Bài mới nhất

24/02/2018

KHI ĐÃ CÓ "DÃ TÂM"


Có thể nói một khi đã có dã tâm thì người đó sẽ bằng mọi cách, mọi thủ đoạn để thực hiện dã tâm đó. Đám "rận chủ" cũng vậy với dã tâm hạ bệ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng đã ra sức tìm mọi cách, tuyên truyền, xuyên tạc để làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân, từ nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ (chúng phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đến quy sai phạm của một số cán bộ làm bản chất của chế độ (mặc dù chúng ta biết ở chế độ nào cũng sẽ có người tốt kẻ xấu, kể cả Mỹ - Đất nước chúng hết lòng ca ngợi thì vẫn có những tên tham nhũng khổng lồ, những kẻ băng hoại về đạo đức...). Đối lũ "rận" thì những câu chuyện đơn giản, đời thường nhất cũng nhanh chống được chúng bồi đắp, thêm mắm thêm muối với mục đích làm cho người khác về cho chính quyền

Gần đây nhất là việc chúng thi nhau đào bới hoạt động văn hóa văn nghệ trước tượng đài Lý Thái Tổ kỷ niệm 39 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2018). Đây thực chất là một hoạt động rất bình thường, những tiết mục văn hóa văn nghệ trong các buổi kỉ niệm là hình ảnh mà chúng ta thấy ở nhiều quốc gia, đâu phải mỗi Việt Nam. 

Phụ nữ và nam giới nhảy múa trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản trước chân dung hai lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il
Người dân Nga nhảy múa trước Quảng trường đỏ
Thêm vào đó, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cùng với các địa điểm khác ở khu vực Hồ Gươm hay công viên Lê Nin... vốn là những địa điểm công cộng quen thuộc cho các nhóm câu lạc bộ khiêu vũ, lớp dạy khiêu vũ chi phí thấp cho người dân (như CLB Khiêu Vũ Lộc Vừng, CLB Khiêu vũ Hồ Gươm… đều đã hoạt động được nhiều năm), bên cạnh đó đây cũng là nơi vui chơi của trẻ em và người dân xung quanh khu vực. Vậy một tiết mục văn nghệ có gì làm lạ?

Ấy thế đám "rận" lên mạng xuyên tạc ầm ầm rằng: “chính quyền TP. Hà Nội đã xua một loạt quần chúng cao tuổi vào khu vực, ôm eo nhau nhảy múa, khiêu vũ” vào đúng buổi sáng Chủ nhật ngày 17/2/2018 để ngăn cản “những người dân đến tượng đài Lý Thái Tổ thắp hương tưởng niệm liệt sĩ chống Trung Quốc.. chính quyền hèn với Trung Quốc, nhảy múa trên xác chết của liệt sỹ chống Tàu…”

Thực sự nếu không phải là một tâm hồn "phản động" thì không ai có thể tư duy được những điều như vậy. Trong bộ não của những tên bán nước cầu vinh, bợ đít ngoại bang phản bộ dân tộc, cổng rắn cắn gà nhà như chúng thì chẳng ai có thể tốt, kể cả đồng bọn, bởi bản thân chúng xấu xa nên nghĩ ai cũng vậy, luôn có tư tưởng nơm nớp, đề phòng. Nếu chúng thực sự muốn tưởng niệm thì có thể làm vào buổi tối, ngày trước hoặc sau đó, há gì cứ phải lên chùa mới có phật, phật là tại tâm.

LÊ PHAN

Hot!

Từ khóa SEO:

25 nhận xét:

Thực sự nếu không phải là một tâm hồn "phản động" thì không ai có thể tư duy được những điều như vậy. Trong bộ não của những tên bán nước cầu vinh, bợ đít ngoại bang phản bộ dân tộc, cổng rắn cắn gà nhà như chúng thì chẳng ai có thể tốt, kể cả đồng bọn, bởi bản thân chúng xấu xa nên nghĩ ai cũng vậy, luôn có tư tưởng nơm nớp, đề phòng. Nếu chúng thực sự muốn tưởng niệm thì có thể làm vào buổi tối, ngày trước hoặc sau đó, há gì cứ phải lên chùa mới có phật, phật là tại tâm.

Đám "rận chủ" cũng vậy với dã tâm hạ bệ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng đã ra sức tìm mọi cách, tuyên truyền, xuyên tạc để làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân, từ nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ, chúng phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đến quy sai phạm của một số cán bộ làm bản chất của chế độ (mặc dù chúng ta biết ở chế độ nào cũng sẽ có người tốt kẻ xấu, kể cả Mỹ - Đất nước chúng hết lòng ca ngợi thì vẫn có những tên tham nhũng khổng lồ, những kẻ băng hoại về đạo đức...

Đối lũ "rận" thì những câu chuyện đơn giản, đời thường nhất cũng nhanh chống được chúng bồi đắp, thêm mắm thêm muối với mục đích làm cho người khác về cho chính quyền. Dã tâm của chúng hoàn toàn thâm độc và mãi không thể đổi thay.

