Bài mới nhất

07/02/2018

"VIỆT TÂN" - CHỈ CÓ THỂ LÀ CAY CÚ


Xin được khẳng định lại với "Việt Tân" là người dân Việt Nam không ngu, nếu không nói là rất thông minh, họ tự biết đâu là cái xấu, cái tốt. Vậy nên không bỗng nhiên họ theo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhổ bỏ chế độ Việt Nam Cộng hòa mà "Việt Tân" hết lòng ca ngợi.

Thực tế, sau năm 1954, nếu giới cầm quyền của chế độ Việt Nam cộng hòa chấp nhận một cuộc tổng tuyển cử sòng phẳng trên tinh thần hòa hợp để thống nhất đất nước đang tạm thời bị chia cắt theo đề nghị của Việt Nam Dân chủ cộng hòa thì với uy tín to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và Đảng Lao động Việt Nam và tin rằng Hồ Chí Minh sẽ giành được tới 80% số phiếu. Thế nên để tránh điều đó, cả phía Mỹ và cái gọi là Việt Nam Cộng hòa đều kiên quyết từ chối thiện chí đó, thậm chí sau khi từ chối phía Việt Nam do Diệm cầm đầu đã sử dụng nhiều “mưu hèn kế bẩn” để củng cố quyền lực của mình (với tư cách là Thủ tướng), rồi gian lận trong cuộc “trưng cầu dân ý” để hạ bệ luôn Quốc trưởng Bảo Đại, dựng lên “Việt Nam Cộng hòa” với Diệm làm Quốc trưởng và sau đó là Tổng thống. Tiếp đó, ông Diệm áp dụng nhiều chiêu thức man rợ để tàn sát những người kháng chiến cũ và những người yêu nước chân chính, khủng bố tinh thần của nhân dân, củng cố chính quyền phản động của mình

Vậy tại sao người dân Việt Nam không chọn "Việt Nam cộng hòa"? Không phải theo lời "Việt Tân" chế độ đó hoàn mỹ lắm sao? Việt Nam Cộng hòa là chính thể “Quốc gia Việt Nam” (một chế độ bù nhìn do Pháp lập nên trong thời kỳ kháng Pháp và do cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng), như vậy ngay từ đầu, chính thể này đã là một thực thể với nhiều tội ác với toàn thể nhân dân Việt Nam. Bước chuyển từ “Quốc gia Việt Nam” sang “Việt Nam Cộng hòa” là bước chuyển từ làm tay sai cho thực dân Pháp sang làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Và bản chất tay sai của chế độ Việt Nam cộng hòa đã được bộc lộ rõ nét với những hành động bán nước hại dân của mình. Đơn cử, Ngô Đình Diệm đã cho tiến hành “cải cách điền địa” với nội dung ngược với “cải cách ruộng đất” (mục tiêu dân cày có ruộng) mà cách mạng đã tiến hành trước đó. Với “cải cách điền địa”, ông Diệm đã tước đoạt đất đai của nông dân và khôi phục lại giai cấp địa chủ, tạo thêm chỗ dựa xã hội cho chế độ. Hay việc Quân lực Việt Nam Cộng hòa thường khoe là chiến đấu cho tự do. Tuy nhiên quân đội này lại phát xuất từ chính lực lượng ngụy quân đã sát cánh bên quân đội viễn chinh Pháp và đa phần các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Sài Gòn đều đã từng phục vụ trong quân đội Pháp hoặc quân đội “Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại để bảo vệ nền thống trị của người Pháp ở Đông Dương...

Vậy nên cho dù những kẻ cầm quyền của chế độ Việt Nam cộng hòa dùng nhiều thủ đoạn để lừa mị nhân dân, nhưng rốt cuộc "trăm hay không bằng mắt thấy", chính quyền đã không giành được sự ủng hộ ủa người dân, nếu không nói là hận thù đến cực độ. 

Và đây cũng chính là lý do hàng triệu triệu người dân Việt Nam theo Đảng, một chính thể vì quyền lợi của quần chúng nhân dân, từ nhân dân mà ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ đã cùng nhau sát cánh chiến đấu đề dành được độc lập tự do một cách đúng nghĩa như ngày hôm nay. Có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - cuộc cách mạng của những con người cùng khổ, bị áp bức dưới chế độ đế quốc, thực dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Và cũng có một sự thật là nếu cái gọi là Việt Nam Cộng hòa thực sự hợp lòng dân, được nhân dân ủng hộ thì có lẽ sẽ không xuất hiện Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (vào năm 1960), cùng với lực lượng Quân Giải phóng miền Nam (năm 1961), rồi sau đó là chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (vào năm 1969) ngay trên phần đất của miền Nam Việt Nam, với nhân lực chính là người miền Nam, nói giọng miền Nam...

