Bài mới nhất

21/09/2017

Không được lợi dụng sự kiện Nguyễn Xuân Anh để xuyên tạc

Hoa đất
Ông Nguyễn Xuân Anh

"Lò đã nóng lên thì củi tươi cũng phải cháy". Câu nói của Tổng bí thư đang khẳng định công cuộc chống tham nhũng của Đảng đã trở thành một xu hướng, phong trào lan tỏa trong xã hội. Tham nhũng được xác định là vấn nạn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, vì vậy chống tham nhũng được xem là công việc ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Trong Kết luận Hội nghị trung ương 5 (khóa XI) về công tác phòng, chống tham nhũng đã nêu rõ: “Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp... gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”. 

Bên cạnh những tác động tích cực, công cuộc chống tham nhũng cũng đang vấp phải sự chống phá của các thế lực thù địch. Âm mưu của chúng là lợi dụng chống tham nhũng xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, thông qua đó hạ uy tín của Việt Nam đối với các nước trên thế giới. Không những vậy, chúng còn lợi dụng vấn đề này để tác động vào nhận thức, tâm lý của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từ đó thúc đẩy hình thành các khuynh hướng chống Đảng, Nhà nước ta trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ.

Sự kiện Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật do các sai phạm đang bị các thế lực xấu xuyên tạc là ví dụ điển hình.

Các thông tin độc hại từ một số đối tượng xâu xuyên tạc rằng những sai phạm mà ông Nguyễn Xuân Anh, ông Huỳnh Đức Thơ gặp phải hiện nay (như kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương) có từ thời ông Nguyễn Bá Thanh. Hay diễn đạt khác đi là đó là hệ quả từ "di sản" mà ông Nguyễn Bá Thanh để lại khi rời cương vị Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng để ra Trung ương làm Trưởng ban Nội Chính Trung ương. 

Và để chứng minh cho "kết luận" này, ý kiến đã nêu ra một câu đồng dao được cho phổ biến thời kỳ ông Thanh còn làm lãnh đạo Đà Nẵng và câu chuyện giữa ông Bá Thanh - Thiếu tướng Trần Văn Thanh, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nguyên Chánh thanh tra - Bộ Công an. Nhưng xin thưa, có thể thấy những sai phạm của Nguyễn Xuân Anh về nhà cửa, bằng Tiến sỹ, xe doanh nghiệp mà Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận không liên quan gì đến ông Nguyễn Bá Thanh trước đây. Thủ đoạn của chúng chỉ là đưa tin theo kiểu “hóng hớt” để vừa hạ bệ hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh, vừa gây mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiếp đến, chúng còn xuyên tạc đội ngũ lãnh đạo trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trường hợp Nguyễn Xuân Anh vào Ủy viên trung ương Đảng khi mới 40 tuổi và bị kỷ luật được chúng thêu dệt là nhờ bàn tay của Thái thượng hoàng Nguyễn Văn Chi (Nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương). Từ đó, chúng cho rằng, thế hệ “thái tử đảng” ở Việt Nam đang là xu hướng phổ biến và đội ngũ này đang ngày càng thoái hóa nghiêm trọng. Nhưng nhìn lại, không ít các nhà lãnh đạo trẻ ở Việt Nam đang làm rất tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước mà nhân dân giao phó. Họ có thể là con cháu của các vị lãnh đạo tiền bối (Lê Thanh Nghị - Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang; Trần Anh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Công thương), cũng có thể xuất thân từ các gia đình bình thường: Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ chính trị), Nguyễn Đắc Vinh (UVTW Đảng)… Nhưng điểm chung ở họ là sự tâm huyết với nhiệm vụ và không có các sai phạm như Nguyễn Xuân Anh.

Nếu không quan tâm đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ để kế cận, liệu Đảng có thể duy trì sự vững mạnh trong tương lai được hay không? 


Chắc chắn là không, bởi họ vẫn đang có những đóng góp tích cực cho xã hội, được nhân dân đặt niềm tin tuyệt đối. Chỉ có điều, những vụ việc như Nguyễn Xuân Anh chỉ là số ít được các thế lực xấu xuyên tạc thêm thắt và lợi dụng để chống phá Việt Nam mà thôi.

Hot!

Từ khóa SEO:

20 nhận xét:

Có thể thấy những sai phạm của Nguyễn Xuân Anh về nhà cửa, bằng Tiến sỹ, xe doanh nghiệp mà Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận không liên quan gì đến ông Nguyễn Bá Thanh trước đây. Thủ đoạn của chúng chỉ là đưa tin theo kiểu “hóng hớt” để vừa hạ bệ hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh, vừa gây mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là một việc làm bỉ ổi, vô sỉ, xúc phạm người đã khuất!

