Bài mới nhất

16/06/2017

TRAO ĐỔI VỚI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO

Lê Quang
Gần đây, Hội đồng giám mục Việt Nam có bản nhận định cho rằng Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 đang đe dọa tự do tôn giáo, tiếp tục cơ chế xin – cho. Vậy chúng ta hiểu về quyền tự do tôn giáo như thế nào? Cơ chế xin- cho có tồn tại không? Xin trao đổi một số điều như sau:
Tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của con người. Luật pháp quốc tế quy định quyền tự do tôn giáo trong hai văn kiện quan trọng là Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 và Công ước về các quyền Dân sự và chính trị năm 1966.
Điều 18 Tuyên ngôn nhân quyền 1948 quy định như sau: “Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng”.
Điều 18 Công ước về các quyền dân sự và chính trị quy định như sau:
“1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc kín đáo, dưới các hình thức như thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng.
2. Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.
3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác.
4. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng quyền tự do của các bậc cha mẹ, và của những người giám hộ hợp pháp nếu có, trong việc giáo dục về tôn giáo và đạo đức cho con cái họ theo ý nguyện của riêng họ”
Theo các quy định trên thì quyền tự do tôn giáo được hiểu là quyền tự do về tín ngưỡng, quyền tự do lựa chọn tôn giáo và quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo. Xin nhấn mạnh đó là quyền tự do lựa chọn theo tôn giáo này hoặc tôn giáo kia, hoặc là không theo tôn giáo nào. Đó là một quyết định cá nhân và không ai, không tổ chức nào, kể cả Nhà nước được can thiệp, ép buộc sự lựa chọn cá nhân này. Về quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo có thể bị giới hạn bởi luật pháp quốc gia vì những lí do an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Nhận định của HĐGMVN làm mọi người hiểu sai về quyền tự do tôn giáo
Như vậy, chỉ có tự do trong việc lựa chọn tôn giáo thôi, chứ không có quyền tự do trong hoạt động tôn giáo. Bởi vì sao? Bởi vì các tổ chức tôn giáo là một thực thể pháp nhân tồn tại trong xã hội, mà đã là một pháp nhân thì mọi hoạt động của tổ chức đó đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, không có chuyện anh đòi hỏi tự do mà nằm ngoài khuôn khổ của pháp luật được. Điều đó có nghĩa là các hoạt động tôn giáo phải đăng ký, phải xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới đều quy định như vậy. Nói cách khác, đã là tổ chức tôn giáo, đã là hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật thì phải tồn tại cơ chế xin-cho. Đó là điều tất yếu trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Hot!

Từ khóa SEO:

19 nhận xét:

Các hoạt động tôn giáo phải đăng ký, phải xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới đều quy định như vậy. Nói cách khác, đã là tổ chức tôn giáo, đã là hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật thì phải tồn tại cơ chế xin-cho. Đó là điều tất yếu trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

đúng vậy, đâu phải chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng có những bộ luật để quản lí hoạt động của các tổ chức tôn giáo, chứ không để các ông làm loạn à, đã nhận mình là hội đồng giám mục mà đến tự do tôn giáo là như thế nào mà cũng không hiểu hay các người cố tình không hiểu để xuyên tạc, kích động đây

Hoạt động tôn giáo là tự do của mỗi người, nhưng hãy nhớ dù là tôn giáo nào cũng cần tôn trọng pháp luật, và quốc gia dân tộc luôn là ưu tiên hành đầu. Pháp luật chính là thể hiện ý chí chung của người dân Việt Nam, được lập ra để bảo vệ cho người dân Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có đa tôn giáo nhưng không có một tôn giáo nào là Quốc giáo. Chính sách mọi tôn giáo bình đẳng, bình quyền với nhau đã được thực thi từ khi lập quốc tới nay và cho tới nay điều này vẫn chưa hề bị thay đổi, dù chỉ là về mặt quan điểm