Thực sự nếu không phải là một tâm hồn "phản động" thì không ai có thể tư duy được những điều như vậy. Trong bộ não của những tên bán nước cầu vinh, bợ đít ngoại bang phản bộ dân tộc, cổng rắn cắn gà nhà như chúng thì chẳng ai có thể tốt, kể cả đồng bọn, bởi bản thân chúng xấu xa nên nghĩ ai cũng vậy, luôn có tư tưởng nơm nớp, đề phòng. Nếu chúng thực sự muốn tưởng niệm thì có thể làm vào buổi tối, ngày trước hoặc sau đó, há gì cứ phải lên chùa mới có phật, phật là tại tâm.

Thật đáng khinh bỉ cho lũ lợi dụng dân chủ nhân quyền để chống phá chính quyền. chúng đã ra sức tìm mọi cách, tuyên truyền, xuyên tạc để làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân, từ nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ

Đúng là tư tưởng chống đối ăn sâu vào tận sương tủy rồi nên những kẻ kia mới tưởng tượng ra những cái điên rồ như vậy. Dưới chân tượng đài những câu lạc bộ tập khiêu vũ là hết sức bình thường bởi tận dụng được sân và đây cũng là những hoạt động đẹp, chính đáng nâng cao sức khỏe đáng để nhân rộng.

Khi có tư tưởng chống đối thì chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được, thử hỏi các cụ đến tuổi nghỉ hưu, ăn mặc đàng hoàng tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ dưới chân tượng đài thì có gì là mất hình ảnh chứ, bản thân tôi thấy đây là hình ảnh đẹp về chế độ luyện tập nâng cao sức khỏe của các bậc cha mẹ.

Xuyên tạc một cách trắng trợn rằng: chính quyền TP. Hà Nội đã xua một loạt quần chúng cao tuổi vào khu vực, ôm eo nhau nhảy múa, khiêu vũ” vào đúng buổi sáng Chủ nhật ngày 17/2/2018 để ngăn cản “những người dân đến tượng đài Lý Thái Tổ thắp hương tưởng niệm liệt sĩ chống Trung Quốc.. chính quyền hèn với Trung Quốc, nhảy múa trên xác chết của liệt sỹ chống Tàu…”. Đúng là lũ zận chủ hèn hạ.

Thực sự nếu không phải là một tâm hồn "phản động" thì không ai có thể tư duy được những điều như vậy. Trong bộ não của những tên bán nước cầu vinh, bợ đít ngoại bang phản bộ dân tộc, cổng rắn cắn gà nhà như chúng thì chẳng ai có thể tốt, kể cả đồng bọn, bởi bản thân chúng xấu xa nên nghĩ ai cũng vậy, luôn có tư tưởng nơm nớp, đề phòng. Nếu chúng thực sự muốn tưởng niệm thì có thể làm vào buổi tối, ngày trước hoặc sau đó, há gì cứ phải lên chùa mới có phật, phật là tại tâm.

Đám "rận chủ" cũng vậy với dã tâm hạ bệ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng đã ra sức tìm mọi cách, tuyên truyền, xuyên tạc để làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân, từ nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ, chúng phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đến quy sai phạm của một số cán bộ làm bản chất của chế độ (mặc dù chúng ta biết ở chế độ nào cũng sẽ có người tốt kẻ xấu, kể cả Mỹ - Đất nước chúng hết lòng ca ngợi thì vẫn có những tên tham nhũng khổng lồ, những kẻ băng hoại về đạo đức...

bộ não của những tên bán nước cầu vinh, bợ đít ngoại bang phản bộ dân tộc, cổng rắn cắn gà nhà như chúng thì chẳng ai có thể tốt, kể cả đồng bọn, bởi bản thân chúng xấu xa nên nghĩ ai cũng vậy, luôn có tư tưởng nơm nớp, đề phòng

Bên cạnh những hoạt động tưởng niệm chính thức của Nhà nước, một số đối tượng xấu đã lợi dụng vấn đề này để thực hiện âm mưu hèn hạ của cá nhân. Địa điểm mà các đối tượng xấu lợi dụng để tiến hành là tượng đài Lý Thái Tổ gần hồ Hoàn Kiếm, đây là khu vực đông người qua lại, là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhiều người dân Hà Nội. Do đó, bất kể hành vi gây rối an ninh trật tự nào cũng gây hậu quả rất xấu.

Tưởng chừng cũng giống như mọi năm, vào ngày 17/2 là các nhà dân chủ lũ lượt kéo nhau ra tượng đài Lý Thái Tổ để khóc thuê nhưng năm nay lại khác bởi ngày nơi rơi vào đúng mồng 2 Tết âm lịch, bọn chúng ngồi nhà để tìm cách tuyên truyền xuyên tạc. Thật tình cờ là vào ngày đầu xuân năm mới, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm được dành cho không gian đi bộ, vui chơi của người dân. Tại khu vực quanh tượng đài Lý Thái Tổ cũng vậy, người dân Hà Nội tổ chức bật nhạc và nhảy múa với nhau để mừng năm mới lại bị bọn dân chủ rởm chửi bới thậm tệ.