Vậy mà trơ tráo thay, đến giờ phút này, khi mà người dân Việt đang vui mừng kỉ niệm ngày thành lập Đảng thì chúng lại mặc sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Cụ thể trên trang Fanpage của mình "Việt Tân" (một tổ chức khủng bố được lập ra bởi tàn quân chế độ Việt Nam cộng hòa, như: Hoàng Cơ Minh - nguyên cựu phó đề đốc ngụy Sài Gòn, Đỗ Hoàng Điềm một kẻ có gia đình thân Diệm, cùng gia đình đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ vào năm 1975...) đã xuyên tạc rằng: ngày 3/2 là ngày đại họa của dân tộc Việt Nam, ngày mà đã sinh ra một chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam, ... ngày mà đất nước bắt đầu đi đến diệt vong...

Thực tế, trò xuyên tạc lần này của "Việt Tân" không thể làm lung lòng tin đã bám rễ của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí càng vững tin hơn, bởi họ có thêm cơ sở để khẳng định rằng việc chôn vùi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi họ diệt được những kẻ bất nhân, bội nghĩa, bán rẻ dân tộc và giờ thì không biết ăn năn hối cải, vẫn ngày đêm "cay cú" chống phá đất nước.

NHÂN TÂM

Hot!

Từ khóa SEO:

25 nhận xét:

Thực tế, trò xuyên tạc lần này của "Việt Tân" không thể làm lung lòng tin đã bám rễ của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí càng vững tin hơn, bởi họ có thêm cơ sở để khẳng định rằng việc chôn vùi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi họ diệt được những kẻ bất nhân, bội nghĩa, bán rẻ dân tộc và giờ thì không biết ăn năn hối cải, vẫn ngày đêm "cay cú" chống phá đất nước.

trò xuyên tạc lần này của "Việt Tân" không thể làm lung lòng tin đã bám rễ của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí càng vững tin hơn, bởi họ có thêm cơ sở để khẳng định rằng việc chôn vùi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi họ diệt được những kẻ bất nhân, bội nghĩa, bán rẻ dân tộc và giờ thì không biết ăn năn hối cải, vẫn ngày đêm "cay cú" chống phá đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã cùng nhau sát cánh chiến đấu đề dành được độc lập tự do một cách đúng nghĩa như ngày hôm nay. Có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - cuộc cách mạng của những con người cùng khổ, bị áp bức dưới chế độ đế quốc, thực dân. Vậy mà trơ tráo thay, đến giờ phút này, khi mà người dân Việt đang vui mừng kỉ niệm ngày thành lập Đảng thì chúng lại mặc sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là âm mưu bấy lâu nay mà Việt Tân muốn thực hiện nhưng chưa bao giờ thành công.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là ngọn cờ, ngọn dduooscs soi sáng cho cách mạng Việt Nam tiến lên. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - cuộc cách mạng của những con người cùng khổ, bị áp bức dưới chế độ đế quốc, thực dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Do đó, trước moi âm mưu của Việt Tân thì nhân dân cần hết sức tỉnh táo.

Việt Tân sẽ mãi mãi thất bại mà thôi. trò xuyên tạc lần này của "Việt Tân" không thể làm lung lòng tin đã bám rễ của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí càng vững tin hơn, bởi họ có thêm cơ sở để khẳng định rằng việc chôn vùi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi họ diệt được những kẻ bất nhân, bội nghĩa, bán rẻ dân tộc và giờ thì không biết ăn năn hối cải, vẫn ngày đêm "cay cú" chống phá đất nước.

Có lẽ Việt Tân đã cay cú cú quá và bây giờ chỉ biết chống phá điên cuồng khi mà người dân Việt đang vui mừng kỉ niệm ngày thành lập Đảng thì chúng lại mặc sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Trò xuyên tạc lần này của "Việt Tân" không thể làm lung lòng tin đã bám rễ của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí càng vững tin hơn, bởi họ có thêm cơ sở để khẳng định rằng việc chôn vùi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa là điều hoàn toàn đúng đắn

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là ngọn cờ, ngọn đuốc soi sáng cho cách mạng Việt Nam tiến lên. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - cuộc cách mạng của những con người cùng khổ, bị áp bức dưới chế độ đế quốc, thực dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Do đó, trước moi âm mưu của Việt Tân thì nhân dân cần hết sức tỉnh táo.