Không khó để nhận ra âm mưu của các thế lực thù địch là lợi dụng chống tham nhũng để xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, thông qua đó hạ uy tín của Việt Nam đối với các nước trên thế giới. Không những vậy, chúng còn lợi dụng vấn đề này để tác động vào nhận thức, tâm lý của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từ đó thúc đẩy hình thành các khuynh hướng chống Đảng, Nhà nước ta trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ.

Không những vậy, chúng còn lợi dụng vấn đề này để tác động vào nhận thức, tâm lý của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từ đó thúc đẩy hình thành các khuynh hướng chống Đảng, Nhà nước ta trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ

Chắc chắn là không, bởi họ vẫn đang có những đóng góp tích cực cho xã hội, được nhân dân đặt niềm tin tuyệt đối. Chỉ có điều, những vụ việc như Nguyễn Xuân Anh chỉ là số ít được các thế lực xấu xuyên tạc thêm thắt và lợi dụng để chống phá Việt Nam mà thôi.

chúng còn xuyên tạc đội ngũ lãnh đạo trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trường hợp Nguyễn Xuân Anh vào Ủy viên trung ương Đảng khi mới 40 tuổi và bị kỷ luật được chúng thêu dệt là nhờ bàn tay của Thái thượng hoàng Nguyễn Văn Chi (Nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương). Từ đó, chúng cho rằng, thế hệ “thái tử đảng” ở Việt Nam đang là xu hướng phổ biến và đội ngũ này đang ngày càng thoái hóa nghiêm trọng. Nhưng nhìn lại, không ít các nhà lãnh đạo trẻ ở Việt Nam đang làm rất tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước mà nhân dân giao phó. Họ có thể là con cháu của các vị lãnh đạo tiền bối (Lê Thanh Nghị - Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang; Trần Anh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Công thương), cũng có thể xuất thân từ các gia đình bình thường: Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ chính trị), Nguyễn Đắc Vinh (UVTW Đảng)… Nhưng điểm chung ở họ là sự tâm huyết với nhiệm vụ và không có các sai phạm như Nguyễn Xuân Anh.


"Lò đã nóng lên thì củi tươi cũng phải cháy". Câu nói của Tổng bí thư đang khẳng định công cuộc chống tham nhũng của Đảng đã trở thành một xu hướng, phong trào lan tỏa trong xã hội. Tham nhũng được xác định là vấn nạn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, vì vậy chống tham nhũng được xem là công việc ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Đúng như những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “lò đã nóng lên rồi củi tươi cho vào cũng phải cháy”. Có lẽ chưa khi nào, công tác phòng, chống tham nhũng lại đạt được những kết quả tích cực như hiện nay. Liên tiếp những sai phạm được phát hiện, liên tiếp các cán bộ, thậm chí cả cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật. Nhưng cũng đừng vì quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta như vậy mà đám kền kền này lại giở trò đồi bại xuyên tạc như mọi khi, đúng là loại cầm đèn chạy đít ô tô, mồm bằng nõn ngô

Việc kỉ luật cán bộ có sai phạm , khuyết điểm là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại có rất nhiều thông tin xấu và độc của các thế lực thù địch, phản động đang tung ra nhằm gây hỗn loạn thông tin, đẩy xã hội đến kịch bản xấu. Vì vậy, mỗi người chúng ta nên cảnh giác khi tiếp nhận thông tin, tránh để đám sửu nhi nó dắt mũi

Bản chất của VOA, BBC, Dân Luận, RFA luôn là vậy, họ chỉ chăm chăm xuyên tạc, xuyên tạc và xuyên tạc tình hình, từ đó tiếp tay cho những mục đích chính trị xấu xa của các thế lực thiếu thiện cảm với nhà nước Việt Nam. Mà thông tin đã rõ ràng như vậy rồi mà sao các tay viết của họ cứ đoán già đoán non như vậy nhỉ? Chẳng khác nào là phức tạp hóa 1 vấn đề đơn giản cả, như thế khác nào vô công rồi nghề không vậy ta. QUá ngu ngốc ak. Thử xem có xuyên tạc được đến bao giờ??

