Bài mới nhất

17/12/2017

LÊ VĂN LUÂN LẠI NGỖ NGƯỢC, XUYÊN TẠC

Hình ảnh được Lê Văn Luân Chế và sự dụng trong bài viết
Có lẽ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 03/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, hay nghị định 28/2017 về việc xử lý những người tham gia “chế” ảnh để xúc phạm, xuyên tạc... tổ chức, cá nhân trên Facebook hay địa điểm khác... chưa đến tay được "Người tiêu dùng" nên những kẻ như Nguyễn Xuân Diện, Lê Văn Luân hay những đồng đảng dân chủ giả cầy khác vẫn không ngừng thể hiện cái bản chất xuyên tạc chống đối của mình.

Mới đây, kẻ khoác áo luật sư Lê Văn Luân đã lấy tấm hình chụp chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại Hội 18 Đảng Xã hội Pháp tại TP. Tour tháng 12/1920 để chế vào dòng chữ "Chúng tôi không có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có", mới mục đích dẫn văn cho bài viết đầy tính xuyên tạc và xúc phạm lãnh tụ của mình. Bài viết có tiêu đề "Thanh niên thời nay học hỏi được gì từ ông Hồ". Hành vi xuyên tạc, ngỗ ngược của Lê Văn Luân Thể hiện ở một số điểm sau:

Thứ nhất, Bác Hồ không hề có lời phát biểu như Luân trích dẫn tại Đại Hội 18 Đảng Xã hội Pháp, rõ ràng đây là hành động chế ảnh để xuyên tạc và có thể bị xử lý theo nghị định 28/2017 (về việc xử lý những người tham gia “chế” ảnh để xúc phạm, xuyên tạc... tổ chức, cá nhân trên Facebook hay địa điểm khác)

Thứ hai, Luân chưa đủ tuổi để gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông Hồ, đối với toàn thể người dân Việt Nam nói riêng và nhân dân thể giới nói chung Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã có công khởi xướng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa khác, Người đã tích cực đấu tranh để mọi người cùng bình đẳng hưởng quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc để rồi hôm nay toàn thể nhân dân Việt Nam dành cho người một cái tên thân thương "Bác Hồ". Công lao của người được ghi nhận bằng Nghị quyết 24C/18.56 của Đại hội đồng UNESCO khóa 24-1987, vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với Người.

Thứ ba, tại sao đối với toàn thể người dân Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất, bởi vì như Luân nói "Thời chiến tranh, và kể cả cho đến trước năm 1976 thì vẫn luôn tồn tại đa đảng phái chính trị" thế nhưng các đảng kia chỉ giỏi nói phét, bợ đít ngoại bang, chỉ có duy nhất Đảng Lao động Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Việt Nam dưới dự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa con thuyền cách mạng của người dân Việt Nam đến với bến bờ thành công, đến với cuộc sống Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc, thoát khỏi kiếp bùn đen nô lệ, ách áp bức bóc lột và chế độ tay sai máu lạnh Việt Nam Cộng hòa để có bước phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Và cũng đúng là thời năm 1946 đến 1959, Hiến pháp không quy định đảng phái chính trị vào trong văn bản này vì quyền thành lập đảng thuộc về quyền tối cao của người dân, nhưng sợ vì phải những kẻ bợ đít ngoại bang nên chính người dân đã chọn duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam và công nhận Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sau Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga...có lẽ sẽ đến lượt những kẻ ngang ngược, xấc xược như Lê Văn Luân. Hy vọng các cơ quan ban ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc và đưa Luân ra quỳ gối trước pháp luật với những bản án nghiêm khắc nhất để làm gương cho những kẻ đã và đang có những hành động tuyên truyền, xuyên tạc sự nhất, xúc phạm anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh.


NHÂN TÂM

Hot!

Từ khóa SEO:

14 nhận xét:

Sau Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga...có lẽ sẽ đến lượt những kẻ ngang ngược, xấc xược như Lê Văn Luân. Hy vọng các cơ quan ban ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc và đưa Luân ra quỳ gối trước pháp luật với những bản án nghiêm khắc nhất để làm gương cho những kẻ đã và đang có những hành động tuyên truyền, xuyên tạc sự nhất, xúc phạm anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Luân chưa đủ tuổi để gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông Hồ, đối với toàn thể người dân Việt Nam nói riêng và nhân dân thể giới nói chung Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã có công khởi xướng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa khác, Người đã tích cực đấu tranh để mọi người cùng bình đẳng hưởng quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc để rồi hôm nay toàn thể nhân dân Việt Nam dành cho người một cái tên thân thương "Bác Hồ". Công lao của người được ghi nhận bằng Nghị quyết 24C/18.56 của Đại hội đồng UNESCO khóa 24-1987, vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với Người.

