Bài mới nhất

19/03/2018

“LẠC HẬU” – MIẾNG MỒI NGON CHO RẬN CHỦ


Phải thừa nhận thẳng thắn với nhau rằng, nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam chậm sửa đổi bổ sung, không theo kịp với những biến động của xã hội dẫn đến việc là tạo ra nhiều kẽ hở, và đây chính là những nguồn dinh dưỡng cho các loại tội phạm, chúng triệt để triệt để lợi dụng những lỗ hổng trong pháp luật để làm giàu cho mình. Lấy dẫn chứng trong trường hợp của đám rận chủ. Có lẽ công cụ chính phục vụ cho những hoạt động chống chính quyền nhân của chúng là mạng Internet. Trong khi mà các quốc gia khác đã cho ra những quy định để kiểm soát những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt độc hại thì ở Việt Nam rận vẫn thoải mái đăng lên những thông tin trên trời dưới đất, vẫn mặc sức thoải mái vu khống Đảng, Nhà nước, bôi xấu hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Không đâu như Việt Nam, quyền tự do dân chủ được đẩy lên mức quá trớn, đó là thoải mái xuyên tạc, chỉ những “ca nặng” mới bị xử lý, còn bình thường bạn có thể chém gió những điều bạn muốn.

Và cũng chính vì đang quen kiếm tiền một cách dễ ợt, không hề bị trừng trị như vậy nên khi Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, thì lũ rận dãy lên như đỉa phải vôi. Chúng cật lực phản động quy định chặt đứt “công cụ kiếm cơm” của chúng.

Lấy dẫn chứng từ lời phát biểu của một số con rận về “biến cố” này. Rận chủ Trương Duy Nhất: nói “Cái ý muốn khống chế mạng xã hội của phía chính quyền thì không cần bàn cãi nữa rồi, lâu nay phía chính phủ Việt Nam luôn muốn khống chế tất cả các mạng xã hội bởi vì mạng xã hội là truyền thông đa chiều nó nói lên tất cả, nó ngược chiều với phía truyền thông nhà nước.” Phụ họa cho Trương Duy Nhất là “thánh ăn vạ” Nguyễn Chí Tuyến: “…mặc dù không thể gây áp lực được trong thực tế nhưng có thể nhà cầm quyền Việt Nam ra nghị định 27 để sử dụng nó như một thứ công cụ về mặt pháp lý, để tròng vào cổ những người yêu chuộng tiếng nói tự do.”

Cái tự do mà lũ rận nói đến ở đây không phải là thứ “tự do” mà tuyệt đại đa số người dân thế giới nghĩ đến mà đó là sự tự do vô kỷ luật, thích làm gì thì làm, kể cả xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc bôi xấu Đảng, Nhà nước. Thứ tự do đó có lẽ không tồn tại ở bất kỳ ở một quốc gia nào, kể cả nước Mỹ, nơi mà chúng ca ngợi như thiên đường thì “mọi lời nói của bạn đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa”.

Việc kiểm soát là rất cần thiết, thậm chí đáng lẽ nó phải được làm từ đâu, chứ không phải rơi vào cái cảnh mất bò mới lo làm chuồng như bây giờ. Phải hiểu rằng mọi sự tự do đều có những giới hạn nhất định để đảm bảo quyền lợi chung cho cả cộng đồng, không có thứ tự do vô kỉ, vô cương.

LÊ PHAN

Hot!

Từ khóa SEO:

22 nhận xét:

Việc kiểm soát là rất cần thiết, thậm chí đáng lẽ nó phải được làm từ đâu, chứ không phải rơi vào cái cảnh mất bò mới lo làm chuồng như bây giờ. Phải hiểu rằng mọi sự tự do đều có những giới hạn nhất định để đảm bảo quyền lợi chung cho cả cộng đồng, không có thứ tự do vô kỉ, vô cương.

Phải thừa nhận thẳng thắn với nhau rằng, nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam chậm sửa đổi bổ sung, không theo kịp với những biến động của xã hội dẫn đến việc là tạo ra nhiều kẽ hở, và đây chính là những nguồn dinh dưỡng cho các loại tội phạm, chúng triệt để triệt để lợi dụng những lỗ hổng trong pháp luật để làm giàu cho mình. Lấy dẫn chứng trong trường hợp của đám rận chủ. Có lẽ công cụ chính phục vụ cho những hoạt động chống chính quyền nhân của chúng là mạng Internet. Trong khi mà các quốc gia khác đã cho ra những quy định để kiểm soát những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt độc hại thì ở Việt Nam rận vẫn thoải mái đăng lên những thông tin trên trời dưới đất, vẫn mặc sức thoải mái vu khống Đảng, Nhà nước, bôi xấu hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Không đâu như Việt Nam, quyền tự do dân chủ được đẩy lên mức quá trớn, đó là thoải mái xuyên tạc, chỉ những “ca nặng” mới bị xử lý, còn bình thường bạn có thể chém gió những điều bạn muốn.

