Bài mới nhất

28/02/2018

GM Nguyễn Hữu Long lại phát ngôn hàm hồ?

 Hoa đất 

Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. 

Thông điệp này thể hiện rõ ràng mong muốn: những người theo đạo hãy sống Phúc âm giữa lòng dân tộc; đồng bào Công giáo cũng như mọi công dân khác của nước Việt, đều cần có nghĩa vụ đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. 

GM phụ tá Nguyễn Hữu Long

Thế nhưng hiện nay vẫn tồn tại những kẻ có hành vi lời nói đi ngược lại với Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng cũng như chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cụ thể là những phát ngôn gần đây của Giám mục phụ tá Nguyễn Hữu Long tại giáo phận Hưng Hóa. 

Nội dung của sự phân biệt ở đây đó là việc ông Nguyễn Hữu Long đã rao giảng cho con chiên của mình rằng “Tuyệt đối không yêu, không kết hôn với người vô thần”. Đây là nội dung thể hiện cách nhìn đầy phiến diện của một vị Giám mục đối với quyền tự do hôn nhân, quan hệ gặp gỡ của con chiên với những người khác đạo. Không hiểu sao một vị Giám mục lại có những phát biểu hàm hồ đến vậy. Xét dưới góc độ giản đơn nhất, nó đang đi ngược lại với Giáo hoàng, xâm phạm quyền và lợi ích của Giáo hội cũng như các con chiên. 

Trong giai đoạn bị Pháp, Mỹ đô hộ trước đây, những người không mấy thiện cảm với người cộng sản và CNXH, họ đã từng biến mâu thuẫn dân tộc, giai cấp thành mâu thuẫn về nhận thức, tư tưởng, biến vấn đề thứ yếu thành chủ yếu, nhằm tạo nghi kỵ, đối đầu giữa người Cộng sản với tín đồ Côn giáo. Những luận điệu “vô thần và hữu thần như nước với lửa”, "CNXH không tương dung với tôn giáo”, "CNXH phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế", "CNXH không phù hợp với nền văn minh Ki tô giáo" và gán cho những người cộng sản đủ thứ xấu xa, là những kẻ vô Tổ quốc, vô gia đình và vô đạo, thậm chí còn đồng nhất người cộng sản với quỷ dữ … 

Nhưng trong giai đoạn đất nước thống nhất hiện nay, với chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, GM Nguyễn Hữu Long một lần nữa thể hiện thái độ hẹp hòi, cực đoạn khi xâm phạm chính quyền và lợi ích của tín đồ của mình. 

Là người công dân Việt Nam, người Công giáo có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như bất cứ công dân nào khác. Trong đời sống xã hội, họ có quyền tự do đóng góp trí tuệ tài năng và sức lực để xã hội, có quyền tự do hôn nhân, lập gia đình. Những phát ngôn của GM Nguyễn Hữu Long truyền tải đang đi ngược lai, nếu không nói là vi phạm quy định pháp luật. 

Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân đầu tiên được đề cập trong Điều 16 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR). Theo Điều này thì: Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong thời gian chung sống và khi ly hôn. 

Khoản 2, Điều 2, Luật hôn nhân và gia đình cũng khẳng định: Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 

Sự hàm hồ của GM Nguyễn Hữu Long tiếp tục là cái cớ để các thế lực thù địch bên ngoài khoét sâu mâu thuẫn lương – giáo, giữa chính quyền – giáo hội. Thật đáng buồn cho những con người như vậy?

Hot!

Từ khóa SEO:

9 nhận xét:

Trong giai đoạn đất nước thống nhất hiện nay, với chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thế mà GM Nguyễn Hữu Long một lần nữa thể hiện thái độ hẹp hòi, cực đoan khi xâm phạm chính quyền và lợi ích của tín đồ của mình. Trong khi đó, là người công dân Việt Nam, người Công giáo có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như bất cứ công dân nào khác.

Với tư tưởng không có thiện cảm với người lương giáo, giám mục Nguyễn Hữu Long đã có những phát ngôn mang tính chất phân biệt và chia rẽ giữa những người theo công giáo và những người vô thần, vô hình chung đã xâm phạm quyền dân chủ của người dân.

Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Thông điệp này thể hiện rõ ràng mong muốn: những người theo đạo hãy sống Phúc âm giữa lòng dân tộc; đồng bào Công giáo cũng như mọi công dân khác của nước Việt, đều cần có nghĩa vụ đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Thế nhưng hiện nay vẫn tồn tại những kẻ có hành vi lời nói đi ngược lại với Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng cũng như chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cụ thể là những phát ngôn gần đây của Giám mục phụ tá Nguyễn Hữu Long tại giáo phận Hưng Hóa.

Nguyễn Hữu Long đã rao giảng cho con chiên của mình rằng “Tuyệt đối không yêu, không kết hôn với người vô thần”. Đây là nội dung thể hiện cách nhìn đầy phiến diện của một vị Giám mục đối với quyền tự do hôn nhân, quan hệ gặp gỡ của con chiên với những người khác đạo. Không hiểu sao một vị Giám mục lại có những phát biểu hàm hồ đến vậy. Xét dưới góc độ giản đơn nhất, nó đang đi ngược lại với Giáo hoàng, xâm phạm quyền và lợi ích của Giáo hội cũng như các con chiên.

Là người công dân Việt Nam, người Công giáo có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như bất cứ công dân nào khác. Trong đời sống xã hội, họ có quyền tự do đóng góp trí tuệ tài năng và sức lực để xã hội, có quyền tự do hôn nhân, lập gia đình. Những phát ngôn của GM Nguyễn Hữu Long truyền tải đang đi ngược lai, nếu không nói là vi phạm quy định pháp luật. Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân đầu tiên được đề cập trong Điều 16 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR). Theo Điều này thì: Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong thời gian chung sống và khi ly hôn.

Là một vị giám mục , vai trò của ông có lẽ đó là hướng con cháu của mình đi theo con đường đúng đắn vậy mà GM Nguyễn Hữu Long tiếp tục là cái cớ để các thế lực thù địch bên ngoài khoét sâu mâu thuẫn lương – giáo, giữa chính quyền – giáo hội.

Sự hàm hồ của GM Nguyễn Hữu Long tiếp tục là cái cớ để các thế lực thù địch bên ngoài khoét sâu mâu thuẫn lương – giáo, giữa chính quyền – giáo hội, làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp về đồng bào công giáo bao đời nay. Thật đáng buồn cho những con người như vậy?

Thật sự không thể nào chấp nhận được đối với giám mục Nguyễn Hữu Long khi có những có những phát ngôn gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc như vậy được. Chính những hành động như vậy tiếp tục là cái cớ để các thế lực thù địch bên ngoài khoét sâu mâu thuẫn lương – giáo, giữa chính quyền – giáo hội.


Là người công dân Việt Nam, người Công giáo có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như bất cứ công dân nào khác. Trong đời sống xã hội, họ có quyền tự do đóng góp trí tuệ tài năng và sức lực để xã hội, có quyền tự do hôn nhân, lập gia đình. Những phát ngôn của GM Nguyễn Hữu Long truyền tải đang đi ngược lai, nếu không nói là vi phạm quy định pháp luật. Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân đầu tiên được đề cập trong Điều 16 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR). Theo Điều này thì: Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong thời gian chung sống và khi ly hôn.

Đăng nhận xét