ, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố mạnh mẽ rằng ông ta sẽ cầm súng tham gia chiến đấu: "Dù mất một tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ...". Nhưng những tuyên bố đó đã không được Nguyễn Văn Thiệu thực hiện. Chỉ 4 ngày sau khi giao chức lại cho Trần Văn Hương (Ông Trần Văn Hương lên thay thế Nguyễn Văn Thiệu, dù rất lão luyện trong trò chơi chính trị nhưng cũng chỉ sau vài ngày đã cảm thấy bế tắc nên bàn giao quân quyền cho tướng Dương Văn Minh. Và ngày 30/4/1975, quân đội giải phóng đã tràn vào Dinh Độc Lập, buộc tướng Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng) ông ta đã bí mật lên máy bay thoát khỏi Sài Gòn vào đêm ngày 25/4/1975 (Nguyễn Văn Thiệu đã sang Đài Loan rồi tới nước Anh tị nạn bằng chiếc DC-6 của Tòa Đại sứ Mỹ từ Thái Lan bay qua Sài Gòn trong đêm 25/4/1975. Trong cuốn "Decent Interval", trưởng đại diện CIA ở Sài Gòn năm 1975 Frank Snepp kể lại rằng, vào hồi 5h30' chiều 25/4, trùm CIA Thomas Polgar gọi tướng Charles Timmes và anh ta vào văn phòng và ra lệnh cho họ phải giúp cho ông ta đưa Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm đi Đài Loan vào tối hôm đó.Theo nhận định của Frank Snepp, thực chất đấy là một cuộc bỏ trốn vì khi ra đi, Nguyễn Văn Thiệu đã chẳng có một giấy tờ gì chính thức biện minh cho cuộc ra đi không ngày trở lại này).

Có thể thấy trong những năm gần đây dưới sự tài trợ của bố Mỹ, tàn dư Việt Nam công hòa không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, với mục đích đổi trắng thay đen, deo vào đầu thế hệ trẻ Việt Nam (thế hệ không được trực tiếp thấy sự phi nhân tính của chế độ Việt Nam Cộng hòa) những suy nghĩ tốt về chế độ này. Bên cạnh đó chúng chi tiền có những kẻ giả danh dân chủ (rận chủ) trong nước lợi dụng một số vụ việc phức tạp để tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước (sự cố môi trường biển Formosa Hà Tĩnh với sự xuất hiện của cờ ba sọc). Tuy nhiên, chúng quên mất rằng những tội lỗi chúng gây ra cho chính đồng bào mình đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam và không thể gột rửa được, những nhân chứng sống, cuốn phim tư liệu, những bức ảnh chứng minh cho sự tàn ác của chế độ tay sai thực dân, tay sai đế quốc vẫn còn đó. Và ngày hôm nay chúng ta lại được chứng kiến cộng đồng mạng phơi bày thứ "dân chủ bịt mồm" mà chúng cũng như bố Mỹ rêu rao, gieo rắc trên toàn thế giới. Nhìn vào lịch sử, nếu Việt Nam cộng hòa là chế độ dân chủ thì làm sao có chính sách "cải cách điền đia - thu đất người dân dồn cho địa chủ", chính sách "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót - lê mái chém giết hại đồng bào mình", rồi làm tay sai, cẩu nô cho Mỹ Ngụy áp bức, giết hại cả dân tộc Việt Nam. Bản chất Việt Nam cộng hòa thối nát vẫn không thay đổi đến ngày hôm nay, vẫn luôn ôm tư tưởng làm cẩu nô cho ngoại bang, ám hại đồng bào.Hot!

Từ khóa SEO:

20 nhận xét:

Nhìn vào lịch sử, nếu Việt Nam cộng hòa là chế độ dân chủ thì làm sao có chính sách "cải cách điền đia - thu đất người dân dồn cho địa chủ", chính sách "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót - lê mái chém giết hại đồng bào mình", rồi làm tay sai, cẩu nô cho Mỹ Ngụy áp bức, giết hại cả dân tộc Việt Nam. Bản chất Việt Nam cộng hòa thối nát vẫn không thay đổi đến ngày hôm nay, vẫn luôn ôm tư tưởng làm cẩu nô cho ngoại bang, ám hại đồng bào.