Việc kiểm soát là rất cần thiết, thậm chí đáng lẽ nó phải được làm từ đâu, chứ không phải rơi vào cái cảnh mất bò mới lo làm chuồng như bây giờ. Phải hiểu rằng mọi sự tự do đều có những giới hạn nhất định để đảm bảo quyền lợi chung cho cả cộng đồng, không có thứ tự do vô kỉ, vô cương.

Cái tự do mà lũ rận nói đến ở đây không phải là thứ “tự do” mà tuyệt đại đa số người dân thế giới nghĩ đến mà đó là sự tự do vô kỷ luật, thích làm gì thì làm, kể cả xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc bôi xấu Đảng, Nhà nước. Thứ tự do đó có lẽ không tồn tại ở bất kỳ ở một quốc gia nào, kể cả nước Mỹ, nơi mà chúng ca ngợi như thiên đường thì “mọi lời nói của bạn đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa”.

Việt Nam cần tiến hành đẩy mạnh hoạt động siết chặt quản lí không gian mạng, không để đói tượng thù địch lợi dụng đó để thực hiện những hoạt động chống phá. Trong khi mà các quốc gia khác đã cho ra những quy định để kiểm soát những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt độc hại thì ở Việt Nam rận vẫn thoải mái đăng lên những thông tin trên trời dưới đất, vẫn mặc sức thoải mái vu khống Đảng, Nhà nước, bôi xấu hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Trước mọi hoạt động rất ngông cuồng và coi thường pháp luật Việt Nam thì hoạt đông quản lí Internet như các nước ngoài khác là điều phải được tiến hành. Việc kiểm soát là rất cần thiết, thậm chí đáng lẽ nó phải được làm từ đâu, chứ không phải rơi vào cái cảnh mất bò mới lo làm chuồng như bây giờ. Phải hiểu rằng mọi sự tự do đều có những giới hạn nhất định để đảm bảo quyền lợi chung cho cả cộng đồng, không có thứ tự do vô kỉ, vô cương.

Nếu không làm gì đen tối thì liệu gì mà bao người dân Việt Nam không nói gì, bọn dân chủ phản động kia lại càng mồm lên kêu gào thét chứ? Cái tự do mà lũ rận nói đến ở đây không phải là thứ “tự do” mà tuyệt đại đa số người dân thế giới nghĩ đến mà đó là sự tự do vô kỷ luật, thích làm gì thì làm, kể cả xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc bôi xấu Đảng, Nhà nước.

Cái tự do mà lũ rận nói đến ở đây không phải là thứ “tự do” mà tuyệt đại đa số người dân thế giới nghĩ đến mà đó là sự tự do vô kỷ luật, thích làm gì thì làm, kể cả xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc bôi xấu Đảng, Nhà nước. Thứ tự do đó có lẽ không tồn tại ở bất kỳ ở một quốc gia nào, kể cả nước Mỹ, nơi mà chúng ca ngợi như thiên đường thì “mọi lời nói của bạn đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa”.

Việc đưa ra các quy định về kiểm soát nguồn thông tin trên mạng Internet là cần thiết. Hầu hết các quốc gia đã cho ra những quy định để kiểm soát những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt độc hại thì ở Việt Nam rận vẫn thoải mái đăng lên những thông tin trên trời dưới đất, vẫn mặc sức thoải mái vu khống Đảng, Nhà nước, bôi xấu hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Vì vậy, Nghị định 27 được ban hành là hợp lý.

Thực tế không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới đã chứng minh rằng nhiều văn bản pháp luật chậm sửa đổi bổ sung, không theo kịp với những biến động của xã hội dẫn đến việc là tạo ra nhiều kẽ hở, và đây chính là những nguồn dinh dưỡng cho các loại tội phạm, chúng triệt để triệt để lợi dụng những lỗ hổng trong pháp luật để làm giàu cho mình. Và nghị định trên giờ mới ra đời là một ví dụ điển hình cho điều đó. Vì thế nó cần thiết được ban hành hơn bao giờ hết.