Một vài kẻ hậu bối, chưa làm được gì cho chính bản thân và gia đình chứ đừng nói gì đến chuyện đóng góp một phần sức lực cho đất nước này phát triển. Thế mà mở mồm ra là chê bai, đánh giá nhận xét người khác. Mà nhất là người bị đưa ra đánh giá lại là lãnh tụ vĩ đại của đất nước. Thằng Lê Văn Huân này thật không xứng chút nào

một người luật sư biết luật thf hãy hành sử sao cho đúng.là một con người có ăn có học thì hãy hành sử sao cho biết mình là con người ở đâu sinh sông ở đâu.chứ không phải một người mà không biết quê hung mình là ai là gì mà đi làm chuyện như thê thì không thể chấp nhận được

XUyên tạc lịch sử, dám nói xấu cả lãnh tụ,còn việc gì mà những tên thanh niên kém hiểu biết, ngông cuồng cực điểm này không dám làm nữa không đây. Thật sự là đáng chết mà. Đám người này phải bị xử lý, bị cả cộng đồng lên án, để chúng biết mà rút lại lời nói

Sau Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga...có lẽ sẽ đến lượt những kẻ ngang ngược, xấc xược như Lê Văn Luân. Hy vọng các cơ quan ban ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc và đưa Luân ra quỳ gối trước pháp luật với những bản án nghiêm khắc nhất để làm gương cho những kẻ đã và đang có những hành động tuyên truyền, xuyên tạc sự nhất, xúc phạm anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh

Cần phải khẳng định rằng Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp với tư cách là đại biểu Đông Dương. Lần đầu tiên có một người Việt Nam tham gia một đại hội đại biểu của một chính đảng Pháp. Nguyễn Ái Quốc cũng là người bản xứ duy nhất trong số đại biểu các thuộc địa có mặt trong đại hội.
Tại đại hội này, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương, kêu gọi giai cấp công nhân và những người cách mạng Pháp hãy ủng hộ sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam và các dân tộc thuộc địa khác. Cùng với những chiến sĩ tiên tiến trong Đảng Xã hội, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc Đảng gia nhập Quốc tế III và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, thuộc thế hệ lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Pháp. Toàn bộ đại hội Người không hề có những lời nói liên quan đến nội dung mà Luân đăng tải. Hành vi của Luân là xuyên tạc lịch sử của đất nước, cần đưa ra hình phạt thích đáng với y

Hy vọng các cơ quan ban ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc và đưa Luân ra quỳ gối trước pháp luật với những bản án nghiêm khắc nhất để làm gương cho những kẻ đã và đang có những hành động tuyên truyền, xuyên tạc sự nhất, xúc phạm anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến thế giới còn biết đến sự vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh thì liệu mấy lời phản động này của ông có thay đổi được ai không. Người ta còn nhìn ông với một con mắt của đứa trẻ không biết chuyện nữa là khác. Và những người có lời lẽ xấc xược thế này cần phải xử lí, không thể để ông ta nung nấu tư tưởng phản động được.

Người thanh niên cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng để thích ứng và thành công trong cuộc sống: Kỹ năng nhận diện bản thân, kỹ năng xác lập mục tiêu cuộc đời, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực. Đây há chẳng phải những điều bác dạy? Còn Lê Văn Luân, anh đã và đang làm được gì cho xã hội này chưa?

một người luật sư biết luật thf hãy hành sử sao cho đúng.là một con người có ăn có học thì hãy hành sử sao cho biết mình là con người ở đâu sinh sông ở đâu.chứ không phải một người mà không biết quê hung mình là ai là gì mà đi làm chuyện như thê thì không thể chấp nhận được

Lê Văn Luận là luật sư mà lại dùng ngôn từ và kiểu cách nói như vậy thì mới đáng buồn. Những hành động của Lê Văn Luân có xứng đáng với vị trí luật sư của mình đâu chứ, đừng cố thực hiện thêm cái trò ngu ngốc nào cả nhé. cái trò ngu ngốc đó chẳng có cái giới hạn nào cả đâu, cố gắng làm cái trò gì cũng cần có giới hạn chứ cứ thích ngu ngốc thì chẳng ai có thể cứu giúp cho đâu nhé

Lê văn luân một kẻ dối trá, là một tên háo danh, háo lợi, là một tên ngông cuồng, ngạo mạn, tự cho mình là tài giỏi, trí thức tiến bộ, nhưng lại đi ngược với truyền thống, đạo lý và sự phát triển Lê của đất nước. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó

Một kẻ ăn cháo đá bát, đã phản bội lại những người đã hết lòng hy sinh, cống hiến cho đất nước, phản bội lại những đóng góp, cống hiến mồ hôi, nước mắt và xương máu của bao thế hệ thanh niên xung phong ra chiến trường. cai loại thăng này bắt bắn bỏ mẹ nó ram đốt mẹ luôn cả nhà nó, dám xuyên tạc bác Hồ, tôi chua ghét những loại nói xấu Bác, Bác ăn cơm gì của chúng mày mà chúng mày nói xấu

Đăng nhận xét