Xin được khẳng định lại với "Việt Tân" là người dân Việt Nam không ngu, nếu không nói là rất thông minh, họ tự biết đâu là cái xấu, cái tốt. Vậy nên không bỗng nhiên họ theo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhổ bỏ chế độ Việt Nam Cộng hòa mà "Việt Tân" hết lòng ca ngợi.
Chế độ Việt Nam Cộng hòa thế nào thì ai cũng biết rồi mà.

Truyền thông của Việt tân luôn tìm cách tấn công, không ngừng tiến hành các hoạt động chống phá nước ta. Chúng luôn luôn tìm cách kích động nhân dân biểu tình, gây rối, khiếu kiện; đặc biệt chúng đẩy mạnh hoạt động phá rối vào những dịp lễ, Tết, các ngày quan trọng của đất nước. Cái tổ chức khủng bố này chỉ đi phá hoại đất nước, làm hại dân tộc mà thôi.

Vậy nên cho dù những kẻ cầm quyền của chế độ Việt Nam cộng hòa dùng nhiều thủ đoạn để lừa mị nhân dân, nhưng rốt cuộc "trăm hay không bằng mắt thấy", chính quyền đã không giành được sự ủng hộ ủa người dân, nếu không nói là hận thù đến cực độ.

dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng thì nước ta đã ngày càng giàu mạnh hơn, nhân dân có một cuộc sống ấm no, bình yên, nhà nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, thế nhưng vẫn còn đâu đó nhưng tổ chức phản động luôn tìm cách chống phá nhà nước ta vì vậy chúng ta những người dân yêu nước hãy chung tay cùng với các lực lượng chức năng lên án, diệt trừ những tổ chức này để chúng không còn mầm mống đế phá hoại nhà nước ta nữa.

Có thể nói, ngày thành lập Đảng Cộng sản là mốc son chói lọi đánh dấu sự thành công của nhân dân, đất nước ta. Chúng ta sống trong hòa bình, hạnh phúc là do có Đảng. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cần lên án, tố cáo các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, hòng kìm hãm sự phát triển của đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của lũ Việt Tân

Dành cho những kẻ chuyên đi bới móc, hạ uy tín người khác như Việt Tân. Thử hỏi, có tổ chức chính trị nào có thể lãnh đạo một quốc gia chìm đắm trong chiến tranh, loạn lạc; đói nghèo; nguy cơ bị ngoại xâm tái xâm lược bất cứ lúc nào để vươn mình phát triển và trở thành điểm đến đáng sống như hiện nay hay không? Câu trả lời đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 03 tháng 02 thực sự là ngày "bất hạnh" đối với tổ chức khủng bố Việt Tân. Bởi lẽ, nó đánh dấu sự ra đời của tổ chức chính trị chính thống tại Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là đội quân tiên phong lãnh đạo nhân dân thực hiện cách mạng thắng lợi dành được độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Bọn khủng bố Việt Tân lại còn công khai phỉ báng vào lịch sử Việt Nam, xuyên tạc, bôi nhọ những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và ông cha ta đã gây dựng lên. Chúng láo toét khi cho rằng ngày 3/2 đây là “ngày mà khủng bố bắt đầu bao trùm lên đất nước VN”. Thật nực cười bởi chính tổ chức Việt Tân đã bị chúng ta xác định là tổ chức khủng bố với những bằng chứng xác thực, vậy mà vẫn ngông cuống lớn giọng.

Thực tế, trò xuyên tạc lần này của "Việt Tân" không thể làm lung lòng tin đã bám rễ của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí càng vững tin hơn, bởi họ có thêm cơ sở để khẳng định rằng việc chôn vùi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi họ diệt được những kẻ bất nhân, bội nghĩa, bán rẻ dân tộc và giờ thì không biết ăn năn hối cải, vẫn ngày đêm "cay cú" chống phá đất nước.

Được lập ra với mục đích “Chấm dứt chế độ độc tài đảng trị Việt cộng, chấm dứt tình trạng nghèo nàn, lạc hậu để xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, ngay lập tức Việt tân đã ôm đít các quan thầy Mỹ quay lưng chống phá dân tộc. Với bản chất như vậy, “Việt tân” là một tổ chức đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và nhân dân Việt Nam. Vì vậy, mọi người hãy tỉnh táo và cảnh giác trước các hoạt động chống phá Việt Nam của tổ chức này để kịp thời vạch mặt, lột trần bản chất của tổ chức này trước công chúng.