Trong những năm gần đây dưới sự tài trợ của bố Mỹ, tàn dư Việt Nam công hòa không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, với mục đích đổi trắng thay đen, deo vào đầu thế hệ trẻ Việt Nam (thế hệ không được trực tiếp thấy sự phi nhân tính của chế độ Việt Nam Cộng hòa) những suy nghĩ tốt về chế độ này. Bên cạnh đó chúng chi tiền có những kẻ giả danh dân chủ (rận chủ) trong nước lợi dụng một số vụ việc phức tạp để tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước (sự cố môi trường biển Formosa Hà Tĩnh với sự xuất hiện của cờ ba sọc). Tuy nhiên, chúng quên mất rằng những tội lỗi chúng gây ra cho chính đồng bào mình đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam và không thể gột rửa được, những nhân chứng sống, cuốn phim tư liệu, những bức ảnh chứng minh cho sự tàn ác của chế độ tay sai thực dân, tay sai đế quốc vẫn còn đó.

trong những năm gần đây dưới sự tài trợ của bố Mỹ, tàn dư Việt Nam công hòa không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, với mục đích đổi trắng thay đen, deo vào đầu thế hệ trẻ Việt Nam (thế hệ không được trực tiếp thấy sự phi nhân tính của chế độ Việt Nam Cộng hòa) những suy nghĩ tốt về chế độ này. Bên cạnh đó chúng chi tiền có những kẻ giả danh dân chủ (rận chủ) trong nước lợi dụng một số vụ việc phức tạp để tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước (sự cố môi trường biển Formosa Hà Tĩnh với sự xuất hiện của cờ ba sọc). Tuy nhiên, chúng quên mất rằng những tội lỗi chúng gây ra cho chính đồng bào mình đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam và không thể gột rửa được, những nhân chứng sống, cuốn phim tư liệu, những bức ảnh chứng minh cho sự tàn ác của chế độ tay sai thực dân, tay sai đế quốc vẫn còn đó. Và ngày hôm nay chúng ta lại được chứng kiến cộng đồng mạng phơi bày thứ "dân chủ bịt mồm" mà chúng cũng như bố Mỹ rêu rao, gieo rắc trên toàn thế giới. Nhìn vào lịch sử, nếu Việt Nam cộng hòa là chế độ dân chủ thì làm sao có chính sách "cải cách điền đia - thu đất người dân dồn cho địa chủ", chính sách "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót - lê mái chém giết hại đồng bào mình", rồi làm tay sai, cẩu nô cho Mỹ Ngụy áp bức, giết hại cả dân tộc Việt Nam. Bản chất Việt Nam cộng hòa thối nát vẫn không thay đổi đến ngày hôm nay, vẫn luôn ôm tư tưởng làm cẩu nô cho ngoại bang, ám hại đồng bào.

những tội lỗi chúng gây ra cho chính đồng bào mình đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam và không thể gột rửa được, những nhân chứng sống, cuốn phim tư liệu, những bức ảnh chứng minh cho sự tàn ác của chế độ tay sai thực dân, tay sai đế quốc vẫn còn đó, sẽ chẳng có ích gì khi chúng cứ mãi cố gắng trong vô vọng như vậy, có chăng chỉ giúp chúng có chút kiếm cơm mà thôi

Những tội lỗi mà tổ chức phản động việt tân cũng như những tàn dư của mĩ gây ra với nước ta kaf không thể chấp nhận nổi. tàn dư Việt Nam công hòa không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, với mục đích đổi trắng thay đen, deo vào đầu thế hệ trẻ Việt Nam (thế hệ không được trực tiếp thấy sự phi nhân tính của chế độ Việt Nam Cộng hòa) những suy nghĩ tốt về chế độ này. Bên cạnh đó chúng chi tiền có những kẻ giả danh dân chủ (rận chủ) trong nước lợi dụng một số vụ việc phức tạp để tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước (sự cố môi trường biển Formosa Hà Tĩnh với sự xuất hiện của cờ ba sọc), những hành động này đã gây cho nhân dân chúng tôi biết bao là đua khỗ vì vậy hơn hết nhân dân chúng ta cần phải chung tay chung sức với nhà nước ta để lên án những hành động này cũng như báo vệ quê hương đất nước của chúng ta.

Dân chủ việt Nam nghe tên có vẻ hay lắm ý nghĩa lắm đấy, nhưng thực ra toàn là những kẻ hèn hạ tham gia vào tổ chức này nhằm phá hoại nhà nước ta. Với số kinh phí khủng lồ trợ cấp từ mỹ những con rận này đã bị che mờ mắt làm ra những việc bẩn thỉu. những tội lỗi chúng gây ra cho chính đồng bào mình đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam và không thể gột rửa được, những nhân chứng sống, cuốn phim tư liệu, những bức ảnh chứng minh cho sự tàn ác của chế độ tay sai thực dân, tay sai đế quốc vẫn còn đó, sẽ chẳng có ích gì khi chúng cứ mãi cố gắng trong vô vọng như vậy. Và với những việc chúng đã làm thì chúng nhất định sẽ phải đền tội.

