Bài mới nhất

20/12/2017

"RẬN" LẠI ĐẺ RA "TỰ DO CẦM BÚT"


Đầu tiên phải nói đến là cái tên của "Hội" này, có thể thấy một cái tên nói lên trình độ sơ khai trong tầm nhận thức hạn hẹp của những kẻ lập ra nó. Chẳng hiểu ý nghĩa của cái "tự do cầm bút" ở đây là gì, bởi Đảng, Nhà nước chẳng bao giờ cấm người dân cầm bút nói lên những tiếng nói trung thực của mình, còn việc dùng bút mà xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền lợi của người khác thì không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều nghiêm cấm và nghiêm trị.

Quay lại với sự ra đời của cái gọi là "Hội tự do cầm bút". Chủ xị của "hội" này không ai khác là Phạm Thành (một kẻ chuyên tuyên truyền chống Nhà nước, bôi nhọ dân tộc, móc nối câu kết với các tổ chức phản động, khủng bố cả trong và ngoài nước tiến hành nhiều hoạt động chống phá chính quyền. Khi còn làm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Phạm Thành đã từng viết nhiều bài có nội dung sai trái, bịa đặt nhằm tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam tán phát trên mạng Internet. Với hành động này, Phạm Thành đã từng bị cơ quan kỉ luật. Sau khi nghỉ hưu, Phạm Thành càng điên cuồng chống phá hơn. Phạm Thành đã trực tiếp lập ra và quản trị blog có tên Bà Đầm Xòe. Trên blog này Phạm Thành đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai trái, bịa đặt, tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Nếu ai đã từng truy cập vào blog này của Phạm Thành sẽ thấy tính chất chống đối quyết liệt tới mức độ nào), là Mai Tú Ân kẻ đĩ bút đầu quân cho trang mạng phản động danlambao, kẻ bị đám rận chủ thất sủng tẩy chay và thành viên cuối cùng là Hoa Mai Nguyen một nhà báo "rận chủ" tị nạn ở Đức.

Với thành phần nội các thuộc phường lục lâm thảo khấu như trên thì chúng ta ngay lập tức cũng có thể đoán được bản chất của "hội" này. Câu chuyện thành lập "hội, nhóm" trái phép (một "rận" có thể có mặt ở nhiều "Hội, nhóm") để kiếm tiền đã trỡ nên quá quen thuộc đối với nhiều người. Trước khi cái gọi là "Hội tự do cầm bút" ra đời thì cũng đã có hàng chục "hội, nhóm" trái phép được đám "rận chủ" đẻ ra (như: Hội anh em dân chủ, Hội nhà báo độc lập Việt Nam, Hội nhà báo tự do, Hội văn đoàn độc lập, Nhóm Tuyên bố 258, No-U FC, Hội anh em dần chết (HAEDC)…) và tất cả đều cùng chung một mô típ đó là soạn ra những bản "cương lĩnh, điều lệ" với ngôn từ "thấm đẫm tình người", nhưng sau một thời gian hoạt động thì cái đuôi cáo lòi ra, lại là những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc bịa đặt về tình hình đất nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền...tạo điều kiện để các thế lực thù địch nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ, để rồi chúng bố thí cho những đồng tiền có được nhờ bán rẻ dân tộc.

Vẫn biết với chiêu bài "hội, nhóm" đám "rận chủ" kiếm được khá nhiều tiền từ các thế lực thù địch nước ngoài, nhưng có lẽ nó chỉ hữu hiệu trong thời gian trước đây, còn hiện tại thủ đoạn này có vẻ lỗi thời so với tầm nhận thức chính trị của người dân Việt Nam.

NHÂN TÂM

Hot!

Từ khóa SEO:

22 nhận xét:

"Hội tự do cầm bút" do lũ rận chủ mới lập lên, có thể thấy một cái tên nói lên trình độ sơ khai trong tầm nhận thức hạn hẹp của những kẻ lập ra nó. Chẳng hiểu ý nghĩa của cái "tự do cầm bút" ở đây là gì, bởi Đảng, Nhà nước chẳng bao giờ cấm người dân cầm bút nói lên những tiếng nói trung thực của mình, còn việc dùng bút mà xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền lợi của người khác thì không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều nghiêm cấm và nghiêm trị.

Vẫn biết với chiêu bài "hội, nhóm" đám "rận chủ" kiếm được khá nhiều tiền từ các thế lực thù địch nước ngoài, nhưng có lẽ nó chỉ hữu hiệu trong thời gian trước đây, còn hiện tại thủ đoạn này có vẻ lỗi thời so với tầm nhận thức chính trị của người dân Việt Nam.

cái gì mà "hội tự do cầm bút cơ chứ" đây hoàn toàn là một hội rận tổ chức lên nhằm chống phá nhà nước ta. Nhóm này sau một thời gian hoạt động thì cái đuôi cáo lòi ra, lại là những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc bịa đặt về tình hình đất nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền...tạo điều kiện để các thế lực thù địch nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ, để rồi chúng bố thí cho những đồng tiền có được nhờ bán rẻ dân tộc. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau lên án những hành vi sai trái của tổ chức này nhằm góp phần bảo về đất nước ta.