Đây là một việc làm tích cực và thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc chống tham nhũng, chúng ta cần phải kiên quyết, mạnh tay xử lý và đẩy lùi nạn tham nhũng để cho bộ máy nhà nước trong sạch, để nhân dân tin tưởng và ủng hộ, có như vậy thì đất nước mới phát triển ổn định và nhanh chóng được, tôi rất mong rằng đất nước Việt Nam sẽ không còn tình trạng quan tham, quan xa rời nhân dân nữa. Kệ cha đám rận nói sằng bậy , vô căn cứ, chúng cứ cắn càn thế bảo sao suốt ngày người ta ghét cho

Xưa nay những lời thị phi thì nhiều vô kiểu, nhưng chuyện về Nguyễn Xuân Anh được đưa ra đàm tiêu thì có vẻ hơi quá. Đành rằng ông ta sử dụng quyền hạn của mình bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình, ông ta có sử dụng bằng cấp chưa được công nhận, có đi xe và sử dụng nhà sai mục đích... Nhưng các bạn cứ thử xem nếu các bạn còn trẻ như vậy, những cám dỗ cuộc sống và trên hết công việc của bạn vẫn giúp dân, giúp nước, hiệu quả thì có phải xem xét không? Kỉ luật là đúng nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều lát cắt khác nhau nhé các bạn

Nhân dân chúng tôi thực sự ủng hộ và hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của Toàn Đảng trong công cuộc chống tham nhũng, làm trong sạch vững mạnh nội bộ, những hãy đồng thời cương quyết không để các loại đối tượng thù địch chống phá. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm rằng bằng tinh thần quyết liệt, nghiêm túc và thẳng thắn như trong thời gian vừa qua, lần lượt " củi khô, cui tươi" cũng sẽ đều phải cháy khi lò đã nóng. Nhưng các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam. Đấy là quy luật tất yếu. Chúng ta cảm thấy thật khinh bỉ lũ khốn nạn này

Cần phải phân biệt rạch ròi từng vấn đề,từng con người một. Những sai phạm của Nguyễn Xuân Anh về nhà cửa, bằng Tiến sỹ, xe doanh nghiệp mà Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận không liên quan gì đến ông Nguyễn Bá Thanh trước đây. Tài năng, đức độ của ông Nguyễn bá Thanh đã được người dân Đà Nẵng và cả nước ghi nhận cho nên âm mưu của đám dân chủ là hạ bệ hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh, vừa gây mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mọi người cần cảnh giác

Âm mưu của đám dân chủ Việt là lợi dụng chống tham nhũng xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, thông qua đó hạ uy tín của Việt Nam đối với các nước trên thế giới. Chúng cũng ra sức bịa đặt rằng cuộc chiến chống tham nhũng lần này là một cuộc thanh trừng nội bộ, đấu đá nội bộ, cuộc chiến phe cánh. Đây là những lời bịa đặt, xuyên tạc vô cùng nghiêm trọng, gây nghi ngờ trong nội bộ ta. Do đó, chúng ta cần phải hết sức cảnh giác và ủng hộ hơn nữa cuộc chiến chống tham nhũng

Luận điệu cho rằng những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh, ông Huỳnh Đức Thơ có từ thời ông Nguyễn Bá Thanh, là hệ quả từ "di sản" mà ông Nguyễn Bá Thanh để lại khi rời cương vị Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng để ra Trung ương làm Trưởng ban Nội Chính Trung ương là một luận điệu xuyên tạc trắng trợn, đánh lận con đen,
Vì rõ ràng kết luận của Ủy ban kiểm tra TW không hề nhắc đến cái Nguyễn Bá Thanh, phải chăng các đối tượng dân chủ đang muốn đổi trắng thay đen, gây mâu thuẫn trong nội bộ ta

"Lò đã nóng lên thì củi tươi cũng phải cháy". Câu nói của Tổng bí thư đang khẳng định công cuộc chống tham nhũng của Đảng đã trở thành một xu hướng, phong trào lan tỏa trong xã hội.
Vậy mà đám dân chủ định đánh lận con đen, lái sang mọi sai phạm của Nguyễn Xuân Anh là do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, không biết chúng có não hay không nữa

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã phát hiện và kiên quyết đưa ra xử lý một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng và kỷ luật một số cán bộ cấp cao. Điều này làm cử tri rất vui mừng. Đồng thời với những vụ việc này có lẽ các cơ quan chức năng và Đảng, Nhà nước cần phải kiên quyết thu hồi tài sản đã tham nhũng, như nhà đã nhận của doanh nghiệp thì phải thu hồi

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng được cho là đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

chúng ta phải nhận thức rằng việc chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm là việc làm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta, là quy luật sống, còn của bất cứ chế độ hay quốc gia nào. Thực tiễn trên thế giới trong thời gian vừa qua, chống tham nhũng được nhiều nước tiến hành rất quyết liệt, không có vùng cấp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan ….

Đăng nhận xét