Lũ rận ạ, từ trước tới nay kết cục của những kẻ phá hoại nhà nước ta là phải trả cái giá rất rất nặng. Chúng đã khiến nhân dân ta phải chịu đau khổ, lợi dụng những sự cố môi trường để kích đọng nhân dân, không thì lại mượn tôn giáo để mê hoặc nhân dân những thứ chúng khiến nhân dân chịu đau thì có ngày chúng sẽ phải nếm gấp 10 lần, chúng nhất định sẽ không thoát khỏi lưới trời đâu, tôi và cả nhân dân Việt Nam đều tin nhất định chúng sẽ phải trả giá.

Nói về bọn chó này còn nhiều cái nói lắm bạn ạ. Tội chúng nó chất thành núi. Sau khi đế quốc Mỹ đã “cút” khỏi Miền Nam chính quyền tay sai như một đứa con bị bỏ rơi minh chứng là khi Mỹ giảm viện trợ xuống còn 1,1 tỷ đô la vào năm 1974, nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa lâm vào cuộc khủng hoảng vớilạm phát ở mức 200%. Quân lực Việt Nam Cộng hòa vốn không được tổ chức hợp lý lại có nạntham nhũng làm hao mòn trang bị và sức chiến đấu của quân đội nghiêm trọng ví dụ như “cả nửa triệu tấn gạo biến mất khỏi các kho lương thực trong năm 1967. Súng cũng được tuồn ra bán với giá 25-30 đôla một khẩu. Nếu ai muốn mua một xe bọc thép hoặc một máy bay lên thẳng thì việc đó cũng có thể dàn xếp được. Hồi ký Nguyễn Cao Kỳ nêu trường hợp Tư lệnh đồng bằng sông Cửu Long đã lấy cắp 8.000 đài vô tuyến và 24.000 vũ khí cá nhân do Hoa Kỳ trang bị và sớm tiêu thụ hết sạch sành sanh, tài liệu mật từ Tòa đại sứ Mỹ cho biết phần lớn số đó đã lọt vào tay quân Giải phóng”. Thử hỏi một quân đội vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy thì lấy đâu ra sức mạnh để chiến đấu đấy là chưa kể đến tinh thần bạc nhược, yếu kém trong khâu quản lý, chỉ huy của những tướng lĩnh quân đội Việt Nam cộng hòa.

Nếu cái gọi là Việt Nam Cộng hòa, dân chủ và thực sự hợp lòng dân, được nhân dân ủng hộ thì có lẽ sẽ không xuất hiện Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (vào năm 1960), cùng với lực lượng Quân Giải phóng miền Nam (năm 1961), rồi sau đó là chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (vào năm 1969) ngay trên phần đất của miền Nam Việt Nam, với nhân lực chính là người miền Nam, nói giọng miền Nam.

Được biết, Trước giờ cáo chung, ngụy quyền còn tuyên truyền quân giải phóng sẽ dìm Sài Gòn trong biển máu, đây là khẩu hiệu của một quân đội, một thể chế do dân và vì dân đây, nó na ná như Mỹ đối với công an Việt Nam thì dân chửi không bị đánh, nhưng gặp anh Mỹ thì cảnh sát sai đâu kệ mẹ nó, ra lệnh là nằm xuống, đút tay vào túi quân là nó bắn vỡ sọ, thế nó mới làm được việc, đéo như Việt Nam dân đánh công an phơi phới

Chúng nói gì thì nói, nguyện vọng của toàn dân Việt Nam đã rõ ràng ngay từ ngày đầu dân ta biết đến hai từ “Cách mệnh”, và đến nay vẫn mãi như thế. Đó là được sống trong một đất nước hoà bình, có một chính thể chính danh lãnh đạo đất nước là Đảng Cộng sản Việt Nam, là Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thôi. Chính thể ấy luôn vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào mà hành động, luôn phấn đấu cho lợi ích của Tổ quốc, cho hạnh phúc của quốc dân - đó là chính thể hợp với quy luật phát triển của cả dân tộc Việt Nam không có gì có thể thay đổi được

Việt Tân chủ nghĩa cơ hội,ăn bám Đế Quốc hại dân hại nước, sau đây chúng ta cùng nhìn lại những hoạt động mà chúng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam để rồi có những hành động thiết thực đấu tranh lại với tổ chức phản động này, không có cái là quốc ca ở đâu ra cả, sự thật nó vẫn là thế

Bản chất Việt Nam cộng hòa thối nát vẫn không thay đổi đến ngày hôm nay, vẫn luôn ôm tư tưởng làm cẩu nô cho ngoại bang, ám hại đồng bào, ngày nay chúng vẫn luôn thực hiện các chiêu trò nhằm phá hoạt thành quả cách mạng, mỗi người chúng ta cần nâng cao cảnh giác không để chúng hoành hành ngang ngược như vậy nữa

Nhìn vào lịch sử, nếu Việt Nam cộng hòa là chế độ dân chủ thì làm sao có chính sách "cải cách điền đia - thu đất người dân dồn cho địa chủ", chính sách "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót - lê mái chém giết hại đồng bào mình", rồi làm tay sai, cẩu nô cho Mỹ Ngụy áp bức, giết hại cả dân tộc Việt Nam. Bản chất Việt Nam cộng hòa thối nát vẫn không thay đổi đến ngày hôm nay, vẫn luôn ôm tư tưởng làm cẩu nô cho ngoại bang, ám hại đồng bào.