Nước nào cũng vậy thôi. Tôn giáo gì thì cũng phải chấp hành và nằm trong khuôn khổ các quy định của pháp luật. Kể cả quốc giáo của nước người ta còn vậy, huống hồ Thiên chúa giáo đây cũng chỉ là một tôn giáo mà một bộ phận người dân Việt Nam đi theo. Mà hơn nữa những cái tự do tôn giáo mà Việt Nam đang được hưởng cũng đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người theo các loại tôn giáo khác nhau rồi. Người dân cũng chả ai có ý kiến dị nghị gì

chẳng lẽ hội đồng giám mục không hiểu quyền tự do tôn giáo là quyền tự do về tín ngưỡng, quyền tự do lựa chọn tôn giáo và quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo chứ không phải là việc các tổ chức tôn giáo họ thích làm gì thì làm bất tuân pháp luật, đó là vô pháp vô thiên không một quốc gia nào chấp nhận

chỉ có tự do trong việc lựa chọn tôn giáo thôi, chứ không có quyền tự do trong hoạt động tôn giáo. Bởi vì sao? Bởi vì các tổ chức tôn giáo là một thực thể pháp nhân tồn tại trong xã hội, mà đã là một pháp nhân thì mọi hoạt động của tổ chức đó đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, không có chuyện anh đòi hỏi tự do mà nằm ngoài khuôn khổ của pháp luật được. Điều đó có nghĩa là các hoạt động tôn giáo phải đăng ký, phải xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới đều quy định như vậy. Nói cách khác, đã là tổ chức tôn giáo, đã là hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật thì phải tồn tại cơ chế xin-cho. Đó là điều tất yếu trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Việt nam là nước có nhiều tôn giáo sống đan xen với nhau. Và việt nam cũng là nước tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo cùng tồn tại và phát triển. Song, chúng ta có quyền tự do về tín ngưỡng tôn giáo nhưng khác hẳn với việc quyền tự do hoạt động. Cần phân biệt rõ, và làm gì thì cũng phải dựa trên hiến pháp và pháp luật của nhà nước.

các tổ chức tôn giáo là một thực thể pháp nhân tồn tại trong xã hội, mà đã là một pháp nhân thì mọi hoạt động của tổ chức đó đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, không có chuyện anh đòi hỏi tự do mà nằm ngoài khuôn khổ của pháp luật được.

việt nam quyền tự do tôn giáo như vậy là quá thoải mái rồi ko biết nó định đòi thêm cái gì nữa,muốn thác loạn trên cái đất nước này à.cho thiên chúa giáo từng ấy quyền tự do mà chúng còn suốt ngày xuống đường biểu tình gây rối.cho tự do thêm nữa thì chắc loạn cmn mất

Được tự do tôn giáo rồi thì những tôn giáo lại tham vọng để làm sao cho họ có được vị trí độc tôn. Đó là lòng tham không đáy rồi nên làm sao có thể chấp nhận sự vô lý đó chứ

Nội dung "bản nhận định" của Hội đồng Giám mục Việt Nam chẳng qua là việc "chọc gậy bánh xe" nhằm phá hoại luật Tín ngưỡng, tôn giáo và gây hiểu lầm giữa hai bên lương - giáo mà thôi. Hãy ngừng ngay các hoạt động lợi dụng tôn giáo vào các hoạt động vào mục đích cá nhân, gây rối, chống phá nhà nước. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân luôn được Nhà nước đảm bảo

Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ coi tôn giáo lực lượng đối trọng, đối kháng và khẳng định tôn giáo là vấn đề tồn tại lâu dài, đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với sự phát triển và phù hợp với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Cái mà "bản nhận định" nêu lên chỉ là cái nhìn phiến diện xuất phát từ công giáo (những vụ việc phức tạp diễn ra ở giáo phận Vinh do Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục,… cầm đầu lợi dụng sự cố môi trường biển kích động giáo dân biểu tình gây rối an ninh trật tự thời gian qua).