Lý do mà các đối tượng xấu tuyên truyền và chửi bới những người nhảy múa quanh tượng đài là không đi tưởng niệm, không khóc lóc hay quấn khăn như bọn chúng, thay vào đó là ăn mừng nhảy múa. Có lẽ chỉ có đám vô học ăn hại mới nghĩ ra được những thứ như này bởi nếu có tâm để tưởng niệm thì hãy lên khu vực biên giới, nơi đã có hàng vạn liệt sĩ đã ngã xuống, chứ đừng ở nhà lướt facebook và chửi bới người khác.

Tất nhiên là bất kể hoạt động nào có thể xuyên tạc thì bọn chúng đều gắn ghép với chính quyền bởi mục đích chính vẫn là hạ thấp uy tín của chính quyền, bôi nhọ danh dự của cá nhân. Chắc các đối tượng này muốn ngày đầu năm mới, cả dân tộc phải quấn khăn rồi khóc lóc như bọn chúng. Tri ân các anh hùng liệt sĩ phải dùng cái “tâm” và lòng thành kính của mỗi cá nhân, của cả cộng đồng chứ không phải cứ hương hoa, khăn quấn lòe loẹt như các đối tượng xấu hay làm.

Những buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 vẫn được Nhà nước ta tổ chức trang trọng và phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên công ơn to lớn đó.

Đây thực chất là một hoạt động rất bình thường, những tiết mục văn hóa văn nghệ trong các buổi kỉ niệm là hình ảnh mà chúng ta thấy ở nhiều quốc gia, đâu phải mỗi Việt Nam.

Tổ chức kỷ niệm thì cũng phải thông báo một tiếng chứ, các ông cứ tự phát thì thằng nào biết đk mà tránh, hơn nữa đấy không phải là chỗ dành cho tưởng niệm, thế quái nào tưởng niệm liệt sỹ lại ra chỗ tượng đài vua Lý Thái Tổ? Đó vẫn thiên về nơi vui chơi, giải trí, bản thân tượng đài cũng là tưởng nhớ người đã dời đô về đất Hà Nội này, vậy có thích hợp để lm nơi tưởng niệm ls ko?

Đây là khu vui chơi giải trí của người dân không phải đài tưởng niệm liệt sỹ. Người dân họ tổ chức vui chơi miễn không quá lố lăng là được. Chính các dận chủ mới là người vô duyên khi đem hđ tưởng niệm liệt sỹ đến nơi không phù hợp, vậy mà còn đòi hỏi.

Tổ chức kỷ niệm thì cũng phải thông báo một tiếng chứ, các ông cứ tự phát thì thằng nào biết đk mà tránh, hơn nữa đấy không phải là chỗ dành cho tưởng niệm, thế quái nào tưởng niệm liệt sỹ lại ra chỗ tượng đài vua Lý Thái Tổ? Đó vẫn thiên về nơi vui chơi, giải trí, bản thân tượng đài cũng là tưởng nhớ người đã dời đô về đất Hà Nội này, vậy có thích hợp để lm nơi tưởng niệm ls ko?

Đây là khu vui chơi giải trí của người dân không phải đài tưởng niệm liệt sỹ. Người dân họ tổ chức vui chơi miễn không quá lố lăng là được. Chính các dận chủ mới là người vô duyên khi đem hđ tưởng niệm liệt sỹ đến nơi không phù hợp, vậy mà còn đòi hỏi.

Nếu không phải là một tâm hồn "phản động" thì không ai có thể tư duy được những điều như vậy. Trong bộ não của những tên bán nước cầu vinh, bợ đít ngoại bang phản bộ dân tộc, cổng rắn cắn gà nhà như chúng thì chẳng ai có thể tốt, kể cả đồng bọn, bởi bản thân chúng xấu xa nên nghĩ ai cũng vậy, luôn có tư tưởng nơm nớp, đề phòng. Nếu chúng thực sự muốn tưởng niệm thì có thể làm vào buổi tối, ngày trước hoặc sau đó, há gì cứ phải lên chùa mới có phật, phật là tại tâm.

việc những người dân Thủ đô khiêu vũ, nhảy múa tại khu vực này cũng là những hoạt động văn hóa, giải trí thông thường. Nơi đây, cũng đã không ít lần chính quyền thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí và cũng là nơi lui tới thường xuyên của những đôi bạn trẻ vào dịp cuối tuần. Sao có thể vớ vịn vào thế được

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Phản động vẫn là phản động và sẽ chẳng bao h thay đổi được, nhìn đâu cũng tìm cớ xuyên tạc, nhìn đây cũng chỉ là một màu tối dù cho cái đó sáng cỡ nào, đúng là một khi người ta đã muốn nói xấu thì bất kể thứ gì họ cũng nói xấu được, làm những việc thất đức như thế này thì sớm muộn gì cũng đứt, chỉ là cái quả đến muộn bất ngờ quá nên không thấy sợ, tin đi, luật nhân quả là có thật

Đăng nhận xét