Mai Tú Ân kẻ đĩ bút đầu quân cho trang mạng phản động danlambao, kẻ bị đám rận chủ thất sủng tẩy chay và thành viên cuối cùng là Hoa Mai Nguyen một nhà báo "rận chủ" tị nạn ở Đức

Đầu tiên phải nói đến là cái tên của "Hội" này, có thể thấy một cái tên nói lên trình độ sơ khai trong tầm nhận thức hạn hẹp của những kẻ lập ra nó. Chẳng hiểu ý nghĩa của cái "tự do cầm bút" ở đây là gì, bởi Đảng, Nhà nước chẳng bao giờ cấm người dân cầm bút nói lên những tiếng nói trung thực của mình, còn việc dùng bút mà xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền lợi của người khác thì không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều nghiêm cấm và nghiêm trị.

Vẫn biết với chiêu bài "hội, nhóm" đám "rận chủ" kiếm được khá nhiều tiền từ các thế lực thù địch nước ngoài, nhưng có lẽ nó chỉ hữu hiệu trong thời gian trước đây, còn hiện tại thủ đoạn này có vẻ lỗi thời so với tầm nhận thức chính trị của người dân Việt Nam.

Nếu ai đã từng truy cập vào blog này của Phạm Thành sẽ thấy tính chất chống đối quyết liệt tới mức độ nào), là Mai Tú Ân kẻ đĩ bút đầu quân cho trang mạng phản động danlambao, kẻ bị đám rận chủ thất sủng tẩy chay và thành viên cuối cùng là Hoa Mai Nguyen một nhà báo "rận chủ" tị nạn ở Đức.

Trước khi cái gọi là "Hội tự do cầm bút" ra đời thì cũng đã có hàng chục "hội, nhóm" trái phép được đám "rận chủ" đẻ ra (như: Hội anh em dân chủ, Hội nhà báo độc lập Việt Nam, Hội nhà báo tự do, Hội văn đoàn độc lập, Nhóm Tuyên bố 258, No-U FC, Hội anh em dần chết (HAEDC)…) và tất cả đều cùng chung một mô típ đó là soạn ra những bản "cương lĩnh, điều lệ" với ngôn từ "thấm đẫm tình người", nhưng sau một thời gian hoạt động thì cái đuôi cáo lòi ra, lại là những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc bịa đặt về tình hình đất nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền...tạo điều kiện để các thế lực thù địch nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ, để rồi chúng bố thí cho những đồng tiền có được nhờ bán rẻ dân tộc.

Thời gian gần đây, do sự phát triển của viễn thông, các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Vì vậy sự ra đời của các hội nhóm rận chủ càng làm cho người dân căm thù những tên rận chủ vì đồng tiền mà bán nước hại dân

Nhóm này sau một thời gian hoạt động thì cái đuôi cáo lòi ra, lại là những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc bịa đặt về tình hình đất nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền...tạo điều kiện để các thế lực thù địch nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Thật đáng bị lên án và tẩy chay.

có thể thấy một cái tên nói lên trình độ sơ khai trong tầm nhận thức hạn hẹp của những kẻ lập ra nó. Chẳng hiểu ý nghĩa của cái “tự do cầm bút” ở đây là gì, bởi Đảng, Nhà nước chẳng bao giờ cấm người dân cầm bút nói lên những tiếng nói trung thực của mình, còn việc dùng bút mà xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền lợi của người khác thì không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều nghiêm cấm và nghiêm trị.

Thực ra bản chất bọn này vẫn chỉ là những hội vô pháp, lập ra với mục đích thực hiện các hoạt động chống phá nhằm nhận những đồng tiền từ các thế lực bên ngoài. Sẽ chẳng bao lâu các hội nhóm mới đẻ này cũng sẽ mất hút com mẹ hàng lươn luôn. Lũ mất dạy

Kiểu thành lập càng nhiều càng hô hào được nhiều tài trợ ấy xong rồi hoạt động chống phá được mấy lần, rồi lại thành lập hội mới ấy mà. Bọn này cũng có gì mới mẻ đâu. Bình mời rượu cũ, lần nào cũng vậy mà. Hô hào cho oai, cho hoành tráng, đánh bóng tên tuổi bằng vài phát ngôn bịa đặt, chiêu mộ thành viên để chứng tỏ mình đang hoạt động mạnh mẽ tất cả chỉ nhằm mục đích xin tiền thôi

Tự do, như ta đã biết, bản thân nó đã là tất yếu, và rất rộng, trên tất cả các lĩnh vực, ở nơi đâu có hoạt động của con người. Nhưng mặt khác, tự do bao giờ cũng có giới hạn! Đó là giới hạn không xâm phạm tự do của người khác, không gây hại cho cộng đồng, cho quốc gia, gắn với trách nhiệm xã hội. ai cũng có quyền nói lên những tiếng nói thật, nhưng nếu lợi dụng quyền tự do để có những hoạt động xâm phạm lợi ích người khác thì không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia nào cũng ngăn chặn, trường hợp những kẻ đĩ bút của hội này cũng vậy