Bản nhận định này đọc qua thì có vẻ thấy chân thành và thẳng thắn góp ý nhưng xem kĩ lại mới thấy nó quá phiến diện và không phản ánh không đúng nội dung của luật Tín ngưỡng tôn giáo. Hội đồng giám mục cũng lộ bản chất ra thôi, cũng là bao biện cho các hành vi chống phá chính quyền, chống phá nhà nước , đi ngượi lại lợi ích của nhân dân thôi. làm gì thì làm nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật, những hành vi đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu

chỉ có tự do trong việc lựa chọn tôn giáo thôi, chứ không có quyền tự do trong hoạt động tôn giáo. Bởi vì sao? Bởi vì các tổ chức tôn giáo là một thực thể pháp nhân tồn tại trong xã hội, mà đã là một pháp nhân thì mọi hoạt động của tổ chức đó đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, không có chuyện anh đòi hỏi tự do mà nằm ngoài khuôn khổ của pháp luật được. Điều đó có nghĩa là các hoạt động tôn giáo phải đăng ký, phải xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới đều quy định như vậy. Nói cách khác, đã là tổ chức tôn giáo, đã là hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật thì phải tồn tại cơ chế xin-cho. Đó là điều tất yếu trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

quyền tự do tôn giáo được hiểu là quyền tự do về tín ngưỡng, quyền tự do lựa chọn tôn giáo và quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo. Xin nhấn mạnh đó là quyền tự do lựa chọn theo tôn giáo này hoặc tôn giáo kia, hoặc là không theo tôn giáo nào. Đó là một quyết định cá nhân và không ai, không tổ chức nào, kể cả Nhà nước được can thiệp, ép buộc sự lựa chọn cá nhân này. Về quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo có thể bị giới hạn bởi luật pháp quốc gia vì những lí do an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hoạt động tôn giáo là tự do của mỗi người, nhưng hãy nhớ dù là tôn giáo nào cũng cần tôn trọng pháp luật, và quốc gia dân tộc luôn là ưu tiên hành đầu. Pháp luật chính là thể hiện ý chí chung của người dân Việt Nam, được lập ra để bảo vệ cho người dân Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có đa tôn giáo nhưng không có một tôn giáo nào là Quốc giáo. Chính sách mọi tôn giáo bình đẳng, bình quyền với nhau đã được thực thi từ khi lập quốc tới nay và cho tới nay điều này vẫn chưa hề bị thay đổi, dù chỉ là về mặt quan điểm

ngay tại nước Mỹ, nơi tự cho rằng luôn đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì cũng là nơi bị lên án vi phạm quyền này. Hội đồng Giám mục Mỹ đã nhiều lần tố giác đạo luật tại một số bang ở Mỹ đe dọa hoặc kỳ thị các tín đồ Ki-tô, đặc biệt là Công giáo. Điển hình như, luật buộc các tổ chức Công giáo phải trả bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên; tháng 02-2012, chính quyền Mỹ đã bắt giữ 7 thành viên của nhóm Hutaree tự xưng là “Chiến binh Thiên Chúa giáo”, có trụ sở tại Michigan vì bị cáo buộc âm mưu tiến hành cuộc chiến chống lại chính quyền Mỹ.

Trong lịch sử xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được khẳng định là một trong những quyền cơ bản của con người. Ngay từ khi vừa lập nước, Điều 10, chương 2, Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã nêu rõ: “Mọi công dân có quyền tự do tín ngưỡng”. Trong Hiến pháp năm 1959, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tiếp tục được Nhà nước Việt Nam tái khẳng định: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tiếp tục được khẳng định, bổ sung trong các bản Hiến pháp sau đó của Nhà nước Việt Nam

Hàng Giáo phẩm Việt Nam hiện nay đã có 122 Giám mục, 3.721 Linh mục người Việt đã được tấn phong. Những năm qua bên cạnh các Giám mục, Linh mục có nhiều hội đoàn hay ủy ban giúp để giải quyết nhu cầu mục vụ giáo xứ như dạy giáo lý, giúp người nghèo, người bệnh tật, phụng vụ, gây quỹ, xây dựng xã hội tốt đẹp, tạo mối đoàn kết dân tộc…tuy nhiên qua hành động của Linh mục Đặng Hữu Nam đã bịa đặt sai sự thật, thể hiện bản chất phản động, chống đối, chà đạp, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta nhân dịp ngày 30/5/1975 và Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân chặn quốc lộ 1A không cho phương tiện lưu thông, chống người thì hành công vụ điều này thể hiện sự ngông cuồng của các đối tượng, coi thường pháp luật.

Đăng nhận xét