Qua rồi cái thời chống chính quyền bằng tuyên truyền miệng, giờ lợi dụng sự toàn cầu hóa của Internet thì đám zận chủ đã dùng Internet như một công cụ chính phục vụ những hoạt động chống chính quyền nhân. Bảo sao Nghị định 27 ra đời chúng mới nhảy ngược lên vậy. Hết thời lộng ngôn rồi đám zận chủ ơi.

Cái tự do mà lũ rận nói đến là sự tự do vô kỷ luật, thích làm gì thì làm, kể cả xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc bôi xấu Đảng, Nhà nước. Ngay đến Mỹ - nơi mà chúng ca ngợi như thiên đường thì “mọi lời nói của bạn đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa”. Chúng cứ thử phát ngôn kiểu xúc phạm Mỹ như xúc phạm Việt Nam xem có mà bị banh xác.

Các thế lực thù địch phản động chỉ soi mói, tìm kiếm những lỗ hổng trong đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta để chống chế độ. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội hiện nay, bọn chúng coi Internet trở thành công cụ để tấn công ta. Do vậy các văn bản quy định việc quản lí mạng Internet rất cần thiết được ban hành và nhanh chóng áp dụng

Việt Nam cần tiến hành đẩy mạnh hoạt động siết chặt quản lí không gian mạng, không để đói tượng thù địch lợi dụng đó để thực hiện những hoạt động chống phá. Trong khi mà các quốc gia khác đã cho ra những quy định để kiểm soát những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt độc hại thì ở Việt Nam rận vẫn thoải mái đăng lên những thông tin trên trời dưới đất, vẫn mặc sức thoải mái vu khống Đảng, Nhà nước, bôi xấu hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Việc đưa ra các quy định về kiểm soát nguồn thông tin trên mạng Internet là cần thiết. Hầu hết các quốc gia đã cho ra những quy định để kiểm soát những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt độc hại thì ở Việt Nam rận vẫn thoải mái đăng lên những thông tin trên trời dưới đất, vẫn mặc sức thoải mái vu khống Đảng, Nhà nước, bôi xấu hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Vì vậy, Nghị định 27 được ban hành là hợp lý.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng là hoàn toàn hợp lí. Chúng ta không để cho mấy tên rận chủ phản động có thể lợi dụng những khẽ hở của Pháp luật để có thực hiện nhưng âm mưu chống phá của bọn chúng.

Việc Chính phủ nước ta ban hành sửa đổi và bổ sung trong việc quản lí, cung cấp và sử dụng các dịch vụ internet là hoàn toàn hợp lí. Nhà nước ta luôn luôn tôn trọng quyền tự do của mọi người. Thế nhưng sự tự do vô kỷ luật, thích làm gì thì làm, kể cả xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc bôi xấu Đảng, Nhà nước thì không thể nào chấp nhận được.

Việc kiểm soát là rất cần thiết, thậm chí đáng lẽ nó phải được làm từ đâu, chứ không phải rơi vào cái cảnh mất bò mới lo làm chuồng như bây giờ. Phải hiểu rằng mọi sự tự do đều có những giới hạn nhất định để đảm bảo quyền lợi chung cho cả cộng đồng, không có thứ tự do vô kỉ, vô cương.

Đến thời điểm hiện tại thì “rận chủ” vẫn không có trò gì mới để thay đổi tình thế, vẫn quanh đi quẩn lại chiêu trò kêu oan quen thuộc. Đây có lẽ là những dấu hiệu báo trước cho ngày tàn dân chủ, ngày mà chính chúng phải đối mặt với toàn thể người dân Việt Nam yêu nước, ngày mà chúng phải trả giá cho những hành động bán nước hại dân của mình.

lũ phản động sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn để chúng có thể tiếp tục những chiêu trò để kích động nhân dân ta. Và cũng với Nghị định này thì người dân chúng ta sẽ không phải lo ngại liệu tin mình vừa đọc có đúng hay không,


thấy đám rận toàn thất nghiệp, nghề nghiệp không ổn định mà điện thoại hịn, máy quay, máy chụp ảnh loại tốt, ipad... dùng như thật, chưa kể đến tiêu tiền, chi tiền để ăn uống các kiểu, thấy tưng bừng suốt, rồi còn tiền đi lại nữa. Thử hỏi tiền đấy từ đâu ra, không lẽ tự nhiên có để họ dùng

tôi thấy đây là những quy định hết sức cần thiết, hợp lý trong bối các thế lực thù địch, tội phạm luôn triệt để lợi dụng mạng xã hội, mạng Internet để tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự, chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự

Đăng nhận xét