Lại một cái hội mới toe dược đẻ ra bởi những cái đầu không não. Vấn đề túm năm tụm ba lập ra các hội nhóm của dân chủ cuội đã trở thành điệp khúc quá đỗi quen thuộc trong những năm trở lại đây. Đã có rất nhiều các hội nhóm tự phát được lập ra theo cách này như: Hội anh em dân chủ, Hội nhà báo độc lập Việt Nam, Hội nhà báo tự do, Hội văn đoàn độc lập, Nhóm Tuyên bố 258, No-U FC, Hội anh em dần chết (HAEDC)… Nhưng rồi lại chết yểu cả thôi!

Trong một thời gian ngắn, các hội nhóm bỗng dưng mọc lên như nấm sau mưa, với những tên gọi mĩ miều, với tuyên ngôn hoạt động hoành tráng. Nhưng như đã nói, đây chỉ là chiêu cũ rích và đã bị đọc vị từ lâu. Có lẽ như đám này đáng muốn cố gắng vực đạy cái "phong trào dân chủ" đang hấp hối vì thời gian vừa qua, một loạt các anh chị dâm chủ gạo cội đã được đón vào tù chăn kiến đếm thời gian.

Cứ bảo VN không có quyền tự do lập hội mà nhìn đi nhìn lại, chả mấy nới nhiều “hội” vớ vẩn do các anh chị dâm chủ cuội đẻ ra như ở VN. Bản chất của việc thành lập các hội nhóm này không xuất phát từ quy luật khách quan mang lại mà chỉ mang tính thời vụ, được những “kẻ cơ hội” lợi dụng để sinh đẻ một cách vô tội vạ theo công thức CÓ HỘI = CÓ TIỀN. Xu hướng dần tàn lụi của chúng đã được báo trước, cùng chờ xem liệu những hội nhóm này sẽ tồn tại và biến mất trong bao lâu.

Phải gọi là cái hội bốc c… mới đúng. Bình mời rượu cũ, lần nào cũng vậy mà. Hô hào cho oai, cho hoành tráng, đánh bóng tên tuổi bằng vài phát ngôn bịa đặt, chiêu mộ thành viên để chứng tỏ mình đang hoạt động mạnh mẽ tất cả chỉ nhằm mục đích xin tiền thôi Một đám mặt trơ trán bóng, ham ăn lười làm thích thể hiện.

Chưa biết chừng một thời gian nữa cái hội mới toe này sẽ mâu thuẫn với Hội nhà văn nhà báo độc lạp gì đó vì thành phần như được nêu ra “là những người cầm bút, nhà văn, nhà thơ, nhà báo”: những “người”, những “nhà” này quen lắm. Thử đếm xem đã có bao nhiêu các hội nhóm với danh nghĩa tập hợp các nhà văn, nhà báo được thành lập rồi? Mấy cái Hội nhà báo độc lập, Hội nhà báo tự do, Hội văn đoàn độc lập đâu cả rồi? Chẳng phải cũng toàn nhà văn, nhà báo mà, thành phần vẫn thế sao đẻ ra thêm hội này nữa để làm gì nếu không phải vì tiền? Kiểu gì chẳng có những anh chị cùng lúc tham gia cả mấy cái hội này để “ăn hai mang”!

Hãy nhìn xem, tuyên ngôn của chúng nêu ra: “Chúng tôi tôn trọng pháp luật hiện hành dù không hẳn đồng ý với nhiều điều. Chúng tôi không kêu gọi lật đổ chính quyền hiện tại, dù nó đáng bị như vậy”. Nếu tôn trọng thì nó có được ra đời đúng phá luật không, có làm hồ sơ, có được chính quyền chấp nhận không, có hoạt động tuân thủ pháp luật không, có nhằm mục đích gì tốt đẹp không??? Một đám treo đầu dê, bán thịt chó chỉ để kiếm tiền.

Không có gì là đổi mới, sáng tạo mà chỉ là cách “hát nhép”, “nhái lại” những mà kịch dở ẹc và lỗi thời. Vẫn biết với chiêu bài “hội, nhóm” đám “rận chủ” kiếm được khá nhiều tiền từ các thế lực thù địch nước ngoài, nhưng có lẽ nó chỉ hữu hiệu trong thời gian trước đây, còn hiện tại thủ đoạn này có vẻ lỗi thời so với tầm nhận thức chính trị của người dân Việt Nam.

Hội này, nhóm kia vốn đã là cái gì quá ư nhàm chán đối với người dùng internet nhưng vẫn được bọn phản động nhai đi nhai lại như cho nhai rẻ rách. Đối với cái hội những người tự do cầm bút này, thành phần nội các thuộc phường lục lâm thảo khấu như trên thì chúng ta ngay lập tức cũng có thể đoán được bản chất của “hội” này nó rẻ rách thế nào rồi.

Đăng nhận xét