Việt Tân là tổ chức phản động, khủng bố khét tiếng trong hoạt động chống Việt Nam ở hải ngoại. Đây cũng là tổ chức được xem là đứa con lai quái thai thời hậu chiến dưới sự nuôi dưỡng của Chính phủ Mỹ. Cho đến tận bây giờ chúng vẫn đang tồn tại trong lòng xã hội Mỹ, và luôn hướng vào Việt Nam để chống phá, với tất cả sự hận thù, đố kị, ghen ghét của những kẻ bại trận. Nhưng những kẻ cầm đầu hay trong tổ chức khủng bố này nên nhớ là Mỹ luôn có thói quen vắt chanh bỏ vỏ đó, nếu không muốn mình trở nên lạc loài, bị đá đít như đá 1 cái ống bơ thì ngay lúc này Việt Tân nên chấm dứt những hành động chống phá nữa đi.

Ở Mỹ và một số quốc gia khác, tổ chức khủng bố Việt Tân đã lừa bịp, mị dân một bộ phận đồng bào hải ngoại để lấy tiền quyên góp, ủng hộ cho cái gọi là “ủng hộ cho phong trào quốc nội” nhưng thực chất là dùng để tài trợ tiền cho hoạt động của các hội nhóm “dân chủ” trong nước. Một tổ chức khủng bố khét tiếng từ xưa đến nay và chính thức đươc Bộ công an nêu đích danh thì khó lòng mà thoát khỏi lưới pháp luật, trước đó chúng đã có nhiều hoạt động liên quan tới việc tổ chức lực lượng nhằm thực hiện mưu đồ chống phá chính quyền. Xem ra ngày tàn của Việt tân đã đến rồi các bạn nhỉ

“Việt Tân” một cái tên không lạ gì đối với những người thường xuyên lướt web, khi gõ từ chìa khóa này trên mạng người đọc có thể tìm thấy hàng chục kết quả. Vậy Việt Tân là tổ chức như thế nào? đã, đang làm những gì để giúp nước giúp dân Việt? Có thể nói với mọi người Việt ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, luôn có tinh thần yêu nước. Tuy họ đã lâu không về quê hương nhưng họ luôn hướng lòng mình về đất nước, vẫn mong 1 ngày có thể về cống hiến cho dân tộc... Nhưng với những hành động đã và đang thực hiện thì việc Việt Tân ngày càng bị người Việt trong và ngoài nước xa lánh, chối bỏ cũng là điều dễ hiểu, Họ đã từng bước nhận thức rõ được những hành động đó là sai trái, là vô nhân đạo, không còn mù mờ trước những thông tin xuyên tạc mà Việt Tân đưa ra rồi. Hết sức thô lỗ và lố bịch

Mình nghĩ sau những thông báo của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân, từ nay không những Việt Tân không có đất để “diễn” mà hàng loạt những đối tượng núp bóng “dân chủ” lâu nay nhận sự chỉ đạo, hậu thuẫn của Việt Tân cũng đứng ngồi không yên và viễn cảnh những chân rết của Việt Tân này sẽ phải trả giá đắt theo những quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian tới cũng không còn xa!

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - cuộc cách mạng của những con người cùng khổ, bị áp bức dưới chế độ đế quốc, thực dân. Vậy mà trơ tráo thay, đến giờ phút này, khi mà người dân Việt đang vui mừng kỉ niệm ngày thành lập Đảng thì chúng lại mặc sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là âm mưu bấy lâu nay mà Việt Tân muốn thực hiện nhưng chưa bao giờ thành công.

Việt Tân chỉ lợi dụng được một số người nhẹ dạ, cả tin, còn mục đích hoạt Động của nhóm này ai cũng biết chuyên thọc gậy bánh xe số phận của những kẻ như vậy cái kết sẽ là một kết cục như Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc mà thôi.

Việt Tân sẽ mãi mãi thất bại mà thôi. trò xuyên tạc lần này của "Việt Tân" không thể làm lung lòng tin đã bám rễ của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí càng vững tin hơn, bởi họ có thêm cơ sở để khẳng định rằng việc chôn vùi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi họ diệt được những kẻ bất nhân, bội nghĩa, bán rẻ dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - cuộc cách mạng của những con người cùng khổ, bị áp bức dưới chế độ đế quốc, thực dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

Đăng nhận xét