Có thể nói, ngay từ đầu, chính thể “Việt Nam Cộng hòa” đã không có một cơ sở pháp lý vững vàng nào. Mãi tới tận năm 1955 nó mới ra đời và ra đời một cách bất hợp pháp trên nửa lãnh thổ phía nam của Việt Nam như một “sáng tạo” thuần túy của người Mỹ nhằm theo đuổi các mục tiêu phản ánh lợi ích riêng của họ (thị trường Đông Nam Á, gia tăng ảnh hưởng ở vị trí chiến lược, ngăn chặn làn sóng xã hội chủ nghĩa…). Và rồi cuối cùng, nó chỉ là một con rối do người Mỹ giật dây mà thôi.

Ngay từ đầu, chính thể này đã phạm nhiều tội ác và mang “gene” Việt gian rất rõ nét, từ “từng lỗ chân lông” của mình. Bước chuyển từ “Quốc gia Việt Nam” sang “Việt Nam Cộng hòa” là bước chuyển từ làm tay sai cho thực dân Pháp sang làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Theo thời gian, chính thể Việt Nam Cộng hòa ngày càng thối nát với tệ nạn tham nhũng, các cuộc đấu đá nội bộ và các cuộc đảo chính quân sự. Chế độ này không đại diện cho dân tộc và trên thực tế đã bị nhân dân và lịch sử quay lưng lại. Như vậy thì làm gì có dân chủ?

Nhiều nhà nghiên cứu, chính khách nước ngoài đã chỉ đích danh bản chất tay sai, bù nhìn của cái gọi “chế độ VNCH". Xác đáng hơn là ý kiến của những người từng theo ngoại bang chống lại đồng bào, như năm 2005, trả lời phỏng vấn báo Thanh niên, ông Nguyễn Cao Kỳ - từng làm thủ tướng, phó tổng thống “chế độ VNCH", nói: “Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm “kép nhất”. Vì vậy, ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê". Chính nó không làm chủ được nó thì làm sao để dân làm chủ, chẳng qua là Mỹ làm chủ mà thôi.

Thời VNCH những hành động chống lại nhà cầm quyền 10 người bị bắt thì 5 người chết, số càn lại ra tù không què cũng ngớ ngẩn, không bao giờ còn nguyên vẹn hình hài. Thế nhưng những “anh hùng cờ vàng “ như Lý Tống, tay chân của Nuyễn Hữu Chánh, tay chân của băng đảng Việt Tân, băng đảng Vì Dân … và rất nhiều người khác vẫn bình an béo tốt khi mãn hạn tù, cho thấy tính răn đe của luật pháp VN vẫn còn nhẹ hều cho nên có nhiều tội phạm loại này. Thế mới biết ngày đấy nó dân chủ ra sao và giờ bọn ba que nó chê VN thiếu dân chủ là thế nào.

Lâu nay, trên mạng Internet tồn tại nhóm người tự xưng “đấu tranh dân chủ Việt Nam” ở hải ngoại giương cờ vàng ba sọc của chế độ VNCH mà họ cho là đại diện cho “văn minh”, “tự do”, “nhân bản”. Khi Internet phổ cập trong nước, họ có điều kiện “tiếp cận”, “định hướng” điều này với người dân, nhất là giới trẻ trong nước. Với ưu thế truyền thông mạng, sự hậu thuẫn bằng những tờ đô la hấp dẫn, nên họ đã lôi kéo và cuốn hút được một số người đi theo. Họ cố gắng để thuyết phục người ta tin rằng chế độ VNCH mới có dân chủ, nhưng họ không thể che đạy được sự thật rằng, nó chỉ là thứ giả dối phủ lên trên sự chết choc mà thôi.

Chỉ có những kẻ không biết xấu hổ mới lôi cái “dân chủ dã man” của VNCH ra để nói lại, cho rằng nó là dân chủ thực sự trong khi nó là thứ dân chủ chết người. Cứ tiếp tục gắn “mục tiêu đấu tranh dân chủ” bằng cờ vàng ba sọc nên cái “phong trào dân chủ” ấy dù bơm tiền khủng, truyền thông khủng mà vẫn loe ngoe, èo uột, “quanh đi quẩn lại vẫn tần ấy gương mặt” xám ngoét, ốm o.

Đăng nhận xét